Tisková prohlášení - seznam

TSK PRODLUŽUJE OTEVÍRACÍ DOBU SVÉHO KONTAKTNÍHO CENTRA

Od pondělí 1. července 2024 je vždy v pondělí a středu Kontaktní centrum otevřené až do 18:00.

 

KONTAKTNÍ CENTRUM

Kontaktní centrum na adrese Veletržní 1623/24 bylo zřízeno za účelem vyřizování žádostí o uzavření komerčních smluv (zábor pro stánky, předzahrádky, tržiště, vyhrazená parkovací stání, reklamní poutače atd.), stavebních smluv (výkopy, zařízení staveniště, lešení kontejnery atd.), žádostí o vyjádření oddělení koordinace (koordinační vyjádření, výkopová povolení), žádostí o uzavírání smluv o zřízení věcných břemen (smlouvy o smlouvách budoucích i smlouvy konečné). Součástí kontaktního centra je i podatelna.

Abychom ušetřili čas našim klientům, připravili jsme možnost zajistit si dopředu čas schůzky prostřednictvím elektronického formuláře: Rezervace návštěv (tsk-praha.cz).

Všechny výše uvedené žádosti je možné také podávat elektronicky, bez nutnosti chodit na pobočku. Všechny potřebné informace a dokumenty naleznete na stránce Jak si zařídit.

 

V Kontaktním centru jsme vám k dispozici v níže uvedených časech: