Web Content Viewer (JSR 286)

Veřejné zakázky

Tenderarena (link:https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0005155). – od 19. 1. 2022 využívá TSK elektronický nástroj Tenderarena. Postupně se stává dominantním elektronickým nástrojem společnosti.

 

Národní elektronický nástroj – NEN - od 16. 9. 2021 využívá TSK Národní elektronický nástroj i pro zadávání svých veřejných zakázek. Jeho prostřednictvím bude nadále probíhat zejména příjem nabídek a komunikace s dodavateli ve vyhlášených dynamických nákupních systémech a rámcových dohodách.

 

Registr smluv – zde jsou uveřejňovány všechny uzavřené smlouvy nad 50 tis. Kč v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

 

Historický Profil zadavatele (link https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky-as) byl aktivní do 18.1.2022.