Veřejné soutěže

Veřejné soutěže

Souborová příloha

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

zastoupené Technickou správou komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

tímto v souladu

 

OZNAMUJE

svůj

ZÁMĚR  PROPACHTOVAT

 

formou výběrového řízení parkovací plochu Špirkova, parc. č. 2019/1, katastrální území Kamýk.

 

Doba trvání komerčního pachtu za účelem provozování veřejného hlídaného parkoviště bude v délce šesti měsíců s automatickým prodlužováním o jeden měsíc.

 

Bude realizováno výběrové řízení, jehož předmětem bude uzavření pachtovní smlouvy s budoucím pachtýřem na předmětnou parkovací plochu. Zájemci o účast ve výběrovém řízení mohou podávat své písemné přihlášky (buď v listinné, nebo v elektronické podobě) k účasti ve výběrovém řízení k rukám kontaktní osoby, a to:

 

Michala Opičková, vedoucí oddělení služeb veřejnosti

Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

e-mail:  michala.opickova@tsk-praha.cz

 

V přihlášce musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje zájemce. Přihlášky je možno podávat po dobu uveřejnění záměru.

 

Tento záměr bude uveřejněn po dobu 30 dní. Do 7 dnů od uplynutí zveřejnění budou všem zájemcům, kteří v průběhu zveřejnění záměru podali písemnou přihlášku, zaslány podmínky výběrového řízení na provozovatele parkoviště. V podmínkách výběrového řízení bude mj. uvedena lhůta pro podání nabídek, termín otevírání obálek a termínu oznámení  nejvhodnější nabídky.

První den zveřejnění: 22. 11. 2018

Poslední den zveřejnění: 22. 12. 2018

 

Souborová příloha

Hlavní město Praha
 Mariánské nám. 2, Praha 1, IČ: 00064581, DIČ:CZ00064581
zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 8/770, 110 00 Praha 1

O Z N A M U J E

Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze
(zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

Z Á M Ě R

P R O N A J M O U T

v Praze 5

části komunikací (dle podmínek VS) za účelem vánočního prodeje ryb.

 

Podmínky pro účast ve veřejné soutěži tvoří příloha záměru.

Kontaktní osoba: Michala Opičková, tel.: 257015764

Návrhy účastníků soutěže musí být doručeny na adresu: Podatelna Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1, do 12:00 hod. dne 3. 12. 2018

První den zveřejnění: 16. 11. 2018

Poslední den zveřejnění: 3. 12. 2018
 

Souborová příloha

Hlavní město Praha
 Mariánské nám. 2, Praha 1, IČ: 00064581, DIČ:CZ00064581
zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 8/770, 110 00 Praha 1

O Z N A M U J E

Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

Z Á M Ě R

P R O N A J M O U T

v Praze 1

nebytový prostor o velikosti 4 m2

Podmínky pro účast ve veřejné soutěži tvoří příloha záměru.

Kontaktní osoba: Michala Opičková, tel.: 257015764

Návrhy účastníků soutěže musí být doručeny na adresu: Podatelna Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1, do 12:00 hod. dne 3. 12. 2018

První den zveřejnění: 16. 11. 2018

Poslední den zveřejnění: 3. 12. 2018
 

Souborová příloha

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, Praha 1, IČ: 00064581, DIČ:CZ00064581
zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 8/770, 110 00 Praha 1

O Z N A M U J E

Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

Z Á M Ě R

P R O N A J M O U T

v Praze 1

nebytový prostor o velikosti 4 m2

Podmínky pro účast ve veřejné soutěži tvoří příloha záměru.

Kontaktní osoba: Michala Opičková, tel.: 257015764

Návrhy účastníků soutěže musí být doručeny na adresu: Podatelna Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1, do 12:00 hod. dne 3. 12. 2018

První den zveřejnění: 16. 11. 2018

Poslední den zveřejnění: 3. 12. 2018

Informace o zpracování osobních údajů

V následujícím článku naleznete ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ.

HP-Bannery