Banner-homepage
Tisková prohlášení

Ulici Hornocholupická čeká I. etapa rekonstrukce

  Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí ve středu 1. července 2015 plánovanou souvislou údržbu vozovky ulice Hornocholupická na Praze 12. Jedná se o kompletní opravu v celém rozsahu komunikace, která je plánována do 18. července 2015. Součástí rekon ...

Uzavírka Strahovského tunelu

V červenci bude na 10 dní uzavřena část Městského okruhu v Praze - Strahovský tunel (SAT). Uzavírka je nutná z důvodu pokračujících prací na uvedení tunelového komplexu Blanka (TKB) do provozu. Během této doby dojde k provázání řídicího systému se stávajícími a modern ...

Křižovatka ulic Sušická a Nad Komornickou projde rekonstrukcí

V pondělí 8. června 2015 zahajuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci další křižovatky. Jedná se o křížení ulice Sušická a Nad Komornickou. Celá rekonstrukce potrvá do 31. července 2015.                            Jedná se o kompletní rek ...

Informace o dopravním omezení na Barrandovském mostě

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) začne od 25.5. do 21.6.2015 sanaci vrchní stavby svodidlových zídek rampy L. Rampa se nachází za světelnou křižovatkou a podjezdem ul. Strakonická a je jednosměrná do ul. K Barrandovu. Omezení se týká levého jízdního pruh ...