Tisková prohlášení - seznam

Nové přemostění v Chuchli výrazně zvýší bezpečnost

Výrazné zvýšení bezpečnosti silničního provozu přinese nové přemostění Strakonické ulice v Malé Chuchli, které dnes uvádí Technická správa komunikací hl. města Prahy do provozu.

„Odbočení do i z Malé Chuchle přes Strakonickou, která patří mezi nejfrekventovanější komunikace v metropoli, bylo velmi komplikované a bohužel při něm docházelo často k dopravním nehodám. Díky novému přemostění se tento problém stal nyní minulostí,“ prohlásil ředitel TSK Luděk Dostál.

Nový most přes Strakonickou je součástí souboru staveb, které v budoucnu zajistí kvalitní propojení Velké a Malé Chuchle. Samotný most se skládá ze dvou samostatných konstrukcí. První překlenuje Strakonickou ulici a druhá v zakřiveném tvaru přechází nad břehem Vltavy. „Technické řešení umožňuje v budoucnu rozšíření komunikace Strakonická na šestipruh,“ podotkl šéf TSK.

Výstavba přemostění nijak výrazněji nezasáhla do plynulosti dopravy v této lokalitě. „Vzhledem k vytíženosti Strakonické jsme po celou dobu výstavby zachovali provoz v obou směrech,“ sdělil Dostál.

Základní údaje:

  • Datum zahájení: 11/2004
  • Datum dokončení: 12/2005
  • Dodavatel: Sdružení Chuchle tvořené a. s. PSVS a a. s. SSŽ
  • Inženýrská činnost: IDS, a. s.
  • Investor: TSK hl. města Prahy

Základní technické údaje stavby:

  • Objem vytěžené zeminy: 20 453 m3
  • Objem násypů: 51 013 m3
  • Celková plocha komunikací: 11 428 m2
  • Celková plocha chodníků: 2 140 m2
  • Celkový objem betonových konstrukcí: 5 800 m3