Tisková prohlášení - seznam

Práce na lávce mezi Smíchovem a Výtoní jdou podle plánu. Pěším bude opět sloužit v září

V dubnu začala oprava lávky pro pěší, která přiléhá k železničnímu mostu na Výtoni. Na postup prací v rámci dnešního kontrolního dne dohlíželi zástupci Technické správy komunikací i dodavatelské společnosti Strabag. Potvrdili, že opravovaná lávka se pro chodce znovu otevře na konci září a druhá by se mohla opravovat v příštím roce. Zde bude záležet na dohodě se Správou železniční dopravní cesty, která se stará o samotný most.

Lávky na železničním mostě na Výtoni se pro pěší uzavřely vloni v prosinci z důvodu havarijního technického stavu. Od května 2018 probíhají samotné zabezpečovací a opravné práce, které je možné provádět pouze v klimaticky příznivých podmínkách, a to kvůli plynovému vedení pod lávkou. Kontrolní den, během něhož se na smíchovském předpolí sešli zástupci dodavatelské společnosti s ředitelem Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s., Petrem Smolkou, potvrdil, že k otevření lávky dojde podle původního plánu.

„Statický posudek nám umožňuje pracovat vždy pouze v části délky jednotlivých mostních polí. Nyní jsou otevřena tři pracoviště, a to na Výtoni, uprostřed řeky a na Smíchově. Také používáme metodu nýtování, což je historicky užívaná metoda spojů ocelových konstrukcí, která se již v dnešní době nepoužívá,“ popisuje možnosti práce na lávkách ředitel TSK Petr Smolka.

Na výtoňské straně řeky je pracoviště pro otryskání ocelových konstrukcí pískem. Standardně se pro čištění používá metoda otryskání tlakovou vodou. Nicméně vzhledem k tomu, že stávající barva obsahuje škodlivé látky a nesmí se dostat do řeky, není možné tento postup použít, upozorňuje na další z komplikací oprav Smolka.

Na Smíchově jsou práce nejdál, tam již byla zahájena výměna vadných částí ocelové konstrukce. Poté už zbývá jen opatřit konstrukci protikorozním nátěrem, aby nedocházelo k oslabení materiálu a snížení únosnosti, a namontovat zpět zábradlí a novou dřevěnou mostovku. Všechny pracovní fáze oprav po celé délce mostu budou hotovy na konci září.