Tisková prohlášení - seznam

BEZPEČNÝ NÁVRAT DO ŠKOLY

Praha 30. srpna 2022 – První dny nového školního roku mohou být pro děti náročné. Po prázdninách mají mnoho zážitků, ale návyky bezpečného pohybu při cestě do školy a ze školy mohly zapomenout. Jejich pohyb na přechodech pro chodce nebo po chodnících může být neopatrný, chaotický a nebezpečný. Ve čtvrtek 1. září půjdou do školy poprvé i prvňáčci, kteří se silničním provozem a s bezpečným chováním na komunikacích nemají mnohdy žádné zkušenosti. Tyto dny proto budou náročnější i pro jejich rodiče, kteří je do školy doprovázejí. A také pro řidiče, kteří se zvýšeným rizikem musí počítat. Technická správa komunikací (TSK) i letos zajistila řadu stavebních úprav přechodů v blízkosti škol a současně se zaměřila i na obnovu přechodů a dalšího vodorovného dopravního značení. Tyto důležité úpravy proběhly hned na 372 místech v Praze.

 

Na obnově spolupracovala TSK i se zástupci městských částí, kteří tyto úpravy sami navrhovali a dobře znají i další lokality, které jsou od školy sice vzdálenější, ale děti se zde také často pohybují. Cílem je zajištění maximální bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

 

„V souvislosti se začátkem školního roku prosím řidiče o zvýšenou obezřetnost v okolí škol. Než se děti vrátí do „školního režimu“, je jejich pozornost velmi snížená. V prvních školních dnech strážníci Městské policie proto zvýší dohled nad přechody pro chodce u školských zařízení. Strážníky budou děti vídat u přechodů po celý školní rok. Doporučuji případné cesty autem plánovat pomocí navigace. Věřím, že tak bude možné lépe zvládnout nervozitu a zvýšený provoz, který toto období běžně provází,“ řekl Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy. 

„Už za pár dní školačky a školáci znovu usednou do lavic. Abychom zajistili jejich bezpečný návrat do školy, hned na 372 místech v Praze jsme se zaměřili na opravu přechodů i vodorovného značení. Praha se vrátí do svého běžného mimoletního režimu a my jsme se s TSK v mezičase zaměřili na to, aby na to bylo město připravené a děti měli co nejbezpečnější cesty do školy,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady TSK.

 

Již řadu let v rámci stavebních akcí BESIP upravuje TSK celé křižovatky nebo části ulic před školami, kde vznikají nové bezpečné a bezbariérové přechody, které se přisvětlují. Také se zde staví nové zpomalovací prahy a probíhají další úpravy, které mají za cíl ochránit ty nejzranitelnější.

„V první polovině roku až do začátku nového školního roku jsme zrealizovali několik desítek stavebních úprav, které zlepšují bezpečnost chodců. Z nich je celá řada ukončených stavebních akcí přímo v okolí škol nebo v blízkém okolí. Aktivně tyto stavby řešíme nejen s pracovní skupinou BESIP Magistrátu hlavního města Prahy, ale také se zástupci Policie ČR, Ministerstva dopravy ČR nebo se sdružením Pěšky městem, které nám aktivně pomáhá navrhnout místa vhodná k zásadnější stavební úpravě, “ řekl Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

 

Top 6 velKých stavebních akcí BESIP:

 

  • Jana Masaryka – před ZŠ, Praha 2:

Výstavba zvýšeného prahu s integrovaným přechodem a realizace dvou uličních vpustí. Realizace 7-8/2022.

 

  • U Parkánu – ZŠ, Praha 8:

Výstavba stavebního zpomalovacího prahu integrovaného s přisvětleným přechodem pro chodce. Doplnění chodníku podél severní strany komunikace směrem na východ a napojení na stávající komunikaci. Doplnění míst pro přecházení v místech vjezdů a zřízení dvou stání K+R, každé pro 3 vozidla. V rámci akce dojde k přeložce kabelů CETIN a stožárů a vedení veřejného osvětlení. Realizace 7-9/2022.

 

  • Tusarova – Osadní, Praha 7:

Realizace zvýšené křižovatky v průsečné křižovatce Tusarova x Osadní a rekonstrukce přilehlých chodníkových ploch. Nároží křižovatky bude osazeno antiparkovacími sloupky a bude doplněn mobiliář formou laviček a cyklostojanů. Realizace 7-9/2022.

 

 

  • U Zahradního města – Břečťanová, Praha 10:

Propojení chodníkových ploch ul. Břečťanová a U Zahradního města s realizací stavebně odlišeného výjezdu a vjezdu do areálu ZŠ. Vytvoření nového přechodu pro chodce v ul. U Zahradního města. Realizace 7/2022.

 

  • Nad Kajetánkou – ZŠ Duhovka, Praha 6:

Před ZŠ Duhovka, v místě stávajících zpomalovacích polštářů, byl realizován stavební zpomalovací práh s integrovaným přechodem pro chodce. Přechod byl přisvětlen výložníkem umístěným na sloup veřejného osvětlení na jižní straně ulice. Realizace 4-5/2022.

 

  • Vlkova – Krásova, Praha 3:

Zkrácení přechodů pro chodce prostřednictvím vysazených chodníkových ploch, obnova konstrukčního souvrství dlážděného a asfaltového krytu vozovky a dotčených částí chodníků. Realizace 4-6/2022.