Volná pracovní místa

Kariéra

Proč pracovat ve společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy?

Staráme se o Prahu.

Jsme akciová společnost, zřízená hl. m. Prahou, která se stará o komunikace, mosty, tunely, městskou zeleň a další důležité oblasti spojené se správou našeho hlavního města.

Naší vizí je město, které umožňuje bezpečnou, komfortní a rychlou přepravu motoristům, uživatelům MHD, cyklistům i pěším a zohledňuje zvláštní potřeby osob s pohybovým či smyslovým omezením.

Dlouhodobě usilujeme o zlepšení životní úrovně v hlavním městě, a to zejména v oblasti investic do infrastruktury, projektovou a inženýrskou činností nebo zajišťováním funkčnosti dopravních systémů.

Provádíme soustavnou údržbu komunikací a jejich příslušenství (dopravní značení, světelné signalizace, chodníky, mosty, tunely, zeleň, či nábřežní zdi).

Zabezpečujeme opravy a rekonstrukce městských komunikací včetně stavební činnosti v dopravě.

Vedle toho se zabýváme opatřeními ke snižování dopravní nehodovosti, optimalizací organizace a řízení silničního provozu, sledováním a vyhodnocováním vývoje dopravy i systematickou přípravou dalšího rozvoje celé dopravní soustavy hlavního města Prahy.

Nabízíme Vám různorodou odpovědnou práci v moderní společnosti s dlouholetou tradicí.


Nové pracovní příležitosti

tsk kariera pozadi tsk kariera pozadi

Informace o zpracování osobních údajů

V následujícím článku naleznete ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ.