Tisková prohlášení - seznam

Rohanské nábřeží - nová a kapacitnější komunikace

Zklidnění automobilové dopravy v Sokolovské ulici a obsluhu nových rozvojových území podél Vltavy přinese prodloužení Pobřežní ulice, respektive Rohanského nábřeží, v osmé městské části. Výstavba byla rozdělena do dvou etap. Ta první, která je nyní dokončena, protáhla komunikaci od Šaldovy k ulici Za Invalidovnou. Ve druhé etapě pak dorazí až k Voctářově ulici u Libeňského mostu.

„Prodloužením Rohanského nábřeží nepochybně vytvoříme podmínky pro zkulturnění a urbanizaci území, které tyto atributy v současné době zcela postrádá. Jsem si jist, že tato velká dopravní investice napomůže i dalšímu rozvoji Karlína,“ řekl k dokončení první etapy primátor Pavel Bém.

„Zlepšení propustnosti komunikace, zvýšení kapacity a zlepšení plynulosti dopravy má velký význam nejen pro budoucí obyvatele, ale i pro ty současné, kterým od jejich domovů odvede tranzitní dopravu. Navíc tím vším dojde k celkovému zlepší dopravní dostupnosti,“ doplnil radní Radovan Šteiner.

„V rámci první etapy vznikla čtyřproudá komunikace s novými chodníky širokými tři metry a zeleným pásem se stromořadím. Její součástí jsou bezbariérové přechody, světelná signalizace a cyklistická trasa vedoucí obousměrně podél vozovky. Zároveň byly vybudovány nové inženýrské sítě, nové veřejné osvětlení i další sadové úpravy,“  popsal projekt Luděk Dostál, ředitel Technické správy komunikací hl. města Prahy.

První etapa výstavby byla zahájena v říjnu loňského roku a je, stejně jako druhá etapa, která by měla být dokončena v červenci 2008, zařazena do programu JPD 2. Finanční prostředky jsou čerpány na úhradu provedených prací a v roce 2008 bude čerpáno na doplacení prací spojených s ukončením stavby. Celkové náklady na první etapu činí 244,7 milionů korun, na druhou etapu se odhadují náklady na 307 milionů. „Celkově by měla městský rozpočet výstavba nového Rohanského nábřeží přijít zhruba na 284 milionů korun. V obou etapách město získá příspěvky jak ze strukturálních fondů Evropské unie, tak ze státního rozpočtu,“ vysvětlil pražský primátor. Stavba je koordinována s většinou investorů podzemních sítí jako je vodovod, kanalizace, plynovod, horkovod, proplachovací kanál. Investorem výstavby inženýrských sítí je Odbor městského investora pražského magistrátu, který na projekt rovněž získal evropské peníze.