Veřejné soutěže

Veřejné soutěže

Souborová příloha

 Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2, Praha 1, IČ: 0064581, DIČ: CZ00064581

zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s

se sídlem Řásnovka 8/770, 110 00 Praha 1

OZNAMUJE

Ve smyslu zákona §36 odst. 1 zákona o hl. m. Parze

(zákon č. 131/200 Sb.) v platném znění

ZÁMĚR 

PRONAJMOUT

v Praze 2  

část komunikace (dle podmínek VS) za účelem "PRODEJE VÁNOČNÍCH STROMKŮ - PRAHA 2".

Podmínky pro účast ve veřejné soutěži tvoří příloha záměru.

Kontaktní osoba: Michala Opičková, tel.: 257 015 764

Návrhy účastníků soutěže musí být doručeny na adresu: Podatelna Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s, Řásnovka 8, 110 00 Praha1, do 12:00 hod. dne 8. 11. 2019

První den zveřejnění: 24. 10. 2019

Poslední den zveřejnění: 8. 11. 2019

VÝSLEDKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, IČO: 00064581

zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 03447286

 

 

O Z N A M U J E

 

 

ve smyslu podmínek veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

na uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemních komunikací za účelem prodeje vánočních stromků na území Prahy 2

 

vítězného účastníka, kterým je

 

Martin Janoš, Přívozní 1600/2b, Praha 7 - Holešovice, 170 00, IČO: 61495395

 

Kontaktní osoba: Romana Sahulová, tel.: 257 015 466

První den zveřejnění: 21. 11. 2019

Poslední den zveřejnění: 06. 12. 2019

Informace o zpracování osobních údajů

V následujícím článku naleznete ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ.

HP-Bannery