Tisková prohlášení - seznam

Rozhovor generálního ředitele Petra Smolky ke stavu pražských mostů pro Pražský deník

Generální ředitel TSK a.s. se v rozhovoru pro Pražský deník, deník.cz a server zdopravy.cz vyjádřil k některým otázkám týkajícím se situace s pražskými mosty. 

V poslední době probíhá zvýšený počet kontrol mostů. O jaké prohlídky se jedná?

Z obav o stav mostů a bezpečnost lidí jsme po událostech v Janově zadali v září u Kloknerova ústavu analýzu předpjatých konstrukcí ve vlastnictví města a v naší správě. Ta by měla být vypracována ke konci roku. Jejím výstupem bude podrobná zpráva a doporučený postup zahájení diagnostických prací a průzkumu těchto mostů podle jejich důležitosti a významu tak, aby se předešlo mimořádným událostem.

Kolik těch konstrukcí je?

Celkem jich máme ve správě tři sta, přičemž 39 jich je stejné konstrukce jako most v Bubenské ulici a z toho 10 stavěly v minulosti Vojenské stavby Praha, u nichž máme podezření na nejhorší stav.

Které mosty to jsou?

V žádném případě nechceme a nebudeme vyvolávat paniku. Situace s mostem X022 je i podle našeho názoru výjimečná a degradace konstrukce se projevila velmi rychle. Mosty mají životnost až sto let. Samozřejmě, svoji roli tady hraje údržba a samotná kvalita provedené stavby. Je třeba si uvědomit, že se v drtivé většině jedná o stavby, které vznikaly v 70. a 80. letech minulého století, a dobře víme, jak se tehdy dbalo na kvalitu. Z předpjatého betonu je tedy například i Barrandovský most, na nějž se s diagnostikou chystáme. Stejně jako na desítky dalších. V žádném případě nebudeme předjímat naše zjištění. Budeme, tak jako doposud, dělat svoji práci, a včas informovat nejen vlastníka mostů, ale i veřejnost. Uděláme vše pro to, abychom situaci s pražskými mosty, která se kumuluje desítky let, zvládli co nejlépe a nejdříve. Jak, to je u každého jednotlivého mostu pouze na rozhodnutí vlastníka, tedy města. My jsme připraveni pokračovat ve své práci.

Jaký je aktuální stav dalších plánovaných oprav mostů, které půjdou nejdříve na řadu?

Nyní provádíme diagnostiku na Hlávkově mostě, Palackého, Mostu Legií. Začneme s diagnostikou Barrandovského mostu a budeme soutěžit diagnostiku Lanového mostu. Všechny ostatní monitorujeme průběžně, a podle plánu mostních prohlídek. Budeme se také při pořadí rozhodovat podle doporučení analýzy Kloknerova ústavu.

Jaký je postup prací u mostu v Bubenské ulici?

V pondělí byla dokončena stavba 4 věží, zajišťujících mostní konstrukci proti jejímu pádu. Nyní ji osazujeme monitorovacím zařízením, které posléze zajistí její kontinuální sledování a upozorní nás na její případnou destrukci a hrozící pád. Chtěl bych zdůraznit, že toto opatření není finálním podepřením konstrukce, jako tomu je v současné době třeba v případě Libeňského mostu. Toto havarijní zajištění děláme jen proto, abychom mohli co nejdříve vrátit pod most alespoň tramvajovou a pěší dopravu mezi Vltavskou a Strossmayerovým náměstím. Provizorní kompletní podepření konstrukce nyní budeme soutěžit, a vítězný dodavatel ho provede dle našich předpokladů v závěru roku. Most jako takový i nadále zůstává v havarijním stavu, my nyní děláme vše pro to, aby byla zaručena bezpečnost provozu pod ním. To znamená, že pokud by konstrukce povolila, tramvaje a lidé pod ní nebudou ohroženi. V případě, že by došlo k dalším výrazným změnám v konstrukci, do níž nevidíme, museli bychom dopravu pod mostem, znovu okamžitě zakázat.