Tisková prohlášení - seznam

Fontány a pítka opět ožívají

Pražské fontány a pítka po dlouhé zimě o tomto víkendu opět ožijí. Technická správa komunikací hl. města Prahy nejpozději do pondělí 1. května zprovozní všechny fontány a pítka, které má své správě.

„V metropoli se staráme o dvanáct fontán a pítek, na jejichž provoz a údržbu ročně vynakládáme částku téměř dva milióny korun. V provozu jsou vždy od května do října,“ sdělil Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí TSK.

 Spotřeba vody u fontán a pítek ve správě TSK v loňském roce dosáhla téměř 10 tisíc m3 vody. „Nejžíznivější“ bylo pítko u Dětského domu, kterým proteklo 2 123 m3 vody. Naopak nejméně náročné bylo pítko v Ungeltu se spotřebou 6 m3 vody. Obě fontány u Mánesova mostu pak spotřebovaly 1810 m3 vody.

 Fontány Mánesův most se nacházejí se na náměstí Jana Palacha po obou stranách pravého předmostí Mánesova mostu. Obě fontánky podle návrhu Emanuela Halmana vyrostly současně s výstavbou mostu v letech 1911-14. Při rekonstrukci Mánesova mostu v roce 1998 byly současně rekonstruovány i obě fontánky. Oběhový režim je zajištěn provozem podzemními strojovnami s čerpadly a měřícím zařízením, zatímco nad terénem je vybudován žulový ozdobný přepadový bazén, z něhož přetéká voda do spodního akumulačního bazénu.

 Informace o všech fontánách a pítkách naleznete na webové adrese TSK www.tsk-praha.cz v sekci O společnosti – Seznam spravovaného majetku – Fontány a pítka.