Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

REKONSTRUKCE HRADEŠÍNSKÉ ULICE, ZDŮVODNĚNÍ KÁCENÍ A NÁSLEDNÁ VÝSADBA NOVÉHO STROMOŘADÍ

4. března 2021Před zahájení kompletní rekonstrukce další části Hradešínské ulice je nezbytné provést přípravné práce. Součástí je i nutné kácení stromů, které nejsou v dobrém dendrologickém stavu a do budoucna jsou neperspektivní a provozně se stávají nebezpečnými.

Ulice Hradešínská se nachází na území MČ Praha 10 na Vinohradech a jedná se o místní komunikaci III. třídy, procházející vilovou čtvrtí. Řešený úsek komunikace je vymezen ulicemi U Vodárny a Chorvatská. V této části ulice se v chodníku podél jižní strany komunikace nachází alej zbylých 17 stromů z původních 28 stromů. Stávající stromořadí je, až na několik výjimek, tvořeno okrasnými třešněmi nejednotného kultivaru a jedním pajasanem žláznatým.

Stávající stromořadí, složené z dřevin různého stáří, není v dobré dendrologické kondici. Kořenové systémy jsou značně narušeny inženýrskými sítěmi a nedovoleným parkováním. Naopak některé kořenové systémy se prorůstají do komunikace, kořenové baly jsou mírně nad terénem a kořeny expandují do chodníku. Několik stromů bylo neznámými osobami odříznuto na pařez, a to bez potřebných souhlasů vlastníka a správce pozemku, Úřadu Městské části Praha 10 a téže bez souhlasu zájmů z hlediska památkové péče.

Převládající druh okrasné třešně (Prunus serrulata ´Kanzan´), není do stávajícího stísněného prostoru chodníku rozměrově vhodný. Po projednání s vlastníkem pozemku a se všemi dotčenými orgány provede Technická správa komunikací (TSK) v době vegetačního klidu kácení stávajících dřevin. Po provedení opravy komunikace osadí TSK nové, zdravé, stromořadí tak, aby byl zachován charakter ulice ve vilové čtvrti s alejí kvetoucích stromů a respektovány stávající stromy v zahradách vil, které přesahují větvemi do uličního prostoru.

Vysazeny budou okrasné růžově kvetoucí třešně Sargentova – Prunus sargentii ´Charles Sargent´.

Vybudujeme prostorná rabátka, jejichž rozmístění bylo nezbytné upravit, a to s ohledem na trasování stávajících inženýrských sítí a stávající pozice vjezdů. Některé inženýrské sítě bude nutné překládat mimo kořenový systém. Povrch rabátek bude opatřen mlatovým povrchem a stromy budou po dobu rozvojové péče zavlažovány pomocí zavlažovacích vaků.

Při výsadbě stromů budou použity technologie využívající strukturálních substrátů s obsahem biouhlu. Rozšíření prokořenitelného prostoru stromů bude provedeno pomocí tzv. kořenových cest pod podkladními vrstvami chodníku (tam kde to umožnuje umístění inženýrských sítí), které budou vyplněny strukturálním substrátem.

 

 

Kontaktní osoby:

TDI TSK: Pavla Chaurová: pavla.chaurova@tsk-praha.cz, tel. 733 782 607

MČ Praha 10: Ing. Michaela Vojáčková, tel.: 267 093 500

vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny

 

 

Tisková prohlášení - seznam

REKONSTRUKCE HRADEŠÍNSKÉ ULICE, ZDŮVODNĚNÍ KÁCENÍ A NÁSLEDNÁ VÝSADBA NOVÉHO STROMOŘADÍ

4. března 2021Před zahájení kompletní rekonstrukce další části Hradešínské ulice je nezbytné provést přípravné práce. Součástí je i nutné kácení stromů, které nejsou v dobrém dendrologickém stavu a do budoucna jsou neperspektivní a provozně se stávají nebezpečnými.

Ulice Hradešínská se nachází na území MČ Praha 10 na Vinohradech a jedná se o místní komunikaci III. třídy, procházející vilovou čtvrtí. Řešený úsek komunikace je vymezen ulicemi U Vodárny a Chorvatská. V této části ulice se v chodníku podél jižní strany komunikace nachází alej zbylých 17 stromů z původních 28 stromů. Stávající stromořadí je, až na několik výjimek, tvořeno okrasnými třešněmi nejednotného kultivaru a jedním pajasanem žláznatým.

Stávající stromořadí, složené z dřevin různého stáří, není v dobré dendrologické kondici. Kořenové systémy jsou značně narušeny inženýrskými sítěmi a nedovoleným parkováním. Naopak některé kořenové systémy se prorůstají do komunikace, kořenové baly jsou mírně nad terénem a kořeny expandují do chodníku. Několik stromů bylo neznámými osobami odříznuto na pařez, a to bez potřebných souhlasů vlastníka a správce pozemku, Úřadu Městské části Praha 10 a téže bez souhlasu zájmů z hlediska památkové péče.

Převládající druh okrasné třešně (Prunus serrulata ´Kanzan´), není do stávajícího stísněného prostoru chodníku rozměrově vhodný. Po projednání s vlastníkem pozemku a se všemi dotčenými orgány provede Technická správa komunikací (TSK) v době vegetačního klidu kácení stávajících dřevin. Po provedení opravy komunikace osadí TSK nové, zdravé, stromořadí tak, aby byl zachován charakter ulice ve vilové čtvrti s alejí kvetoucích stromů a respektovány stávající stromy v zahradách vil, které přesahují větvemi do uličního prostoru.

Vysazeny budou okrasné růžově kvetoucí třešně Sargentova – Prunus sargentii ´Charles Sargent´.

Vybudujeme prostorná rabátka, jejichž rozmístění bylo nezbytné upravit, a to s ohledem na trasování stávajících inženýrských sítí a stávající pozice vjezdů. Některé inženýrské sítě bude nutné překládat mimo kořenový systém. Povrch rabátek bude opatřen mlatovým povrchem a stromy budou po dobu rozvojové péče zavlažovány pomocí zavlažovacích vaků.

Při výsadbě stromů budou použity technologie využívající strukturálních substrátů s obsahem biouhlu. Rozšíření prokořenitelného prostoru stromů bude provedeno pomocí tzv. kořenových cest pod podkladními vrstvami chodníku (tam kde to umožnuje umístění inženýrských sítí), které budou vyplněny strukturálním substrátem.

 

 

Kontaktní osoby:

TDI TSK: Pavla Chaurová: pavla.chaurova@tsk-praha.cz, tel. 733 782 607

MČ Praha 10: Ing. Michaela Vojáčková, tel.: 267 093 500

vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny