Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Veřejné zakázky

Profil zadavatele TSK - zde naleznete archivní i aktuálně vyhlášené nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky a smlouvy na jejich plnění.

Národní elektronický nástroj – NEN (link: ) - od 16. 9. 2021 využívá TSK Národní elektronický nástroj i pro zadávání svých veřejných zakázek. Prostřednictvím tohoto nástroje probíhá v současné době příjem nabídek a komunikace s dodavateli všech veřejných zakázek.

Registr smluv – zde jsou uveřejňovány všechny uzavřené smlouvy nad 50 tis. Kč v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.