Tisková prohlášení - seznam

Od středy začnou práce na opravě ulice U trojského zámku u ZOO Praha

Ve středu 28. 11. 2018 začne Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. s opravou ulice U Trojského zámku, a to před vjezdem na spodní parkoviště u ZOO Praha.

Práce zahájíme rozšířením vozovky jižně od Trojského zámku mezi parkovišti u zámku a do ZOO Praha, které potrvají dle plánu do 7. 12. 2018. Důvodem rozšíření je následná oprava kanalizace a její provedení za částečného provozu tak, aby nebyl výrazně narušen provoz parkovišť s ohledem na návštěvníky ZOO.

Součástí projektu je rekonstrukce samotné komunikace, kdy dojde k její prostorové úpravě, a dále nově řešené odvodnění. Bude zřízena nová dešťová kanalizace v délce cca 70m s napojením do vodoteče a budou zřízeny nové uliční vpusti.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

  • od 28. 11. 2018 – místní omezení
  • březen - duben 2019 – uzavření komunikace na cca 14 dnů z důvodu konstrukce vozovky a pokládky nového povrchu