Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA POVRCHU VOZOVKY V ULICÍCH BROUMARSKÁ, ROZTOCKÁ A KE KOLODĚJSKÉMU ZÁMKU

Technická správa komunikací chystá v rámci oprav povrchu vozovky výměnu asfaltového souvrství s lokální opravou podkladních vrstev a obnovou vodorovného dopravního značení.

Oprava ulic Broumarská x Cíglerova, úsek Slévačská – Bratří Venclíků, v termínu 23. 11. 2019 – 7. 12. 2019; ZDE.

Dopravní opatření

V 1. etapě v prostoru křižovatky s ulicí Cíglerova – zábor levých jízdních pruhů v obou směrech + zábor levého jízdního pruhu ulice Cíglerova ve směru do centra, provoz bude zachován po zbylé části komunikací.

V 2. etapě bude částečná uzavírka jižní části křižovatky Broumarská x Cíglerova, provoz bude zachován po zbylé části komunikací. V této etapě bude znemožněno odbočení vozidel délky nad 7 m z ulice Cíglerova do ulice Broumarská (směr z centra).

V 3. etapě bude uzavírka severní části křižovatky Broumarská x Cíglerova
a částečná uzavírka přímého jízdního pruhu ulice Broumarská ve směru Chlumecká. Současně bude objížďka za uzavřenou část komunikací, a to po komunikacích Cíglerova – Poděbradská – Kolbenova – Slévačská – Chlumecká. Alternativně lze využít objízdnou trasu ve směru Černý Most a Kyje po komunikacích Chlumecká (Cíglerova) – Ocelkova – Broumarská, ve směru Horní Počernice po komunikacích Broumarská – Cíglerova – Ocelkova – Chlumecká.

 


 

Oprava ulice Roztocká, v termínu 25. 11. 2019 – 9. 12. 2019 dle klimatických podmínek (případně dokončení jaro 2020 po zimní přestávce); ZDE.

Dopravní opatření:

Práce si vyžádají částečnou uzavírku po etapách. V první etapě bude kyvadlový provoz řízený světelným signalizačním zařízením. V druhé etapě bude uzavřen jeden jízdní pruh v každém směru. Časové rozdělení etap bude v závislosti na klimatických podmínkách.

 

Oprava ulice Ke Kolodějskému zámku, v termínu 27. 11. 2019 – 10. 12. 2019 dle klimatických podmínek (případně dokončení na jaře 2020 po zimní přestávce); ZDE .

Dopravní opatření:

Plná uzávěra s objízdnou trasou, o které budeme průběžně informovat po vydání DIR. Návrh objízdných tras naleznete na našich webových stránkách.