Tisková prohlášení - seznam

Základní informace k zimní údržbě komunikací v sezóně 2011/2012

Zimní údržba 2011/2012 - dle zákona od 1. 11. do 31. 3. Základní údaje o komunikační síti komunikační síť na území hl. m. Prahy 3 713 km - z toho ve správě TSK 2 193 km - ostatní správci 1 520 km komunikační síť zařazená do zimní údržby zajišťované TSK: motoristické komunikace I. pořadí 1 321 km (dvoupruh) motoristické komunikace II. pořadí 523 km motoristické komunikace III. pořadí 300 km nemotoristické komunikace na území hl. m. Prahy 1400 ha - z toho ve správě TSK 800 ha - ostatní správy 600 ha - udržované nemotoristické komunikace TSK 270 ha Lidé a technika Komunikace I. pořadí: 69 sypačů Komunikace II. a III. pořadí: 57 strojů Pro DP a IIKS: 2 sypače Pro kalamitní stavy: 6 strojů* Odstranění navátého sněhu: 2 frézy Úklid chodníků a ploch: 72 mechanismů a 857 lidí * ve spolupráci s velkými stavebními společnostmi Struktura komunikací v hlavním městě Komunikace zařazené do Ia. pořadí – vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, které navazují na dálnice a rychlostní komunikace, dopravně důležité místní komunikace a svahové komunikace s provozem MHD, komunikace I. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím matriálem, pouze v CHKO a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím materiálem. Komunikace zařazené do I.b pořadí – ostatní vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. Třídy a místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace, komunikace I. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím matriálem, pouze v CHKO a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím materiálem. Komunikace zařazené do II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Komunikace II. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem. Komunikace zařazené do III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do II. pořadí. Komunikace zařazené do III. pořadí se udržují až po ošetření komunikací I. a II. pořadí, udržují se chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem. Neudržované komunikace – místní komunikace na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu malého dopravního významu – komunikace zařazené do Usnesení č. 18/2010 Rady hl. m. Prahy Pozn: více informací naleznete v Plánu zimní údržby 2011/2012 na ww.tsk-praha.cz v sekci zimní údržba