Tisková prohlášení - seznam

Zpráva o pražských mostech

Rada hl. m. Prahy dnes vzala na vědomí analýzu o stavu pražských mostů, svěřených do správy Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK). V předkládané analýze jsou uvedeny základní údaje o mostních objektech, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a u kterých Technická správa komunikací hl. m. Prahy vykonává správu v rozsahu přidělených finančních prostředků. TSK ke dni  29. února 2016 eviduje celkem 677 mostních objektů.

„Tento souhrnný materiál jsem nechal Technickou správou komunikací zpracovat zejména proto, abychom získali ucelený přehled o stavu mostů a mostních konstrukcí ve vlastnictví hlavního města Prahy. Tato informace nám v budoucnu pomůže při plánování finančních prostředků nejen na běžnou údržbu, ale zejména přehodnotí priority u plánování velkých rekonstrukcí,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek, radní pro dopravu.  

„V informaci jsme uvedli především mosty delší než 100 m přes hlavní koryto Vltavy, vybrané dopravně důležité mosty delší než 100 m a mosty s délkou menší než 100 m, u nichž je stavební stav hodnocen jako špatný, velmi špatný a havarijní,“ řekl Ladislav Pivec, šéf TSK.