Zadejte prosím přihlašovací jméno dodavatele, u kterého se má provést reset hesla.
Nové heslo vám bude následně zasláno na kontaktní email.
V případě jakéhokoliv problému s registrací prosím zašlete email na adresu: webmaster@tsk-praha.cz.

Přihlásit se jako dodavatel Registrace nového dodavatele

Profil zadavatele - Reset hesla pro dodavatele

© Copyright 2024, Technická správa komunikací hl.m. Prahy | Technická podpora | verze 05 ze dne 20.12.2016 | Prohlášení o přístupnosti