Tisková prohlášení - seznam

PRAHA OTESTUJE PROTIPOVODŇOVOU OCHRANU A ZDVIH ŠTVANICKÉ LÁVKY

Praha, 12. června 2024 – Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) ve spolupráci se Správou služeb hlavního města Prahy (SSHMP) provede test protipovodňových opatření a kontrolní zdvih Štvanické lávky. Cvičení proběhne 13. června 2024 od 4:00 do 6:00 hodin ráno.

Vzhledem k vysokým průtokům Vltavy a povodňovým stavům, které v minulých týdnech zasáhly Prahu, je důležité ověřit funkčnost protipovodňových systémů a jejich schopnost chránit lávku před poškozením a zároveň zajistit ochranu přilehlé části Holešovic pomocí mobilních protipovodňových zábran.

Zdvih lávky zajišťuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy ve spolupráci se společností Skanska, která lávku postavila. Osazení navazujících mobilních protipovodňových zábran má na starosti

Správa služeb hlavního města Prahy.

Během zdvihu bude vstup na lávku uzavřen pro pěší i cyklisty. Obchozí a objízdná trasa nebude značena. Na obou stranách lávky budou stát zaměstnanci společnosti Skanska, kteří chodce nasměrují na alternativní trasu přes Hlávkův most/Štvanický ostrov

Zajímavosti o zvedání Štvanické lávky:

Štvanická lávka je jedním z mála mostů v České republice, který má zvedací mechanismus. Lávka se tak stala symbolem moderní Prahy a je oblíbeným místem pro turisty i Pražany.

Technické parametry:

  • Zvedací mechanismus: hydraulický
  • Výška zdvihu: 3,2 metru
  • Rychlost zdvihu: 3 milimetry za sekundu
  • Doba zdvihu: cca 17 minut