Tisková prohlášení - seznam

Rekonstrukce jižního parkoviště při komunikaci Zhořelecká

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. provede v termínu od 10. září do 31. října 2018 rekonstrukci jižního parkoviště při komunikaci Zhořelecká. Oprava parkoviště, výstavba nového odvodnění a veřejného osvětlení bude probíhat za plné uzavírky parkoviště. Termín mimo prázdninové měsíce musel být zvolen z důvodu koordinace s opravou komunikace Zhořelecká, jejíž oprava je pro zachování dopravní obslužnosti v prázdninovém provozu prioritní.

PROJEKT PARKOVIŠTĚ ZHOŘELECKÁ KE STAŽENÍ

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího parkoviště (komunikace NN3254) umístěného jižně pod komunikací Zhořelecká. Zároveň bude zrealizováno nové odvodnění, a to příčnými a podélnými sklony na střed parkoviště, kde bude osazena zatravňovací dlažba a provedena podélná drenáž zaústěná do vsakovacích boxů. Kapacita odvodnění byla navržena na základě odborného posudku hydrogeologických poměrů pro zasakování srážkových vod.

 

V rámci této akce bude zároveň zajištěno osvětlení parkoviště a to výstavbou nového veřejného osvětlení. Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru k osazení nových stožárů bude odbornou firmou zajištěn prořez stávající zeleně, zejména na jižní straně parkoviště a na severní straně parkoviště dojde k vysazení osmi nových stromů. Kapacita zrekonstruovaného parkoviště bude 136 aut.

 

Vozovka Zhořelecká: v rámci zachování provozu bude pokládka finální vrstvy jízdního pruhu ve směru do centra v křižovatce Zhořelecká x Bohnická dokončena po skončení stavebních prací v ul. Ústavní a v koordinaci s opravou parkoviště, předpokládaný termín je říjen. Tato křižovatka je využívána jako příjezdová cesta pro osobní automobily do Starých Bohnic a slouží též jako objízdná trasa pro autobus projíždějící Ústavní ulicí.