Přihlásit se jako dodavatel Registrace nového dodavatele

Profil zadavatele - Technická správa komunikací hl.m. Prahy - informace o zadavateli

akciová společnost
Řásnovka 770/8, 110 15, Praha 1
CZ
03447286
CZ03447286
257 015 420, 257 015 421
257 015 435
Veřejný
Jiná právnická osoba
Jiný - Rozvoj, výstavba, správa, údržba a opravy pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství včetně pozemků a dalšího nemovitého majektu na území hlavního města Prahy
636791
http://www.tskas.cz/vzas
zadavatel elektronická tržiště neužívá
není
není

Pro korektní zobrazení a ověření příloh (elektronického podpisu) je nutné do osobního počítače, notebooku, mobilního zařízení nahrát kořenové certifikáty certifikační autority I.CA (http://www.ica.cz/), které najdete na webových stránkách, jejichž link je umístěn výše.

© Copyright 2024, Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. | Technická podpora | verze 05 ze dne 20.12.2016 | Prohlášení o přístupnosti