Tisková prohlášení - seznam

Omezení nájezdu z ul. K Barrandovu na Barrandovský most

Od soboty 4. srpna do neděle 5. srpna 2018 bude omezen provoz na sjízdné rampě z ul. K Barrandovu na Barrandovský most. Důvodem je oprava povrchu komunikace. V případě nepřízně počasí  byl vybrán i náhradní termín od 11.8.2018 do  12.8.2018.

 

Souvislá údržba komunikace na sjízdné rampě Barrandovského mostu spočívá v provedení frézy s následnou pokládkou dvouvrstvého emulzního mikrokoberce. Dojde k obnově dopravního značení.

 

Dopravní opatření:

Uzavírka jednoho jízdního pruhu ve směru na Prahu 4 s tím, že zůstane zachován jízdní pruh.  

 

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem je spol. COLAS CZ, a.s.