Tisková prohlášení - seznam

Zkracujeme opravu Jiráskova mostu o 11 dnů

Od pondělí 20. srpna bude plně průjezdný Jiráskův most, včetně navazujících komunikací předmostí v části na Praze 5. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. tak zkrecuje opravu povrchu o 11 dní oproti původnímu harmonogramu.

V úterý 14. 8. 2018 byla dokončena v souladu s upraveným harmonogramem 2. etapa, což byly práce přímo na mostě. Ve středu 15. 8. 2018 byla zahájena 3. etapa, proběhlo frézování na smíchovském předmostí a dnes probíhá dobourání zbytků živice, čištění povrchu a oprava izolace závěrů mostu. V sobotu proběhne pokládka asfaltových směsí a v neděli 19. 8. 2018 ve večerních hodinách by měla být stavba ukončena.

Zhotovitelem je spol. STRABAG, a.s.