Tisková prohlášení - seznam

V Nuselské ulici po zimní přestávce pokračují opravy

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zahájila opravu Nuselské ulice první etapou již v říjnu 2017, a to po rekonstrukci tramvajové trati a části poduličních sítí. Začátek opravovaného úseku je od ulice Vladimírova. Obnovení stavební činnosti po zimní přestávce je plánováno od 3. dubna 2018.

Z důvodu koordinace s dalšími investory je stavba rozdělena na tři etapy a potrvá minimálně do konce roku.

1. etapa: Vladimírova – Na Jezerce 

2. etapa: Na Jezerce – most přes Botič   

3. etapa: most přes Botič – Michelská  

Součástí projektu je celková rekonstrukce komunikace. Nově navržené vozovky jsou s živičným povrchem, parkovací stání z velké žulové dlažby a chodníky z kamenné mozaiky. Součástí stavby bude i úprava odvodnění, přeložky sítí, úprava světelné signalizace, zeleně a mobiliáře.

Dopravní omezení bude po polovinách vozovky a jednotlivých úsecích.

Realizace stavby je ovlivněna koordinací se stavbami dalších investorů tj. Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Dopravní podnik, UPC, T-Mobile, veřejné osvětlení.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. a zhotovitelem je:

1. etapa - Skanska a.s.

2. etapa – Skanska a.s

3. etapa – bude vybrán veřejnou soutěž