Volná pracovní místa

Volná pracovní místa

Přijmeme kolegu / kolegyni na pozici

 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PROHLÍDEK KOMUNIKACÍ A SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ

Co vás čeká

 • nastavení a zavedení systému prohlídek a diagnostiky vozovek a systému hospodaření s nimi
 • odpovědnost za zajišťování pasportu a diagnostiky místních komunikací pomocí multifunkčního měřícího vozidla
 • součinnost se zkušební akreditovanou laboratoří
 • odpovědnost za sestavení pravidelného plánu prohlídek
 • průběžné nastavování priorit v rámci časového harmonogramu potřebných oprav komunikací
 • spolupráce při návrhu oprav zjištěných poruch vozovky na základě diagnostiky se zkušební akreditovanou laboratoří a příslušným správcem komunikace

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • VŠ/SŠ vzdělání stavebního směru (obor Konstrukce a dopravní stavby výhodou)
 • praxe v oboru dopravních staveb, autorizace výhodou
 • práce s PC (MS Office, grafické aplikace)
 • řidičský průkaz skupiny „B“
 • silné komunikační dovednosti, samostatné rozhodování

Co vám můžeme nabídnout

 • 5. týden dovolené
 • penzijní připojištění ve výši 3% hrubé mzdy
 • 3 sick days
 • stravenky Edenred
 • benefitní program Edenred
 • karta Multisport

 

Nástup dle dohody.

Životopisy zasílejte prosím na adresu:  Pavlina.Zeniskova@tsk-praha.cz 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

hledá zkušeného manažera/zkušenou manažerku pro pozici

ČLEN/KA PŘEDSTAVENSTVA

 odpovědný/á za řízení investiční sekce

V dané pozici bude vybraný uchazeč zodpovídat za plán, přípravu a realizaci investičních akcí, významných, strategických investic pozemních komunikací, mostů, tunelů a jiných objektů dopravní infrastruktury a jejich opravy v hl. m. Praze včetně projektové přípravy a kontroly kvality staveb. 

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání technického směru
 • organizační a řídící schopnosti
 • praxe minimálně 5 let v investorské či stavební činnosti v oblasti pozemních komunikací a souvisejících objektů
 • právní znalosti v rozsahu obvyklém pro obsazovanou pozici
 • schopnost samostatného rozhodování, odolnost vůči stresu
 • výborné komunikační a prezentační dovednosti
 • trestněprávní a občanská bezúhonnost

Strukturovaný profesní životopis včetně motivačního dopisu zasílejte na e-mailovou adresu vedoucí personálního oddělení - Milena Tesařová, milena.tesarova@tsk-praha.cz .

Přijmeme kolegy / kolegyně na pozice

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA / TECHNIK KONTROLY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ / TECHNIK BOZP

Co vás čeká

· kontrola kvality prováděných prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací a předpisů Ministerstva dopravy (TKP, TP)

· provádění kontrolních zkoušek objednatele stavby

· kontrola projektové dokumentace

· kontrola technologických postupů a dodržování BOZP

· součinnost při odstraňování vad, nedodělků a při reklamačních řízeních

· účast na kontrolních dnech, technických radách a komisích

· řešení technických problémů při výstavbě

· součinnost se správcem stavby a laboratoří

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

· VŠ/SŠ vzdělání stavebního směru (obor Konstrukce a dopravní stavby)

· praxe v oboru dopravních staveb, autorizace výhodou

· orientace v projektové dokumentaci a stavební legislativě

· osvědčení KOO BOZP (dle zákona č. 309/2006 Sb.) výhodou

· práce s PC (MS Office, grafické aplikace)

· řidičský průkaz skupiny „B“

· silné komunikační dovednosti, samostatné rozhodování

 

Co vám můžeme nabídnout

· 5. týden dovolené

·     · penzijní připojištění ve výši 3% hrubé mzdy

·     · 3 sick days

·     · stravenky Edenred

  ·   · benefitní program Edenred

·     · karta Multisport

 

 

Nástup dle dohody.

Životopisy zasílejte prosím na adresu:  Pavlina.Zeniskova@tsk-praha.cz 

Pro pracoviště na adrese Řásnovka 8, Praha 1, přijmeme kolegu / kolegyni na pozici

TECHNIK STRATEGICKÝCH INVESTIC

Co vás čeká

 • odpovědnost za přípravu a realizaci významných strategických investic (s ohledem na rozsah staveb i objem financí) komunikací a komunikačních objektů (mosty, tunely, vodohospodářské stavby, SSZ atd.) a speciálních objektů (parkoviště apod.) včetně projektové přípravy
 • specifikace podmínek pro zadávání projektové dokumentace (PD) a staveb, posuzování nabídek a vyjadřování se ke smlouvám o dílo (projektové a stavební) se zhotoviteli prací
 • předkládání PD dokumentační komisi k odsouhlasení včetně stavebních nákladů akcí
 • kontrola fakturace zhotovitelů a ve spolupráci s technikem koncepce kontrola financování akcí, zda je v souladu s rozpočtem
 • zpracování platebního kalendáře na akce hrazené z prostředků HMP a státního rozpočtu
 • uplatňování požadavků vyplývající z přejímek, kolaudačních řízení, a odpovědnost za odstranění případných vad a nedodělků
 • zpracování připomínek ke stavbám cizích investorů v koordinaci se svěřenými akcemi
 • výkon činnosti technického a investorského dozoru na stavbách i ve fázi přípravy projektů

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • ­­­­vzdělání SŠ/VŠ se stavební specializací (obor Konstrukce a dopravní stavby)
 • praxe v oboru dopravní stavby min. 3 roky
 • orientace v projektové dokumentaci a stavební legislativě
 • základní znalost MS Office
 • řidičský průkaz sk. B
 • organizační, komunikační a analytické dovednosti

Co vám můžeme nabídnout

 • 5. týden dovolené
 • penzijní připojištění ve výši 3% hrubé mzdy
 • 3 sick days
 • stravenky Edenred
 • benefitní program Edenred
 • karta Multisport

Nástup dle dohody.

Životopisy zasílejte prosím na adresu:  Pavlina.Zeniskova@tsk-praha.cz 

Pro pracoviště na adrese Řásnovka 8, Praha 1 přijmeme kolegu / kolegyni na pozici

 

TECHNIK PŘÍPRAVY A REALIZACE OPRAV

 

Co vás čeká

 • výkon stavebního dozoru stavebníka (vedení kontrolních dnů stavby, sledování prostavěnosti a další činnosti dozoru)
 • příprava oprav-zajišťování a sumarizace podkladů pro výběr projektanta, vyřizování povolení a rozhodnutí, organizace a vedení projektových výborů
 • sledování nákladů prostavěnosti v rámci daného rozpočtu

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • vzdělání SŠ/VŠ stavební
 • praxe v oboru dopravní stavby min. 3 roky
 • orientace v projektové dokumentaci a stavební legislativě
 • autorizace ČKAIT výhodou – případně umožníme přípravu na její získání

Co vám můžeme nabídnout

 • 5. týden dovolené
 • penzijní připojištění ve výši 3% hrubé mzdy
 • 3 sick days
 • stravenky Edenred
 • benefitní program Edenred
 • karta Multisport

 

Nástup dle dohody.

Životopisy zasílejte prosím na adresu:  Pavlina.Zeniskova@tsk-praha.cz 

Pro pracoviště na adrese Řásnovka 8, Praha 1 přijmeme kolegu / kolegyni na pozici

 

ÚČETNÍ

Co vás čeká

 • kontrola náležitostí vybraných účetních dokladů a jejich evidence
 • evidence a kontrola vybraného okruhu pohledávek
 • samostatné účtování vybraných účetních operací
 • provádění pravidelných kontrolních činností na účtovaných skupinách účtů
 • kontrola a zpracování podkladů při zajišťování agendy vybraných daňových povinností
 • spolupráce při sestavení měsíční a roční účetní závěrky
 • spolupráce při inventarizaci majetku a závazků
 • zpracování stanovených podkladů a přehledů spravované agendy

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • SŠ vzdělání ekonomického směru
 • praxe na pozici zabezpečující samostatné účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví a provádění účetních kontrol min. 2 roky v posledních 5-ti letech
 • znalost finanční, účetní a daňové problematiky a související legislativy
 • zkušenost se specifiky rozpočtové organizace výhodou  
 • komunikační dovednosti, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost

Co vám můžeme nabídnout

 • 5. týden dovolené
 • penzijní připojištění ve výši 3% hrubé mzdy
 • 3 sick days
 • stravenky Edenred
 • benefitní program Edenred
 • karta Multisport

Nástup dle dohody.

Životopisy zasílejte prosím na adresu:  Pavlina.Zeniskova@tsk-praha.cz 

 

Pro pracoviště na adrese Řásnovka 8, Praha 1 přijmeme kolegu / kolegyni na pozici

 

TECHNIK PŘÍPRAVY A REALIZACE INVESTIC

 

Co vás čeká

 • výkon stavebního dozoru stavebníka (vedení kontrolních dnů stavby, sledování prostavěnosti a další činnosti dozoru)
 • příprava staveb - zajištění agendy smluv o dílo, vyřizování povolení a rozhodnutí, organizace a vedení projektových výborů
 • sledování nákladů prostavěnosti v rámci daného rozpočtu

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • vzdělání SŠ/VŠ stavební
 • praxe v oboru dopravní stavby min. 3 roky
 • orientace v projektové dokumentaci a stavební legislativě
 • autorizace ČKAIT výhodou – případně umožníme přípravu na její získání

Co vám můžeme nabídnout

 • 5. týden dovolené
 • penzijní připojištění ve výši 3% hrubé mzdy
 • 3 sick days
 • stravenky Edenred
 • benefitní program Edenred
 • karta Multisport

 

Nástup dle dohody.

Životopisy zasílejte prosím na adresu:  Pavlina.Zeniskova@tsk-praha.cz 

Přijmeme kolegu / kolegyni na pozice

TECHNIK SPRÁVY MOSTŮ / TECHNIK PROHLÍDEK A DIAGNOSTIKY MOSTŮ

Co vás čeká

 • provádění prohlídek mostů na území hl. m. Prahy
 • navrhování opatření pro bezpečné provozování mostních objektů
 • správa a údržba dat
 • podílení se na plánování údržby a rekonstrukcí mostů na území hlavního města Prahy
 • příprava podkladů pro zadávání diagnostických průzkumů
 • příprava podkladů pro smluvní vztahy
 • technická kontrola příloh k veřejným zakázkám před jejich vypsáním
 • komunikace s dodavatelem a technickým dozorem při realizaci údržby
 • kontrola provedených prací při realizaci stavebních prací a kontrola fakturace

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • minimálně SŠ vzdělání stavebního směru (konstrukce a dopravní stavby)
 • znalost problematiky mostů
 • znalost diagnostických metod mostních objektů a stavebních materiálů
 • oprávnění k provádění mostních prohlídek výhodou
 • samostatnost, odpovědnost, spolehlivost

 

Co vám můžeme nabídnout

 • 5. týden dovolené
 • penzijní připojištění ve výši 3% hrubé mzdy
 • 3 sick days
 • stravenky Edenred
 • benefitní program Edenred
 • karta Multisport

 

Nástup dle dohody.

Životopisy zasílejte prosím na adresu:  Pavlina.Zeniskova@tsk-praha.cz 

Přijmeme kolegy / kolegyně na pozice

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA / TECHNIK KONTROLY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ

Co vás čeká

 • kontrola kvality prováděných prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací a předpisů Ministerstva dopravy (TKP, TP)
 • provádění kontrolních zkoušek objednatele stavby
 • kontrola projektové dokumentace
 • součinnost při odstraňování vad, nedodělků a při reklamačních řízeních
 • účast na kontrolních dnech, technických radách a komisích
 • řešení technických problémů při výstavbě
 • součinnost se správcem stavby a laboratoří

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • VŠ/SŠ vzdělání stavebního směru (obor Konstrukce a dopravní stavby)
 • praxe v oboru dopravních staveb, autorizace výhodou
 • orientace v projektové dokumentaci a stavební legislativě
 • práce s PC (MS Office, grafické aplikace)
 • řidičský průkaz skupiny „B“
 • silné komunikační dovednosti
 • samostatné rozhodování

Co vám můžeme nabídnout

 • 5. týden dovolené
 • penzijní připojištění ve výši 3% hrubé mzdy
 • 3 sick days
 • stravenky Edenred
 • benefitní program Edenred
 • karta Multisport

 

Nástup dle dohody.

Životopisy zasílejte prosím na adresu:  Pavlina.Zeniskova@tsk-praha.cz 

V dané pozici bude vybraný uchazeč zodpovídat  za:

 • právní služby včetně právních služeb externích

 • zadávání veřejných zakázek a centrální nákup v rámci TSK

 • veškeré právní úkony související s majetkoprávním vypořádáním mezi hlavním městem Prahou jako vlastníkem či budoucím vlastníkem komunikací a vlastníky pozemků, nacházejících se pod těmito komunikacemi, u komunikačních staveb, které jsou ve správě TSK nebo jsou či mají být realizovány TSK pro hl. m. Prahu.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání, absolvent magisterského programu právnické fakulty
 • praxe na obdobné pozici 5 let
 • praktické zkušenosti s aplikací ZZVZ
 • zkušenosti s FIDIC, velkými stavebními zakázkami a rámcovými smlouvami na služby
 • organizační a řídící schopnosti
 • schopnost samostatného rozhodování, odolnost vůči stresu
 • trestně právní bezúhonnost

Přihlášky obsahující strukturovaný profesní životopis zasílejte na adresu Ing. Pavlíny Ženíškové -  pavlina.zeniskova@tsk-praha.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů

V následujícím článku naleznete ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ.