Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Upozornění

Z důvodu stěhování pracovníků OS Centrum (pracoviště Rejskova a Milíčova) budou pracovníci vykonávající agendu nájemních a výpůjčních smluv a technik běžné údržby pro Prahu 2 přesunuti v termínu od 6.8.2021 do13.8.2021 na pracoviště Řásnovka, do místnosti v prvním patře, která bude označena jako „dočasné pracoviště OS Centrum“.

StickyNews

PRAHA TESTUJE DALŠÍ INOVATIVNÍ NAVIGACI V TUNELOVÉM KOMPLEXU BLANKA

Praha 22. července 2021 – Praha stále hledá moderní technologie, které by zvyšovaly bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a zároveň přinášely uživatelský komfort řidičům. V rámci memoranda mezi Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., (TSK) a Fakultou dopravní ČVUT v Praze se rozběhla úzká spolupráce na rozvoji inovací v dopravě. Je ...

Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK V ULICI TUPOLEVOVA

Praha 27. 7. 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne od 2. srpna 2021 postupně rekonstruovat autobusové zastávky „Dobratická“, „Tupolevova“ a „Fryčovická“ v ulici Tupolevova, která je součástí nadřazené komunikační sítě městské čás ...

PRAŽSKÁ ZÁCHYTNÁ PARKOVIŠTĚ PŘEJDOU NA NOVÝ CENÍK

Praha 21. července 2021 – V Praze se od 1. srpna upraví rozdělení záchytných P+R parkovišť dle zón. S touto změnou se na těchto místech změní i ceny, podobně jako ve veřejné dopravě. Na hlídaných parkovištích dál od centra řidiči za den z ...

STAVEBNÍ PRÁCE NA PROSECKÉ ULICI POKRAČUJÍ DALŠÍ ETAPOU

Praha 13. července 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne od pondělí 19. července 2021 s další etapou celkové rekonstrukce Prosecké ulice a naváže tak na předchozí rok.  V tomto roce se jedná o část před křižovatkou ul. Na Labuťce ...

OMEZENÝ PROVOZ V TĚŠNOVSKÉM TUNELU

Z důvodu údržby technologie bude probíhat omezený provoz v Těšnovském tunelu takto: 1) od 13. 7. 2021 do 15. 7. 2021 v noci od 23:00 hod. do 05:00 hod.(tj.2 noci) bude uzavřen tubus VODA ( směr nem. Na Františku) a druhý tubus bude obo ...

ÚPLNÁ NOČNÍ UZÁVĚRA LETENSKÉHO TUNELU

Dobrý den, oznamujeme Vám, že z důvodu údržby technologie bude probíhat úplná noční uzávěra Letenského tunelu od 7. 7. 2021 do 13. 7. 2021, vždy  od  23:00 hod. do 05:00 hod. (tj.6 nocí) Doporučená objízdná trasa: ul. Milady Horákov ...

YouTube Video

TSK Praha na YouTube

HP-Bannery
Významné stavby

Významné stavby Významné stavby