Tisková prohlášení - seznam

Hlavní tahy v metropoli jsou sjízdné, v ulicích je nadále veškerá technika

Aktuální situace: V metropoli od včerejšího odpoledne do dnešního podvečera napadlo v průměru 20 centimetrů sněhu. Hlavní tahy jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, místy leží vrstva rozbředlého sněhu. V ulicích města je od včerejška nepřetržitě veškerá dostupná technika – 69 sypačů na komunikace I. pořadí, 55 sypačů na komunikace II. a III. pořadí, jeden stroj pro potřeby Dopravního podniku a jeden stroj pro potřeby Integrovaného záchranného systému. TSK pracuje na všech komunikacích v její správě, na hlavních tazích i na vedlejších komunikacích. Prioritu však mají hlavní dopravní tepny s preferencí ulic s městskou hromadnou dopravou. Na nemotoristických komunikacích od časných ranních hodin stále pracuje 400 lidí, kteří se odstraňují sníh z chodníků ve správě TSK. TSK se však stará pouze o necelých deset procent všech chodníků v metropoli, za zbytek jsou zodpovědní majitelé či správci přilehlých nemovitostí. 

Základní data: 

Množství spotřebovaného materiálu: 2 800 tun posypové soli, 560 tun roztoku chloridu vápenatého
Najetékilometry: 14 tisíc kilometrů
Finanční náklady: cca 25 miliónů korun
Lidé:na celé akci se podílí zhruba 850 pracovníkůTSK a dodavatelských firem

Výhled:
Podle předpovědi ČHMÚ má intenzivně a vytrvale sněžit iv průběhu dnešní noci. Nad ránem by sněženímělo slábnout. Napadnout má dalších minimálně5 centimetrů sněhu. Teploty se dnes v noci i zítra ránoa dopoledně mají pohybovat bod bodem mrazu. Podle předpokladůTSK bude nadále všechna technika v ulicíchhlavního města. Zásoby posypového materiálujsou dostatečné.

Nejčastější dotaz:
V ulicích byly vidět vozy se zdviženou radlicí. Proč?
Každýze strojů je nasazen na předem určený program, jehož délkaje v průměru 20 kilometrů. V určité chvílivšak nastane situace, kdy mu dojde posypový materiál amusí zamířit do skladu pro novou zásobu. Podobu přejezdu ze svého programu do skladu má vevětšině případů zvednutou radlici. V danou chvílije jeho hlavním úkolem v nejkratší možnédobě zajet pro nový materiál a vrátit se zpětna svůj program. TSK využívá dva sklady:v Chrášťanech a v areálu Pražskýchslužeb na Praze 9.

TSK je zodpovědná za 2 288 kilometrů z více než třia půl tisíce kilometrů komunikací na celémúzemí metropole. Za zbytek jsou zodpovědníostatní správci. V metropoli jsou komunikace podlesvé důležitosti rozděleny do tří základníchkategorií. U nejvýznamnějších dopravníchtepen zařazených do Ia. pořadí má TSK kezmírnění závad ve sjízdnosti dvě hodinyod výjezdu techniky. Místní komunikace zařazenédo II. a III. pořadí přicházejí na řadu ažpo ošetření nadřazených komunikací.