Tisková prohlášení - seznam

TSK zahájí další část rekonstrukce Malešické ulice

Ve čtvrtek 15. října 2015 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy rekonstrukci další části Malešické ulice, tentokrát se jedná o městskou část Praha 3 v úseku od ulice U Nákladového nádraží k ulici Za Vackovem. Celková délka opravovaného úseku 1. etapy měří 415 m a má šířku 18 m. Plánovaný termín ukončení opravy je do 30. června 2016. V zimním období budou práce přerušeny a znovu obnoveny na jaře příštího roku.

 

Předpoklad realizace: 

15.10. - 11. 11. 2015 realizace 1/3 rozsahu (v úseku Za Vackovem - Na Vackově)

1. 4. 2016 - 30. 6. 2016 dokončení zbývající 2/3 akce

Termín dokončení může být ovlivněn klimatickými podmínkami.

 

V rámci rekonstrukce bude provedena oprava konstrukce vozovky, položen nový živičný povrch, doplněny chybějící kanalizační vpusti, opraveno veřejné osvětlení, dobudování chodníků pro pěší a celková úprava uličního traktu.

 

Objízdná trasa bude vedena ulicemi Na Jarově, V Zahrádkách a Za Vackovem tak jak bude dle postupu prací značení posouváno.