Dlaždice - navigace

Ročenky TSK

Ročenky dopravy, Praha

    Česky

    English

Ročenky dopravy velkých měst (Česky / English)

Tyto publikace shrnují vývoj v dopravě na území Prahy za uplynulý rok (u velkých měst se ročenky vydávají v pětiletých intervalech), poskytují přehled základních dopravních informací i časový vývoj jednotlivých dopravních ukazatelů. Aktuální ročenka v tištěné podobě je k dispozici u Ing. Blanky Krouské (mail: blanka.krouska@tsk-praha.cz, tel.: 257 015 169).

Ročenky staveb