Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Technologická odstávka systému Zón placeného stání na území hl. m. Prahy

 

 

 

 

 

Z důvodu technologické odstávky bude systém zón placeného stání na území hl. m. Prahy (ZPS) od páteční (27. 7. 2018 24:00 hod.) do nedělní (29. 7. 2018 24:00 hod.) půlnoci zcela mimo provoz. V těchto dnech bude možné parkovat na celém území platnosti ZPS zdarma. V těchto dnech nebude probíhat ani mobilní monitoring vozidly společnosti ELTODO a. s. Tato technologická odstávka je nezbytně nutná pro rozšíření hardwarových kapacit systému s ohledem na navyšování počtu parkovacích míst a zvýšené nároky na uchovávané informace.

 

Jak postupovat při parkování v ZPS v době odstávky?

Plánovaná odstávka bude mít mimo jiné vliv na následující součásti systému:

Platba v parkovacím automatu

Prosíme motoristy, aby věnovali zvýšenou pozornost zadávání doby parkování do parkovacího automatu. Navolená platnost krátkodobé parkovací relace přesahující páteční provozní dobu parkovacího úseku bude automaticky převedena do začátku pondělní provozní doby stejného parkovacího úseku.

Tedy pokud bude provedena platba například u úseku P1-0447 (provozní doba po–ne 08:00–24:00) v parkovacím automatu dne 27. 7. 2018 (pátek) v čase 23:00 na dobu platnosti dvou hodin, parkovací oprávnění bude pro vozidlo platné od pátku 27. 7. 2018 23:00 hodin až do pondělí 30. 7. 2018 9:00 hodin.

Pokud přijedete v době odstávky ve dnech 28. 7. a 29. 7. 2018, je možné si předplatit parkovné na následující dny po odstávce, a to v průběhu kteréhokoliv dne odstávky.

 

Platba ve virtuálních parkovacích hodinách (VPH)

Platba ve virtuálních parkovacích hodinách nebude ve dnech odstávky možná. Prosíme motoristy, kteří si budou chtít předplatit parkovací oprávnění prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin na následující dny po odstávce, aby tak učinili do konce páteční provozní doby daného úseku

Prosíme také motoristy o sledování navolené platnosti krátkodobých parkovacích relací ve VPH, neboť navolená platnost přesahující páteční provozní dobu parkovacího úseku bude automaticky převedena do začátku pondělní provozní doby stejného parkovacího úseku.

Tedy pokud bude provedena platba například u úseku P1-0447 (provozní doba po–ne 08:00–24:00) ve VPH dne 27. 7. 2018 (pátek) v čase 23:00 na dobu platnosti dvou hodin, parkovací oprávnění bude pro vozidlo platné od pátku 27. 7. 2018 23:00 hodin až do pondělí 30. 7. 2018 9:00 hodin.

Pokud přijedete v době odstávky ve dnech 28. 7. a 29. 7. 2018, nebude možné si předplatit parkovné na následující dny po odstávce.

 

Nefunkční Osobní stránky uživatele

Plánovaná odstávka se dotkne rovněž Osobních stránek uživatele (OSU). V těchto dnech tedy nebude možné nastavit registrační značky u přenosných parkovacích oprávnění ani podat žádost o prodloužení parkovacího oprávnění. Prosíme držitele těchto parkovacích oprávnění, aby tyto skutečnosti vzali na vědomí a řídili se níže uvedenými postupy.

Jakým způsobem je možné nastavit registrační značku/y v případě nefunkčnosti OSU u přenosného parkovacího oprávnění.

Během odstávky systému bohužel nebude možné registrační značky u přenosných parkovacích oprávnění nastavit. Prosíme tedy držitele, aby registrační značky na následující dny po odstávce nastavili s dostatečným časovým předstihem.

Jaký postup zvolit v případě, že jsem si zapomněl s předstihem nastavit registrační značku/y u přenosného parkovacího oprávnění.

V tomto případě je možné pro danou registrační značku zajistit parkovací oprávnění pro následující dny po odstávce, a to pouze platbou v parkovacím automatu. Další variantou zůstává nastavení registrační značky/značek po odstávce, tedy 30. 7. 2018 od 0:00 hodin.

Jaký postup zvolit v případě, že chci podat žádost o prodloužení parkovacího oprávnění online, ale nefungují mi OSU.

V těchto dnech bohužel nebude možné podat žádost o prodloužení parkovacího oprávnění online. Prosíme držitele, aby tuto žádost podali před plánovanou odstávkou, případně po odstávce. Rovněž je možné navštívit fyzicky výdejnu parkovacích oprávnění příslušné městské části a podat si žádost zde.

 

Webové stránky www.parkujvklidu.cz

V těchto dnech nebude dostupný ani portál www.parkujvklidu.cz. Prosíme uživatele, aby tuto skutečnost vzali na vědomí.

Držitelů, kteří vlastní dlouhodobé parkovací oprávnění (tj. rezidentní, abonentní a vlastnické parkovací oprávnění), se omezení jiným způsobem než nefunkčními OSU nedotkne.

 

Za vzniklé komplikace a ztížené podmínky se omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

 

Kontaktní formulář

Informace Kontaktní formulář

Nenalezli jste informaci, kterou hledáte? Zanechte nám zprávu.

{{errors.name}}
{{errors.email}}
{{errors.phone}}
{{errors.message}}

1Toto je povinná položka.

Zadané údaje slouží výhradně pro odpověď na položený dotaz a nejsou využívány k nabízení produktů, služeb, ani nejsou poskytovány třetím stranám. Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Technická správa komunikací hl. města Prahy, a.s. jsou dostupné zde.