Tisková prohlášení - seznam

ÚPLNÁ UZAVÍRKA ČÁSTI ULICE HORNOKRČSKÁ

Praha, 20. března 2024 V pondělí 25. března 2024 zahájí Technická správa komunikací (TSK) opravu dalšího úseku vozovky a chodníků v ulici Hornokrčská v Městské části Praha 4, a to v úseku od křižovatky U Krčské vodárny po ulici Budějovická. Po zimní přestávce tak TSK naváže na opravu komunikace v úseku od křižovatky V Podzámčí po křižovatku U Krčské vodárny. Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku komunikace až do 2. května 2024.

Akce je koordinována s pracemi na obnově veřejného osvětlení (investor spol. THMP). Objízdné trasy povedou po okolních komunikacích. Vjezdy do nemovitostí budou umožněny podle aktuální situace a postupu prací na stavbě.

Zhotovitel: STRABAG – INPROS Praha, a.s.

https://opravujeme.to/action/1442/