Tisková prohlášení - seznam

TSK ZREKONSTRUUJE ĎÁBLICKOU ULICI

Praha 9. dubna 2024 - V pondělí 15. dubna 2024 zahájí TSK dlouho očekávanou rekonstrukci Ďáblické ulice v Městské části Praha 8 (Ďáblice), v úseku U Parkánu K Lomu. Stavba v celkové délce až tři čtvrtě kilometru zahrnuje i přilehlé křižovatky. Práce jsou rozděleny do jednotlivých etap a potrvají do konce roku 2024.

Rozsáhlá rekonstrukce se zaměří na celou řadu prací a úprav. Kromě výměny konstrukce vozovky stávající komunikace s krytem z asfaltového betonu dojde i na vyrovnání a výměnu poškozených obrub včetně opravy prvků odvodnění (uličních vpustí a jejich přípojek).

Stavební úpravy budou probíhat také na ploše stýkajících se ulic Ďáblická a U Parkánu. Vzniknou zde nové přechody pro chodce. V rámci úprav veřejného osvětlení dojde například k posunu jednoho ze stožárů a dalším úpravám kabelového vedení. Součástí stavby je i rekonstrukce autobusové zastávky „K Letňanům“, směrem do centra.

V místě stavby se obnoví dopravní značení a Městská část Praha – Ďáblice zde upraví chodníky mimo správu TSK.

Dopravní omezení:

  • Etapa 1a je plánovaná od 15. 4. 2024 do 28. 6. 2024, v úseku K Lomu - Kokořínská dojde k úplné uzavírce obou jízdních pruhů s výlukou automobilové dopravy.
  • Etapa 1b je plánována od 29. 6. 2024 do 14. 7. 2024 se dopravně dotkne křižovatky Kokořínská x Ďáblická a po celou tuto dobu rovněž potrvá kompletní uzavírka obou jízdních pruhů.

Pro individuální automobilovou dopravu platí od 15.4. pro etapy 1a a 1b stejné objízdné trasy vedoucí přes ul. Cínoveckou a Libereckou nebo přes ul. U Parkánu, Šenovská, Spořická, Ústecká a Žernosecká

  • Etapa 2 je plánována od 14. 7. 2024 a zahrnuje úsek Ďáblické od Kokořínské do ulic U Parkánu / Kostelecká, včetně tamní křižovatky.

esné termíny a související dopravní omezení budou ještě upřesněny.

Dokončení kompletní akce se předpokládá do konce roku 2024.

Zhotovitel: COLAS CZ a.s.

Více informací k dopravnímu opatření na https://opravujeme.to/action/1708/