Tisková prohlášení - seznam

TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY ČECHŮV MOST A PŘILEHLÉ PŘECHODY PRO CHODCE BUDOU BEZPEČNĚJŠÍ

Praha 17. srpna 2023 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 21. srpna 2023 v rámci projektu „Praha bez bariér“ rekonstrukci tramvajových zastávek Čechův most. Vybuduje zde bezbariérové přechody pro chodce včetně přisvětlení a upraví světelné signalizační zařízení. Práce zasáhnou do dopravy v místě, a to jak silniční, tak i tramvajové. Rozdělené jsou do několika navazujících etap.

Během čtyř měsíců projdou stavebními úpravami obě tramvajové zastávky Čechův most včetně přilehlých chodníků a komunikace. Po dokončení budou přehlednější a bezpečnější. Současně se upraví tak, aby bylo možné bezbariérově odbavit cestující se sníženou pohyblivostí. Součástí prací je rovněž úprava opěrné zdi na nábřeží Edwarda Beneše tak, aby bylo možné vytvořit zpevněné nástupiště po celé délce tramvajové soupravy. Chybět nebude obnova vodorovného a svislého dopravního značení včetně zřízení nového bezbariérového přechodu pro chodce v místě napojení podjezdové rampy pod Štefánikovým mostem.

Tramvajové zastávky Čechův most získají podobu pojížděného mysu s výškou nástupní hrany 20 cm. Zastávkový mys ve směru z centra bude pojížděný pouze pro cyklisty, automobilová doprava bude vedena po kolejích.

Součástí stavby je zřízení nového přechodu pro chodce na západní straně nábřeží Edvarda Beneše
s přimknutým přejezdem pro cyklisty. Tento přechod a přejezd bude obsahovat nové světelné signalizační zařízení. Dále je součástí stavby obnova přechodu pro chodce u tramvajových zastávek se zřízením přisvětlení a prodloužení opěrné zdi z důvodu prodloužení nástupní hrany zastávky směrem do centra.

V rámci stavby bude také vybudovaný nový přechod pro chodce na předpolí Štefánikova mostu, který bude přisvětlený. Povrch zastávky bude asfaltový, chodníky budou z mozaikové dlažby. Chodník na konzole nábřežní zdi bude asfaltový. Odvodnění zajistí úprava uličních vpustí, které budou rekonstruovány i s některými svými přípojkami v návaznosti na novou polohu obrub.

Dokončení prací a návrat plného silničního provozu včetně obnovení tramvajových linek v obvyklých trasách je naplánované na začátek prosince 2023.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.  

https://opravujeme.to/action/1460/