Tisková prohlášení - seznam

omezený provoz v Těšnovském tunelu

Z důvodu mytí stěn a stropu bude probíhat omezený provoz v Těšnovském tunelu takto:
1) od 24. 4. 2023 do 25. 4.2 023 v noci od 23:00 hod. do 05:00 hod. (tj.1 noc) bude uzavřen tubus VODA (směr nemocnice Na Františku) a druhý tubus bude obousměrný,
2) od 25. 4. 2023 do 26. 4. 2023 v noci od 23:00 hod. do 05:00 hod. (tj.1 noc) bude uzavřen tubus MĚSTO (směr Karlín) a druhý tubus bude obousměrný.

 

Dále z důvodu údržby bude tunel omezen takto:

 

1) od 26. 4. 2023 do 27. 4. 2023 v noci od 23:00 hod. do 05:00 hod. (tj.1 noc) bude uzavřen tubus  VODA a druhý tubus bude obousměrný,
2) od 27. 4. 2023 do 28. 4.2 023 v noci od 23:00hod. do 05:00 hod.(tj.1 noc) bude uzavřen tubus MĚSTO a druhý tubus bude obousměrný.