Tisková prohlášení - seznam

Opravy na Jižní spojce si vyžádají dopravní omezení

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí 23. března večer od 20.00hod. opravu části vozovky v pravém jízdním pruhu Jižní spojky ve směru od ulice 5. května k Barrandovskému mostu. Jedná se o druhou etapu rekonstrukce o délce 445m a šířce 4m. Oprava potrvá do 31. března 2016. Dále ve dnech od 1. dubna do 30. července 2016 budou probíhat stavební práce na Jižní spojce opravou odvodnění mostu nad ulicí Michelská.

Jedná se o opravu pravého jízdního pruhu komunikace Jižní spojka ve směru do centra. Oprava bude provedena v úseku křížení Jižní spojky a Vídeňské ulice. Bude provedeno frézování povrchu a následná obnova krytu vozovky. V místech potřeby budou lokálně provedeny sanace podkladních vrstev. Bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Další akcí je oprava odvodňovacího systému na mostech přes ul. Vídeňskou (Michelskou) a železniční trať.

Dopravní opatření:

23.3.2016 – 31.3.2016 - Uzavírka pravého jízdního pruhu komunikace ve směru do centra. Doprava bude vedena ve dvou jízdních pruzích.

Vedení objízdných tras sjezdu na ulici Vídeňská / Michelská:
       - ve směru Jesenice, Michle a Krč po komunikacích Jižní spojka, V podzámčí, Vídeňská 
       - ve směru Barrandov po komunikacích Vídeňská, Zálesí, Štúrova, Pod Višňovkou, Jižní spojka.

1.4.2016 – 30.6.2016 - Provoz bude veden dvěma jízdními pruhy v obou směrech, sjezdy ve směru na Krč a Michle nebudou omezeny.