Tisková prohlášení - seznam

Kontaktní centrum TSK

Kontaktní centrum Technické správy komunikací hl.m. Prahy a.s. bude od 13. prosince nově dostupné na adrese Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – vchod z Veletržní ulice, pod hlavním vchodem do OC Stromovka. Kontaktní centrum je zřízeno za účelem vyřizování žádostí o uzavření komerčních smluv (zábor pro stánky, předzahrádky, tržiště, vyhrazená parkovací stání, reklamní poutače atd.), stavebních smluv (výkopy, zařízení staveniště, lešení kontejnery atd.), žádostí o vyjádření oddělení koordinace (koordinační vyjádření, výkopová povolení), žádostí o uzavírání smluv o zřízení věcných břemen (smlouvy o smlouvách budoucích i smlouvy konečné). Součástí kontaktního centra je i podatelna.

 

K dispozici Vám budeme v těchto časech:

Mimo své běžné agendy Vám bude podatelna k dispozici po celou dobu dle výše uvedených časů i k podání žádostí mimo pevně stanovených časů jednotlivých agend.