Banner-homepage
Tisková prohlášení

Uzavírka křižovatky Mírového hnutí x K Horkám

TSK INFO – od 20. – do 25. 9. 2014 dojde k úplnému uzavření křižovatky Mírového hnutí x K Horkám.   Při této uzavírce je v plánu frézování vozovky, pokládka nového živičného povrchu, výstavba ostrůvků v přechodech pro chodce a realizace nové světelné signalizace ...

TSK otestuje parkovací čidla na místech pro ZTP

Praha letos v září spustí pilotní projekt parkovacích čidel na vyhrazených místech pro osoby se zdravotním postižením (ZTP). Na dvanácti veřejně přístupných parkovacích místech pro ZTP, která nejsou vázána na konkrétní registrační značku vozidla, budou do vozovky osaz ...

Moderních semaforů v Praze přibývá

Dlouhodobá koncepce modernizace světelných signalizačních zařízení v Praze je ve své polovině. Od roku 2007, kdy byla modernizace zahájena, bylo obnoveno 107 světelných signalizačních zařízení (SSZ) a 61 jich bylo nově vybudováno. To znamená 22% nárůst počtu křižovate ...

Ústecká ulice projde druhou etapou rekonstrukce

Technická správa komunikací hl. m. Prahy zahajuje rekonstrukci další části ulice Ústecká na Praze 8 a MČ Praha- Dolní Chabry v úseku od ul. Klapkova na hranice hlavního města Prahy v obou směrech. Jedná se o druhou etapu souvislé údržby komunikace o celkové délce opra ...

Oprava Doupovské ulice skončí o měsíc dřív

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy pro letošní rok končí opravu ulice Doupovská. Auta se na tuto komunikaci vrátí 1. září oproti plánu, kdy rekonstrukce měla trvat až do 28. září 2014.   „Rekonstrukci jsme museli zkrátit z důvodu koordinace s akcí opravy kan ...