Banner-homepage
Tisková prohlášení

K hvězdárně v Ďáblicích povede nová cyklostezka

Technická správa komunikací hl. m. Prahy zahajuje výstavbu nové cyklostezky v Ďáblicích. Jedná se o napojení trasy A280 k hvězdárně Ďáblice, kde byla původní trasa vedena po nezpevněné hliněné cestě s kamenitým povrchem. Délka výstavby byla, dle smlouvy se zhotovitele ...

TSK startuje další tři rekonstrukce vozovek

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy zahajuje tři velké rekonstrukce povrchu vozovek. Jedná se o ulice Kunratická spojka (1. a 2. etapa), Božanovská a Květnového povstání, kde bude provedena souvislá údržba komunikace. Po vyfrézování povrchu dojde vždy k ošetření ...

Rekonstrukce ulic Jeremiášova a Městská

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy zahájí koncem září další dvě opravy ulic. Tentokrát se stavbaři rozjedou do ulic Jeremiášova a Městská, kde bude provedena souvislá údržba komunikací.   První zahájenou rekonstrukcí je ulice Jeremiášova v městské části P ...

Informace o dopravním opatření na ulici Ďáblická

Od 21. září do 19. října 2015 bude probíhat na mimoúrovňovém křížení ulic Cínovecká a Ďáblická oprava přemostění ulice Ďáblické. Dojde k odbourání nesoudržného betonu v podhledu chodníkových konzol, reprofilace a obnova ochranného nátěru.    Omezení dopravy se ned ...

Rekonstrukce části ulice Wilsonova ve směru na Pankrác

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí v úterý 22. září 2015 rekonstrukci povrchu části ulice Wilsonova a nájezdové rampy od ulice Hybernská. Jedná se o souvislou údržbu vozovky v úseku od začátku nájezdové rampy po výjezd z parkoviště Hl. nádraží ve sm ...