Tisková prohlášení - seznam

Technologická odstávka systému zón placeného stání na území hl. m. Prahy

TECHNOLOGICKÁ ODSTÁVKA

webové stránky parkujvklidu.cz

 

Z důvodu technologické odstávky bude systém zón placeného stání na území hl. m. Prahy (ZPS) ve dne 14. 12. 2019 v čase 00:00 – 4:00 zcela mimo provoz. Tato technologická odstávka je nutná pro rozšíření hardwarových kapacit systému a provedení nezbytných aktualizací.

Jak postupovat při parkování v ZPS v době odstávky?

Platba v parkovacím automatu

Parkovacích automatů se odstávka nedotkne. Platba bude možná bez omezení.

Platba ve virtuálních parkovacích hodinách (VPH)

Platba ve virtuálních parkovacích hodinách bude v čase odstávky znemožněna. Doporučujeme řidičům využít platbu v parkovacím automatu pro smíšené/fialové, případně návštěvnické/oranžové úseky.

Nefunkční Osobní stránky uživatele

Plánovaná odstávka se dotkne rovněž Osobních stránek uživatele (OSU). V čase odstávky tedy nebude možné nastavit registrační značky u přenosných parkovacích oprávnění, podat žádost o prodloužení parkovacího oprávnění či provést dočasnou změnu registrační značky. Prosíme držitele parkovacích oprávnění, kteří budou chtít provést změnu v přenosných parkovacích oprávněních či dočasnou změnu RZ, aby tyto skutečnosti vzali na vědomí a řídili se níže uvedenými postupy.

Jakým způsobem je možné nastavit registrační značku/y v případě nefunkčnosti OSU u přenosného parkovacího oprávnění.

Během odstávky systému bohužel nebude možné registrační značky u přenosných parkovacích oprávnění nastavit. Prosíme tedy držitele, aby platnosti registračních značek nastavili s dostatečným časovým předstihem.

Jaký postup zvolit v případě, že si nemohu nastavit registrační značku/y u přenosného parkovacího oprávnění v OSU.

V tomto případě je možné pro danou registrační značku zajistit parkovací oprávnění na čas odstávky pouze po platbě v parkovacím automatu pro smíšené/fialové, případně návštěvnické/oranžové úseky.

Jaký postup zvolit v případě, že chci podat žádost o prodloužení parkovacího oprávnění online, ale nefungují mi OSU.

V čase odstávky nebude možné podat žádost o prodloužení parkovacího oprávnění online. Prosíme držitele, aby tuto žádost podali před plánovanou odstávkou, případně po odstávce. Rovněž je možné navštívit v otevírací době výdejnu parkovacích oprávnění příslušné městské části a podat si žádost zde.

Jaký postup zvolit v případě, že si nemohu nastavit dočasnou registrační značku/y v OSU.

V tomto případě je možné pro danou registrační značku zajistit parkovací oprávnění na čas odstávky pouze po platbě v parkovacím automatu pro smíšené/fialové, případně návštěvnické/oranžové úseky.

Webové stránky www.parkujvklidu.cz

V čase odstávky nebude dostupný portál www.parkujvklidu.cz. Prosíme uživatele, aby tuto skutečnost vzali na vědomí.

Držitelů, kteří vlastní dlouhodobé parkovací oprávnění (tj. rezidentní, abonentní a vlastnické parkovací oprávnění), se omezení jiným způsobem než nefunkčními OSU nedotkne.

 

Za vzniklé komplikace a ztížené podmínky se omlouváme a děkujeme za pochopení.