Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Organizační struktura

1000 – Sekce předsedy představenstva– generálního ředitele Společnosti 

 

 • 1010 – Oddělení kontroly a interního auditu

 

 • 1100 – Úsek předsedy představenstva – generálního ředitele Společnosti
 • 1101 – Tisková mluvčí
 • 1110 – Oddělení sekretariát GŘ a podpory řízení a funkce orgánů Společnosti
 • 1120 – Oddělení personální
 • 1140 – Oddělení řízení projektů

 

 • 1200 – Úsek telematiky
 • 1201 – Sekretariát ředitele úseku telematiky
 • 1210 – Oddělení provozu HDŘÚ
 • 1220 – Oddělení telematických systémů
 • 1230 – Oddělení řízení dopravy

 

 • 1300 – Úsek inženýringu
 • 1301 – Sekretariát ředitele úseku inženýringu
 • 1310 – Oddělení EIA, DIR a DIO
 • 1320 – Oddělení přípravy staveb
 • 1330 – Oddělení technického dozoru investora

2000 – Sekce člena představenstva – náměstka generálního ředitele pro správu a údržbu komunikací

 

 • 2001 – Sekretariát sekce člena představenstva pro správu a údržbu komunikací

 

 • 2010 – Oddělení rozpočtu správy

 

 • 2100 – Úsek oblastních správ
 • 2101 – Sekretariát ředitele úseku oblastních správ
 • 2110 - Oddělení OS Centrum
 • 2120 - Oddělení OS Sever
 • 2130 - Oddělení OS Východ
 • 2140 - Oddělení OS Jih
 • 2150 - Oddělení OS Jihozápad
 • 2160 - Oddělení OS Severozápad
 • 2170 - Oddělení L a ZÚK
 • 2180 - Oddělení kanalizačních staveb
 • 2190 – Oddělení dispečinku IIKS

 

 • 2200 – Úsek správní
 • 2201 – Sekretariát ředitele úseku správního
 • 2210 – Oddělení vážení vozidel
 • 2220 – Oddělení laboratoře
 • 2230 – Oddělení správy a údržby cyklostezek
 • 2250 – Oddělení souvislé údržby
 • 2260 – Oddělení pasportu
 • 2270 – Oddělení dopravního značení

 

3000 - Sekce místopředsedy představenstva – náměstka generálního ředitele pro ekonomiku a vnitřní/vnější věci

 

 • 3001- Sekretariát sekce místopředsedy představenstva pro ekonomiku a vnitřní/vnější věci

 

 • 3010    - Oddělení právní

 

 • 3100 – Úsek ekonomický
 • 3101 – Sekretariát ředitele úseku ekonomického
 • 3110 – Oddělení rozpočtu a financování
 • 3120 – Oddělení účtování AS
 • 3130 – Oddělení účtování MHMP

 

 • 3200 – Úsek vnitřních/vnějších věcí
 • 3210 – Oddělení služeb veřejnosti
 • 3220 – Oddělení pro styk s veřejností
 • 3230 – Oddělení marketingu a PR

 

4000 - Sekce místopředsedy představenstva – náměstka generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

 

 • 4001 – Sekretariát sekce místopředsedy představenstva pro investiční výstavbu a speciální stavby
 • 4010 – Oddělení zakázkové

 

 • 4100 – Úsek speciálních staveb
 • 4101 – Sekretariát ředitele úseku speciálních staveb
 • 4110 – Oddělení AS, NZ, P+R
 • 4120 – Oddělení tunelů
 • 4130 Oddělení mostů

 

 • 4200 – Úsek investiční
 • 4201 – Sekretariát ředitele úseku investičního
 • 4210 – Oddělení strategických investic
 • 4220 – Oddělení přípravy a realizace investic
 • 4230 – Oddělení přípravy a realizace oprav
 • 4240 – Oddělení technického plánu
 • 4020 – (od 1. 1. 2019 4250) Oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP

 

5000 - Sekce člena představenstva – náměstka generálního ředitele úseků technicko – informačního a DI koncepce

 

 • 5001 – Sekretariát sekce člena představenstva úseků technicko – informačního a  DI koncepce

 

 • 5100 – Úsek technicko - informační
 • 5101 – Sekretariát ředitele úseku technicko – informačního
 • 5110 – Oddělení svodné komise
 • 5120 – Oddělení správy ZPS
 • 5130 – Oddělení koordinace zvláštního užívání komunikací
 • 5140 – Oddělení inf. rozvoje a GIS
 • 5160 – Oddělení IT a přenosu dat
 • 5170 – Oddělení hospodářské správy, BOZP a PO

 

 • 5200 – Úsek dopravního inženýrství
 • 5201 – Sekretariát ředitele úseku dopravního inženýrství
 • 5210 – Oddělení dopravních analýz a DI koordinace
 • 5220 – Oddělení organizace dopravy
 • 5230 – Oddělení modelování dopravy
 • 5240 – Oddělení protihluků