Tisková prohlášení - seznam

KROPENÍM DĚLÁME VEDRA SNESITELNĚJŠÍ

Na základě aktuální předpovědi počasí ze dne 5. 6. 2019, poskytované ČHMÚ Praha jsme ve středu 5. června spolupráci s Pražskými službami poprvé v letošním roce začali s kropením a mlžením. Kropící vozy tak vyjely na území MČ Praha 1, 2, 5, 6, 7 + Trója a 8. V případě změny počasí a deště budou výkony kropení - mlžení v dané lokalitě okamžitě a zcela ukončeny. 

Stručné informace v bodech:

  • Kropení - mlžení se provádí každoročně a je součástí Letní údržby komunikací. 
  • Kdy mají vozy vyjet, není přesně stanoveno, ale dle interních zásad TSK objednáváme kropení - mlžení pokud teploty přesahují minimálně tři dny po sobě 25°C.
  • Kropení – mlžení nejen osvěžuje klima ve městech, ale zejména snižuje prašnost a intenzitu přízemního ozónu. 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. kropení a mlžení realizuje prostřednictvím Pražských služeb a.s. vždy, když teploty tři dny po sobě přesáhnou 25°C. „Důvodem je nejen osvěžení klimatu, ale především snížení prašnosti a intenzity přízemního ozónu,“ vysvětluje Barbora Lišková z TSK a.s. V tyto dny, kdy teploty přesahují 30 °C, se kropí v maximálním rozsahu komunikací na území centrální Prahy a přilehlých městských částí. 

Ke kropení je používána pitná voda, což bývá často terčem výtek. Důvod je přitom velmi jednoduchý, neboť voda je rozstřikována tak, aby ochladila nejen ulice, ale i obyvatele a návštěvníky Prahy. Zkrápí tak nejen chodce i cyklisty bez rozdílu věku, tedy i děti, ale zvířata, kteří s vodou přichází do kontaktu. Důvody jsou tedy především hygienické a zdravotní.

Podle aktuálních informací Povodí Vltavy z pohledu stavu povrchových vod, zatím situace není hodnocena jako stav hydrologického sucha. V případě jakékoli změny stavu TSK, a.s. ihned přijme opatření a bude reagovat na změnu situace.

2018 – první výjezd 28. 5. 2018 a poslední výjezd 23. 8. 2018. Celkem 38 dní.
2017 – první výjezd 29. 5. 2017 a poslední výjezd 3. 8. 2017. Celkem 16 dní. 

Denní spotřeba vody je zhruba 660 m3 a jeden kropící vůz na jedno naplnění (5-10 m3 dle specifikace) osvěží ulice o průměrné délce 17 kilometrů . Při zajištění maximálního počtu programů a realizaci 4 kol zaplatí TSK a.s. za jeden den kropení 868 766,- bez DPH.