Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA PODCHODU POD ULICÍ K BARRANDOVU

Praha 1. července 2024 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí 1. července 2024 přípravné práce na údržbě podchodu pod ulicí K Barrandovu v MČ Praha 5. Po dobu hlavních oprav, od pondělí 8. července, bude doprava v obou směrech vedena vždy jen jedním jízdním pruhem. Rekonstrukce podchodu pod ulicí K Barrandovu si vyžádá dopravní omezení, které se dotkne především řidičů směřujících na Barrandovský most.

Proběhne sanace vnitřních povrchů podchodu a výměna izolace celého tubusu, která prodlouží životnost konstrukce a zlepší její funkčnost. Doplnění rubové drenáže zabrání zatékání vody do podchodu a zajistí tak jeho suchost a bezpečný provoz. Rozčlenění rekonstrukce do etap a svedení dopravy do jednoho pruhu v každém směru minimalizuje dopady na plynulost dopravy.

Stavba bude rozdělena na jednotlivé etapy:

  • 1. 7. – 7. 7. 2024 – rozšíření levých jízdních pruhů do středového dělícího pásu, oba jízdní pruhy budou zúženy a převedeny co nejvíce k pravému okraji komunikace.
  • 8. 7. – 18. 8. 2024 – v obou směrech budou uzavřeny pravé jízdní pruhy, doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu (levého) v každém směru. Stavební práce budou probíhat v krajních částech mostního objektu – přiléhající k přístupovým rampám.
  • 19. 8. – 15. 9. 2024 – v obou směrech budou uzavřeny levé jízdní pruhy, doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu (pravého) v každém směru. Stavební práce budou probíhat ve střední části mostního objektu.
  • 16. 9. – 30. 9. 2024 – omezení pod mostem

Autobusové zastávky nebudou po dobu stavby omezeny.

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.  

https://opravujeme.to/action/1789/