Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

NOVINKY - V PONDĚLÍ 16. 7. ZAČNE REKONSTRUKCE KAMÝCKÉ ULICE V SUCHDOLE PODROBNOSTI

StickyNews

10 top staveb léta 2018 s dopadem na dopravu

1. K BARRANDOVU, MOST X034  V roce 2018 bude probíhat 2. etapa oprav ve směru z centra. Práce budou spočívat v opravě chodníku severní nosné konstrukce, zřízení provizorního dopravního opatření (omezení pravého jízdního pruhu jízdního pásu ve směru do Slivence), demontáži zádržného systému, bourání vozovkových a podkladních vrstev podél římsy, vybourání říms ...

Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Omezení a údržba Těšnovského tunelu

Zdůvodu pravidelné údržby a mytí bude probíhat uzávěra Těšnovského tunelu takto: 1) od 23. 7. 2018 do 25. 7. 2018 vždy v noci od 23:00 hod. do 05:00 hod.(tj.2 noci) bude uzavřen tubus VODA (směr centrum) a druhý tubus bude obousměrný 2) od 25 ...

Uzavírání a údržba tunelového komplexu Blanka

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu od 14. 7. 2018 od 23:00 hod. do 15. 7. 2018 do 05:00 hod. Objížďka je vedena ulicemi: Patočkova, Milady Horákové. Celéh ...

Víkendové uzavření Letenského tunelu

Z důvodu pravidelné údržby a mytí tunelu bude probíhat úplná uzávěra Letenského tunelu od 13.7.2018 do 20.7.2018 vždy pouze v noci od 23:00 hod do 05:00 hod. (7 nocí)   ...

TSK urychluje opravy páteřních komunikací

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. (TSK, a. s.), v reakci na pondělní dopravní problémy v hlavním městě okamžitě ve spolupráci se svými dodavateli zahájila kroky ke zkrácení dopravních omezení na nejzatíženějších opravovaných komunikac ...

4. července začne výměna povrchu vozovky na Jiráskově mostě

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. provede v termínu od 4.7.2018 do 30.8.2018  obnovu živičných vrstev vozovky, a to z důvodu stávajícího havarijního stavu povrchu. Při opravě budou realizovány i drobné opravy izolačního souvrství, aby ...

YouTube Video

TSK Praha na YouTube

Významné stavby

Významné stavby Významné stavby