Tisková prohlášení - seznam

Stavaři si převzali staveniště pod mostem v Bubenské ulici ve středu odpoledne

Zhotovitelem, který se postará o rychlé podepření mostu, bude společnost Hochtief. Ta ve středečních odpoledních hodinách převzala stavbu a začne okamžitě pracovat. Předpokládáme, že cena za toto podepření se bude pohybovat řádově v jednotkách milionů korun, přesná cena bude stanovena podle rozsahu skutečně odvedených prací.

Vzhledem k rychle se zhoršujícímu stavu mostu, ke zkušenostem s pádem Trojské lávky i mostu v italském Janově i s přihlédnutím k tomu, že je most na konci své životnosti, je otázka, zda bude jeho oprava vůbec ještě možná.

Kontroly mostu v Bubenské ulici

Most v Bubenské ulici (X022) TSK pravidelně hlídá a kontroluje už od 90. let. Kontrola mostu, která se uskutečnila v průběhu září, odhalila jeho zhoršující se stav a nové trhliny. „Právě proto jsme začali stav mostu detailně monitorovat pomocí speciálních měřicích přístrojů. Touto metodou bylo zjištěno, že se stav mostu v posledních 25 dnech zásadně zhoršil a některé trhliny se zvětšily až o pět milimetrů. To signalizuje neobvyklé chování nosné konstrukce mostu a jeho nepřípustné poškození,“ říká náměstek generálního ředitele TSK Matěj Fichtner.

Historie mostu v Bubenské ulici

Most X022 byl postaven při plnění požadavku na tehdejší ZAKOS (Základní komunikační systém hl. m. Prahy) v rámci výstavby Severojižní magistrály propojující sever Prahy s nově dostavěnou dálnicí D1 na jihu města. Most byl uveden do provozu v roce 1980 tehdy moderní technologií dodatečně předpínaných konstrukcí. Jejich výhodou byla snazší manipulace a umisťování nosníků na pilíře. Tyto nosníky byly skládány na skružích mezi pilíři, a to z lamel o výšce 145 cm, které se k sobě lepily pryskyřicí v takzvaných kontaktních spárách. Následně došlo k předpjetí celé konstrukce. Stavbu spodní konstrukce, tedy pilířů, tehdy prováděly Dopravní stavby Olomouc, nosnou konstrukci postavily Vojenské stavby Praha, oddělení Správy betonových konstrukcí.