Tisková prohlášení - seznam

Další etapa prací na Štěrboholské spojce

13. října 2020 – Technická správa komunikaci (TSK) začne od soboty 17. října 2020 s pracemi na Štěrboholské spojce, v úseku od čerpací stanice MOL (u osady Slatiňany) až k mimoúrovňové křižovatce Českobrodská. Práce by měly skončit do 30. listopadu 2020.

 

Jedná se o přípravné práce na dalších etapách E a F. Předchozí etapa G skončila o prázdninách 2020. Přípravné práce ve středovém páse spočívají v demontáži stávajícího zádržného systému, úpravě povrchu pod svodidly a následné instalaci betonových svodidel, aby zde byly připraveny přejezdy do protisměru pro budoucí rekonstrukci. 

Samotná rekonstrukce komunikace je naplánována na rok 2021. Práce budou probíhat v obou směrech, a to ve stejném úseku jako přípravné práce v letošním roce. Při rekonstrukci dojde k odstranění dvou vrstev komunikace a následné pokládce nových vrstev v tloušťce 10 cm. Dále dojde k rektifikaci uličních vpustí a obnově vodorovného dopravního značení. Rekonstrukce bude probíhat po etapách.

 

Dopravní omezení přípravných prací etapy E a F:

Doprava bude vedena ve dvou jízdních pruzích v každém směru, tedy v režimu 2+2.

 

Zhotovitel: STRABAG, a. s.