Zakázka

P20V00000060
47810/20/1215/chal
Most, G 500, Povltavská, Kandertova, P 8 – oprava mostu
dle §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
19 365 000,00 Kč
Provádění stavebních prací
Z2021-009017
Stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení
Podlimitní
ne
Ekonomická výhodnost nabídky
příspěvky z veřejných a jiných rozpočtů
Hl. m. Praha (NUTS CZ010)
45221100-3
ukončeno plnění smlouvy
Předmětem plnění je oprava mostu G 500 Kandertova v Praze 8, a to podle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Stavba řeší odstranění stávající chodníkové konzoly nad tížnou stěnou v prvním a třetím úseku konstrukce včetně římsy. Ve střední části, kterou tvoří mostní galerie, bude odstraněna mostní římsa. Dále bude v rozsahu celé stavby odstraněno chodníkové souvrství včetně obrubníku a přilehlého pásu vozovky v šíři 0,5 m a stávající mostní zábradlí. Odstraněné prvky konstrukce budou nahrazeny konstrukcemi novými v rozsahu a šířkovém uspořádání existujících konstrukcí. Dále bude sanován povrch existujících svislých a vodorovných konstrukcí hrubou a jemnou reprofilací povrchu, včetně sjednocujícího ochranného nátěru. Součástí předmětu plnění je: - v případě nutnosti zajištění stavebního povolení - zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započetím stavby) - projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou - projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů - zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude vložená do systému BMS) - zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění parametry stavby - zaměření skutečného provedení stavby - dodání projektu ve stupni RDS a DSPS v papírové i elektronické podobě - dodání veškerých technologických postupu (TP), kontrolních a zkušebních plánů ( KZP) a všech dokladů stavby - dodání Referenčního listu - zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle přiloženého manuálu doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz - týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu umístěný na www.tsk-praha.cz, - zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací, - zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle vzoru.
19.11.2020
05.01.2021 10:00
19.11.2020 15:12:04
05.01.2021 23:00:45
03.01.2022 15:07:31
VytvořenoNázevJméno souboru (velikost)
04. 12. 2020 12:29:08 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Aktualizovaný soupis prací s VVG 500 Kandertova Rozpočet 2020-12-02-neoc..xls (69,5 kB)
04. 12. 2020 12:26:52 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Změna ZD a prodloužení lhůtyPOVLTAVSKÁ- Změna ZD II a prodloužení lhůty.pdf (234,86 kB)
01. 12. 2020 15:47:23 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) / doplněná PDPD.zip (2 209,69 kB)
01. 12. 2020 15:46:10 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)Povltavská - vysvětlení_P.pdf (438,29 kB)
19. 11. 2020 15:11:43 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Referenční listReferenční list stavby - VZOR.doc (37 kB)
19. 11. 2020 15:11:22 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Vzor tabule na omezení provozuJednotná vizuální podoba_info_panelu_MANUAL_KS_2019--p.pdf (492,46 kB)
19. 11. 2020 15:10:53 Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu) / Manuál inf. panelů stavbyPraha info panely staveb manual n2 stnd PP.pdf (1 210,74 kB)
19. 11. 2020 15:09:45 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 11.docx (23,28 kB)
19. 11. 2020 15:09:35 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 10.docx (20,92 kB)
19. 11. 2020 15:09:24 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 9.docx (15,94 kB)
19. 11. 2020 15:09:09 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 8.docx (20,35 kB)
19. 11. 2020 15:08:56 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 7.docx (18,33 kB)
19. 11. 2020 15:08:45 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 6.docx (20,69 kB)
19. 11. 2020 15:08:31 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 5.docx (20,71 kB)
19. 11. 2020 15:08:17 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 4.docx (20,26 kB)
19. 11. 2020 15:08:01 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 3.docx (20,6 kB)
19. 11. 2020 15:07:50 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 2.docx (25,54 kB)
19. 11. 2020 15:07:21 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Příloha č. 1- VOP-p.pdf (458,79 kB)
19. 11. 2020 15:06:58 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Návrh SoD -G 500 Povltavská.docx (75,01 kB)
19. 11. 2020 15:06:21 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)návrh SoD Most G 500 Povltavská, Kandertova-p.pdf (887,55 kB)
19. 11. 2020 15:05:17 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)Podklady.zip (1 008,92 kB)
19. 11. 2020 15:04:51 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)soupis.xls (48 kB)
19. 11. 2020 15:04:18 Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)ZD Most G 500 Povltavská, Kandertova-p.pdf (1 576,49 kB)
Název uchazečeSdruženíIČ uchazečeAdresa uchazečeNabídková cena bez DPH
SKANSKA a.s., závod Inženýrské stavitelství Čechyne26271303Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, CZ19 604 949,75 Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o.ne48035599 Pražská 495, 370 04 České Budějovice, CZ18 978 468,72 Kč
M-SILNICE a.s.ne42196868Husova 1697, 530 03 Pardubice, Kontaktní adresa: oblastní závod JIH, Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice, CZ19 704 065,77 Kč
BM Construction, spol. s r.o.ne284 98 771U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany, CZ18 687 236,33 Kč
Název uchazečeInformace o vyloučení z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, či důvod odstoupení uchazeče
SKANSKA a.s., závod Inženýrské stavitelství Čechy
SWIETELSKY stavební s.r.o.
M-SILNICE a.s.
BM Construction, spol. s r.o.

Pokud u uchazeče ve druhém sloupci není vyplněna žádná hodnota, tak uchazeč neodstoupil a nebyl ani vyloučen kvůli mimořádně nízké nabídkové ceně.

BM Construction, spol. s r.o.
U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany
284 98 771
3/21/4056/007
Číslo smlouvy / dodatkuCena bez DPHDatum podpisuDatum zveřejnění
3/21/4056/00718 687 236,3309. 03. 202110. 03. 2021 07:55:43
Cena bez DPH skutečně uhrazená:20 527 846,71Informace o skutečném finančním plnění v jednotlivých letech jsou k dispozici po zobrazení smlouvy
© Copyright 2024, Technická správa komunikací hl.m. Prahy | Technická podpora | verze 05 ze dne 20.12.2016 | Prohlášení o přístupnosti