Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Ulice U Zvoničky projde rekonstrukcí

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí v pondělí 3. dubna 2017 celkovou rekonstrukci ulice U Zvoničky v Městské části Praha 6, která je plánována do 31. května 2017. 
 
Jedná se o celkovou rekonstrukci ulice U Zvoničky v rámci chodníkového programu Prahy 6 v délce 360m. Vozovka bude dlážděna kamennou dlažbou a lemována žulovými obrubníky. Součástí stavby bude úprava odvodnění a rektifikace uličních vpustí. Bude upraven dopravní režim na obytnou zónu.
 
Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace.