Web Content Viewer (JSR 286)

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

Web Content Viewer (JSR 286)

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji požádat o tyto informace:

1) Kolik reklamních zařízení odstranila Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. postupem podle § 31 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v období mezi 1.4.2024 a 30.4.2024?

2) Prosím o zaslání fotografie každého reklamního zařízení podle bodu 1) spolu s informací o tom, na jakém místě se reklamní zařízení před odstraněním nacházelo.

3) Prosím o informaci o nákladech vynaložených na odstranění každého reklamního zařízení podle bodu 1).

4) Prosím o informaci, kde Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. podle § 31 odst. 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zveřejnila způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje reklamních zařízení podle bodu 1) a informaci o tom, kde a jakým způsobem si reklamní zařízení mohou jejich vlastníci vyzvednout. Prosím, pokud možno, o zaslání elektronického odkazu na takové úložiště.

5) Vyzvedl si v období mezi 1.4.2024 a 30.4.2024 od Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. jakoukoli uskladněnou reklamní plochu či její nosič její vlastník?  Pokud ano, pak prosím o zasílání fotografie takové reklamní plochy či jejího nosiče.

6) Má Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. povědomí o jakýchkoli jiných reklamních zařízeních umístěných bez povolení příslušného silničního správního úřadu v ochranném pásmu pozemních komunikací ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., u nichž dosud nedošlo k jejich odstranění? Pokud ano, jedná se rámcově o jednotky, desítky, stovky či tisíce kusů takových reklamních zařízení?“

 


Odpověď:

K dotazu 1)

TSK žádné reklamní zařízení u uvedeném období neodstranila.

 

S ohledem na odpověď k dotazu 1) jsou další dotazy 2) – 5) bezpředmětné.

 

K dotazu 6)

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., podala Hl. m. Praze, Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru pozemních komunikací a drah, jako příslušnému silničnímu správnímu úřadu 73 podnětů ke kontrole platnosti povolení týkající se 722 reklamních zařízení.

 

Žádost:

„na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí informací ohledně pronájmu Karlova mostu v Praze v letech 2014 až 2024. Prosím o specifikaci v tomto rozsahu:

- termín pronájmu

- rozsah pronájmu

- s kým byla uzavřena smlouva

- celková cena pronájmu

 

Za stejné období prosím také o informaci o zamítnutí či zrušení pronájmu Karlova mostu a to v rozsahu:

- kdo o pronájem žádal

- proč žádost byla zamítnuta či zrušena“

 


Odpověď:

TSK vykonává správu jí svěřeného majetku na základě smluvního vztahu s Hlavním městem Praha (HMP) s účinností od 1.4.2017, období před uvedeným datem nespadá do působnosti TSK.

 

Stavební smlouvy dle údajů úseku odborných správ (zajišťováno do roku 2021)

 

 1. Smlouva 2/17/1101/314
  1. Za období 15.09.2017 – 15.11.2017
  2. S výměrou 16 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/18/2111/189
  1. Za období 1.7.2018 – 30.11.2018
  2. S výměrou 14m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč
 2. Smlouva 2/18/2111/382
  1. Za období 15.10.2018 – 15.10.2019
  2. S výměrou 47 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/19/2111/082
  1. Za období 01.04. – 30.06.2019
  2. S výměrou 10 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/19/2111/347
  1. Za období

16.10 – 30.11.2019 – s výměrou – 17m2,

16.10. – 16.10.2019 – s výměrou – 12 m2

16.10. – 16.03.2019 – s výměrou – 18m2

 1. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy
 2. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/20/1901/241
  1. Za období 20.08. – 31.12.2020
  2. S výměrou 12 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/21/1901/023
  1. Za období 15.3. – 30.7.2021
  2. S výměrou 12 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 

Stavební smlouvy dle údajů obchodního oddělení (zajišťováno od r.2022):

 

 1. Smlouva 2/22/1211/151
  1. Za období 01.07. – 30.10.2022
  2. S výměrou 2 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy, IČO: 00064416
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/23/1211/232
  1. Za období 14.08. – 31.12.2023
  2. S výměrou 28 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy, IČO: 00064416
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/24/1211/160
  1. Za období 15.6. – 28.6.2024
  2. S výměrou 20 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy, IČO: 00064416
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/24/1211/092
  1. Za období 10.04. – 31.12.2024
  2. S výměrou 26 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy, IČO: 00064416
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/22/1211/197
  1. Za období 16.08.2022 – 31.07.2023
  2. S výměrou 19 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy, IČO: 00064416
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/22/1211/150
  1. Za období 01.07.2022 – 30.6.2023
  2. S výměrou 14 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy, IČO: 00064416
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/23/1211/196
  1. Za období 01.07. – 30.07.2023
  2. S výměrou 14 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy, IČO: 00064416
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/22/1211/140
  1. Za období 14.06. – 31.10.2022
  2. S výměrou 14,25 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy, IČO: 00064416
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/24/1211/093
  1. Za období 10.4. – 31.12.2024
  2. S výměrou 24 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Galerie hlavního města Prahy, IČO: 00064416
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/23/1211/135
  1. Za období 22.05. – 26.05.2023
  2. S výměrou 50 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Prague City Tourism a.s., IČO: 07312890
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

 1. Smlouva 2/22/1211/234
  1. Za období 06.09. – 16.09.2022
  2. S výměrou 50 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Prague City Tourism a.s., IČO: 07312890
  4. Celková cena pronájmu: 0 Kč

 

Komerční smlouvy dle údajů obchodního oddělení:

 1. Smlouva 1/00/361/0227
  1. Za období 09.11.2000 – na dobu neurčitou
  2. ve znění dodatku č.4 1.Q – 18 m2, 2.Q – 39 m2, 3.Q – 82,5 m2, 4.Q – 37,5 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ KARLOVA MOSTU, spolek, IČO: 49279131
  4. Celková cena pronájmu: 18 865 242,32 Kč

 

 1. Smlouva 1/00/361/0155
  1. Za období 01.08.2000 – na dobu neurčitou
  2. s výměrou 49 m2
  3. Smluvní vztah byl uzavřen s Zdeněk Čihák, občan, datum narození: anonymizováno
  4. Celková cena pronájmu: 256 698,21 Kč

 

 1. Smlouva 1/00/361/0090
  1. za období 05.05.2000 na dobu neurčitou
  2. s výměrou 42 m2
  3. Smluvní vztah s Jiří Matějka, IČO: 48102687
  4. Celková cena pronájmu: 2 105 734,04 Kč

 

 1. Smlouva 1/05/361/0206
  1. za období 20.07.2005 na dobu neurčitou
  2. s výměrou 17,25 m2
  3. Smluvní vztah s aTLv s.r.o., IČO: 27240533
  4. Celková cena pronájmu: 87 986,03 Kč

 

 

Zamítnuté žádosti a zrušené smluvní vztahy – evidenci TSK nevede a není povinna ji vést dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů

 

Žádost:

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o informace o veškerých plánech/schválených akcích (opravy, rozšiřování atd.), které se týkají ulic Hrdlořezská a Mezitraťová v městské části Praha 9 – Hrdlořezy. Pokud již existují konkrétní dokumenty (například výkresy, rozhodnutí) žádáme o jejich zpřístupnění.

 

V případě, že by s poskytnutím informace souvisely finanční náklady, prosíme, abychom o tomto byli předem vyrozuměni. V případě potřeby upřesnění dotazu nás, prosím, kontaktujte.

 

Byli jsme na Vás odkázáni Magistrátem hl. m. Prahy s odůvodněním, že požadované informace nespadají do jejich působnosti, a tudíž nám nemohou na naši žádost o informace odpovědět.“

 


Odpověď:

 • Hrdlořezská a Horní Hrdlořezská rekonstrukce komunikace včetně chodníků a parkovací stání jsou v plánu investora INV MHMP r. 2024/2025.
 • Ohledně akcí cizích investorů je v úseku U Schodů – NN3871 plánovaná obnova kVN, kNN investorem PREdistribuce a.s., včetně obnovy chodníku v celé šíři.
 • Dále v této lokalitě probíhá výstavba investora Áté Property, s.r.o. „Mezitraťová 26/343, Revital. bývalé čokoládovny“, kde v úseku Pod Hloubětínskou zastávkou až cca k objektu Mezitraťová 358/24 bude obnoven chodník a vozovka po IS včetně nových přejezdů chodníku.
 • Poslední akce většího rozsahu je „Mezitraťová, zahradní restaurace, chodník“, kde je soukromý investor pan Ing. Jiří Stránský, ovšem zde bude chodník na soukromém pozemku investora parc.č. 157/2 k.ú. Hrdlořezy a TSK nedisponuje informací, zda bude předáván EVM MHMP a není povinna touto informací dle platné právní úpravy disponovat.
 • TSK dostupná dokumentace je uvedena v příloze

 

Žádost:

rádi bychom Vás požádali o sdělení informací týkajících se pozemních komunikací, které jsou umístěny na pozemcích parc. č. 2957, parc. č. 2958/5, vše v k. ú. Nusle, obec Praha.

Konkrétně bychom Vás rádi požádali o sdělení následujících informací:

 1. ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;
 2. na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);
 3. do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;

zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas

 


Odpověď:

Na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě TSK parc. č. 2957 k.ú. Nusle se nachází komunikace I. třídy – MK04-17a – ulice Bělehradská, která je ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě TSK (hospodářskou smlouvou nedisponujeme – bylo převzato na základě ocenění).

Na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě TSK parc. č.  2958/5 k.ú. Nusle se nachází komunikace III. třídy - MK04-9c – ulice Na Ostrůvku, která je ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě TSK (hospodářská smlouva 117/91a v příloze).

Obě výše uvedené komunikace jsou veřejně přístupné – souhlas s připojením na jinou pozemní komunikaci vydává vlastník komunikace v souvislosti s vyjadřovacím řízením ke stavbě či úpravě komunikace.

 

Žádost:

Dne 26.5.2024 mezi 17.3017.40 jsem byl účastníkem DN před Letenským tunel před Štefanikovým mostem směrem do centra. Prosím Vás o poslání ze záznamu kamer v teto době. Pojišťovna se po mně domáhá těchto záznamů.

 


Odpověď:

TSK je pouze technickým správcem kamerového systému a nedisponuje kamerovými záznamy z dopravních nehod.  Záznamy disponuje Policie ČR, je třeba se obrátit na Krajské ředitelství PČR, Kongresová 1662/2, 140 00 Praha 4 – Nusle.  Upozorňujeme, že dle dostupných informací jsou záznamy uchovávány pouze po přechodnou dobu, následně jsou automaticky smazány.  Záznam by si případně mohla vyžádat přímo pojišťovna

 

Žádost:

zda Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. obdržela v období mezi 30. 3. 2024 a 28. 5. 2024 ze strany Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru pozemních komunikací a drah, Oddělení silničního správního úřadu, odpověď na svůj dopis č. j. TSK/03494/24/3003 (přiložen níže). Pokud ano, pak si Vás dovoluji požádat o zaslání kopie této odpovědi.

 


Odpověď:

K dnešnímu dni neobdržela TSK od MHMP-PKD žádnou odpověď

 

Žádost:

Dovoluji si požádat o poskytnutí informace, na základě jakého rozhodnutí a učiněného kým došlo k navýšení ceny parkování v parkovacím objektu „Garáže Letná - Praha 7, Milady Horákové“ od 1.7.2024 – viz ceník parkovného od 1.7.2024

 


Odpověď:

Navýšení ceny parkování v parkovacím objektu Garáže Letná – Praha 7, Milady Horákové od 1. 7. 2024 navrhl správce objektu, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. a Odbor dopravy MHMP tento návrh odsouhlasil.

 

Žádost:

„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a v návaznosti na informace zveřejněné náměstkem primátora pro dopravu, Zdeňkem Hřibem  na adrese https://x.com/ZdenekHrib/status/1794702835247980915 žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Jaká data pro výpočet byla ze strany TSK poskytnuta panu náměstkovi nebo jeho úředníkům poskytnuta pro účely výpočtu údržby a opravy vozovek, parkovacích automatů nebo na provoz výdejen parkovacích oprávnění

2. Dále pak v případě, že to v rámci výše uvedeného nebylo součástí předaných informací, tak žádám o soupis výdajů na údržbu a opravu vozovek v tzv. zónách placeného stání v rámci území hl. m. Prahy za roky 2020 až 2023 rozdělené po jednotlivých letech. Postačuje i celkový souhrn bez rozdělení na jednotlivé stavební akce.

3. Rozpočet TSK na rok 2024 dle jednotlivých položek ve formátu XLS nebo jiném obdobném formátu.“

 


Odpověď:

V příloze zasíláme složku ZIP, která obsahuje:

 1. Usnesení č. 9/3 ze dne 14.12.2023, kterým byl schválen rozpočet pro ODO-SK NS 916480, resp. TSK, a.s.
 2. Plán realizace – Správa a údržba pro rok 2024 – schválený rozpočet xlsx
 3. Plán realizace – Plán realizace investičních akcí – schválený rozpočet 2024 xlsx
 4. Zpracované informace o čerpání nákladů na ZPS v letech 2020 až 2023 podle dat v GINISu.

               V prvním řádku jsou náklady na provoz ZPS, které již byly zaslány v odpovědi na předchozí žádost, nyní rozšířeny i na předchozí roky.

Pro úplnost jsou přidány i neprovozní náklady u ZPS o zmíněnou novou ID položku „BÚ-opravy v ZPS“, které se vyskytuje jen u „Oddělení BÚ komunikací“ a v detailu jen od roku 2023

 

TSK Vám poskytla k Vašemu dotazu všechny jí dostupné informace. 

 

Pokud se ve Vašem dotazu odvoláváte na příspěvek na profilu osoby, není TSK ve vztahu k informacím uveřejněným na tomto profilu povinným subjektem a nedisponuje informací jaké podklady má vlastník profilu na mysli v příspěvku dle odkazu.

 

Žádost:

„Projekt řešení křižovatky ulic Matějská x Šárecká x Na Šťáhlavce v Praze 6, k.ú. Dejvice. Nepotřebuji prosím celý projekt, vč. dokumentace, postačuje pouze plán nebo zákres, ze kterého bude vidět, jak je křižovatka plánována.  Odpovědi na otázky prosíme zaslat do naší datové schránky ID: cz4yjnh.“

 


Odpověď:

V příloze zasíláme koordinační situaci PD ve stupni DUSP, která je momentálně projednávána s dotčenými orgány státní správy.

 

Žádost:

1) kolik jste dostali žádostí o opravu silnice v ulici Nad Kajetánkou a Jílkova, vše Praha 6, Břevnov za

období od 2020-2024.

2) jak často probíhá ze strany TSK kontrola těchto ulicí a zejména výmolů, které se na těchto pozemních

komunikacích nacházejí?

3) kolik bylo vynaloženo za roky 2020-2024 na opravu těchto nadměrně zatížených pozemních

komunikací (s ohledem na školní zařízení v této lokalitě)

4) Dále vás žádám o informaci, jakým způsobem jste naložili s podnětem od Prahy 6 ohledně

nelegálního parkování na ulici Bělohorská u tramvajové zastávky Marjánka. Konkrétně se jedná o

travnatý pás podél tramvajových kolejí, který je dlouhodobě a opakovaně využíván k parkování vozidel a

dochází tak k ničení zeleně. Žádám vás o detailní informaci, kdy k vám podnět dorazil, kdo se jím

zabýval a s jakým výsledkem. Byl někdo fyzicky lokalitu obhlédnout? Kdy? Byl vytvořen cenový odhad

instalace zábran? Kdy a na jakou částku? Upozorňuji, že toto místo je využíváno k parkování (zejména

zásobovacích vozidel) denně a tráva je zcela zničená. Konkrétní místo zasílám viz foto v příloze.

 

Vedle žádosti o informace bod 1-4 vás tímto žádám o uvedení travnatého prostoru do původního stavu a

žádám o vyrozumění do 30 dnů, co jste v této věci učinili.

 


Odpověď:

 1. seznam všech hlášení o poruchách předmětných komunikací a jejich příslušenství od r. 2020 přijatých centrálním dispečinkem TSK (resp. dispečinkem IIKS) – hlaseni_nad_kajetankou_jilkova.xlsx
 2. seznam všech závad, které byly na základě přijatých hlášení zaevidovány a dále řešeny – zavady_nad_kajetankou_jilkova.xlsx

 

Zjednodušené výstupy (detaily v přílohách):

 • celkem přijato 34 hlášení
  • 21x výtluk, 6x dopravní značení, ostatní
  • 18 hlášení ukončeno
  • 16 hlášení čeká na opravu
 • celkem řešeno 17 závad
  • 9x výtluk (někdy více výtluků v rámci jedné závady), 6x dopravní značení, 2x vanová propadlina
  • 8 závad ukončeno příslušným správcem
  • 9 závad čeká na definitivní opravu

 

Ad 2) Kontrola komunikací probíhá průběžně.

 

Ad 3)

Viz příloha č. 3.  K tomuto doplněny údaje týkající se běžné údržby komunikací za uvedené období v součtu:

Komunikace Nad Kajetánkou     43 000,- Kč

Komunikace Jílková                      4 500,- Kč

Ad 4)

Dle dostupných informací oddělení správy komunikací ani oddělení správy zeleně neobdržely žádný podnět od Prahy 6 ohledně nelegálního parkování na zeleni.  Případné přestupky na úseku dopravy je oprávněna řešit policie ČR.  V minulosti se v dané lokalitě nacházelo dopravně bezpečnostní zábradlí, na které bylo ODŽP ÚMČ P6 vydáno dne 6.12.2019 Stanovení na odstranění pro nadbytečnost (viz příloha 4), realizováno TSK.

Informační zákon umožňuje žadateli podat žádost o informace, nikoliv udílet pokyny k výkonu činnosti povinného subjektu.  Váš podnět Vedle žádosti o informace bod 1-4 vás tímto žádám o uvedení travnatého prostoru do původního stavu a žádám o vyrozumění do 30 dnů, co jste v této věci učinili předávám oddělení právní a corporate governance k přímé administraci oddělení správy zeleně jako běžný podnět mimo působnost Informačního zákona.

 

Žádost:

1) Sdělte, proč je na mostech v Praze (ve vlastnictví povinného subjektu) umístěna nelegální reklama?

2) Kdy bude tato reklama odstraněna, event. proč odstraněna nebude, resp. proč se o jejím odstranění neuvažuje?

3) Má povinný subjekt uzavřenu smlouvu se spol. Czech Outdoor?

4) Pokud ano, do kdy je tato smlouva uzavřena, resp. kdy vyprší její platnost?

 


Odpověď:

Ad 1)

Z žádosti není patrné, na jakých mostech na území hlavního města Prahy je dle Vašeho sdělení umístěna nelegální reklama a dále není uvedeno, jakou konkrétní nelegální reklamu máte ve vztahu ke konkrétním mostům na mysli.  S ohledem na neurčitost dotazu TSK sděluje, že jako povinný subjekt žádné mosty V Praze nevlastní.  TSK vykonává správu jí svěřeného majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy a to na základě smluvního vztahu.

Ad 2)

Podle evidence TSK u mostů, které TSK spravuje by neměla být umístěna žádná nelegální reklama.

Ad 3)

Ne. TSK měla se společností Czech Outdoor uzavřenou nájemní smlouvu č. 1081/1992, která zanikla na základě právního jednání „Vyjádření vůle k neprodloužení nájemní smlouvy“, která byla společnosti Czech Outdoor doručena dne 21.9.2021. V současné době jsou vedeny soudní spory v právní věci vyklizení mostů, pochozích lávek a jejich součástí.

Ad 4)

Smlouva dle právního názoru TSK již zanikla (viz. odpověď k bodu 3 výše).

 

Žádost:

následující informace, a to za období roku 2023:

 1. Činila částka implementačních nákladů uvedená v zaslané smlouvě „Smlouva o poskytování služeb aplikace PID lítačka pro úhradu parkovného“ skutečně 1.950.000,- Kč bez DPH? V jakém konkrétním desetiměsíčním období byla splácena v pravidelných splátkách činicích 195.000,- Kč bez DPH?
 2. Činila výše úplaty za paušální služby za první kalendářní rok uvedená v zaslané smlouvě „Smlouva o poskytování služeb aplikace PID lítačka pro úhradu parkovného“ skutečně 77.000,- Kč bez DPH měsíčně? Jaká výše úplaty za Paušální služby je domluvena na další kalendářní rok? V případě, že nebyla ještě dodatkem výše úplaty stanovena, v jakém období se tomu tak stane?
 3. Jaká byla konkrétní finanční výše Odměny za marketingovou propagaci a cenu za poskytování rozvojových a konzultačních služeb vyjádřená v českých korunách bez DPH?
 4. Jaká byla konkrétní finanční výše Transakčních nákladů vyjádřená v českých korunách bez DPH?
 5. Jaká byla konkrétní finanční výše Přiměřeného zisku vyjádřená v českých korunách bez DPH?
 6. Jaká byla konkrétní finanční výše Ceny za rozvojové a konzultační služby vyjádřená v českých korunách bez DPH?
 7. Ráda bych vás požádala o doplnění následující tabulky odpovídajícími informacemi za období roku 2023:

 

Celková finanční výše za rok 2023

Měsíční finanční výše

Implementační náklady

1.950.000,- Kč bez DPH

195.000,- Kč bez DPH

Provozní náklady

 

77.000,- Kč bez DPH

Odměna za marketingovou propagaci

 

 

Transakční náklady

 

 

Cena za rozvojové a konzultační služby

 

 

Přiměřený zisk

 

 

 

Otázky navazují na dříve mé osobě poskytnutou smlouvu „Smlouva o poskytování služeb aplikace PID lítačka pro úhradu parkovného“.

 


Odpověď:

Ad 1) splátky byly placeny v období 3-12/2021

Ad 2) cena za paušální služby je stále 77 000 Kč bez DPH za měsíc, případná změna záleží na dohodě všech 4 smluvních stran.

Ad 3-6) je shrnuto v přiložené tabulce Ad 7).  Odměna za marketingovou propagaci a Cena za rozvojové a konzultační služby nebyla doposud TSK zatím nikdy ze strany OICT fakturována.

Ad 7) viz příloha Tabulka

 

Žádost:

dovoluji si vás oslovit s podnětem k prověření financování odtahů vozidel z veřejných prostředků v našem hlavním městě Praze. Tento dotaz jsem nejdříve směřoval na MČ Praha 7, tam mě odkázali na magistrát, a na magistrátě mě odkázali na TSK. Proto píši právě vám.

Nedávno jsem se dozvěděl, že město pravděpodobně dotuje odtahy vozidel z veřejných peněz. (zdroj: https:

www.idnes.cz/praha/zpravy/parkovaniodtahodstavnaparkoviste-zdrazeni.A240325_151035_praha-zpravy_vajo).

Toto by mohlo představovat neefektivní využívání veřejných financí a možné porušení zásad správného hospodaření stanovených v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a

zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Tento postup by mohl vést k situaci, kdy občané, kteří se chovají zodpovědně a dodržují pravidla silničního provozu, nepřímo financují náklady na odtah vozidel těch, kdo pravidla porušují. Jsem přesvědčen, že taková praxe není v souladu s principy spravedlnosti a efektivního využívání veřejných zdrojů. Toto téma je velice aktuální především v dnešní době, kdy se na magistrátu plánuje zdražení rezidentského parkování (na dvojnásobek) a naše MČ (Praha 7) zvažuje dodatečné zdražení (na šesti až osminásobek). Prosím tedy o prověření této situace a také o poskytnutí informací, zda financování odtahů vozidel ze strany města probíhá v souladu s platnými zákony a pravidly správného hospodaření. Zajímá mě zejména, jakým způsobem jsou zajišťovány a financovány služby odtahu a zda existují opatření zamezující neefektivnímu využití veřejných prostředků.  V návaznosti na můj podnět k prověření a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si dovoluji žádat o poskytnutí informací týkajících se celkové výše finančních prostředků, které TSK v Praze (případně také v Praze 7) musela v posledních letech navíc zaplatit za služby odtahu vozidel. Konkrétně mne zajímá:

1. Celková částka takovýchto dotací vyplacených za odtahy vozidel v jednotlivých letech posledních 5 let.

2. Informace o tom, jaké náklady jsou zahrnuty do těchto dotací (např. administrativní poplatky, náklady na samotný odtah, úschovné vozidel, atd.).

3. Jaké kroky byly podniknuty ke snížení těchto nákladů a zvýšení efektivity procesu odtahů

 


Odpověď:

Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nespadá do působnosti TSK

 

Žádost:

 1. Žádám o poskytnutí informací k zadání projektu, jehož výstupem je „Projekt organizace dopravy v klidu pro část území MČ Praha 5 – podklad pro výzvu k realizaci“ z dubna 2016

V poskytnuté části díla tohoto projektu „Schéma dopravního značení 4/2016“ jsou uvedeny dodatkové tabulky k dopravním značkám, na kterých jsou uvedeny symboly pracovních dnů „PO-PÁ“.  Není proto jasné, zda byl projekt zadán (objednán) tak, že v takto označených lokalitách parkování, které nejsou provozovány v neděli, má být v provozu regulované parkování i o svátcích, a proto není na dodatkových tabulkách uvedeno např. „PRACOVNÍ DNY“.  Není proto jasné, zda symboly pracovních dnů „PO-PÁ“ mají být vykládány tak, že se jedná i o svátky.

 


Odpověď:

Ad 1)

Komunikace na pozemku parc. č. 3749/1 v k.ú. Smíchov je ve vlastnictví hl. m. Prahy a správě TSK. 

Ad 2)

Jedná se o komunikaci I. třídy MK05-4a - ulice Pod Stadiony (úsek Pod Fialkou – Pod Hybšmankou).

 

Ad 3)

Silniční ochranná pásma dálnice, silnice a místních komunikací I. a II. třídy jsou zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vymezena pouze mimo zastavěné území a na základě rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona – v tomto případě tomu tak není.  Součástmi a příslušenstvím komunikace je pak vše, co vyjmenovává zákon o pozemních komunikacích v § 12.

 

Žádost:

zda v souvislosti s mým podnětem učinila jakýkoli úkon směřující k odstranění předmětného reklamního zařízení. Pokud ano, pak si dovoluji požádat o stručnou informaci o tom, o jaký úkon se konkrétně jednalo, k jakému dni byl učiněn, případně co bylo jeho výsledkem

 


Odpověď:

TSK odeslala Magistrátu hl. m. Praha, Odboru pozemních komunikací a drah dne 24.4.2024 dotaz, zda reklamní zařízení na Vámi uvedeném pozemku je zřízeno a provozováno na základě povolení ke zvláštnímu užívání.  

 

Žádost:

Dne 11.4.2024 přijelo na parkoviště při ul. Nikoly Vapcarova (k adrese Nikoly Vapcarova 2219/14) vozidlo s člověkem, který procházel celou plochu, fotil si zaparkovaná vozidla a přeměřoval si bránu v mém majetku. Člověku z kanceláře tvrdil, že je pracovníkem TSK a že si tam může dělat co chce. Obávám se, zda se nejednalo o tipaře.

Tímto podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) žádám o poskytnutí následujících informací: sdělení, zda byl vyslán Vás pracovník dne 11. dubna 2024 na parkoviště Nikoly Vapcarova a za jakým účelem a na základě jakého oprávnění fotil zaparkovaná vozidla.“  

 


Odpověď:

Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu s § 15 odst. 1) InfZ ve spojení s § 16a odst. 5) InfZ, dále ve spojení s § 11 odst. 1) písm. g) InfZ

 

Žádost:

1) o výši výnosů z parkovacích automatů

2) rozhodnutí o stanovení dopravního užití

Tímto podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) žádám o poskytnutí následujících informací

1) žádám o Vás zaslání dokumentů z databáze zón placeného stání

— Doložení výše tržeb, které jste obdrželi z automatů č. 400 020, 400 021, umístěných v oblasti Praha 4 – Krč. Ulice Budějovická , v úseku ulic Olbrachtova – Vyskočilova x Antala Staška za období od 1.4.2018 do 31. 3. 2020 (resp. po částech:1.4. 2018 – 31.12. 2018; 1.1. 2019 – 31.12. 2019 a 1.1. 2020 – 31. 3. 2020)

— Doložení výše tržeb přijatých prostřednictvím mobilních či jiných aplikaci, nebo kterýmkoliv jiným způsobem (než výběr prostřednictvím v místě umístěného automatu) za parkování v úseku komunikací a časovém období jako v předchozím bodě

2) žádám Vás o zaslání rozhodnutí „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterým se umísťují informativní dopravní značky „zóny placeného stání“ v úseku ulice Budějovická — rozhodnutí, na jehož základě jste osadili dopravní značky

 


Odpověď:

Ad 1)

Parkovací automaty a parkovací úsek P4-1950 byl zprovozněn od července 2018, za předcházející období data nevznikla.  Souhrnné příjmy (z parkovacích automatů a aplikací) vybrané na parkovacím úseku P4-1950 ve zbývajícím požadovaném období přikládáme do přílohy All_072018_032020.
Upozorňujeme na chybějící data za duben 2020, kdy byla ZPS z důvodu pandemie COVID-19 vyřazena z provozu.

 

Ad 2)

Požadovaný dokument zasíláme v příloze 1

 

Žádost:

„1.         Jaký byl celkový roční rozpočet TSK pro rok 2023, kolik z toho činil příspěvek z rozpočtu hl.m. Prahy a jaké byly případné další zdroje peněz.

2.            Jaké byly nevětší výdajové položky, tedy do jakých oblastí se v roce 2023 vynaložilo více než 10 % rozpočtu (např. opravy komunikací, údržba zeleně, zimní údržba) a v jaké výši tyto výdaje byly. Pokud máte k dispozici celkový rozpočet dle jednotlivých oblastí, je plně dostačující. Není potřeba rozdělení na jednotlivé stavební akce nebo smlouvy, plně postačuje rozdělení dle obecných oblastí.

3.            Kolik peněz se v roce 2023 vynaložilo na opravy, údržbu a investice do všech ploch určených pro parkování na území hl.m. Prahy. Prosím o uvedení jejich výše a popisu, o jaké výdaje se typově jedná. Pokud nelze specifikovat výdaje pouze na plochy pro parkování, prosím o uvedení informace kolik se vynaloží v rámci pozemních komunikací a odhadu, jaký podíl z ploch komunikací připadá na plochy pro parkování.

 


Odpověď:

Viz příloha:

 

Žádost:

Žádám o informaci, kolik je vydaných parkovacích karet k domu na této adrese Rybná 24/716

 


Odpověď:

Na adrese Rybná 24/716 k 8.4.2024 evidujeme 44 platných pakovacích oprávnění, z toho - 9 pro rezidenty, 35 pro abonenty. 

Žádost:

Žádám o poskytnutí dopravních dat z měřiče rychlosti v ulici Komořanská (konkrétně zde:

https://mapy.cz/zakladni?q=radar&source=traf&id=48606649&ds=2&x=14.4095926&y=49.99

15440&z=1). Navazuji tím na svoji obdobnou žádost z loňského roku, která byla pozitivně vypořádána pod Vaším č. j. TSK/Zde024/2023. Formát poskytnutých dat byl plně vyhovující. Nyní se mi jedná o data za celé období roku 2023 a data za první čtvrtletí roku 2024, pokud jsou v tuto chvíli již dostupná.

 


Odpověď:

V příloze č. 1 a 2 Vám poskytujeme dopravní data z měřiče rychlosti označeného ve Vaší žádosti, a to za období duben 2023 až prosinec 2023, leden 2024 až březen 2024 v podobě, jimiž TSK disponuje. Ohledně dat za období leden 2023 až březen 2023 odkazujeme na již poskytnutou informaci č.j. TSK/Zde024/2023, která Vám byla odeslána dne 24.4.2023.

 

Kódové označení KK-MO určuje měřič rychlosti Komořanská směr Modřany. Označení KK-ZB určuje měřič ve směru na Zbraslav. Následuje určení časového úseku (rok, měsíc, den, hodina).  Po určitou část požadovaného období byl měřič (měřiče) mimo provoz a data v těchto obdobích nejsou naplněna (v řádcích jsou samé nuly).  Důvody nefunkčnosti měřiče (měřičů) byly technického rázu. V těchto obdobích data z měřiče žádná nevznikla, TSK jimi tedy nedisponuje.  

 

Žádost:

Zda Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. již obdržela odpověď ze strany Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru pozemních komunikací a drah, Oddělení silničního správního úřadu, na svůj dopis č. j. TSK/03494/24/3003 (přiložen níže). Pokud ano, pak si Vás dovoluji požádat o zaslání kopie této odpovědi.

 


Odpověď:

K dnešnímu dni TSK odpověď na uvedený dopis neobdržela.

Žádost:

Žádám o sdělení důvodu výměny zábran vjezdu na křižovatku Podbělohorská x Pod stadiony z ulice Pod císařkou za nevkusné tyče. Také mne zajímá i cena této výměny

 


Odpověď:

Sdělení důvodu výměny zábran vjezdu na křižovatku Podbělohorská x Pod stadiony z ulice Pod císařkou:

Stavební úprava v chodníku zasahovala až za původní atypické, již nikde jinde nevyužívané sloupky, bylo nutné je nahradit vhodným typem.

Vyjádření k podobě sloupků:

Výsledná podoba tohoto antiparkovacího nebo také zahrazovacího sloupku vzešla z designérské soutěže, kterou uskutečnil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.  Tento typ je tedy součástí oficiálně schváleného městského designu a „Katalogu doporučených prvků veřejných prostranství“ schváleného usnesením Rady hlavního města Prahy.  Některé prvky této designové rodiny získaly prestižní ocenění Red Dot Design Award.

Cena výměny sloupků:

Demontáž a montáž sloupků činila celkem 6 819,- Kč bez DPH.

Pořizovací jednotková cena sloupku: 3 831,36 Kč bez DPH.

Žádost:

1) Kolik reklamních zařízení odstranila Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. postupem podle § 31 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v období mezi 1.3.2024 a 31.3.2024?

2) Prosím o zaslání fotografie každého reklamního zařízení podle bodu 1) spolu s informací o tom, na jakém místě se reklamní zařízení před odstraněním nacházelo.

3) Prosím o informaci o nákladech vynaložených na odstranění každého reklamního zařízení podle bodu 1).

4) Prosím o informaci, kde Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. podle § 31 odst. 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zveřejnila způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje reklamních zařízení podle bodu 1) a informaci o tom, kde a jakým způsobem si reklamní zařízení mohou jejich vlastníci vyzvednout. Prosím, pokud možno, o zaslání elektronického odkazu na takové úložiště.

5) Vyzvedl si v období mezi 1.3.2024 a 31.3.2024 od Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. jakoukoli uskladněnou reklamní plochu či její nosič její vlastník?  Pokud ano, pak prosím o zasílání fotografie takové reklamní plochy či jejího nosiče.

 


Odpověď:

K dotazu 1)

TSK žádné reklamní zařízení u uvedeném období neodstranila.

 

S ohledem na odpověď k dotazu 1) jsou další dotazy bezpředmětné.

 

Žádost:

Ohledně záboru veřejného prostranství se týká nemovité věci parc. č. 1114/10, obec Praha, k.ú Smíchov, LV 2838, druh pozemku ostatní plocha, kdy vlastníkem dané nemovité věci je Hlavní město Praha.  Žadatel žádá o sdělení, zda na výše uvedeném pozemku přesněji v části výše uvedeného pozemku, který sousedí s nemovitou věci parc.č. 1195/1, parc. č. 1195/2, parc. 1194/1 nebo 1196/1 či 1196/2 došlo k podání žádosti o zábor veřejného prostranství pro období od roku 2022 do konce roku 2024.

 


Odpověď:

Pro Vámi uváděnou lokalitu neeviduje v období od roku 2022 TSK žádnou žádost o zábor veřejného prostranství, a tedy ani následně uzavřený smluvní vztah řešící daný zábor. 

 

Žádost:

a) Plánuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. nějaké úpravy křižovatky ulic Matějská x Šárecká x Na Šťáhlavce v Praze 6, k.ú. Dejvice?

b) Jsou v současné době prováděny nějaké plánovací nebo přípravné práce týkající se této křižovatky?

 


Odpověď:

Ad a)

V současné době probíhají projektové práce na stavební úpravu této křižovatky: zúžení hlavní komunikace Šárecká – Na Šťáhlavce a zúžení napojení vedlejší komunikace Matějská. Stávající přechody budou rušeny a přesouvány do vhodnějších pozic. Projektantem je Praga route s.r.o.  Předpokládáme získání pravomocného rozhodnutí na přelom tohoto roku.

Ad b)

Momentálně zde nejsou prováděny přípravné práce ze strany Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

 

Žádost:

1. Uveďte výši nákladů v Kč bez DPH vynaložených Vaší společností v jednotlivých kalendářních letech v období od 1.1.2019 do 31.12.2022 na právní služby poskytované externími subjekty ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a to

 • V celkové výši v jednotlivých kalendářních letech a
 • V členění mezi jednotlivé poskytovatele právních služeb ve smyslu Zákona o advokacii v rámci jednotlivých kalendářních roků.

 

Prosím o uvedení těchto informací do přiloženého souboru s názvem „Náklady na právní služby“.

 

2. Uveďte výši nákladů v Kč bez DPH vynaložených Vaší společností v jednotlivých kalendářních letech v období od 1.1.2019 do 31.12.2022 na služby či poradenství poskytované externími subjekty v souvislosti s realizací zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zároveň v souvislosti s realizací výběrových řízení mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek, pokud tyto služby nespadají pod bod 1 výše a to

 • V celkové výši v jednotlivých kalendářních letech a
 • V členění mezi jednotlivé poskytovatele těchto služeb v rámci jednotkových kalendářních roků.

 

Prosím o uvedení těchto informací do přiloženého souboru s názvem „Náklady na služby v oblasti veřejných zakázek“.

 

3. Uveďte výši mzdových nákladů v Kč (zahrnující hrubou mzdu, resp. její náhradu a dále příplatky, odměny, bonusy, prémie a případná další peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem práce, vše včetně povinných plateb odvodů a daní hrazených z uvedených plnění) vynaložených Vaší společností v jednotlivých kalendářních letech v období od 1.1.2019 do 31.12.2022 v souhrnu na následující zaměstnance (tj. osoby v základním pracovněprávním vztahu ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů):

a) zaměstnance zařazené do oddělení právního a corporate governance a oddělení zakázkového

b) ostatní zaměstnance, kteří jsou zařazeni do jiných úseků či oddělení Vaší společnosti a jejichž pracovní náplň (vykonávaná pracovní činnost) zahrnuje buď:

I. poskytování právního poradenství a s tím souvisejících činností; nebo

II. činnosti související s realizací zadávacích řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek a/nebo výběrových řízení mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

U mzdových nákladů žádám pouze o sdělení celkových nákladů v požadovaném členění bez jejich přiřazení ke konkrétním zaměstnancům

 


Odpověď:

Ad 1)

Tabulka viz příloha č. 1

Ad 2)

Zahrnuto v tabulce viz příloha č. 1, TSK nevede evidenci v podrobnosti rozlišení povahy poskytovaných právních služeb externími subjekty.

Ad 3)

K bodu a)

období

mzdové náklady

2019

8 538 723

2020

12 444 705

2021

13 028 392

2022

12 792 667

 

K bodu b)

Vykonávají oddělení právní a corporate governance a oddělení zakázkové, viz odpověď k bodu a).

 

Žádost:

žádám o sdělení informací týkajících se reklamního zařízení, které je umístěné v silničním ochranném pásmu komunikace mimo zastavěné území obce na pozemku 3156/7 v katastrálním území Michle na přibližné GPS lokaci 50.03737N, 14.45744E:

a. Který den bylo silničním správním úřadem tomuto zařízení vydáno povolení dle Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., § 31?

b. Který den toto povolení vyprší?

Pokud reklamní zařízení disponuje platným povolením, žádám o zaslání jeho anonymizované kopie spolu s kopií souhlasného stanoviska Policie ČR - aktuální k datu vydání povolení (tedy ne starší než 5 let od vydání rozhodnutí o povolení).

Pokud reklamní zařízení nemá platné povolení, podávám tímto v souladu se zákonem 500/2004 S. podnět k zahájení řízení o jeho odstranění dle Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., § 31a žádám ve lhůtě 30 dnů o vyrozumění, jak bylo s mým podnětem naloženo.

 


Odpověď:

Vámi požadované informace směřují k zaslání rozhodnutí Silničního správního úřadu a stanoviska Policie ČR.

TSK žádost posoudila a vzhledem k tomu, že požadované informace nespadají do její působnosti, v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona Vaši žádost odkládá.

 

Žádost:

 • Jakou povahu má zařízení v ulici Vysočanské před obloukem a křižovatkou s ulicí ke Klíčovu (viz obrázek)?  Jedná se o světelný signál ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb.?
 • Jedná-li se o světelný signál, ve které křižovatce tento signál řídí provoz?
 • Současné znění vyhlášky takové zařízení (tj. pouze se dvěma znaky) neobsahuje.  Existuje nějaký manuál, v němž se řidič může s účelem a způsobem fungování tohoto zařízení seznámit?

 


Odpověď:

Světelné signalizační zařízení (SSZ) 9.252 Jandova – Ke Klíčovu, je signálem před příjezdem ke křižovatce, tzv. předsignál.

Jedná se o světelný signál ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.  A to konkrétně ve složení S 1b a S 1c. Pokud S1b – Signál se žlutým světlem „Pozor!“ svítí přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály, což je uvedeno v této vyhlášce.  Význam přerušovaného žlutého světla je uveden v zákoně o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., v § 71:

(8) Signál "Přerušované žluté světlo" užitý samostatně upozorňuje řidiče na nutnost dbát zvýšené opatrnosti.

(9) Signál "Přerušované žluté světlo" užitý společně s dopravní značkou nebo dopravním zařízením zdůrazňuje význam dopravní značky nebo dopravního zařízení.

  

Signál S 1b užitý v kombinaci s S 1c se používá jako tzv. předsignál sloužící ke zvýšení bezpečnosti v místech s nedostatečným rozhledem na signály na křižovatce.

 

Žádost:

1. Data intenzity dopravy mezi níže uvedenými uzly komunikace Vinohradská v jednotlivých hodinách průměrného pracovního dne

 

2023    2024    VINOHRADSKÁ        ITALSKÁ                     BUDEČSKÁ

2024    2023    VINOHRADSKÁ        BUDEČSKÁ               ITALSKÁ

 

2. Data intenzity dopravy mezi níže uvedenými uzly komunikace U PLYNÁRNY v jednotlivých hodinách průměrného pracovního dne

 

4005    4006    U PLYNÁRNY            NUSELSKÁ                CHODOVSKÁ

4006    4005    U PLYNÁRNY            CHODOVSKÁ            NUSELSKÁ

 

3. Prosím o informaci, z jakého zdroje data pocházejí.

Prosím o poskytnutí dat ve formátu Excel nebo csv

 


Odpověď:

Ani v jedné požadované lokalitě nedisponuje TSK hodinovými hodnotami intenzit automobilové dopravy v průběhu celého dne, nemá povinnost těmito hodnotami disponovat dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů. Ve vztahu k žádosti lze pouze vycházet z hodnot intenzit automobilové dopravy na sledované síti, které jsou k dispozici na webových stránkách TSK, https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/intenzity-dopravy, a dále využít celopražských denních variací dopravy, které jsou obsaženy v Ročence dopravy na https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/rocenky.

 

Žádost:

Kolikrát za poslední tři roky bylo vypsáno výběrové řízení na BI analytika? Prosím o datumy začátku a

konce řízení.

U každého z výběrových řízení žádám o informaci, kolik lidí se do řízení přihlásilo, kolik lidí bylo pozváno

k pohovoru a kolika lidem byla práce nabídnuta.

Dále žádám o zaslání protokolů z těchto výběrových řízení, pokud existují.

 


Odpověď:

Výběrové řízení začalo 10/2022 a běželo do 11/2023, kdy oslovený kandidát přijal nabídku, avšak na základě vlastního rozhodnutí nakonec nenastoupil.  Výběrové řízení tak bylo otevřeno znovu od 18.1.2024.

Statistiky o počtu přihlášených a pozvaných uchazečů TSK nevede, nemá tuto povinnost dle platné právní úpravy.  V souladu s platnou legislativou s odkazem na ochranu osobních údajů TSK došlé nabídky uchazečů následně v systému TSK neeviduje, pokud uchazeč neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Protokoly z výběrových řízení TSK neeviduje a není povinna je evidovat dle platné právní úpravy. 

 

Žádost:

Žádám o poskytnutí veškerých informací k měření hluku v ulici Rosečská, Praha 4 – Krč

Podle informací rezidentů mělo roce 2023 probíhat měření hluku v ulici Rosečská, konkrétně se mělo jednat o měření expozici hluku u bytových domů č. 1338/43 - poslední patro a 1334/35.

Žádám o poskytnutí následujících informací, a to elektronicky do naší datové schránky:

-          Zadání/objednávka měření hluku v ul. Rosečská,

-          Nabídka měření hluku v ulici Rosečská,

-          Výstupy z provedeného měření v ul. Rosečská vč. event. vyhodnocení měření,

-          Fakturace za provedené měření  

 


Odpověď:

Zaslána dokumentace, kterou TSK disponuje k měření v uvedené lokalitě (10/2023).

 

Žádost:

1) zda bude dodržen předpokládaný termín dokončení stavby a ukončení objížďky přes ul. K Vystrkovu a Dolnocholupická - duben 2024

 

2) kdo byl smluvními stranami smlouvy o dílo na příslušné práce a kdy byla uzavřena

 

3) zda šlo jen o 1 smlouvu

 

4) zda byla smlouva/y dodatkována/y a kdy, vč. počtu dodatků

 

5) případně prosím o odkaz na smlouvu/smlouvy, dodatky v Registru smluv

 

 


Odpověď:

Ad 1)

Ano, termín realizace zprovoznění komunikace je stanoveno nejpozději na 30.4.2024

 

Ad 2)

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 23.6.2023

Objednatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO 03447286

DIČ CZ03447286

Zápis v obchodním rejstříku sp. zn. B 20059 vedená u Městského soudu v Praze

a

Zhotovitel SKANSKA a.s.

Sídlo Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO 26271303

DIČ CZ699004845

Zápis v obchodním rejstříku sp. zn. B 15904 vedená u Městského soudu v Praze

 

Ad 3)

Akci doprovázejí další dvě dílčí smlouvy o dílo uzavřené na základě rámcové smlouvy

 1. Rekonstrukce ul. Komořanská, P12, č. akce 1000231 – zemní práce – zhotovitel Porr a.s.
 2. Rekonstrukce ul. Komořanská, P12, č. akce 1000231 – zřízení dočasné objízdné komunikace – zhotovitel Porr a.s.

 

Ad 4)

Smlouva nemá aktuálně žádné dodatky.

 

Ad 5)

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25197227?backlink=err0b

 

Žádost:

Uveďte seznam odpovědných pracovníků včetně a) mailu, b) "pevné" telefonní linky a c) mobilního telefonu, kteří mají na starosti údržbu, zeleň a investice jednotlivých městských částí hlavního města Prahy. (např. Ludvík Tesárek, MČ Praha 1, zeleň, 123 456 789, 777 123 456 apod.).

 


Odpověď:

Činnosti spojené s údržbou, investicemi, tj. činnosti stavební povahy zajišťuje Investiční úsek.  Péči o zeleň zajišťuje Oddělení správy zeleně v rámci Úseku odborných správ. 

 

Obecně k organizační struktuře TSK uvádíme následující.  V čele úseku stojí ředitel.  Úsek je členěn na jednotlivá oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení.  Agenda je přidělována ředitelem, resp. vedoucím oddělení jednotlivým zaměstnancům dle lokality, povahy řešené agendy a aktuální situace,

 

Tabulka se jmény vedoucích zaměstnanců je uvedena níže kompletně pro oba úseky.  Pro účely styku s veřejností je zřízeno kontaktní centrum v sídle společnosti, pro telefonický kontakt lze využít ústřednu tel. 257 015 111.  Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.tsk-praha.cz v sekci kontakty.  Zaměstnance lze kontaktovat na e-mailové adrese, která je tvořena jednotně ve formátu jméno.příjmení@tsk-praha.cz.  Mobilní telefony jsou určeny primárně pro vzájemnou interní komunikaci mezi zaměstnanci TSK.

 

 

 

 

Níže je uvedena základní jmenná struktura vedoucích pracovníků úseku odborných správ.

 

 

1317

Úsek odborných správ

Ing. Petr Kožíšek

 

1318

Oddělení správy mobiliáře

Milan Škarda

 

1320

Oddělení správy komunikací

dočasně pověřen Ing. Adolf Prokůpek

 

1326

Oddělení správy zeleně

Ing. Kristýna Hujerová

 

1327

Oddělení letní a zimní údržby komunikací

Luboš Rottenborn

 

1328

Oddělení správy odvodňovacích zařízení

Ing. Martin Fiury

 

1329

Oddělení centrálního dispečinku

Bc. Lukáš Randus

 

1330

Oddělení správy dopravního značení

Vladimír Musil 

 

 

Níže je uvedena základní jmenná struktura vedoucích pracovníků investičního úseku

 

4157

Úsek investiční

Ing. Jiří Hájek

 

4142

Oddělení akreditované laboratoře

Ing. Josef Pěnkava

 

4158

Oddělení přípravy staveb

Ing. Arch. Klára Minárech

 

4159

Oddělení realizace staveb

Petr Kalous

 

4160

Oddělení řízení a koordinace oprav

Ing. Tomáš Tomáš

 

4161

Oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Ing. Michal Švadlenka

 

4168

Oddělení běžné údržby komunikací

Ing. Bohumil Pfeferle

 

TSK zajišťuje činnosti spojené se správou jí svěřeného majetku ve vlastnictví Hlavního města Prahy na základě smluvního vztahu.

 

K poslední části požadavku, tj. kontaktů na všechny městské části, je nutno se obrátit na příslušné městské části v rámci jimi zajišťovaných činností, neboť TSK jako povinná osoba není původcem této informace.

 

Žádost:

vyšel článek s touto citací:

"Na četné žádosti veřejnosti se Technická správa komunikací (TSK, pozn. red.) rozhodla doplnit schodiště spojující ulice Sinkulova – Ve Svahu a Na Topolce prvky pro usnadnění pohybu s dětským kočárkem. Tedy v žádném případě nejde o bezbariérovou úpravu."

Zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/530310-lide-v-prazskem-podoli-krouti-hlavou-nad-upravami-oblibeneho-schodiste?campaignsrc=tn_clipboard

 

Ráda bych se proto zeptala:

1) Kolik žádostí od občanů na úpravy schodiště TSK dostala? Pokud se jednalo o žádosti písemné, jsou tyto veřejné?

2) Vyzvala TSK dopředu občany či městskou část k diskuzi nad způsobem provedením úprav? Pokud ano, kdy a kolik se setkání účastnilo?

3) Konzultovala TSK úpravy schodiště s jeho nejbližšími uživateli, konkrétně Jedličkovým ústavem a dále tréninkovou kavárnou Ta Kavárna, která sídlí přímo před vstupem nad schody v ulici na Topolce?

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: foi+request-9708-8c43023b@infoprovsechny.cz

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.). 

 

 


Odpověď:

Akci stavebně zajišťoval investiční úsek TSK.  Důvodem byly četné žádosti na možnost pohybu rodičů s dětmi, především pak s dětmi v kočárku.  Jednotlivé žádosti TSK s ohledem na GDPR neshromažďuje. 

 

Akce byla realizována dle řádně projednané projektové dokumentace a v souladu se Stanovením užití místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 vydaném 9. 10. 2023 Úřadem městské části Praha 4, odborem životního prostředí a dopravy (viz příloha – včetně situace).

 

TSK jednala s dotčenými orgány, postupovala dle platné legislativy, nezajišťovala jednání nad rámec zákonných požadavků, případně diskusi s občany.

Žádost:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále rovněž jen „TSK“) jakožto veřejný podnik ve smyslu § 2a odst. 1 písm. b) zákona patří mezi subjekty, jež mají povinnost poskytovat informace1. Rovněž není dán žádný z důvodů uvedených v § 11 zákona či omezení dle jiných právních předpisů, které by zakládaly možnost této žádosti o níže specifikované informace nevyhovět. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem máme za to, že jsou splněny všechny zákonné podmínky pro poskytnutí níže požadované informace.

1 Jediným akcionářem Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. je dle úplného výpisu z obchodního rejstříku Hlavní město Praha, tedy povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona. Je proto splněna podmínka pro definici veřejného podniku dle §2a odst. 2 písm. a) zákona, když Hlavní město Praha drží většinový podíl na upsaném základním kapitálu veřejného podniku.

2 Viz např. tisková zpráva 1. náměstka primátora hl. m. Prahy Zděňka Hřiba ze dne 18. 12. 2023; dále usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 18. 12. 2023; dále stenozáznam z 10. zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 25. 1. 2024.

Z veřejně dostupných zdrojů je nám známo, že dne 26. října 2020 bylo na profilu zadavatele, tj. na portále Technických služeb hl. m. Prahy, a.s., uveřejněno oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce soumostí Libeňský most, Praha 7 a 8. Předmětem stavby je rekonstrukce komunikace a přestavba mostních objektů ulice Libeňský most od křižovatky Dělnická – Jankovcova včetně této křižovatky po křižovatku Palmovka (mimo křižovatku) – dále v této žádosti jen „Stavba“.

Smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky byla s vybraným dodavatelem uzavřena dne 18. 1. 2022. Tímto vybraným dodavatelem se stala společnost Metrostav TBR a.s. Z veřejně dostupných zdrojů2 vyplývá, že v souvislosti s touto smlouvou nyní dochází k určitým změnám, co se týče způsobu a rozsahu rekonstrukce soumostí Libeňského mostu. Tato záležitost byla projednávána mimo jiné na zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy dne 25. ledna 2024.

Ve stenozáznamu z 10. zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 25. ledna 2024 se na str. 152 ve vyjádření Mgr. Josefa Sinčáka, MBA, předsedy představenstva Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. uvádí (cit.): „Veřejná zakázka na rekonstrukci Libeňského mostu je veřejnou zakázkou na opravu 1250 metrů soumostí, které se skládá ze šesti mostních konstrukcí a komunikace, která se shodou okolností jmenuje také Libeňský most. A to co tady zaznívá, je fakticky stoprocentní jakoby poukazování na problematiku obloukového mostu pěti kleneb přes řeku Vltavu, která tvoří zhruba 250 metrů celkové zakázky, což je 1/5. Toto uvádím proto, že tady zaznívaly pochybnosti o významné změně zakázky apod. My jsme samozřejmě konzultovali právně s právními experty, jestli změna, i když významná, já ji nezpochybňuji, na rozsahu těch 250 metrů, může mít celkový dopad na zakázku, která je jakoby v pětinásobném rozsahu, a skutečně se jedná o rekonstrukci. Tam jsou rámové konstrukce, o kterých tady opakovaně zaznělo, ty byly od počátku určeny na demolici. Je tam 50 metrů ten oblouk z prostého betonu, kde byly velké pochybnosti, jestli ho lze zachránit, a v raném stádiu projektování a modelování se ukázalo, že nikoli. A byl projektován jako demolice a nový most.

Dále je potřeba zmínit i to, že zůstávají na soumostí, nebo v té architektonické studii, ve které to je pěkně vidět, zůstávají nájezdové rampy, které budou pouze opraveny, bude opravený násyp, který tam rovněž zůstává. Tzn., z pohledu zakázkového právního hodnocení celého komplexu soumostí a komunikace v délce 1250 metrů je právně potřeba nahlížet, že se skutečně jedná pouze o částečnou změnu, a to se jedná o obloukový most, i když z pohledu obloukového mostu je to změna významná, to tady nějakým způsobem nepřikrašluji. (…)

To jenom, co se týká těch tady naznačených právních pochybností o tom, jestli ta zakázka jako celek by náhodou teď nespadla do kategorie, že to je významná změna a že by to někdo, případně nový zájemce chtěl dělat jinak a levněji, tak podle právních podkladů, které máme, tak to takto nepůsobí. Jestli tady pan kolega Prokop disponuje konkrétnějším právním rozborem, rád si ho převezmu, necháme ho zanalyzovat, jsou-li tam rizika, určitě se tím zabývat budeme.“ (pozn. tučné písmo doplněno žadatelem)

Dále se ve stenozáznamu z 10. zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 25. ledna 2024 na str. 158 ve vyjádření Mgr. Josefa Sinčáka, MBA, předsedy představenstva Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. uvádí (cit.): „První se pokusím odpovědět na otázku, jestli a jak naložíme s tím kritériem na délku výluky uzavřené tramvajové tratě, což byl soutěžní parametr. My si uvědomujeme, že délka, tak jak byla v té zakázce, není možné, aby byla dodržena, to je dneska prostě jasné. Tady je potřeba si uvědomit to, že rozhodnutí o tom, že dojde u mostu V009 k jeho fakticky zbourání a nahrazení replikou, znamená vyšší časový nárok, protože procedura bourání a celkové výstavby bude určitě delší, než původně plánovaná rekonstrukce, takže samozřejmě to je záležitost, která jde v uvozovkách vně odpovědnosti zhotovitele, a já nepředpokládám, ale budeme se tím muset ještě zabývat, do jaké míry to je jakoby záležitost, která by mohla nějak způsobit případné riziko soutěžního charakteru, ale podle konzultací, které jsme doposud měli, tak to právní kanceláře jakoby nějak dramaticky neviděly, prostě je to věc, která se stala, jsou pro to objektivní důvody.“ (pozn. tučné písmo doplněno žadatelem)

V návaznosti na výše uvedené prosíme o poskytnutí následujících informací:

1) Bylo pro TSK, případně pro Hlavní město Prahu, zpracováno právní stanovisko k otázkám uvedeným ve výše citované části stenozáznamu z 10. zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 25. ledna 2024, případně k souvisejícím otázkám, a to ať už externí advokátní kanceláří nebo interním právníkem / právním oddělením povinného subjektu? Pokud ano, prosíme o poskytnutí následujících informací:

a) K jakým konkrétním závěrům ohledně výše uvedené otázky zpracovatel právního stanoviska dospěl a čím tyto své závěry odůvodnil?

b) Z jakých podkladů zpracovatel výše zmiňovaného právního stanoviska vycházel (prosíme o poskytnutí seznamu podkladů)?

c) Prosíme o poskytnutí tohoto právního stanoviska včetně všech jeho případných příloh.

Zároveň, na 10. zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 25. ledna 2024 přijalo zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesení, kterým uložilo radě hlavního města Prahy prověřit, zda současný rozsah zakázky Rekonstrukce soumostí Libeňský most Praha 7 - Praha 8 i nadále odpovídá původním podmínkám zadávacího řízení, a je tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na výše uvedené prosíme o poskytnutí následujících informací:

2) Jsou Vám známy závěry prověření, jehož provedení bylo uloženo radě hl. m. Prahy na 10. zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy dne 25. 1. 2024, jak je uvedeno výše?

 

3) Pokud ano, prosíme o sdělení, jaké jsou (konkrétní) závěry takového přezkoumání ze strany rady hl. m. Prahy a z jakých okolností a podkladů rada hl. m. Prahy vycházela (je-li Vám známo).

 

4) Pokud zároveň disponujete jakýmkoli písemným dokumentem/podkladem, který obsahuje závěry prověření, zda současný rozsah zakázky Rekonstrukce soumostí Libeňský most Praha 7 - Praha 8 i nadále odpovídá původním podmínkám zadávacího řízení, a je tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prosíme o jeho poskytnutí.

 


Odpověď:

Ad 1)

Pro TSK písemné právní stanovisko zpracováno nebylo.  S dotazem, zda bylo právní stanovisko zpracováno pro HMP je třeba obrátit se na HMP, TSK uvedenou informací nedisponuje a nemá povinností jí disponovat dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů.

 

Ad 2)

Ne.

 

Ad 3)

S ohledem na odpověď Ad 2) je dotaz bezpředmětný.

Ad 4)

Uvedená akce je ve fázi projektování.  TSK nedisponuje projektovou dokumentací, projektantem je Zhotovitel díla.

Smlouva o dílo je uzavřena podle žluté knihy FIDIC, jsou v ní všechny související postupy a obsahuje veškerá nutná ustanovení pro řešení aktuální situace.  TSK postupuje a vždy bude postupovat v souladu se Smlouvou o dílo a se zákonem č. 134/ 2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (ZZVZ).

Právní stanovisko může být vztaženo až ke konkrétním technickým řešením projektovaných změn. 

 

Žádost:

1) Kolik reklamních zařízení odstranila Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. postupem podle § 31 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v období mezi 1. 2. 2024 a 29. 2. 2024?

2) Prosím o zaslání fotografie každého reklamního zařízení podle bodu 1) spolu s informací o tom, na jakém místě se reklamní zařízení před odstraněním nacházelo.

3) Prosím o informaci o nákladech vynaložených na odstranění každého reklamního zařízení podle bodu 1).

4) Prosím o informaci, kde Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. podle § 31 odst. 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zveřejnila způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje reklamních zařízení podle bodu 1) a informaci o tom, kde a jakým způsobem si reklamní zařízení mohou jejich vlastníci vyzvednout. Prosím, pokud možno, o zaslání elektronického odkazu na takové úložiště.

 


Odpověď:

K dotazu 1)

TSK žádné reklamní zařízení u uvedeném období neodstranila.  S ohledem na odpověď k dotazu 1) jsou další dotazy bezpředmětné.

 

Žádost:

jaká je klasifikace pozemní komunikace v ulici Za valem nacházející se na území městské části Praha – Kunratice (PSČ 148 00), tj. zda se jedná o místní komunikaci ve smyslu § 6 zákona o pozemních komunikacích, či o účelovou komunikaci ve smyslu § 7 téhož zákona.

Pokud je tato informace zachycena v nějaké mapě či jiné evidenci umožňující vzdálený přístup, pak mi postačí odkaz na uvedenou evidenci. 

 


Odpověď:

komunikace Za Valem není ve správě TSK, TSK eviduje pouze informace ve vztahu k majetku v její správě, Vámi požadovanými informacemi TSK nedisponuje a není povinna jimi disponovat dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů.  Relevantní informací by měl disponovat příslušný silniční správní úřad – v tomto případě se jedná o oddělení silničního správního úřadu na odboru pozemních komunikací a drah MHMP.

 

Žádost:

Jak jsem Vás telefonicky informovala dochází z důvodů stavebních  prací na RD Bělocká 17, Praha 6 k  velkému poškozování vozovek jak přímo v ulici Bělocká tak i okolních .

Stavební práce – bourání zdiva a střechy , odvoz vybagrované zeminy nákladními vozy a kontejnerem  Kontejner je přetížený,  vozidlo vyjíždí v protisměru ulicí Bělocká , zajede do   ulice Alej Českých   exulantů , kde složí plný kontejner , zde má již připravený prázdný kontejner ten odveze z ulice Alej Českých exulantů do ulice Bělocká 17 – stavba . Zde prázdný kontejner složí a odjede znovu do ulice  Alej Českých exulantů zde naloží plný přetížený kontejner , který je složený BEZ ZÁBORU ne chodníku a části vozovky a odjede. Přetížení vozidlo  vyjede na křižovatku uic Bělocká ,  ,Zličíská , Chráštanská a již z velké části poškodilo asfaltový povrch této křižovatky. Je běžné , že vozidlo odveze kontejner na skládku a vrátí se s prázdným . TENTO ZELPŠOVÁK je sice zajímavý, ale ÚSPORA znamená poškození chodníku kde naložený kontejner stojí BEZ ZÁBORU !! 

Přetížení vozidla způsobilo již  PROLOMENÍ  vozovky Bělocká od křižovatky Alej Českých exulantů k ulici Duchcovské , -na místě křižovatky je sice po oznámení dáno označení omezení rychlosti na 30 km COŽ JE NESMYSL – omezení rychlosti na 30 km je po celé oblasti od konečné tramvaje 22,25 až po ulice Duchcovská , Zličínská , Chráštanská . Toto prolomení lze projíždět rychlostí 5 km . 

Vozidla stavby parkují na chodníku ulice Bělocká a vozovce viz foto – návoz materiálu  firma PROSTAV . Stání na chodníku v ulici BĚLOCKÁ způsobuje kromě jeho poškození také i poškození kabelů veřejného osvětlení a již vypadlo veřejné osvětlení v ulici.

Připomínám, že chodník byl opravován na pokyn starosty Praha 6 a nyní je opět ničen .

Např.opakované parkování vozidla stavby SPZ …..  viz foto.

Dále je max zvýšená prašnost způsobená bourání části domu střechy atd kdy část domu není  zakrytá částí a nejen prach ale i drobné kamínky padají  AŽ na dlažbu přístupu i vstupu do okolních domů.

V ulici Alej Českých exulantů ulici jsou jesle a těchto malých dětí se prach dotýká.

Vážený pane vedoucí , žádám tedy o sdělení jak bude celá věc řešena. Projekt zařízení staveniště by ice neměl přesahovat hranice pozemku RD Bělocká 17 ,ALE rozšířil se na ulici Alej Českých exulantů a i část Moravanů , kde je také kontejner odkládán.“

 


Odpověď:

Vozovka komunikace Bělocká je již provozem opotřebovaná a z porovnání pasportu stavu vozovky před a po zahájení stavebních prací lze konstatovat, že současný stav není způsoben staveništní dopravou používanou při rekonstrukci objektu Bělocká 17.

 

Na křižovatku komunikací Bělocká x Alej Českých exulantů umístila TSK na základě oznámení dopravní značení upozorňující na nerovnost vozovky. Souhlasíme s tím, že DZ B20a – Nejvyšší dovolená rychlost je v tomto místě nadbytečná, a proto bude odstraněna.

Pohledem nelze posoudit, jestli je auto přetíženo nebo nikoliv. Uvedená závada na veřejném osvětlení (VO) je pouhou domněnkou, a proto ji nelze přisuzovat parkujícím vozidlům. Nemáme od správce VO nahlášenou žádnou závadu v ulici Bělocká. Na základě podnětu bude nájemce vyzván, aby se zdržel i krátkodobého odkládání kontejnerů v okolních ulicích, nebo aby po dohodě s TSK uzavřel nájemní smlouvu na zábor pro kontejner na vhodném místě v okolí.

TSK nemá v kompetenci kontrolovat dodržování pracovních postupů a bezpečnost práce na stavbách, ani dodržování pravidel silničního provozu.

Společnost FORMIC CONSTRUCTION s.r.o. má s TSK uzavřené nájemní smlouvy na zábor části komunikace Bělocká pro účely stavby, včetně staveništního vjezdu. Před ukončením těchto smluv bude TSK požadovat po nájemci opravu stavbou poškozených míst, která jsou předmětem záboru, na náklady nájemce.  Investor stavby má zároveň uloženou povinnost vybudovat na své náklady nový vjezd do objektu (požadavek Oddělení správy komunikací TSK uvedený ve stanovisku Svodné komise TSK).  Splnění těchto podmínek je nutné pro řádné

Pokud by nájemce soustavně neplnil podmínky nájemních smluv jsme připraveni přistoupit k udělení smluvní pokuty vyplývající z podmínek jednotlivých nájemních smluv.

 

Žádost:

1) Jak jste se do dnešního dne dodavatelsky podílely na umístění dopravního značení a zařízení (včetně pružných sloupků), které probíhalo v ulici Rožmberská, Praha 9 – Kyje a přilehlých ulic v Jiráskově čtvrti v listopadu a prosinci 2023?

Doložte kopie dokladů, ze kterých bude možno identifikovat dodavatele (kdo?), odběratele (komu?), včetně množstevních jednotek a počtu kusů (kolik?)

2) Jak jste se do dnešního dne finančně podílely na umístění dopravního značení a zařízení (včetně pružných sloupků), které probíhalo v ulici Rožmberská, Praha 9 – Kyje a přilehlých ulic v Jiráskově čtvrti v listopadu a prosinci 2023?

Doložte kopie dokladů, ze kterých bude patrna finanční částka a důvod platby, včetně identifikace dodavatele, odběratele, označení dodávky / typově označení materiálu, práce, množstevních jednotek, počtu kusů včetně jednotkových cen (za kolik?).

3) Doložte kopii dokladu, z kterého bude jasné, kdo a na základě jakých podkladů je současným vlastníkem těchto pružných sloupků.

4) Doložte kopii originálního dokladu Prohlášení o shodě – písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup ři posouzení shody pro Vámi dodaný typ pružných sloupků + všechny potřebné dokumenty, které jsou nutné pro instalaci na pozemních komunikacích v ČR (např. Rozhodnutí, že instalované sloupky jsou řádně schváleny Ministerstvem dopravy pro instalaci na pozemních komunikacích v ČR).

 


Odpověď:

Dodavatelsky se TSK doposud na vámi zmiňované akci nepodílela.

Ad 2)

Přímým způsobem se na zmiňované akci TSK doposud nijak finančně nepodílela, pouze poskytla z vlastních skladových zásob šedé flexi sloupky

Ad 3)

TSK osazení sloupků neobjednala, nedisponuje žádnými doklady o objednávce ze strany ÚMČ P14. Sloupky byly osazeny na základě stanovení č.j. UMCP14/23/34228/OD/PALK z 13.11.2023

Ad 4)

Ještě před vydáním výše uvedeného stanovení na osazení sloupků byla s ÚMČ Praha 14, odborem dopravy, učiněna ústní dohoda o realizaci, následném správcovství, i typu osazených sloupků, správcem sloupků je tedy TSK, (vlastníkem objektů, které jsou ve správě TSK, je obecně vždy Hlavní město Praha).

Ad 5)

Viz příloha (3x).

 

Žádost:

V průběhu března 2024 má dojít k vydání společného územního a stavebního povolení pro výstavbu podjezdu Bystrá v Horních Počernicích. Jaký připravuje TSK postup, pokud nedojde k zajištění přístupu na pozemek dotčeného vlastníka, s nímž dosud k dohodě nedošlo?

 

Je možné podjezd Bystrá realizovat i bez využití pozemku tohoto vlastníka?

 

Probíhají jednání se zmíněným majitelem?

 


Odpověď:

V souladu s § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

Žádost:

I.

Výsledky měření hluku "Rosečská"

 

V návaznosti na měření hluku provedené na podzim 2023 v ulici Rosečská, Praha 4, z důvodu hlukové zátěže z Jižní spojky žádáme o zaslání výsledků měření hluku provedeného akreditovaným pracovištěm.

O výsledky jsme žádaly po samotné realizaci měření, které bylo přislíbeno již od dubna 2023. Výsledky dodány nebyly. Následně byla zaslána paní …… žádost e-mailem, bohužel bez odezvy a nezbývá tedy než žádat takto oficiální cestou.

II.

Protihluková clona Rosečská

V návaznosti na výsledky měření dále žádáme o sdělení dalšího postupu ve věci realizace protihlukové clony na valu parc. č. 2035/4, k.ú. Krč (dále jen "PHC").

K sejmutí clony došlo již v březnu 2023, podle některých informací z důvodu "technicko stavebního stavu objektu", dle jiných sdělení z důvodu "ověření nejistoty, zda protihluková clona plní svůj účel a zda je potřebná".

Z tohoto důvodu žádáme o sdělení informací:

 1. Co bylo důvodem k odstranění PHC?
 2. Jak budou korelovat výsledky měření provedeného v roce 2023 s dalším postupem ohledně PHC?
 3. Bude PHC na válu obnovena?
 4. V návaznosti na bod c) výše – kdy bude PHC obnovena a v jakém rozsahu? Prosíme o sdělení detailů alespoň v rozsahu zamýšlené výšky, materiálu a skladby PHC a odůvodnění uvedeného postupu.

 

III.

Účinnost protihlukové stěny při Jižní spojce (PHS 777)

 

Na základě aktuálních výsledků měření provedeného v roce 2023 včetně výsledků měření hluku v předcházejících letech prosíme o sdělení, jak byla ověřena funkčnost protihlukové stěny při Jižní spojce označené jako PHS 777 (dále jen "PHS 777"). Hluková a hygienická studie měla být provedena v roce 2023. Prosíme tedy o zaslání výsledků rovněž této hlukové studie.

Prosíme o sdělení detailních informací podložených provedenými měřeními před a po realizaci stavby PHS 777.

IV.

Další postup ve vztahu k hlukové zátěži

S ohledem na správu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) v dané lokalitě žádáme o sdělení, jaké další kroky navazující na výsledky hlukového měření budou realizovány či jsou aktuálně projednávány s cílem snížení hlukové zátěže v souvislosti s provozem na Jižní spojce v úseku Vídeňská – Na Strži (Sulická), a to jak samostatně ze strany TSK, tak v součinnosti s dalšími relevantními orgány státní správy či samosprávy.

 

V.

Intenzita dopravy

Žádáme o sdělení informací o intenzitě dopravy na Jižní spojce v úseku Vídeňská – Na Strži (Sulická) – roční průměrné denní intenzity dopravy, a to v letech 2017 až 2023 včetně.

 


Odpověď:

Ad I.)

V příloze 1 zasíláme požadovaný protokol z akreditovaného měření objednaného TSK., kde měřícím místem byl adresní bod Rosečská 1338/43 (protokoly vyhotoveny v říjnu 2023). Současně sdělujeme, že kompetentním orgánem ochrany veřejného zdraví je Hygienická stanice hl. m. Prahy, v jejíž gesci je stanovení místně platných hygienických limitů hluku i odborná interpretace protokolovaných výsledků měření hluku.

 

Ad II.)

Na základě zhodnocení stavebně technického stavu, hygienických měření a dohody se stavebním úřadem a příslušným radním pro životní prostředí panem Tomášem Hrdinkou, uvede TSK objekty do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v termínu do 30.06.2024. (viz Příloha 4; tři strany samostatně).  Celá akce je vysoutěžena a zasmluvněna.

 

Ad III.)

Funkčnost PHS 777 byla ověřena měřením hluku před a po realizaci zmíněné protihlukové stěny (PHS), přičemž měření po realizaci PHS prokázalo zlepšení místní akustické situace. Místem měření byl v obou případech shodný adresní bod Rosečská 1334/35; 4. NP. Protokoly z obou měření zasíláme v příloze 2 a 3, přičemž opět doplňujeme, že kompetentním orgánem ochrany veřejného zdraví je Hygienická stanice hl. m. Prahy, v jejíž gesci je stanovení tehdy místně platných hygienických limitů hluku i odborná interpretace protokolovaných výsledků měření hluku.

 

Ad IV.)

Po instalaci výplní PHC bude provedeno hlukové měření v noční době k ověření nepřekročení hlukových limitů v měřicím místě. Další kroky budou poté koordinovány s kompetentními orgány při řešení hlukové zátěže: Magistrát hl. m. Prahy (vlastník předmětné komunikace), Hygienická stanice hl. m. Prahy (místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví), příp. další zainteresované orgány státní správy. Od stanovisek těchto institucí se pak budou odvíjet další kroky, které v tuto chvíli nelze předjímat.

Ad V.)

Požadovanými dopravními intenzitami přepočtenými na roční průměr denních intenzit TSK nedisponuje a nemá povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.

 

Žádost:

I.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění informací o řízeních týkajících se záboru veřejného prostranství v ulici Pod Kesnerkou č.p. 33, 38 a 35 a v nejbližším okolí těchto adres a dále veškerých informací o správních řízeních s ohledem na možnost trvalého užívání veřejného prostranství – modrých parkovacích zón s ohledem na výstavbu RD na adrese Pod Kesnerkou č.p. 33, kdy Žadatel je výlučným vlastníkem nemovité věci parc.č. 1193, jehož součástí je stavba, rodinný dům č.p. 2550, dále pozemku par.č. 1194/4 jehož součástí je stavba: garáž bez č.p./č.e. a pozemku parc. č. 1194/1 vše zapsáno v k.ú. Smíchov, obec: Praha, zapsáno v katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, tedy Žadatel má právní zájem na objasnění daných skutečností s ohledem na své vlastnické právo k nemovité věci, která přímo sousedí s výše uvedenou nemovitou věci na adrese Pod Kesnerkou č.p. 33.

II.

 


Odpověď:

Dle dle § 14 odst. 5 písm. b) Informačního zákona výzva žadateli k upřesnění žádosti v souladu s níže uvedeným textem.  Nebylo upřesněno do 30 dnů od doručení výzvy, rozhodnutí TSK o odmítnutí žádosti.

 

Žádost:

1. Data intenzity dopravy mezi níže uvedenými uzly komunikace Peroutkova v jednotlivých hodinách průměrného pracovního dne v letech 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022.

 

5057    5066    PEROUTKOVA         JINONICKÁ               NA VÁCLAVCE

5066    5057    PEROUTKOVA         NA VÁCLAVCE          JINONICKÁ

 

2. Pokud má TSK k dispozici uvedená data i pro jednotlivé dny pracovního týdne, pak prosím rovněž o jejich poskytnutí.

3. Prosím o informaci, z jakého zdroje data pocházejí.

Prosím o poskytnutí dat ve formátu Excel nebo csv.

 


Odpověď:

ad1) TSK nedisponuje daty intenzit automobilové dopravy na komunikaci Peroutkova v úseku Jinonická – Na Václavce (IDIS 5057 – 5066) v agregaci po jednotlivých hodinách.

 

ad2,3) TSK disponuje na komunikaci Peroutkova v úseku Jinonická – Na Václavce (IDIS 5057 – 5066) daty intenzit automobilové dopravy v rámci jednotlivých dnů pracovního týdne a to ve směru 5066 – 5067 Na Václavce – Jinonická, kdy byl v roce 2022 realizován sběr dat pomocí automatického sčítače dopravy.

 

ad3) TSK při stanovování intenzit automobilové dopravy na komunikaci Peroutkova v úseku Jinonická – Na Václavce (IDIS 5057 – 5066) vychází z dat ručních dopravních průzkumů, které jsou doplněny podle potřeby daty z automatických sčítačů dopravy a je také přihlíženo k celopražským variacím dopravy.

V rozsahu požadovaném žadatelem TSK informacemi nedisponuje a nemá povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.

 

Požadované informace o intenzitě dopravy v rozsahu, jimiž TSK disponuje, zasíláme v příloze.

 

Žádost:

 1. Jaký je podíl využití jednotlivých platebních kanálů, které jsou určeny k platbám za parkování, na území hlavního města? Přesněji podíl následujících kanálů – SMS platby; parkovací automaty; jednotlivé parkovací aplikace – konkrétně MPLA, EasyPark, Citymove, PID Lítačka.
 2. Kolik činí celková částka výběru z parkovného v Praze a jaký je podíl jednotlivých platebních kanálů (SMS platby; parkovací automaty; jednotlivé parkovací aplikace – konkrétně MPLA, EasyPark, Citymove, PID Lítačka)?
 3. Jaké jsou celkové náklady na celou aplikaci Lítačka, které město zaplatilo na Implementačních nákladech, provozních nákladech, odměně za marketingovou propagaci, transakčních nákladech, za rozvojových a konzultačních službách, ale také na přiměřeném zisku a libovolných jiných kategoriích?

 


Odpověď:

Ad 1) a 2)

Požadované údaje ze zón placeného stání sleduje TSK dle poskytovatele rozhraní koncovému uživateli. Transakce a tržby za 2. pololetí roku 2023 zasíláme v přiložené tabulce – Příloha 1. Úhrada parkování v zónách placeného stání pomocí SMS platby není možná.  Za období prvního pololetí 2023 Vám byla odpověď poskytnuta viz naše č.j. TSK/Zde075/2023 z 10.12.2023 (viz Příloha 2).

Ad 3)

Požadované údaje jsou zřejmé ze smlouvy „Smlouva o poskytování služeb aplikace PID Lítačka pro úhradu parkovného“, která je veřejně dostupná v Registru smluv (na odkaze https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14252812?backlink=0qp4z).  Smlouva Vám byla zaslána viz odpověď TSK v příloze 2.  Ke smlouvě nebyly uzavřeny žádné dodatky a k dnešnímu dni jsou tedy nadále platné údaje v ní uvedené.

 

Žádost:

1) Prosím o zaslání anonymizované kopie smlouvy o pronajmu níže specifikované části pozemní komunikace (chodníku) k reklamním účelům, a to včetně všech příloh, dodatků a všeho ostatního, co se smlouvy týká.

 • Jedná se o roh ulic Moskevská x Na Spojce (Vršovice, Praha 10)
 • Nejbližší vchod je Moskevská 503/53 (Pizzerie)
 • Katastrální území 2471 (detailněji zaneseno v příloze)
 • Souřadnice jsou 50.06855073369199, 14.457210610734442
 • Situační fotografie a zákres v katastrální mapě přikládám

 

2) Jaký měla TSK (resp. Praha) z této smlouvy příjem?

3) Z jakého důvodu je smlouva pro takto neestetický a naprosto nekoncepční formát reklamy povolen, a jaká je s tímto strategie TSK do budoucna.

 


Odpověď:

K dotazu 1)

Smluvní vztah eviduje TSK ve formě nájemní smlouvy č. 1193680078, avšak nájemní smlouva byla vypovězena v 9/2023 a ukončena po uplynutí výpovědní doby 31.12.2023 (smluvní dokumentace včetně výpovědi viz přílohy).

K dotazu 2)

Celkové nájemné výše uvedené nájemní smlouvy činilo 17 719,84 Kč.

TSK na základě Vašeho podnětu nájemce kontaktovala a ten přislíbil okamžité odstranění poutače, k čemuž dle nám dostupných informací skutečně došlo.

K dotazu 3)

S ohledem na ukončení nájemní smlouvy je dotaz bezpředmětný.

 

Žádost:

1) kdy skončí objížďka přes ul. K Vystrkovu a Dolnocholupická

 

2) jaké kroky TSK učiní k tomu, aby uvedená objížďka už konečně skončila?

 


Odpověď:

Objízdná trasa souvisí s realizací rekonstrukce Komořanské ulice. S ohledem na rozsah rekonstrukce se předpokládá kompletní dokončení v dubnu tohoto roku.

 

Rozsah rekonstrukce si vynutil využití objízdných tras, TSK je vázána smluvním vztahem se zhotovitelem předmětné akce.

 

Žádost:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji požádat o tyto informace:

1) Kolik reklamních zařízení odstranila Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. postupem podle § 31 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v období mezi 1. 1. 2024 a 31. 1. 2024?

2) Prosím o zaslání fotografie každého reklamního zařízení podle bodu 1) spolu s informací o tom, na jakém místě se reklamní zařízení před odstraněním nacházelo.

3) Prosím o informaci o nákladech vynaložených na odstranění každého reklamního zařízení podle bodu 1).

4) Prosím o informaci, kde Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. podle § 31 odst. 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zveřejnila způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje reklamních zařízení podle bodu 1) a informaci o tom, kde a jakým způsobem si reklamní zařízení mohou jejich vlastníci vyzvednout. Prosím, pokud možno, o zaslání elektronického odkazu na takové úložiště.

 


Odpověď:

K dotazu 1)

TSK žádné reklamní zařízení u uvedeném období neodstranila.

 

S ohledem na odpověď k dotazu 1) jsou další dotazy bezpředmětné.

 

Žádost:

1) Prosím o zaslání anonymizované kopie smlouvy o pronajmu níže specifikované části pozemní komunikace (chodníku) k reklamním účelům a to včetně všech příloh, dodatků a všeho ostatního, co se smlouvy týká.

 • Jedná se o roh ulic Vršovická x Kišiněvská (Vršovice, Praha 10)
 • Nejbližší vchod je Vršovická 1214/75a (dále Kišiněvská 1214/11), obojí Praha 10, Vršovice
 • Katastrální území 2475 (zde objekt skutečně stojí), případně 1403/4
 • Souřadnice jsou 50.069895434485, 14.471939296340173
 • Situační fotografie a zákres v katastrální mapě přikládám

 

2) Jaký měla TSK (resp. Praha) z této smlouvy příjem?

 

3) Z jakého důvodu je smlouva pro takto neestetický a naprosto nekoncepční formát reklamy povolen, a jaká je s tímto strategie TSK do budoucna

Příloha č. 1 – podrobná situace a foto

 


Odpověď:

Smluvní vztah TSK evidujeme ve formě nájemní smlouvy č 1073610078 vč. Dodatku č. 1 (NS) - viz přílohy.

Celkové nájemné výše uvedené NS činí 57 569,48 Kč.

TSK je oprávněna uzavírat smluvní vztahy na reklamní zařízení na základě smlouvy o správě majetku ve znění pozdějších dodatků, a to do rozměru 1 m2 (Smlouva uzavřená mezi Hlavním městem Praha a TSK). Strategii určuje vlastník pozemku, kterým je HMP, TSK je správcem vybraných pozemků a strategie v tomto směru nijak neurčuje.

 

Žádost:

s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o sdělení informací týkajících se reklamního zařízení (viz přiložené foto), které je umístěné v silničním ochranném pásmu komunikace mimo souvisle zastavěné území na pozemku 1687 v katastrálním území Praha - Vysočany na přibližné GPS lokaci 50°07'13.8"N 14°31'18.8"E.
a. Který den bylo tomuto zařízení vaším úřadem vydáno povolení dle Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., § 31?
b. Který den toto povolení vyprší?

Pokud reklamní zařízení disponuje platným povolením, žádám o zaslání jeho anonymizované kopie spolu s kopií souhlasného stanoviska Policie ČR - aktuální k datu vydání povolení (tedy ne starší než 5 let od vydání rozhodnutí o povolení).

Pokud reklamní zařízení nemá platné povolení, podávám tímto v souladu se zákonem 500/2004 S. podnět k zahájení řízení o jeho odstranění dle Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., § 31a žádám ve lhůtě 30 dnů o vyrozumění, jak bylo s mým podnětem naloženo.

 


Odpověď:

TSK je obchodní společností, není úřadem, vydání Vámi uvedeného povolení nespadá do působnosti TSK, spadá do působnosti příslušného silničního správního úřadu (SSÚ).  TSK nedisponuje ani informací o tom, zda bylo vydáno souhlasné stanovisko PČR, k tomuto informacemi disponuje orgán, který jej vydal (pokud k tomuto došlo), případně příslušný SSÚ

Závěrečnou část Vaší žádosti bereme jako podnět k šetření ve vztahu k příslušnému SSÚ.

TSK obecně přistupuje k odstraňování neoprávněně umístěných reklamních zařízení tak, jak jí to ukládá zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, případně další právní předpisy. Budou-li na základě šetření splněny všechny zákonné podmínky pro odstranění, tak TSK k odstranění reklamního zařízení přistoupí.

 

Žádost:

Dne 1.1.2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která ukládá majitelům a správcům pozemních komunikací nové úkoly související s odstraňováním reklamních zařízení umístěných v silničním ochranném pásmu mimo zastavěné území bez povolení silničního správního úřadu, kdy tato povinnost přešla ze silničních správních úřadů právě na majitele/správce komunikací.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji požádat o následující informace:

 

1) Přistupuje TSK od 1.1.2024 k odstraňování těch reklamních zařízení umístěných v silničním ochranném pásmu mimo zastavěné území bez povolení silničního správního úřadu, u nichž má jejich provozovatel uzavřenu soukromoprávní smlouvu s vlastníkem pozemku, na němž je reklamní zařízení umístěno?

 

2) Přistupuje TSK od 1.1.2024 k odstraňování takových reklamních zařízení umístěných v silničním ochranném pásmu mimo zastavěné území bez povolení silničního správního úřadu, u nichž má jejich provozovatel uzavřenu soukromoprávní smlouvu s vlastníkem pozemku, jímž je hl. m. Praha?

 

3) Přistupuje TSK od 1.1.2024 k odstraňování i těch reklamních zařízení umístěných v silničním ochranném pásmu mimo zastavěné území bez povolení silničního správního úřadu, která byla povolena stavebním úřadem?

 

Pokud jde o personální a materiální zajištění uvedené agendy a úkolů s ní souvisejících ze strany TSK:

4) Kolik pracovníků TSK vyřizuje od 1.1.2024 výlučně tuto agendu? Jaký je název pracovní pozice, kterou tito pracovníci vykonávají? Prosím o informaci jednotlivě pro každého pracovníka.

 

5) Kolik pracovníků TSK vyřizuje od 1.1.2024 tuto agendu spolu s jakoukoli další agendou? Jaký je název pracovní pozice, kterou tito pracovníci vykonávají? Prosím o informaci jednotlivě pro každého pracovníka.

 

6) Pokud jde o samotné odstraňování reklamních zařízení, zajišťuje tuto činnost TSK vlastními silami či prostřednictvím třetí osoby?

 

7) Pokud je odpovědí na předchozí otázku, že TSK tuto činnost zajišťuje prostřednictvím třetí osoby, pak prosím o sdělení názvu tohoto subjektu

 


Odpověď:

Ad 1) – Ad 3)

TSK přistupuje k odstraňování neoprávněně umístěných reklamních zařízení tak, jak jí to ukládá zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, případně další právní předpisy. Jsou-li splněny všechny zákonné podmínky pro odstranění neoprávněně umístěných reklamních zařízení, tak TSK k odstranění reklamních zařízení přistoupí.

 

Ad 4)

Výlučně nevyřizuje uvedenou agendu žádný pracovník TSK.

 

Ad 5)

Uvedená agenda bude řešena v rámci úseku odborných správ, určení konkrétního oddělení, resp. konkrétních pracovníků bude provedeno dle jednotlivých případů ředitelem úseku, vedení společnosti může rozhodnout o jiném postupu.

 

Ad 6)

Bude řešeno na základě posouzení každého konkrétního případu buď vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. 

 

Ad 7)

TSK nemá uzavřenu rámcovou smlouvu k danému účelu.  V případě uzavření smluvního vztahu s třetí osobou bude postupováno dle platné právní úpravy a interních předpisů.

 

 

Žádost:

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací, ohledně dokumentů k plánované revitalizaci veřejného prostranství v ulici Novorossijská v Praze 10 (akce č. 1096).

 

 

 1. V jaké fázi je nyní tento projekt?

 

 1. Co bude v nejbližší době následovat za úkony?

 

 1. Je stanoven (aktualizován) předběžný termín realizace stavby?

 

 1. Kdo přesně v této situaci je investorem akce?

 

 1. Z čí iniciativy konkrétně vznikl tento projekt?

 

 1. Jaká je předpokládaná cena za tento projekt v současných cenách pro rok 2024?

 

 1. Z jakého konkrétního důvodu vychází studie z předpokladu, že „že dochází k omezení prostupnosti pro pěší“?

 

 1. Ztotožňují se závěry TSK i dalších dotčených subjektů na tomto názoru?

 

 1. K bodu A6.1 studie ohledně příjezdu k bytovým domům mezi ulicí 28.pluku a Novorossijská (č.o. 44-48) – bylo navžené bezhlavé omezení průjezdnosti konzultováno se zájmovými organizacemi - jmenovitě s Policií ČR, Hasičským sborem, Zdravotnickým záchranným sborem a dalšími? Pokud ano, žádám o jejich souhlasná stanoviska k příloze této zprávy.

 

 1. K bodu 8; pokud výše uvedené organizace nevydaly souhlasná stanovista nebo nebyly s tímto nešťastným řešením konfrontovány, z jakého důvodu jsou zahrnuta v projektu?

 

 1. K bodu 8 a 9; je v současné době tedy stále v plánu zbytečné omezení tohoto příjezdu?

 

 1. K bodu 8 až 10; jak mají být dle navrhovaného řešení křižovatky řešeny krizové situace?  Např. kvůli vysazenému stromku uprostřed křižovatky, vyvýšeným chdníkům atd a ideologické nutnosti omezit OA za každou cenu, budou například omezeni hasiči při přípaném hašení požáru, analogicky podobně jako třeba sanitky nemohou již delší dobu jezdit v případě potřeby po tramvajových kolejích, neboť jsou zde vysazeny trávníky?

 

 1. Ze studie není jasné, k jakému návrhu je přikláněno při řešení stávajících kolmých parkovacích míst při zípadní straně v průjezdu mezi domy Novorossijská 10 a 8. Z návrhu je patrné omezení na podélná místa, ale dále se píše o jakémsi variantním řešení. Co je tedy zvoleným řešením kolmé či podépné stání?

 

 1. „Slepé rameno, které v současnosti slouží k obsluze areálu MŽP, areálu soukromého a areálu ZŠ jev rámci studie zachováno v původních parametrech. Pouze dojde k drobnému zúžení chodníku na jižníhraně. Vozovka a jižní chodník bude kompletně opraven a stávající vjezdy, které ho kříží, budou nověnavrženy jako chodníkové přejezdy. Severní chodník bude opraven v případě potřeby dle vyhodnocenítechnického stavu v době realizace.“

Rád bych věděl, proč v této části, na jižní straně přiléhající k areálům, je ve většině od křižovathy U Roháčových kasáren zrušena parkovací místa?

 

 1. K otázce 13; proč nejsou chodníky na jižní straně úplně zrušeny od posledních vstupních (nikoliv vjezdových) vrat do areálu a dále v západním směru (směrem na ke slepému konci) a na jejich místě vyznačeno šikmé stání? Došlo by tak k navýšení parkovacích kapacit bez zásahu pro pěsí provoz, poněvadž se tyto chodníky ve skutečnosti prakticky nevyužívají a je možno je v plné míře nahradit chodníkem ve stejné ulici, na protější, severní straně?

 

 1. K otázce 13 a 14; Proč je v této části nově zbytečně navržena široká komunikace pro současný obousměrný provoz? V současné době mohu jako dlouhodobý obyvatel konstatovat, že jeden „pruh“ pro pro oba směry je dostačující a není třeba toto měnit, zejména na úkor úbytku parkovacích míst.

 

 1. „Dále byla v rámci studie vysazena nároží křižovatek s jednosměrným ramenem a západní nárožíkřižovatky s ulicí U Roháčových kasáren. Toto zamezí nelegálnímu parkování v křižovatkách a zlepšíprůchodnost pro pěší.“

K tomuto mám stejný soubor dotazů jako v otázce číslo 8 + jestli bylo konzultováno navíc i se společností svážející odpady.

 

 1. V současné době je na velké části chodníků, např. před domy Novorossijská 10 až 20 drobná kamenná, pravděpodobně žulová, vkusná mozaika. Ze studie nevyplývá, jestli i ta má být nahrazena nebo bude zcela zachována a nevyměňována za betonovou zámkovou dlažbu, která je např. u „nově“ postaveného domu na rohu ulici U Roháčových kasáren a Novorossijská.

 

 1. Bylo v této studii spočítána „papírová“ parkovací kapacita (všechna legání parkovací místa) i reálná parkovací místa (všechna parkovací místa + nelegální, avšak v pracovních dnech večer bežně používaná místa) pro parkování? Pokud ano, jaké jsou výsledky těchto počtů?

 

 1. K otázce 17; Pokud nebyly spočítány celkové místa, kdy toto bude zohledněno?

 

 1. Jaký bude „papírový“ a „reálný“ dopad na počet parkovacích míst?

 

 1. Přibudou nám, obyvatelům v této oblasti, za minimálně 19 mil Kč z veřejných prostředků, nějaká nová parkovací místa?

Je třeba si uvědomit, že reálně málokoho zajímá, že budou hezčí chodníky. Obyvatelé zde potřebují zaparkovat a moci používat veřejný prostor prakticky. 6e bude sjednocený povrch chodníků skoro nikoho nezajímá.

 

 1. Je skutečným důvodem celé této akce zejména zkvalitnění funkčnosti veřejného prostranství, nebo jen nesmyslná designová úprava ulic, která nás bude státá peníze a reálně nepřinese žádné zásadní zlepšení?

 

 1. Žádám o přiložení dokumentu „Vyjádření a stanoviska DOSS“, o kterém se píše v části „A.10 Závěry z projednání a doporučení pro další přípravu záměru“

 

 1. Žádám o přiložení dokumentu Záznam z výrobního výboru ze dne 14. 11. 2019 (čistopis), 2x A4“, o kterém se píše v části „A.11 Přílohy“

 

Pro přehled žádám o sdělení odpovědí po jednotlivých bodech, stejně, jak jsou pokládány otázky.

 


Odpověď:

Částečné poskytnutí informace, rozhodnutí o odmítnutí části žádosti:

Ad 1)

Studie dokončena

 

Ad 2)

Předpoklad: V návaznosti na přidělení finančních prostředků zahájení projektové přípravy, ale pouze na vnitroblok u č.o. 3-9. 

 

Ad 3)

Není

 

Ad 4)

TSK

 

Ad 5)

Dle pokynu MHMP, č.j. MHMP 1117436/2019.

 

Ad 6)

Cca 2 mil. Kč za kompletní projektovou dokumentaci ve stupni DUSP.

 

Ad 7)

TSK není zpracovatelem studie, veškeré informace jsou obsaženy ve studii a je třeba je v souladu s jejich textem interpretovat.

 

Ad 24)

V příloze zasíláme stanoviska (anonymizováno), které má TSK k dispozici (2 přílohy).

 

Ad 8) – 23), 25)

Ve vztahu k dotazům v bodech 8 – 23, 25 vydala TSK rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 2 odst. 4, § 11b InfZ.

 

Žádost:

S odkazem na ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) zdvořile žádáme ve věci veřejné zakázky „Zajištění servisu zařízení Unicam v úrovních SL0–SL1“ a „Zajištění servisu zařízení Unicam v úrovních SL2–SL3“ z roku 2022 a 2023, o zaslání všech posudků či stanovisek zpracovaných Vámi nebo poradci Vaší společnosti, pokud se jakkoli týkají posouzení, zda jsou splněny technické, právní či jiné důvody pro využití jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání servisu zařízení dodaných společností CAMEA, spol. s r.o., IČ: 60746220. Zejména pak prosíme o stanoviska:

a) MT Legal s.r.o., advokátní kancelář;

b) znalce Ing. Jiřího Bergera, MBA;

c) společnosti Deloitte Česká republika;

d) znalecké kanceláře Cetag s.r.o.

Žádost podává společnost CAMEA, spol. s r.o., IČ: 60746220

 


Odpověď:

Požadované dokumenty zaslány žadateli

 

Žádost:

Žádám o poskytnutí informace: Datum (příp. i přesný čas), kdy byla naistalována dopravní značka B28 - „Zákaz zastavení“ v ulici Pod Lipami, Praha 3, 130 00 z důvodu komplexního úklidu komunikací, který se v ulici Pod Lipami (blok č. 19 ) uskutečnil dne 16.11.2023

 


Odpověď:

Žádám o poskytnutí informace: Datum (příp. i přesný čas), kdy byla naistalována dopravní značka B28 - „Zákaz zastavení“ v ulici Pod Lipami, Praha 3, 130 00 z důvodu komplexního úklidu komunikací, který se v ulici Pod Lipami (blok č. 19 ) uskutečnil dne 16.11.2023

Žádost:

žádám o poskytnutí výsledků z provedené hlukové studie v rezidenční čtvrti Živcových / Šafránkova.

Měření hluku proběhlo v závěru listopadu 2023. Pracovníkem, který zhotovitelem vypracovanou hlukovou studii za TSK obdržel, je …..  Dále žádám o informaci, jaká míra hluku byla v období 1/2020 - 6/2023 rozhodující pro provedení protihlukových opatření v rámci území Hlavního města Prahy.

 


Odpověď:

Měření a protokol s vyhodnocením provedla na základě Objednávky TSK spol. EKOLA group spol. s r.o. ve 12/2023, v příloze zasíláme požadovaný výstup.

K dotazu na míru hluku rozhodující pro provedení protihlukových opatření na území hl. m. Prahy v období 1/2020 – 6/2023 uvádíme, že tato míra hluku byla vyjádřena hygienickými limity uvedenými s příslušnými korekcemi dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů), v tehdejším platném znění. Odborná interpretace místně platných hygienických limitů hluku je v gesci Hygienické stanice hl. m. Prahy, jakožto kompetentního orgánu ochrany veřejného zdraví.

 

Žádost:

Dne 16.11.2023 došlo ke změně dopravního režimu v ulici Rožmberská, Praha 9 – Kyje.  Bylo zde odstraněno původní dopravní značení včetně odfrézování i z vozovky a umístěno nové dopravní značení, ale k provedené změně se nikdo nehlásí.

1) Z jakého důvodu jste jakožto technický správce komunikace Rožmberská, P9 v říjnu nebo v listopadu 2023 odmítli realizovat změnu dopravního značení dle platného OOP ÚMČ p-14 ze dne 2.10.2023 pod č.j. UMCP14/23/44804/OD/PALK?

V odpovědi na mou předchozí 106ku jste mi 4.12.2023 v ad 3) a ad 4) poskytli informaci, že po ústní dohodě ÚMČ P14 a TSK bylo dohodnuto ….  Ve výše zmíněném OOP je totiž uvedeno v bodě a) Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena podle přiložené situace, ke které vydala stanovisko Policie ČR dne 19.7.2023 pod č. j. KRPA-245887-1/ČJ-2023-0000DŽ a podle vypořádání námitek a připomínek v části odůvodnění tohoto opatření.

2) Pokud tedy byla učiněna ústní dohoda (koho s kým? – pokud nemůžete uvést jmenovitě, tak alespoň uveďte funkce – zařazení) včetně souhlasu s technickým provedení, byla tato dohoda včetně technického provedení řádně dodržena?  - viz moje současně podávaná výzva ze dne 3.1.2024 k odstranění – uvedení ul. Rožmberská v návaznosti na boční ulice do souladu s platným OOP ÚMČ P14 a stanoviskem policie.

 


Odpověď:

Ad 1)

TSK neodmítla realizovat Vámi zmiňované stanovení, jak bylo uvedeno ve Vaší předchozí žádosti dle Informačního zákona a naší následné odpovědi, došlo k dohodě, kdo a v jakém rozsahu bude dle vydaného stanovení realizovat, část, která připadla na TSK, nebylo možno vzhledem ke klimatickým a technickým podmínkám prozatím zrealizovat.

Ad2)

Ústní dohoda byla učiněna mezi zástupcem ÚMČ Praha 14 – odboru dopravy a zástupci TSK z oddělení správy dopravního značení. Z pohledu technického provedení byla dohoda dodržena

 

Žádost:

poskytnutí kamerového záznamu z kamery "TSK 502900 Poděbradská - Anny Čížkové". Požaduji
záznam ze dne 24.12.2023 v časovém úseku 11:35 až 12:00 hod. V tomto čase jsem byl na křižovatce
Průmyslová - Poděbradská účastníkem nehody od které pachatel přestupku odjel. Zároveň žádám, aby záznam nebyl do do doby, než bude nehoda došetřena ve správním řízení, smazán
.

 


Odpověď:

TSK zajišťuje pouze servisní činnost ve vztahu ke kamerovým systémům, záznamem z kamer však TSK nedisponuje. Data z kamer jsou uchovávána v systému podle typu kamer po dobu maximálně 30 dní. Přístup k nim má pouze Policie ČR.  Pokud byla dopravní nehoda řešena za účasti policie, zřejmě bude mít policie již záznam za účelem řádného vyšetření dopravní nehody zajištěn.  V opačném případě je třeba se obrátit se žádostí na Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Praha 4, Kongresová 1666/2.

 

Žádost:

Údržbu a opravy komunikací v ulicích Mirovická, Havlínova a Pohnertova považuji za tristní.
V ulicích se objevují neustále ty samé a často velmi brutální výtluky. Po nahlášení je vaše organizace není schopna opravit dříve než za půl roku, načež kvalita opravy je tak nízká, že se záplaty do dvou měsíců vydrolí a celý proces čekání na další opravu se opakuje.
Nechápu, proč je takový problém udělat opravu jednou a kvalitně.  Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám o výpis opravovaných míst ve zmíněných ulicích a k nim navazujících křižovatkách s uvedením data a finančních nákladů na každou opravu od roku 2020 do současnosti.

 


Odpověď:

Vzhledem k tomu, že v rámci TSK došlo v roce 2022 k převodu agend z několika samostatných oddělení oblastních správ na centrální řízení správy majetku včetně řízení jednotlivých činností v rámci celého území hlavního města Prahy, na oddělení běžné údržby komunikací, lze bez toho, aby docházelo k mimořádně rozsáhlému vyhledávání informací, zaslat evidenci oprav vedenou oddělením běžné údržby komunikací za dobu jeho činnosti, v rámci Vámi požadovaných komunikací na území městské části Praha 8, jak je níže uvedeno.

  

Havlínova

Vozovka

Opravy živičnou směsí obalenou za horka bez ohraničení      4 900,- Kč

Opravy živičnou směsí obalenou za horka s ohraničením   485 100,- Kč

Chodník

Oprava živičnou směsí obalenou za horka s ohraničením       2 700,- Kč

 

Mirovická

Vozovka

Opravy živičnou směsí obalenou za horka bez ohraničení      4 100,- Kč

Opravy živičnou směsí obalenou za horka s ohraničením   383 800,- Kč

 

Pohnertova

Po dobu činnosti oddělení běžné údržby komunikací - žádná oprava.

Ve zbývající části odpovědi vyčíslena úhrada dle § 17 odst 1 InfZ z důvodu mimořádně rozsáhlého vyhledávání, žadatel neuhradil, odloženo.

 

Žádost:

žádám o sdělení informací týkajících se pozemní komunikace, která je umístěná na pozemku parc. číslo 3749/1 v k.ú. Smíchov, obec Praha (ulice Pod stadiony):

1. ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;

2. do jaké kategorie a třídy je uvedená pozemní komunikace zařazena (včetně toho, zda se jedná o místní komunikaci);

3. jaká ochranná pásma jsou s touto komunikací spojena a v jakých místech se případně nacházejí.

 


Odpověď:

Ad 1)

Komunikace na pozemku parc. č. 3749/1 v k.ú. Smíchov je ve vlastnictví hl. m. Prahy a správě TSK. 

Ad 2)

Jedná se o komunikaci I. třídy MK05-4a - ulice Pod Stadiony (úsek Pod Fialkou – Pod Hybšmankou).

 

Ad 3)

Silniční ochranná pásma dálnice, silnice a místních komunikací I. a II. třídy jsou zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vymezena pouze mimo zastavěné území a na základě rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona – v tomto případě tomu tak není.  Součástmi a příslušenstvím komunikace je pak vše, co vyjmenovává zákon o pozemních komunikacích v § 12.

 

Žádost:

informace týkající dopravní situace v úseku vymezeného od spojnice ulice Rosická a Stojická ve směru ulice Rosické (obec Praha-Vinoř) k mostku přes Ctěnický potok do ulice Cukrovarská (obec Přezletice) (dále jen „Úsek“):

 1. Jaké je plánované/navrhované řešení dopravní situace včetně chodníku v Úseku (dále jen „Řešení“)?
 2. Do kdy má být Řešení či alespoň jeho část (zejména mostek přes Ctěnický potok či chodník v ulici Rosická v místech od Ctěnického potoka směrem k ulici Stojická) realizována?
 3. Jak Řešení či alespoň jeho část (zejména mostek přes Ctěnický potok či chodník v ulici Rosická v místech od Ctěnického potoka směrem k ulici Stojická) zasahuje do jednotlivých přilehlých pozemků k pozemku stávající komunikace na pozemku parc. č. 1349, katastrální území Vinoř, obec Praha?
 4. Je Řešení realizováno toliko na pozemku parc. č. 1349, ostatní plocha, katastrální území Vinoř, obec Praha?

 

 


Odpověď:

Ad 1)

V současné době není vytvořená žádná studie, která by přesně řešila předmětné území.

Ad 2)

Objekt byl v havarijním stavu a bylo nutné provést jeho úpravu. Realizaci předpokládáme v roce 2024.

Ad 3)

Mostek vždy zasahoval na pozemek č. 1348/1, po provedení stavebních prací bude opět zasahovat na tento pozemek.

 

 

Žádost:

kolik stála přestavba retarderů v ulici Na Hřebenkách, v Praze 5, která se uskutečnila od července do listopadu letošního roku. A dále proč trvala neskutečných pět měsíců?

 


Odpověď:

Celková částka akce je 2,6 mil. Kč bez DPH.

Akce probíhala dlouho z důvodu vydaného dopravné inženýrského opatření, kde při projednání tohoto opatření bylo nutné zachovat přístup k objektům po celou dobu stavebních prací.

 

Žádost:

1. Zda jste Vy (případně externí dodavatel) instalovali v naší žádosti z 20.11.2023 uvedené značení?

2. Zda tak bylo učiněno na základě rozhodnutí některého z odborů Magistrátu hl. m. Prahy, případně kterého?

3. Kdo rozhodl o tom, že cíle na předmětných značkách jsou cíle kulturní, turistické nebo komunální ve smyslu TP 100, IS 23, 24 a-c, případně jiné cíle (IS5)?

4. V případě, že je uvedené značení ve správě Vaší společnosti, žádáme informaci, zda bylo realizováno na Vaše náklady, případně na náklady hlavního města Prahy?“

 


Odpověď:

Žádné značení IS23, IS24a-c TSK ani její dodavatelé neosazovala.

Vzhledem k výše uvedenému není TSK ve vztahu k dalším dotazům povinným subjektem a uvedené dotazy jsou tedy mimo rámec působnosti TSK. 

Jako doplňující informaci uvádíme následující. 

Ve správě TSK jsou značení IS23, IS24a-c celopražského významu, výhradně s kulturními nebo turistickými informacemi. Toto značení nedoznalo řadu let žádnou změnu, provádí se na něm pouze pravidelná údržba

Osazení směrového i informačně orientačního dopravního značení v terénu, vždy předchází vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem. Tomuto rozhodnutí předchází povinné projednání s Policií ČR. Toto stanovení tedy vydává příslušný silniční správní úřad. TSK proto nerozhoduje o konkrétních cílech uvedených na dopravním značení, ale při svých návrzích vždy dbá na skutečnost, aby uvedené úpravy odpovídaly platné legislativě.

 

Žádost:

dodání veškeré související dokumentace ve věci:

1) plánování, projektování, účelu užívání, odborných stanovisek vč. kolaudačního či jiného rozhodnutí stavebního úřadu,

2) k místní komunikaci nacházející se na Praze 10, ul. U Vinohradské nemocnice,

3) dostupná stavební dokumentace, obsahující účel komunikace a jeho případné změny v dostupném historickém průběhu, vč. dodatečně zřízené tzv. modré zóny (která je na části místní komunikace, a částečně na bývalém chodníku pro pěší), pro projekt jako celek, vč. obsažení detailu / výkresové dokumentace zejména pro podobu komunikace v místě před domem 2224/10 téže ulice (viz foto).

 


Odpověď:

Ad 1) - 2)

Vámi uváděná komunikace je místní komunikací III. třídy MK3-108c.

TSK požadovanými dokumenty nedisponuje a ani neplánuje zahájení projekční činnosti týkající se komunikace U Vinohradské nemocnice.  Požadované informace nespadají dle našeho názoru do působnosti TSK dle § 2 odst. 2 Informačního zákona, proto TSK v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona žádost v této části odkládá.  Požadované dokumenty ze své podstaty spadají do agendy stavebního úřadu.  K Ad 2) dále uvádíme, že není zřejmé, jaká informace je požadována.

Ad 3)

K modrým zónám sdělujeme následující:

V uvedené ulici byla zóna placeného stání spuštěna 18.2.2008 a to na základě platného stanovení dopravního značení vydaného příslušným silničním správním úřadem Odborem dopravy ÚMČ Praha 3. Na základě tohoto stanovení bylo osazeno svislé a vyznačeno vodorovné dopravní značení.

Pro doplnění uvádíme, že v uvedeném místě byl v době vzniku ZPS respektovaný dosavadní stav parkování, tedy částečně na chodníku šikmo.

Pro ilustraci připojujeme historickou fotografii:

 

Žádost:

Údaje o zadavateli stavebních prací na opravu povrchu Ústecké ulice ve směru z centra před křižovatkou s ulicí K Ďáblicům, která byla provedena na přelomu října a listopadu 2023. Rád bych zjistil, který orgán nebo instituce byl odpovědný za zadání této stavby. Informace o subjektu, který přebíral dokončené stavební práce na výše uvedené lokalitě. Zajímá mě, kdo byl odpovědný za převzetí a schválení dokončených prací a zda shledal opravu provedenou bez vad. Důvodem mé žádosti je osobní zájem, neboť jsem si všiml, že oprava je provedena významně nekvalitně, povrch je naprosto nerovný, což má mít vliv na bezpečnost a komfort uživatelů této ulice a lidí bydlících v okolí.

 


Odpověď:

Investiční úsek TSK plánoval v daném úseku komunikace Ústecká provádět v termínu od 1. 6. do 31. 10. 2023 akci souvislé údržby komunikace, nicméně bylo ze strany orgánů státní správy uděleno zamítavé stanovisku k výše zmíněné akci, vzhledem k plánované rekonstrukci komunikace Ústecká v souvislosti se zřízením tramvajové trati na úkor dvou pruhové komunikace.

S ohledem na výše uvedené přistoupila TSK na přelomu října a listopadu 2023 k provedení náhradních provozních oprav v režimu běžné údržby komunikací, jež byly realizovány na pokyn oddělení běžné údržby komunikací v odpovídající kvalitě dle stavu okolní vozovky a zadanému druhu opravy tak, aby byl do plánované rekonstrukce zajištěn bezpečný provoz na komunikaci Ústecká.

 

Žádost:

1. Na základě jakého právního důvodu došlo k přelepení (to přitom bylo opakované, přelepení bylo dle informací na internetu v sobotu večer odstraněno) dopravních značek, které zakazují vjezd (mimo místní obsluhu atp.) motorovým vozidlům do oblasti Prahy 1 kolem ulice Dlouhé (např. na křižovatce Dlouhé a Revoluční)?

2. Vykonala obě dvě tato přelepení vaše organizace?

 


Odpověď:

TSK prováděla prostřednictvím svého dodavatele, na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaného odborem dopravy ÚMČ Praha 1 čj. ÚMČ P1 314708/2023/ODOP/063/Kt ze dne 20. 9. 2023, instalaci svislého dopravního značení, kterým se omezuje vjezd do vybraných ulic centra Prahy v nočních hodinách (týká se komunikací Králodvorská, Dlouhá, Soukenická, Kozí, Pařížská, Břehová, Revoluční a Dvořákovo nábřeží). Vzhledem k rozsahu realizace a potížím technického charakteru nebyla tato realizace ze strany dodavatele dopravního značení v době, která je předmětem Vaší žádosti, dokončena a předána Objednateli – tj. TSK. Vzhledem k možným komplikacím bylo realizované značení do doby provedení kontroly jeho správnosti a komplexnosti v rámci přejímacího řízení, které nebylo v dané době dokončeno, zneplatněno přeškrtnutím samolepicí škrtací páskou. Tento úkon byl proveden dne 24.11.2023 odpoledne.

Dne 26. 11. 2023 bylo v rámci kontroly dopravního značení zjištěno, že tyto instalované samolepící pásky byly z 25. 11. na 26. 11. 2023 svévolně odstraněny.  Proto bylo ze strany dodavatele TSK přelepení obnoveno.

 

Žádost:

Má aplikace PID Lítačka ve smlouvě uvedenou provizi z parkovného nebo nějakou jinou odměnu? V případě jiné odměny – jakou

 1. Jaký je podíl využití jednotlivých platebních kanálů, které jsou určeny k platbám za parkování, na území hlavního města? Přesněji podíl následujících kanálů – SMS platby; parkovací automaty; jednotlivé parkovací aplikace – konkrétně MPLA, EasyPark, Citymove, PID Lítačka.
 2. Kolik činí celková částka výběru z parkovného v Praze a jaký je podíl jednotlivých platebních kanálů (SMS platby; parkovací automaty; jednotlivé parkovací aplikace – konkrétně MPLA, EasyPark, Citymove, PID Lítačka)?
 3. Kolik hlavní město stál a stojí v součtu vývoj a údržba aplikace PID Lítačka? (finanční náklady na zprostředkování plateb zón ZPS)
 4. Jaká částka byla vynaložena za dovyvinutí modulu pro platbu parkovného v aplikaci PID Lítačka?
 5. Kolik v případě aplikace PID Lítačka činí transakční poplatky a kolik činí fixní složka za provoz celé aplikace a také modulu pro platbu parkovného?
 6. Jaký je podíl mezi celkovým nákladem za aplikaci PID Lítačka a nákladem na provoz a údržbu modulu parkování + poplatky platebním branám a jiným.

Odpověď:

Ad 1) a Ad 2)

Požadované údaje ze zón placeného stání sleduje TSK dle poskytovatele rozhraní koncovému uživateli. Transakce a tržby zasíláme v přiložených tabulkách – Příloha 1. Úhrada parkování v zónách placeného stání pomocí SMS platby není možná.

Ad 3) – Ad 5), Ad 7)

Požadované údaje jsou zřejmé ze smlouvy „Smlouva o poskytování služeb aplikace PID Lítačka pro úhradu parkovného“, která je veřejně dostupná v Registru smluv (na odkaze https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14252812?backlink=0qp4z).  Pro úplnost zasíláme smlouvu v příloze č. 2. Ke smlouvě nebyly uzavřeny žádné dodatky a k dnešnímu dni jsou tedy nadále platné údaje v ní uvedené.

Ad 6)

Požadovaný podíl nelze vyčíslit, neboť žádný modul parkování neexistuje.  TSK tedy dle § 11b Informačního zákona požadovanou informaci neposkytuje, neboť ji nemá a povinnost ji mít nevyplývá TSK ze zákona

 

Žádost:

Dne 16.11.2023 došlo ke změně dopravního režimu v ulici Rožmberská, Praha 9 – Kyje.  Bylo zde odstraněno původní dopravní značení, včetně odfrézování i z vozovky a umístěno nové dopravní značení.

1) Kdo je technickým správcem ulice Rožmberská, Praha 9 – Kyje?

2) Kdo je obecně odpovědný za realizaci a údržbu dopravního značení v ulici Rožmberská, Praha 9 – Kyje?

3) Kdo a kdy objednal a za jakého rozpočtu byla financována akce provedená dne 16.11.2023.

4) Pokud akci neobjednala (neprováděla) TSK PRAHA a.s., žádám o poskytnutí písemného souhlasu, který byl vydán ze strany TSK PRAHA, a.s. subjektu, který danou akci provedl.

 


Odpověď:

ad1)     Správcem vozovky Rožmberská je TSK

ad2)     Obecně TSK, mohou jimi ovšem být i jiné subjekty jako investoři různé výstavby, správci inženýrských sítí atd.  Údržbu dopravního značení pak provádí vždy TSK.

ad3)     Po ústní dohodě ÚMČ-P14 s TSK bylo dohodnuto, že realizaci svislého a vodorovného dopravního značení zajistí ÚMČ-P14, stavební práce spojené s opravou povrchu a osazení příčných prahů provede, dle klimatických podmínek, TSK.

ad4)     Viz ad3) byla učiněna dohoda včetně souhlasu s technickým provedením.

 

Žádost:

1. Doložení názvu a počtu trvalých Microsoft softwarových licencí zakoupených prostřednictvím komerčních licenčních smluv (Enterprise Agreement, Open programy, Microsoft Products and Services Agreement, Select Plus, CSP) nebo Autodesk trvalých softwarových licencí, které vaše organizace vlastní.

2. Doložení názvu a počtu trvalých Microsoft softwarových licencí zakoupených prostřednictvím komerčních licenčních smluv (Enterprise Agreement, Open programy, Microsoft Products and Services Agreement, Select Plus, CSP) nebo Autodesk trvalých softwarových licencí, které aktuálně vaše organizace vlastní, avšak nevyužívá (starší produkty, přechod na předplatné). Z veřejně dostupných zdrojů (rejstřík smluv) je zřejmé, že vaše organizace v posledních letech nakoupila licence Microsoft s předplatným.

Může se konkrétně jednat o tyto trvalé produkty:

Windows 10 Pro

Windows 10 Enterprise LTSB 2016

Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Windows Enterprise LTSC 2021

Windows 11 Pro

Office Standard 2016

Office Standard 2019

Office LTSC Standard 2021

Office Professional Plus 2016

Office Professional Plus 2019

Office LTSC Professional Plus 2021

Windows Server Standard 2016

Windows Server Standard 2019

Windows Server Standard 2022

Windows Server Datacenter 2016

Windows Server Datacenter 2019

Windows Server Datacenter 2022

Core Infrastructure Server Suite 2016 Standard

Core Infrastructure Server Suite 2019 Standard

Core Infrastructure Server Suite 2022 Standard

Core Infrastructure Server Suite 2016 Datacenter

Core Infrastructure Server Suite 2019 Datacenter

Core Infrastructure Server Suite 2022 Datacenter

Windows Server CAL (přístupové licence) Device 2016

Windows Server CAL (přístupové licence) User 2016

Windows Server CAL (přístupové licence) Device 2019

Windows Server CAL (přístupové licence) User 2019

Windows Server CAL (přístupové licence) Device 2022

Windows Server CAL (přístupové licence) User 2022

Windows Server RDS CAL (přístupové licence) Device 2016

Windows Server RDS CAL (přístupové licence) User 2016

Windows Server RDS CAL (přístupové licence) Device 2019

Windows Server RDS CAL (přístupové licence) User 2019

Windows Server RDS CAL (přístupové licence) Device 2022

Windows Server RDS CAL (přístupové licence) User 2022

Core CAL Suite User 2016

Core CAL Suite User 2019

Core CAL Suite User 2022

Core CAL Suite Device 2016

Core CAL Suite Device 2019

Core CAL Suite Device 2022

Enterprise CAL Suite User 2016

Enterprise CAL Suite User 2019

Enterprise CAL Suite User 2022

Enterprise CAL Suite Device 2016

Enterprise CAL Suite Device 2019

Enterprise CAL Suite Device 2022

Exchange Server Standard 2016

Exchange Server Standard 2019

Exchange Server Enterprise 2016

Exchange Server Enterprise 2019

Exchange Server Standard (přístupové licence) User CAL 2016

Exchange Server Standard (přístupové licence) User CAL 2019

Exchange Server Standard (přístupové licence) Device CAL 2016

Exchange Server Standard (přístupové licence) Device CAL 2019

Exchange Server Enterprise (přístupové licence) User CAL 2016

Exchange Server Enterprise (přístupové licence) User CAL 2019

Exchange Server Enterprise (přístupové licence) Device CAL 2016

Exchange Server Enterprise (přístupové licence) Device CAL 2019

SharePoint Server 2019

SQL Server Standard 2016 (per core)

SQL Server Standard 2016 (per cal)

SQL Server Standard 2017 (per core)

SQL Server Standard 2017 (per cal)

SQL Server Standard 2019 (per core)

SQL Server Standard 2019 (per cal)

SQL Server Standard 2022 (per core)

SQL Server Standard 2022 (per cal)

SQL Server Enterprise 2016

SQL Server Enterprise 2019

SQL Server Enterprise 2022

SQL Server (přístupové licence) User CAL 2016

SQL Server (přístupové licence) User CAL 2017

SQL Server (přístupové licence) User CAL 2019

SQL Server (přístupové licence) User CAL 2022

SQL Server (přístupové licence) Device CAL 2016

SQL Server (přístupové licence) Device CAL 2017

SQL Server (přístupové licence) Device CAL 2019

SQL Server (přístupové licence) Device CAL 2022

případně jiné trvalé softwarové produkty od společnosti Microsoft

Trvalé softwarové produkty společnosti Autodesk

 

3. Doložení kontaktních informací na osobu, která je ve vaší organizaci zodpovědná za nákup a prodej softwarových licencí.

 


Odpověď:

S odkazem na § 11 odst. 1) písm. d) InfZ, d): Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace pokud její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje účinnost bezpečnostního opatření stanoveného na základě zvláštního předpisu pro účel ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku.

Částečné poskytnutí informace:

Ve vztahu k požadavku na informace dle bodů 1 Žádosti poskytuje Povinný subjekt informace v tomto rozsahu:

K bodu1)

 

K bodu 2)

TSK informaci neposkytuje, neboť z Žadatelem uvedeného seznamu produktů nemá aktuálně TSK žádné nevyužívané produkty.

Ve zbývajícím rozsahu požadavku na informace dle bodů 1 Žádosti Povinný subjekt informaci neposkytne.

TSK je veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, postupuje tedy v souladu s tímto zákonem a interními postupy společnosti.  Problematika nákupu a prodeje softwarových licencí spadá pod Úsek informatiky, v jehož čele stojí ředitel úseku, … e-mail …….  Telefonní spojení se všemi zaměstnanci TSK je možné prostřednictvím centrální telefonní linky uveřejněné na webových stánkách TSK.

 

Žádost:

1. Kolik navigačních značek (viz příloha) k ryze komerčním subjektům (nikoliv výlučně zobrazených v příloze) je na území hlavního města Prahy instalováno, ať již na sloupech veřejného osvětlení, konstrukcích dopravního značení nebo samostatně?

2. Jaká je metodika (rozhodovací proces) umisťování těchto dopravních značek?

3. Kdo hradí výrobu a umístění těchto značek?

4. Je za instalaci takového značení hrazeno komerčním subjektem nájemné?

5. Jaká je celková plocha těchto navigačních značek?

6. Kolik takových značek bylo instalováno v období 2020 – 2023?

 


Odpověď:

TSK značení ke komerčním cílům na území hlavního města Prahy neosazuje, osazuje pouze značení pro kulturní a turistické cíle.  K danému podotýkáme, že sloupy veřejného osvětlení nejsou ve správě TSK, ale Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Orientační dopravní značení se na území hlavního města Prahy projektuje podle předpisu TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“ a Metodiky navrhování orientačního dopravního značení na páteřních komunikacích hl. m. Prahy z roku 2016. V TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“, ČÁST G – ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KULTURNÍCH, TURISTICKÝCH A KOMUNÁLNÍCH CÍLŮ je uvedeno, že dopravní značení IS 23 „Návěst pro kulturní nebo turistický cíl“, IS 24a „Kulturní nebo turistický cíl“, IS 24b „Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl “ a IS 24c „Komunální cíl“, mohou obsahovat kulturní, turistický nebo komunální cíl. V kapitole 2.3.4.2. „Druhy cíle“, můžeme nalézt přesné definice zmíněných cílů. Kulturní nebo turistický cíl je zejména dopravně přístupná kulturní památka, která je historicky významná. Komunální cíl je především objekt místního významu, ke kterému směřuje zejména místní doprava. Jedná se např. o úřad místní samosprávy, školní zařízení, sídlo obecní policie apod.

Dopravní značení IS 23 „Návěst pro kulturní nebo turistický cíl“, IS 24a „Kulturní nebo turistický cíl“, IS 24b „Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl “ a IS 24c „Komunální cíl“, nemohou s ohledem na povahu vymezených cílů obsahovat komerční cíle. Těmito zásadami se rovněž při zpracování jakékoliv projektové dokumentace TSK řídí a umisťuje značení v souladu s platnou legislativou.

Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na skutečnost, že Vaše dotazy směřují ke komerčním subjektům/cílům nezajišťovaným TSK, TSK odpovědi neposkytuje, neboť jsou mimo rámec její působnosti.

 

Žádost:

Podle § 14 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zaslání informace, jaký typ automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy je Vaší společností používán v případě Věci v rámci dohledu nad dodržováním pravidel v zónách placeného stání na území MČ Praha 7, popřípadě všechny typy, které užíváte.

Toto žádám, protože jsem o tuto informaci žádal ÚMČ Praha 7, který sdělil, že danými informacemi nedisponuje, s odkazem právě na TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.).

Tuto informaci prosím poskytněte ve lhůtě do 15 dnů od doručení této žádosti (§14 odst. 5 písm. d. zákona o svobodném přístupu k informacím)

Odůvodnění:

Tato informace je nezbytná pro právní zájem v dané věci a mám na tuto informaci dle zákona právo.

2) Žádost dle InfZ

Podle § 14 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zaslání informace, Návod k použití automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy, který byl užit k zajišťování důkazů ve věci.

Toto žádám, protože jsem o tuto informaci žádal ÚMČ Praha 7, který sdělil, že danými informacemi nedisponuje, s odkazem právě na TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.).

Tuto informaci prosím poskytněte ve lhůtě do 15 dnů od doručení této žádosti (§14 odst. 5 písm. d. zákona o svobodném přístupu k informacím)

Odůvodnění:

Tato informace je nezbytná pro právní zájem v dané věci a mám na tuto informaci dle zákona právo.

3) Žádost dle InfZ

Podle § 14 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zaslání informace, jakým způsobem získané informace putují. ÚMČ Praha 7 coby povinný subjekt uvedl, že TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.), všechny údaje získané při kontrole nad dodržováním pravidel v zónách placeného stání na území MČ Praha 7 pouze předá Městské policii Praha k posouzení. Rád bych věděl, jestli tedy opravdu vše předáte k posouzení MP Praha, nebo sami nějakým, popřípadě jakým, způsobem ověřujete, jestli dané vozidlo oprávněním parkovat v dané zóně disponuje či nikoli. A zároveň opravdu předáte všechny tyto informace rovnou MP Praha, nebo je mezi Vámi a MP Praha nějaký prostředník v dané věci.

Toto žádám, protože jsem o tuto informaci žádal ÚMČ Praha 7, který mi však neposkytl informaci v dostatečném rozsahu a proto se obracím s žádostí na Vás, TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.).

Tuto informaci prosím poskytněte ve lhůtě do 15 dnů od doručení této žádosti (§14 odst. 5 písm. d. zákona o svobodném přístupu k informacím)

Odůvodnění:

Tato informace je nezbytná pro právní zájem v dané věci a mám na tuto informaci dle zákona právo.

4) Žádost dle InfZ

Podle § 14 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zaslání informace, jestli při použití technického prostředku, který dokumentuje parkování je třeba, aby vozidlo, na kterém je prostředek ke kontrole (kamery) připevněn, potřebuje ke svému provozu obsluhu (řidiče), případně kdo v dané věci obsluhou byl ve věci.

Toto žádám, protože jsem o tuto informaci žádal ÚMČ Praha 7, který sdělil, že danými informacemi nedisponuje, s odkazem právě na TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.).

Tuto informaci prosím poskytněte ve lhůtě do 15 dnů od doručení této žádosti (§14 odst. 5 písm. d. zákona o svobodném přístupu k informacím)

Odůvodnění:

Tato informace je nezbytná pro právní zájem v dané věci a mám na tuto informaci dle zákona právo.

 

5) Žádost dle InfZ

Podle § 14 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zaslání informace, jestli vozidla, která zajišťují dohled nad dodržováním pravidel v zónách placeného stání na území MČ Praha 7, potažmo automatizovaný technický prostředek na nich namontovaný (kamery) jsou provozovány přímo Vámi coby TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.). nebo je jejich provozem pověřena jiná společnost.

Toto žádám, protože jsem o tuto informaci žádal ÚMČ Praha 7, který sdělil, že danými informacemi nedisponuje, s odkazem právě na TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.).

Tuto informaci prosím poskytněte ve lhůtě do 15 dnů od doručení této žádosti (§14 odst. 5 písm. d. zákona o svobodném přístupu k informacím)

Odůvodnění:

Tato informace je nezbytná pro právní zájem v dané věci a mám na tuto informaci dle zákona právo.

6) Žádost dle InfZ

Podle § 14 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zaslání informace. Předložte typové číslo a homologační list, včetně čísla schválené homologace a povolení provozovat uvedené automatizované technické zařízení bez obsluhy na pozemních komunikacích ve věci.

Toto žádám, protože jsem o tuto informaci žádal ÚMČ Praha 7, který sdělil, že danými informacemi nedisponuje, s odkazem právě na TSK Praha, a.s. (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.).

Tuto informaci prosím poskytněte ve lhůtě do 15 dnů od doručení této žádosti (§14 odst. 5 písm. d. zákona o svobodném přístupu k informacím)

 


Odpověď:

Ad 1)

Jedná se o zařízení City Sense KIT 202207.

 

Ad 2)

Návod zasíláme v příloze 1 (v dokumentu byly v souladu s platnou právní úpravou anonymizované interní informace např. kontakty na osoby, přístupové údaje).

 

Ad 3)

Kamerová nástavba pracuje v automatickém režimu, přičemž průběžně komunikuje s centrálním informačním systémem zón placeného stání (CIS). CIS přijímá data o každém zachyceném/zaparkovaném vozidle (dále též událost) a poskytuje odpověď, obsahující zejména informaci o oprávněnosti stání v daném místě a čase. Při negativní odezvě CIS se vytvořený datový balíček ukládá v daném vozidle. Poté, co se monitorovací vozidlo vrátí do garáže, následuje fyzické připojení kamerové nástavby k datové síti a jednotlivé datové balíčky jsou automaticky přesunuty do úložiště řídícího centra. Zde dochází před uložením do CIS k finální automatizované kontrole prostřednictvím SW nástroje. Je kontrolována zejména duplicita tak, aby nebyla uložena pokuta vícekrát za totožné parkování, a potvrzení neoprávněnosti, kdy jsou události opětovně prověřeny oproti databázi oprávnění. K tomuto prověření dochází s ohledem na to, že se může stát, že například některá data (oprávnění k parkování) dojdou do systému později. Tato situace typicky vzniká u úhrad v parkovacím automatu, kdy řidič zaparkuje, odejde zaplatit a v mezičase je zaznamenán monitorovacím vozidlem nebo například v případě přetížení sítě parkovacích automatů, kdy informace o zaplacení dojde se zpožděním. Do samotných datových balíčků během těchto kontrolních procesů není zasahováno. Následně dochází k dávkovému přenosu datových balíčků do systému Městské policie hlavního města Prahy.

 

Ad 4)

Vozidlo je řízeno řidičem.

 

Ad 5)

TSK je v tomto systému technickým správcem, přičemž využívá ke správě služeb třetí strany, a to společnosti Iterait a.s. Veškeré komponenty (monitorovací vozidlo, softwarové moduly, kamerová nástavba atd.) jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy.

 

Ad 6)

Osvědčení zasíláme v příloze.

 

Žádost:

1) Zaslání kopií všech vypracovaných podkladů a dokumentů k plánované výměně povrchu vozovky ze stávající mozaikové dlažby na (pravděpodobně?) asfaltový povrch v ulici Novorossijská v Praze 10.

Mám tím na mysli zejména (ale nikoliv pouze) projektovou dokumentaci, případně nějaký její ekvivant.

2) Sdělení termínu, kdy budou započaty stavební práce na výše uvedené výměně povrchu, stačí konkrétní měsíc.  Není-li termín ještě stanoven, prosím o odhad – měsíc nebo alespoň čtvrtletí.

3) Sdělení odhadu trvání všech stavební prací.

 


Odpověď:

Na akci byla zpracována studie proveditelnosti, kterou zasíláme v příloze. Studie zjistila nezbytnost koordinace se správci sítí s předpokladem realizace v roce 2025 a proto nepokračovaly další stupně.  V příštím roce bude zadána projektová příprava akce pro vydání stavebního povolení s předpokladem realizace v roce 2025-2026 dle přidělených finančních prostředků a koordinací.  Při zpracování dalšího stupně bude rozhodnuto, jaké budou zvoleny povrchy v návaznosti na souhlasné stanovisko všech dotčených orgánů.

Žádost:

Jaká je vytíženost parkování v ZPS v ulici Na Větru? Informaci prosím poskytněte za co největší dobu a co nejkonkrétněji.

Jaká je vytíženost parkování v ZPS v ulici Myslivečkova? Informaci prosím poskytněte za co největší dobu a co nejkonkrétněji.

 


Odpověď:

V taublce v příloze zasíláme požadované informace za 12/2018 – 10/2023, tj. za období a v detailu dle dostupné evidence TSK:
1. Pro ulici Na větru jsou to úseky P6-1538 a P6-1540
2. Pro ulici Myslivečkova jsou to úseky P6-1544, P6-1545, P6-1546 a P6-1547

Legenda k jednotlivým sloupcům tabulky:
Season - sledované období (měsíc)
SecCode - tarifní kód parkovacího úseku (PX - značí, na které MČ se úsek nachází)
DYWIN - okno provozní doby (D=den, N=noc)
CELKEM_PS - celkový počet parkovacích míst v úseku
PS_ZPS Počet - parkovacích míst v úseku, podléhajících režimu ZPS
TYPZONY - Kategorie úseku 1=RES - rezidentní (modrý), 2=MIX - smíšený (fialový), 3=VIS - návštěvnický (oranžový)
Obs_abs - typický počet vozidel parkujících v úseku
Obs - procento obsazenosti úseku

 

Žádost:

o dokumentaci k projektů TSK v ulici Lovosická. Prosím o zaslání na e-mail

 


Odpověď:

Ani jeden z uvedených odborných útvarů TSK, do jejichž gesce by případně daná problematika spadala, nedisponuje příslušnou informací (dokumentací).  TSK v uvedené lokalitě nemá k dispozici v současné době žádný projekt, dle dostupných informací nebyl žádným subjektem iniciován podnět k vyjádření např. ve svodné komisi.  Sdělení obsažená v e-mailové komunikaci se zástupci městské části k případné nekomunikaci ze strany naší společnosti považujeme za neopodstatněná

 

Žádost:

Dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí informace, jakým opatřením obecné povahy (s uvedením data vyvěšení a sejmutí z úřední desky, data účinnosti opatření obecné povahy a termínu, od kterého mělo platit stanovené dopravní značení) byla stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci v ulici K Jezeru, Praha 10 (přibližné souřadnice GPS 50.0456142N, 14.5245236E) provedená dopravní značkou Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez (č. B 16). Žádám Vás též o zaslání uvedeného opatření obecné povahy. Dále prosím o informaci, ve který den a hodinu byl proveden materiálně-technický úkon umístění příslušného dopravního značení na místě.

 


Odpověď:

Dle vyjádření odborného útvaru jsou v současnosti na místě osazené trvalé značky B16 (3,8m – výška), přičemž tyto značky byly na místě prokazatelně osazeny již okolo roku 2000 (dle fotodokumentace z pasportu dopravního značení, u kterého známe přibližné datum), dle dalších dostupných informací lze dovodit, že značky tam byly osazeny pravděpodobně již před rokem 1989. Z těchto důvodů nemá TSK jakožto správce požadované opatření obecné povahy (dříve vše vydáváno pouze jako „stanovení“) k dispozici, tudíž není k dispozici ani datum vyvěšení a sejmutí, za předpokladu, že dle tehdy platné právní úpravy těmto úkonům podléhalo.   TSK tedy nedisponuje ani informací o datu, kdy k osazení značek došlo.

K dané věci by měl odpovídajícími informacemi disponovat příslušný silniční správní úřad, do jehož působnosti vydání opatření obecné povahy náleží.

 

Žádost:

stran blokového čištění na území Prahy 17, ul. Drahoňovského. Dle dostupných zdrojů z Vašich internetových stránek v sekci “Programy údržby” se jedná o místo označené jako: P17-P4, v termínu 18.10.2023, ulice/sektor: NN178, NN179, NN180 a NN182. V tomto vymezeném území bylo v blíže nezjištěnou dobu instalováno přenosné dopravní značení IP25a “Zóna s dopravním omezením” a IP25b “Konec zóny s dopravním omezením”, s dodatkovou tabulkou obsahující datum, které bylo v době umístění značení změněno. Původní datum na značení bylo 19.10.2023, později v blíže nezjištěné době byl datum změněn na 18.10.2023.

¨

K výše uvedenému mám tři otázky:

1. Kdy bylo výše uvedené značení do oblasti instalováno?

2. Jakého dne došlo ke změně původního data na dodatkové tabulce?

3. Z jakého důvodu bylo výše uvedené datum změněno?

 


Odpověď:

Ad1)

Dopravní značení k předmětnému bloku P4 na Praze 17 bylo instalováno dne 10.10.2023 (protokol viz příloha č. 1)

 

Ad 2)

Instalované dopravní značení bylo dodavatelem pravidelně kontrolováno a TSK nedisponuje informacemi, že by se na něm vyskytla závada, případně změna v podobě dodatkové tabulky (toto Vaše tvrzení není doloženo odpovídající fotodokumentací).

 

Ad 3)

S ohledem na odpověď viz Ad2) je tento dotaz bezpředmětný.

 

Žádost:

stran blokového čištění na území Prahy 17, ul. Drahoňovského. Dle dostupných zdrojů z Vašich internetových stránek v sekci “Programy údržby” se jedná o místo označené jako: P17-P4, v termínu 18.10.2023, ulice/sektor: NN178, NN179, NN180 a NN182. V tomto vymezeném území bylo v blíže nezjištěnou dobu instalováno přenosné dopravní značení IP25a “Zóna s dopravním omezením” a IP25b “Konec zóny s dopravním omezením”, s dodatkovou tabulkou obsahující datum, které bylo v době umístění značení změněno. Původní datum na značení bylo 19.10.2023, později v blíže nezjištěné době byl datum změněn na 18.10.2023.

¨

K výše uvedenému mám tři otázky:

1. Kdy bylo výše uvedené značení do oblasti instalováno?

2. Jakého dne došlo ke změně původního data na dodatkové tabulce?

3. Z jakého důvodu bylo výše uvedené datum změněno?

 


Odpověď:

stran blokového čištění na území Prahy 17, ul. Drahoňovského. Dle dostupných zdrojů z Vašich internetových stránek v sekci “Programy údržby” se jedná o místo označené jako: P17-P4, v termínu 18.10.2023, ulice/sektor: NN178, NN179, NN180 a NN182. V tomto vymezeném území bylo v blíže nezjištěnou dobu instalováno přenosné dopravní značení IP25a “Zóna s dopravním omezením” a IP25b “Konec zóny s dopravním omezením”, s dodatkovou tabulkou obsahující datum, které bylo v době umístění značení změněno. Původní datum na značení bylo 19.10.2023, později v blíže nezjištěné době byl datum změněn na 18.10.2023.

¨

K výše uvedenému mám tři otázky:

1. Kdy bylo výše uvedené značení do oblasti instalováno?

2. Jakého dne došlo ke změně původního data na dodatkové tabulce?

3. Z jakého důvodu bylo výše uvedené datum změněno?

 

Žádost:

Dne 1.1.2024 nabyde účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která ukládá majitelům a správcům pozemních komunikací nové úkoly související s odstraňováním reklamních zařízení umístěných v silničním ochranném pásmu mimo souvisle zastavěné území obce bez povolení silničního správního úřadu, kdy tato povinnost přejde ze silničních správních úřadů právě na majitele/správce komunikací.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji požádat o následující informace:

V situaci, kdy má vlastník pozemku nacházejícího se v silničním ochranném pásmu mimo souvisle zastavěné území obce uzavřenu soukromoprávní smlouvu s provozovatelem reklamního zařízení umístěného na takovém pozemku bez povolení silničního správního úřadu, jejímž předmětem je umístění takového reklamního zařízení na daném pozemku za úplatu:

 

1) Co má z pohledu TSK vyšší právní sílu – zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích či soukromoprávní smlouva?

 

2) Pokud je odpovědí na předchozí otázku, že vyšší právní sílu má z pohledu TSK zákon o pozemních komunikacích, bude od 1.1.2024 TSK přistupovat k odstraňování reklamních zařízení umístěných v silničním ochranném pásmu mimo souvisle zastavěné území obce bez povolení silničního správního úřadu, přestože má provozovatel reklamního zařízení uzavřenou soukromoprávní smlouvu s vlastníkem pozemku?

 

3) Pokud je odpověď na předchozí otázku kladná, bude od 1.1.2024 TSK přistupovat k odstraňování takových reklamních zařízení i v případech, kdy je vlastníkem pozemku hl. m. Praha?

 

4) Bude od 1.1.2024 TSK přistupovat k odstraňování i těch reklamních zařízení umístěných v silničním ochranném pásmu mimo souvisle zastavěné území obce bez povolení silničního správního úřadu, která byla povolena stavebním úřadem?

 

Pokud jde personální a materiální zajištění uvedené agendy a úkolů s ní souvisejících ze strany TSK:

5) Kolik pracovníků bude na TSK od 1.1.2024 vyřizovat výlučně tuto agendu?

i. Jaký bude název pracovní pozice, kterou budou tito pracovníci vykonávat? Prosím o informaci jednotlivě pro každého pracovníka.

 

6) Kolik pracovníků bude na TSK od 1.1.2024 vyřizovat tuto agendu spolu s jakoukoli další agendou?

i. Jaký bude název pracovní pozice, kterou budou tito pracovníci vykonávat? Prosím o informaci jednotlivě pro každého pracovníka.

 

7) Pokud jde o samotné odstraňování reklamních zařízení, bude tuto činnost TSK zajišťovat vlastními silami či prostřednictvím třetí osoby?

 

8) Pokud je odpovědí na předchozí otázku, že TSK bude tuto činnost zajišťovat prostřednictvím třetí osoby, pak prosím o sdělení názvu tohoto subjektu

 


Odpověď:

S odkazem na § 2 odst. 4 InfZ, neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

Odůvodnění:

Ust. § 15 odst. 1 InfZ zakotvuje, že pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, což je tento případ.

Ust. § 2 odst. 4 InfZ zakotvuje: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

Žádost:

1. Výčet všech veřejných parkovacích domů

- které vlastníte

- kde jste provozovateli

- kde zajišťujete provoz pro jiný subjekt

 

2. Ke každému parkovacímu domu (uvedenému ve výčtu):

a) jaká je jeho parkovací kapacita (kolik parkovacích míst)

b) kolik má daný parkovací dům nadzemních a kolik podzemních podlaží

c) který parkovací dům je provozován s trvalou fyzickou obsluhou a kolik pracovníků je potřeba u jednotlivých parkovacích domů trvale na směně (pokud je zde pracovník na směně jen část dne, tak uvedení času od – do)

d) zda je parkovací dům vybaven komerčními prostory (mimo parkování) a jakými (stačí heslovitě)

e) k jakému režimu parkování je parkovací dům primárně určen, pokud je zde takové určení stanoveno, tj. P+G, P+R, K+R, smíšené apod.

f) kdo je provozovatelem parkovacího domu

g) u každého parkovacího domu:

- celkové výnosy za rok 2022

- zvlášť pak výnosy za parkovné za rok 2022

- zvlášť pak výnosy za ostatní služby za rok 2022 (např. za nájemné komerčních prostor apod.)

h) u každého parkovacího domu:

- primární náklady za rok 2022

- celkové náklady za rok 2022 (zahrnující případnou správní režii provozovatele)

i) u každého parkovacího domu hospodářský výsledek za rok 2022“

 

 


Odpověď:

TSK zajišťuje na základě smluvního vztahu správu a výkon jiných činností pro hl. m. Prahu, informaci lze poskytnout ve vztahu k majetku, který má ve správě.

 

Vámi požadované informace nejsou v TSK vedeny způsobem, který by umožnil poskytnutí informací bez větší časové náročnosti.  Poskytnutí Vámi požadovaných informací je spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním a zapojením zaměstnanců různých odborných útvarů TSK dle povahy dotazu, celková předpokládaná časová dotace na zpracování odpovědí na dotazy v rozsahu Vaší žádosti činí 24 hodin. S ohledem na tuto skutečnost požadujeme v souladu s § 17 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „Zákon“), úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání v souladu s oficiálním sazebníkem úhrad za poskytování informací zveřejněným na webu www.tsk-praha.cz ve výši 250,- Kč/hodina.

 

V souladu s § 17 odst. 3 Zákona níže vyčíslujeme požadovanou úhradu:

Požadovaná částka k úhradě: 24 hodin x 250,- Kč/hod = 6.000,- Kč

 

Žádost:

„Často jezdím tunelem Blanka z Troje do Břevnova.  Vždy, když jsem v místě odbočení Bubeneč, je cítit značný obsah zplodin z automobilů.  Dokonce dne 9.8.2023 v 7,10 hod. byla aktivována signalizace „červené světlo a vypni motor“.  Byla také značně snížena viditelnost v důsledku kouřového smogu.  Jsem toho názoru, že větrání tunelu je nedostatečné a tvořený kouř je život ohrožující.  Žádám na základě zákona č. 106/1999 Sb., o sdělení skutečného stavu větrání a opatření zajišťující bezpečnost řidičů.“

 


Odpověď:

Při běžném dopravním provozu dochází vlivem projíždějících vozidel k samovolnému (přirozenému) provětrávání dopravního prostoru tunelu. Pokud je průtok proudícího vzduchu příliš malý, může dojít k navýšení koncentrace znečišťujících látek v dopravním prostoru. Nucený pohyb vzduchu lze urychlit pomocí proudových ventilátorů, spuštěných přímo ve směru jízdy.

 

V tunelu je umístěno množství čidel, které měří koncentrace plynů a opacitu.  Expertní regulátor hlídá měřené hodnoty koncentrace, opacity a počítané hodnoty CO a NOx v tunelu tak, aby nedošlo k překročení limitních hodnot těchto koncentrací. Tyto hodnoty byly schválené Hygienickou stanicí. Automatická regulace je spuštěna tehdy, pokud hodnoty koncentrací v tunelu překročí spouštěcí hodnoty. Při překročení spouštěcích hodnot koncentrací je následně expertním systémem zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu v případné kombinaci s odvodem vzduchu tak, aby došlo ke snížení úrovně znečištění vzduchu v tunelu.

 

Ve Vašem případě se mohlo stát, že před Vámi projelo vozidlo v horším technickém stavu se zvýšenou kouřivostí. V okamžiku, kdy systém zjistí překročení povolených hodnot, spouští automatické sekvence provětrávání tunelu. Protože však sekvence spuštění větrání a následného odvětrání tunelu trvá nějakou dobu, může nastat situace, že je v tunelu určitou dobu snížená viditelnost a jsou i cítit zplodiny.

 

Systém větrání dne 9.8.2023 zareagoval adekvátně podle nastavených bezpečnostních scénářů.
V prostoru byla detekována zvýšená opacita, proto sepnula sekvence pro vydatné provětrání prostoru.

 

Žádost:

Ve veřejně dostupné databázi byla zveřejněna smlouva o dílo uzavřená dne 1.6.2018 mezi TSK jako objednatelem a společností Čermák a Hrachovec a.s., se sídlem Smíchovská 31, 155 00 Praha 5, IČ: 26212005.  Uvedená smlouva o dílo se týkala stavebních prací nadepsaných jako „Cyklostezka (lihovar -Dalejský potok), Cyklostezka (potok Vrutice – K Sádkám), Cyklostezka (chodník kolem přístavu – Výpadová).

V dané souvislosti žádám o poskytnutí následujících informací:

1) Na základě jakého správního úkonu (rozhodnutí, povolení, souhlasu apod.) příslušného správního orgánu se předmětné stavební práce prováděly?  Zároveň žádám o zaslání písemné podoby tohoto správního úkonu.

2) Předmětná smlouva o dílo zmiňuje jakousi cenovou nabídku a oceněný soupis prací.  Žádám tímto o zaslání těchto dokumentů, které nejsou součástí zveřejněné smlouvy o dílo.“

 


Odpověď:

Ad 1)

V daném případě se jednalo o opravy výtluků a nerovností v rámci provádění běžné údržby, kterou TSK vykonává pro hl. m. Prahu na základě smluvního vztahu.  Běžná údržba v jednotlivých případech nepodléhá vydání správního aktu.

 

Ad 2)

Vámi uvedené dokumenty nejsou v registru smluv uveřejněny na základě zákonné výjimky dle § 3 odst. 2b) zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.  V příloze zasílám dostupnou dokumentaci k uvedené smlouvě.

 

Žádost:

rezidentů mělo v uplynulém týdnu probíhat měření hluku v ulici Rosečská, konkrétně se mělo jednat o měření expozici hluku u bytových domů č. 1338/43 - poslední patro a 1334/35.

Žádáme o poskytnutí následujících informací, a to elektronicky do naší datové schránky:

-          Zadání/objednávka měření hluku v ul. Rosečská,

-          Nabídka měření hluku v ulici Rosečská,

-          Výstupy z provedeného měření v ul. Rosečská vč. event. vyhodnocení měření,

-          Fakturace za provedené měření 

 


Odpověď:

Zadání a cenová nabídka proběhly formou e-mailové komunikace. 

             

Textace zadání ze strany TSK z 8.6.:

 

Žádáme o indikativní nabídku k měření hluku dominantně z Jižní spojky v noční době ve 2 MM na Rosečské – dle přiložené specifikace k objednávce:

Rosečská 1338/43; 1. nadzemní podlaží

Rosečská 1334/35; 4. nadzemní podlaží; 9m nad terénem

 

V příloze 1 zasíláme objednávku, jejíž součástí jsou cenové nabídky na obě měřená místa.

 

Termín plnění je do 31.10.2023, výstup z měření bude v uvedeném termínu objednateli teprve předán, poté  proběhne fakturace. 

 

Výstup měření bude následně předán Hygienické stanici hl. m. Prahy k vyhodnocení.

 

Žádost:

žádám o poskytnutí informací týkající se nedávného umístění dvou odpadkových košů na zábradlí vedle vstupu na Štvanickou lávku na Bubenském nábřeží:1. Iniciátor rozhodnutí: prosím o informaci, kdo je za rozhodnutí o umístění odpadkových košů do současné pozice odpovědný.2. Proces rozhodování: rád bych obdržel veškeré informace týkající se procesu rozhodování, který vedl k umístění odpadkových košů na uvedeném místě. Toto zahrnuje informace o tom, kdo byl zapojen do rozhodovacího procesu, kdy bylo rozhodnutí přijato, a jaké byly hlavní důvody pro toto umístění.3. Důvody pro umístění: žádám o podrobný popis důvodů, které vedly k umístění odpadkových košů právě na tuto lokalitu, včetně jakýchkoli studií nebo analýz, které byly provedeny k podpoře tohoto rozhodnutí.4. Využití pražského městského mobiliáře: rád bych se také dozvěděl, proč nebyl použit pražský městský mobiliář vzešlý z designerské soutěže v roce 2017. Prosím o vysvětlení důvodů, proč byl vybrán jiný typ mobiliáře.

 


Odpověď:

K instalaci odpadkových košů došlo z podnětu inspektora péče o veřejný prostor Městské části Praha 7, podnět byl zaslán prostřednictvím e-mailu dne 23.8.2023 na oddělení letní a zimní údržby komunikací TSK.  Odpadkové koše, které jsou předmětem Vašeho dotazu, byly na nábřeží nainstalovány již v minulosti a vzhledem k revitalizaci nábřeží byly prozatímně odstraněny.  Po dokončené revitalizaci TSK umístila odpadkové koše na základě podnětu MČ Praha 7 do blízkosti nově vybudované lávky.  Umístění odpadkových košů nebylo řešeno v rámci projektu revitalizace nábřeží, TSK tedy umístila koše dle požadavku MČ Praha 7, typově se jedná o koše použité v minulosti.  Důvodem pro umístění košů bylo zajištění možnosti ukládání odpadu, aby nedocházelo ke zvýšeným nákladům na úklid přilehlé oblasti z důvodu absence nádob na ukládání odpadu.  Odpadkové koše, které byly použity jsou součástí v minulosti již schváleného městského mobiliáře.  V současné době jsou koše již demontovány.

 

Žádost:

zda vaše organizace prováděla v letech 1990 až 2021 údržbu či správu níže uvedených pozemků, případně na těchto pozemcích ve vlastnictví Hlavního města Prahy hospodařila:

parc. č. 1236/1, 1244, 1245/39, 1246/1, 1247, 1272/1, 1273/2, 1280/1, 1671/17, 2230/1, 2230/2, 2234, 2705/6, 2705/11, 2705/12, 2705/13, 2705/15, 2705/19, 2705/20, 2705/21, 2705/22, všechny pozemky v katastrálním území Stodůlky?

Pokud ano, žádám zdvořile o sdělení, v jakém období vykonávala správu, hospodaření nebo údržbu a dále žádám zdvořile o zaslání prostých kopií listin, na základě kterých tato údržba, hospodaření nebo správa byly prováděny.

 


Odpověď:

část pozemku parc. č. 1280/1 v k.ú. Stodůlky (viz. Příloha 1 – žlutá šrafa), na které se nachází místní komunikace II. třídy MK13-20b (předána na základě hospodářské smlouvy č. 147/92a v příloze č. 2) je od r. 1992 do současnosti udržována a spravována TSK.

Ostatní v žádosti uvedené pozemky ve správě TSK nebyly a nejsou.

 

Žádost:

žádám ve smyslu ustanovení § 14 a násl. zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace. 

Pan … a paní … jsou podílovými spoluvlastníky pozemku parc.č. 2014/353, v k.ú. Chodov.  Klientka … je výlučným vlastníkem pozemků: parc.č. 2014/363, parc.č. 2014/362, parc.č.2014/589, parc.č. 2014/587 ,parc.č. 2014/705, vše v k.ú. Chodov. Na výše uvedených pozemcích je bez souhlasu vlastníků provozováno hlídané parkoviště.  Klienti s ohledem na provozování parkoviště na uvedených pozemcích žádají podle § 2 odst. 1 a § 14 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění o poskytnutí těchto informací:

1) Zda existuje platná nájemní smlouva na pronájem parkovišť, v případě, že ano, žádám o její předložení.

2) Kdo je provozovatelem parkoviště?

3) Kdo je nájemcem předmětného parkoviště?

4) Kolik činí roční nájem za provoz parkoviště a komu je tento nájem hrazen?

 


Odpověď:

Ad 1)

Ano. 

K danému zasíláme níže uvedené dokumenty:

 • Nájemní smlouva ze dne 5.6.2007
 • Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 22.12.2015  

 

K předmětu nájmu byla zřízena služebnost komunikace – právo umístění a provozování pozemní komunikace pro hlavní město Praha, a to k níže uvedeným pozemkům na základě uvedených smluvních vztahů, které přikládáme

 • parc. č. 2014/353 v k.ú. Chodov – VB na základě smlouvy o zřízení služebnosti komunikace č. ZVS/35/05/014332/2022 – č. řízení u KN V-31146/2022-101 – právní účinky zápisu 18.05.2022 (viz příloha č. 3)
 • parc č. 2014/362, 363, 587, 589 a 705 v k.ú. Chodov – VB na základě smlouvy o zřízení služebnosti komunikace č. ZVS/35/05/014308/2022 – č. řízení u KN V-40127/2022-101 – právní účinky zápisu 29.06.2022 (viz příloha č. 4).

 

Ad 2) a Ad 3)

Nájemce je uveden v nájemní smlouvě viz příloha č. 1 k bodu Ad 1).  Nájemce uzavřel nájemní smlouvu za účelem provozování veřejného hlídaného parkoviště.

 

Ad 4)

Výše nájemného je uvedena v nájemní smlouvě viz příloha č. 1 k bodu Ad 1), nájem je hrazen pronajímateli, kterým je Hlavní město Praha, prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 

 

Žádost:

konstatuji, že uprostřed rušné pražské křižovatky ulic U Bulhara a Hybernské byl v průběhu srpna 2023 postaven ostrůvek (s dopravními značkami hlavní silnice a přikázaný směr vpravo a vlevo), který brání plynulému provozu aut. Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím Váš orgán tímto žádám o zodpovězení následujících dotazů:

1. Kdo o postavení ostrůvku na křižovatce rozhodl?

2. Kdy o postavení ostrůvku na křižovatce bylo rozhodnuto?

3. Za jakou finanční částku byl ostrůvek na křižovatce postaven?

4. Za jakým účelem byl ostrůvek na křižovatce zřízen?

 

Dále Váš orgán žádám o zaslání kopie smlouvy, na základě které byl ostrůvek na křižovatce zhotoven.

 


Odpověď:

k bodu 1 - Magistrát hlavního města Prahy, oddělení speciálního stavebního úřadu, na základě žádosti stavebníka, kterým je CBD Hybernská s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

k bodu 2 - 21.6.2022 viz nabytí právní moci stavebního povolení (v příloze)

K bodu 3 a 4 - TSK není stavebníkem akce, stavbu realizuje CBD Hybernská s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informací ke stavebním úpravám silnice a chodníků

na ulici Malovická – realizované v období od 13. 3. 2023 – 10. 6. 2023

 

1. Kdo byl realizátorem stavby – dodavatelská firma

2. Jaká byla cena díla

3. Bylo dílo převzato v terminu smlouvy, nebo byl termín prodloužen, pokud ano,

z jakého důvodu

4. Bylo v zakázce realizace stavby počítáno s úpravami chodníků ke vchodům

jednotlivých bytových domů ?

5. Na chodnících ke vchodům Malovická 2763/1, Malovická 2762/3, 2761/5, 2760/7

byly realizovány práce – úprava chodníků ke vchodům. Uveďte odůvodněni, proč

k tomu došlo, kdo rozhodl o realizaci a proč nebyly realizovány chodníky ke vchodům

Malovická 2752/23, 2753/21, 2754/19, 2755/17

6. Kolik parkovacích míst bylo po rekonstrukci navýšeno oproti původnímu stavu.

7. Kdo rozhodl o změně parkovacích míst

8. V případě, že budete za poskytnuté informace požadovat finanční poplatek za službu,

žádáme o sděleni její výše.

 


Odpověď:

Ad 1)

PORR a.s., IČO: 43005560

Ad 2)

10.409.000 ,-Kč bez DPH

Ad 3)

Ano, dílo bylo dokončeno v řádném termínu. Bohužel nemohlo být zkolaudováno z důvodu řešení povolení kácení vzrostlých smrků, které brání dokončení chodníkových ploch v ulici. V následné době proběhne kácení stromů, dokončení části chodníku a kolaudace.

Ad 4) a Ad 5)

Komunikace Malovická včetně přilehlých chodníků je ve správě TSK, avšak chodníky ke vchodům ve správě TSK nejsou, ani pozemky pod nimi (dle §14 odst. 2. písm. a) zákona o pozemních komunikacích „součástmi ani příslušenstvím místní komunikace nejsou sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti“).  TSK tedy neřeší úpravy chodníků ke vchodům, v projektu zahrnuty nebyly.  Úpravy k Vámi uvedeným vchodům byly realizovány z důvodu úpravy nivelety chodníkových ploch, provedené úpravy zajistily odstranění velkého spádu a bezproblémový přístup k uvedeným vchodům.   U ostatních vchodů tento problém nevznikl.

Ad 6)

TSK nedisponuje informací o původním počtu parkovacích míst.  V současné době je parkovacích míst 62, z toho 5 pro invalidy.

Ad 7)

Úřad Městské části Prahy 4 – odbor dopravy

Ad 8)

Úhradu nepožadujeme

 

Žádost:

V souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání Pasportu místních komunikací, na kterém bude zachycena ulice Lnářská nacházející se v katastrálním územím Uhříněves

 


Odpověď:

Místní komunikaci Lnářskou v k.ú. Uhříněves nemá TSK ve správě, tudíž ani nedisponuje pasportem této komunikace.  Pozemky, na nichž se komunikace Lnářská nachází, má ve správě Městská část Praha 22, předpokládám tedy, že komunikace je ve správě této Městské části.

 

Žádost:

Vzhledem ke stále menší šanci k zaparkování v placené zóně bych rád věděl, kolik je momentálně na Praze 3 registrováno vozidel ukrajinskou registrační značkou do zón placeného stání?

 


Odpověď:

Systémy zón placeného stání neevidují národnost držitele parkovacího oprávnění ani MPZ vozidla, které je k parkování oprávněno.  TSK nemá povinnost dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů uvedenou informací disponovat.

 

Žádost:

Kolik lidí bylo pozváno na pohovor na pozici BI analytik v TSK, vypsanou na jaře 2023?

 


Odpověď:

9

 

Žádost:

žádáme o informaci týkající se opravy tramvajové tratě respektive rekonstrukce tramvajové smyčky a zastávky Bílá Hora, Praha 6/Praha 17 ( konečná stanice tramvaje na křižovatce Bělohorské a dále navazující Karlovarské a Zličínské ulice ).

 

 1) Dle informace od MČ Prahy 6 má  koncem léta dojít k opravě tramvajové tratě výše uvedené tramvajové smyčky. Prosíme o informaci  kudy povede objezdová trasa pro individuální automobilovou dopravu, pokud dojde z důvodu opravy tramvajové smyčky k omezení provozu na Bělohorské respektive Karlovarské ulici. Pokud již taková oprava není na programu, prosíme o informaci na kdy je plánována, včetně popisu případné objezdové trasy.

 

 2) Dle starší informace od MČ Prahy 6 měla být oprava tramvajové tratě na stanici Bílá Hora doprovázena celkovou rekonstrukcí nevyhovujícího nástupiště  tramvajové zastávky a jejího okolí, zprůchodněním ulice Bělohorské ven z centra (rozšířením na dva pruhy) a přesunutím nástupiště pro tramvaj na Bělohorskou. Jaký je prosím stav tohoto záměru a kdy bude případně realizován?“

 

 


Odpověď:

Rekonstrukce tramvajových tratí si zajišťuje přímo Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. z pozice investora. Součástí činnosti investora je i si zajistit a projednat příslušná stanovení o omezení či změnách vedení všech druhů dopravy, tedy i té individuální automobilové dopravy. 

 

TSK není správním orgánem, tedy příslušným silničním správním úřadem dle ust. § 124 odst. 6 zákona c. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Koordinaci dopravních omezení, tedy státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace vykonávají silniční správní úřady. V současné době v České republice vykonávají působnost silničního správního úřadu podle Zákona o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.)

 

•           Ministerstvo dopravy ve věcech dálnic a rychlostních silnic,

•           krajské úřady nebo Praha ve věcech silnic I. třídy s výjimkou rychlostních, (odbor pozemních komunikací a drah (PKD) MHMP)

•           obecní úřady obcí s rozšířenou působností (MČ) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací (odbory dopravy jednotlivých MČ)

•           obecní úřady (MČ) ve věcech místních komunikací (odbory dopravy jednotlivých MČ),

pokud zákon pro určité případy nestanoví, že tuto působnost v určitém směru vykonává jiný správní úřad.

 

Silniční správní úřad vykonává zejména působnost podle Zákona o pozemních komunikacích (t.j. Silničního zákona). TSK jako správce předkládá návrh nutných oprav, stejně jako další investoři (DPP, PVS, PVK, PPD atd.), a je na příslušném silničním správním úřadu, zda vydá dopravně – inženýrské rozhodnutí (DIR), zda bude moci investor komunikaci uzavřít/omezit, kudu povedou všechny druhy dopravy a bude mu tak umožněnu začít opravovat.

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) spravuje jí svěřené komunikace, které vlastní hl. m. Praha. Zajišťujeme provádění ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, která jsou určena pro výkon činnosti správce pozemních komunikací a spočívají především v zajišťování jejich sjízdnosti a schůdnosti, prováděním úklidu, údržby vozovek a chodníků. V zákoně je výslovně uvedeno, že součástmi ani příslušenstvím dálnic, silnic a místních komunikací nejsou inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení nebo zajištění činnosti MHD. Z titulu správců místních komunikací na území hl. m. Prahy nejsme vybaveni žádnými pravomocemi silničních správních úřadů k zasahování do činnosti jiných správců (např. DP hl. m. Prahy) ani správců poduličních inženýrských sítí (PVS, PPD, PVK atd.), plánování termínu jejich oprav, rekonstrukcí, či výluk a kontroly správnosti provádění jejich činnosti.

 

Žádost:

na základě § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „SvInfZ“), žádám o poskytnutí následující informace k veřejné zakázce "SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍHO VÁŽENÍ VOZIDEL PROSTŘEDNICTVÍM TSK" zadavatele Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace (jednoznačný identifikátor: P16V00000056, č. j. veřejné zakázky 33419/16/8300/chal, ev. číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek 524860, vyhlášené dne 3. 10. 2016, zrušené dne 30. 6. 2017, viz odkaz: https://www.tsk-praha.cz/aplikace/eprocure_7/profile.nsf/0/A8E311F5B5F8AA76C1258041003CA74C?OpenDocument ), a to znaleckého posudku č. 30101817  znalce Ing. Michaela Trezziho ze dne 22. 5. 2017 pro technické vyhodnocení podmínek veřejné zakázky na systémové řešení vysokorychlostního vážení vozidel prostřednictvím TSK

 


Odpověď:

Dle dostupných informací, kterými Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286 (dále jen „TSK, a.s.“), disponuje, se Vámi požadovaná informace vztahuje k činnosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, příspěvkové organizaci, IČ: 63834197 (dále jen „TSK, p.o.“).  Vámi požadované informace se vztahují k veřejné zakázce, která byla zahajovaná a dokončená (zrušená) TSK, p.o., která je zaniklým subjektem.    

Zrušení TSK, p.o,. odsouhlasila ke dni 30. 6. 2020 Rada hlavního města Prahy s tím, že veškerý majetek, práva a závazky, které příspěvková organizace k tomuto dni měla, přešly na hlavní město Prahu, jakožto zřizovatele. 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286 není ve vztahu k požadované informaci povinným subjektem. 

K výše uvedenému podotýkáme, že ve vztahu k Vámi uvedené veřejné zakázce probíhá dle TSK, a.s. dostupných informací trestní řízení.  V této souvislosti upozorňujeme na §11 odst. 4 a) Informačního zákona: „povinné subjekty dále neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces“.

Žádost:

protokol z výběrového řízení na BI analytika, které bylo vypsáno v dubnu 2023 v TSK

 


Odpověď:

S odkazem na § 11b InfZ, neboť povinný subjekt požadovanou informaci dle Žádosti o informace nemá a povinnost ji mít mu nevyplývá z InfZ a dále ve spojení s § 8a InfZ, který upravuje poskytnutí informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů.

 

Žádost:

K dotazu:

Dle zaslaného vyobrazení – předmětný úsek vozovky a chodníků pro pěší v ul. Na Pomezí,

Praha 5, a to mezi křížením s ul. Lerausova a ul. Souběžná III, konkrétně na pozemku parc.č. 1405/3,

k.ú. Jinonice [728730] (dále jen „Úsek“):

1. Kdo provádí diagnostiku a/nebo kontrolu (dále jen „diagnostika“) stavu vozovky a chodníků

v Úseku?

2. S jakou periodicitou se provádí diagnostika vozovky a chodníků v Úseku?

3. Kdy naposledy byla provedena komplexní diagnostika stavu vozovky a stavu chodníků v Úseku

a s jakým výsledkem a) pro stav vozovky a b) pro stav chodníků?

4. Který útvar samosprávy je odpovědný za provádění diagnostiky a dále za stanovení plánu

oprav a) vozovky a b) chodníků?

5. Kdy bude mimo lokálních oprav nejzávažnějších výtluků, defektů a nerovností provedena

komplexní oprava u a) vozovky a b) u chodníků v Úseku?

6. Kdo odpovídá za stav a bezpečnost stavebního provedení chodníků vč. odstranění zeleně

překážející v chůzi, a to min. v úseku podél pozemků parc.č. 842/1, 842/7, 842/6, všechny k.ú.

Jinonice [728730]?

7. Kdy nejpozději bude, resp. má být provedena komplexní oprava chodníku ovlivněného

probíhající stavbou na pozemku parc.č. 843/2, k.ú. Jinonice [728730]?

 


Odpověď:

TSK se vyjadřuje k části komunikace, která se nachází na pozemku parc. č. 1405/3 v k.ú. Jinonice, tuto část komunikace má TSK ve své správě, ovšem z celkového Vámi vyznačeného úseku se jedná pouze o cca 10m délky.  Odpovědi níže uvedené se tedy vztahují pouze k části komunikace, kterou má TSK ve své správě.

 1. Kontrolu části úseku nacházejícím se na parc. č. 1405/3 v k.ú. Jinonice provádí Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 2. Jedná se o komunikaci III. třídy a kontrola je prováděna s četností 1-2 za 2 měsíce.
 3. Dle poslední provedené kontroly ze dne 1.8.2023 a) vozovka nevykazuje známky povrchového poškození, ani plastických deformací b) v daném úseku není stavba chodníku evidována.
 4. Kontrolu provádí Oddělení správy komunikací, v případě potřeby ve spolupráci s Investičním úsekem zařazuje komunikace do plánu oprav a rekonstrukcí
 5. Pro část ve správě TSK není v tuto chvíli plánována lokální ani komplexní rekonstrukce, komunikace nevykazuje žádné defekty vyžadující jejich opravu
 6. TSK není správcem uvedených pozemků a dotaz tak nespadá do její působnosti.
 7. TSK není správcem sousedního pozemku, proto není uzavřen smluvní vztah na zásahy do komunikací způsobených prováděnou stavbou a tedy touto informací TSK nedisponuje.

 

Žádost:

1) Sdělte, které konkrétní oddělení povinného subjektu (dále jen „PS“), které konkrétní osoby mají na starosti kontrolu technického stavu vozovek, technického stavu dopravních značek a dopravních značení a jeká je četnost takových kontrol. Uveďte jména odpovědných osob s uvedením telefonního (včetně mobilního telefonu) a mailového kontaktu na ně a jména jejich nadřízených včetně telefonního (včetně mobilního telefonu) a mailového kontaktu na ně.

2) Sdělte které konkrétní oddělení povinného subjektu (dále jen „PS“), které konkrétní osoby mají na starosti opravy vozovek, opravy či výměny dopravních značek a dopravních značení. Uveďte jména povolaných osob s uvedením telefonního (včetně mobilního telefonu) a mailového kontaktu na ně.

 


Odpověď:

Ad 1)

Uvedené činnosti zajišťuje úsek odborných správ, v čele úseku stojí ředitel.  Úsek je členěn na jednotlivá oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení.  Agenda je přidělována ředitelem, resp. vedoucím oddělení jednotlivým zaměstnancům dle lokality, povahy řešené agendy a aktuální situace, problematiku dopravního značení řeší samostatné oddělení správy dopravního značení.  Tabulka se jmény vedoucích zaměstnanců je uvedena níže.  Pro účely styku s veřejností je zřízeno kontaktní centrum v sídle společnosti, pro telefonický kontakt lze využít ústřednu tel. 257 015 111.  Mobilní telefony jsou určeny pro komunikaci mezi zaměstnanci.  Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.tsk-praha.cz v sekci kontakty.  Zaměstnance lze kontaktovat na e-mailové adrese, která je tvořena jednotně ve formátu jméno.příjmení@tsk-praha.cz  

 

Kontrola technického stavu komunikací, které má TSK ve své správě, včetně dopravních značek a dopravního značení probíhá v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích v platném znění a dále v souladu s interním pracovním postupem TSK.  V souladu s interním pracovním postupem probíhají běžné prohlídky, jak komunikací, tak dopravního značení.  Kontrolami se zjišťuje především správná funkce bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací v těchto intervalech dle povahy komunikace:

-  dvakrát týdně - místní komunikace I. třídy,

-  dvakrát měsíčně - místní komunikace II. třídy,

-  jedenkrát měsíčně - místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy, nemotoristické komunikace.

 

Níže uvádíme personální obsazení vedoucích pracovníků příslušných útvarů zajišťujících Vámi dotazované činnosti.

 

1317

Úsek odborných správ

Ing. Petr Kožíšek

 

1320

Oddělení správy komunikací

Ing. Štěpánka Čechová

 

1330

Oddělení správy dopravního značení

Vladimír Musil 

 

Ad 2)

Běžnou údržbu komunikací zajišťuje oddělení běžné údržby komunikací v rámci investičního úseku.  V čele investičního úseku stojí ředitel, úsek je členěn na jednotlivá oddělení v čele s vedoucími.  Běžná údržba či opravy dopravního značení, dopravních značek jsou zajišťovány úsekem odborných správ.  V rámci investičních akcí zajišťovaných investičním úsekem může rovněž docházet k úpravě či výměně dopravního značení, dopravních značek.  Ke kontaktním údajům shodně viz Ad 1). 

 

Níže je uvedena základní jmenná struktura vedoucích pracovníků investičního úseku

 

4157

Úsek investiční

Ing. Jiří Hájek

 

4142

Oddělení akreditované laboratoře

Ing. Josef Pěnkava

 

4158

Oddělení přípravy staveb

Ing. Arch. Klára Minárech

 

4159

Oddělení realizace staveb

Petr Kalous

 

4160

Oddělení řízení a koordinace oprav

Ing. Tomáš Tomáš

 

4161

Oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Ing. Michal Švadlenka

 

4168

Oddělení běžné údržby komunikací

Ing. Bohumil Pfeferle

 

K poslední části požadavku, tj. kontaktů na všechny městské části, je nutno se obrátit na příslušné městské části, neboť TSK jako povinná osoba není původcem této informace.

 

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace:

1. Sdělte, které konkrétní osoby mají v gesci opravy a údržbu, včetně investic chodníků a pozemních komunikací (ulic) na území Praha 2 s uvedením všech kontaktů na ně (e-mail, telefon, mobilní telefon) a to i s uvedením kontaktů a jmen jejich nadřízených.

2. Sdělte, které konkrétní osoby mají v gesci údržbu zeleně (včetně kácení, prořezu větví apod.) na území MČ Praha 2 s uvedením všech kontaktů na ně (e-mail, telefon, mobilní telefon) a to i s uvedením kontaktů a jmen jejich nadřízených.

3. Sdělte jakou cenu (průměrnou) za m2 dlážděného, resp. asfaltového chodníku včetně prací souvisejících (uložení apod.) platí TSK externím stavebním dodavatelům. Cenu uveďte včetně souvisejících nákladů bez DPH.

 

 

 


Odpověď:

Oprava a údržba chodníků a komunikací, které se nachází ve správě TSK, včetně investic je v kompetenci investičního úseku. V čele investičního úseku stojí ředitel, úsek je členěn na jednotlivá oddělení v čele s vedoucími.

 

Pro účely styku s veřejností je zřízeno kontaktní centrum v sídle společnosti, pro telefonický kontakt lze využít ústřednu tel. 257 015 111. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.tsk-praha.cz v sekci kontakty. Zaměstnance lze kontaktovat na e-mailové adrese, která je tvořena jednotně ve formátu jméno.příjmení@tsk-praha.cz

 

Ad 2)

Údržba zeleně je zajišťována oddělením správy zeleně, které je organizačně zařazeno pod úsek odborných správ. V čele úseku odborných správ stojí ředitel, v čele oddělení stojí vedoucí.  Agenda je přidělována vedoucím oddělení jednotlivým pracovníkům dle jejich pracovního zařazení.

 

Pro účely styku s veřejností je zřízeno kontaktní centrum v sídle společnosti, pro telefonický kontakt lze využít ústřednu tel. 257 015 111. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.tsk-praha.cz v sekci kontakty. Zaměstnance lze kontaktovat na e-mailové adrese, která je tvořena jednotně ve formátu jméno.příjmení@tsk-praha.cz

 

Ad 3)

Na dotaz žadatele, jak je uveden, nelze dle sdělení investičního úseku odpovědět, neboť žádost je formulována příliš obecně.  Ceny se odlišují v závislosti na velikosti realizované plochy, rozlišení způsobu pokládky, rovněž období, neboť dochází k vývoji cen.

 

S odvoláním na § 14 odst. 5 písm. b):

„v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti“

 

Vás vyzýváme k upřesnění dotazů dle specifikace níže:

Období, za které je informace požadována

Velikost plochy v m2, k níže je informace požadována – uvedení rozmezí od – do

Způsob pokládky (ruční, strojní, případně další)

Uvedení druhů prací a nákladů, které považujete za „související“, tento pojem není žádnými předpisy definován.

 

Po upřesnění žádosti Vám bude sdělena výše předpokládaných nákladů.  Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, rozhodne TSK ve vztahu k bodu 3) žádosti o odmítnutí žádosti.

Žádost:

sdělení informací týkajících se stavby pro reklamu umístěné na pozemku 3251/10 k.ú. Chodov. Dle přiloženého sdělení odboru výstavby Městské části Praha 11 jste byli písemností vystavenou dne 21. 4. 2023 Odborem pozemních komunikací a drah MHMP požádáni o zakrytí, odstranění a likvidaci nepovoleného reklamního zařízení. 

 

1. Z jakého důvodu k odstranění ani zakrytí reklamního zařízení doposud nedošlo?

2. Jaké úkony a ve který den směřující k naplnění žádosti OPKD MHMP jste dosud učinili?

 


Odpověď:

Ad 1)

Nevíme. Zakrytí reklamy, případně její odstranění a likvidace jsou podle § 31 odst. 9 věta třetí zákona o pozemních komunikacích (dále jen “ZPK“) svěřeny silničnímu správnímu úřadu. Ustanovení § 31 odst. 9 ZPK nepředpokládá, že by tyto činnosti měly provádět jiné subjekty, ať již jde o vlastníka či správce dotčené pozemní komunikace; Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. jako správce, není silničním správním úřadem ani jiným subjektem, který by byl oprávněn realizovat zakrývání reklamy a její následné odstraňování a likvidaci.

Ad 2)

Na žádost OPKD MHMP k zakrytí, odstranění a likvidaci nepovoleného reklamního zařízení jsme písemně odpověděli dne 2.6.2023.

 

Žádost:

Na poskytnutí informací týkajících se pozemní komunikace, která je umístěna na pozemku parc. č. 4187/1 v k. ú. Vinohrady, obec Praha.

Konkrétně bychom Vás rádi požádali o sdělení následujících informací:

(i) ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;

(ii) na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);

(iii) do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;

(iv) zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

 


Odpověď:

Na pozemku parc. č. 4187/1 v k.ú. Vinohrady se nachází komunikace č. MK02-51c – ulice Záhřebská, která byla rozhodnutím OÚ Městské části Praha 2 č.j. OŽP zn. 107/98/Vr dne 2.2.1998 zařazena do sítě místních komunikací III. třídy.  Komunikace je ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě TSK na základě Hospodářské smlouvy č. 375/89a o převodu práva hospodaření s národním majetkem (viz příloha).  Komunikace je veřejně přístupná a rozhodnutí o připojení ke komunikaci vydává příslušný silniční správní úřad, který se vyžádá souhlas vlastníka komunikace.

 

Žádost:

Žádám o časový záznam funkce světelné signalizace křižovatky ulic Bubenská a U Výstaviště v Praze 7 pro den 9. května 2023 v čase 17.30:00 až 17.34:00. Časové značky rozsvícení jednotlivých světel semaforů potřebuji jak u signalizace pro automobily, tak pro tramvaje tak, aby bylo zřejmé, v jakém čase (preferovaný formát časových značek hh.mm:ss) svítila jednotlivá světla semaforů (u tramvají signál STŮJ a JEĎ) pro všechny směry křižovatky.

 


Odpověď:

V příloze předáváme grafické zpracování průběhu signálního plánu pro světelné signalizační zařízení (dále jen „SSZ“) č. 7.171 U Výstaviště – Bubenská pro den 9. 5. 2023 a časové rozmezí 17:30–17:34 hod.

 

Žádost:

Žádám o informaci, zda TSK provádí realizaci dopravního omezení v ulici Záběhlická u domu č. 155/113 (probíhající mj. dne 23.6.2023 a spočívající ve svedení provozu do jednoho pruhu s kyvadlovým provozem řízeným světelnou signalizací).  Popřípadě zda tuto činnosti pro Vaši společnost realizuje jiný subjekt a pokud ano, který

 


Odpověď:

Omezení provozu na komunikaci Záběhlická probíhá v důsledku akce soukromého investora za účelem realizace vodovodní a kanalizační přípojky. Akce je s TSK řádně zasmluvněna – Nájemní smlouva uzavřená s firmou STARSTAV s.r.o., IČO: 63074419.

 

Žádost:

sdělení informací týkajících se pozemních komunikacích, které jsou umístěny na pozemcích parc. č. 836/26, parc. č. 1118/4, parc. č. 836/2, parc. č. 836/134, parc. č. 836/108 a parc. č. 836/109, vše v k. ú. Čimice, obec Praha.

Konkrétně bychom Vás rádi požádali o sdělení následujících informací:

 1. (i) ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;
 2. (ii) na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);
 3. (iii) do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;
 4. (iv) zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

Odpověď:

Na pozemcích parc. č. 836/2, 836/108, 836/109 a 836/134 v k.ú. Čimice se nenacházejí komunikace ve správě TSK.

 

Pozemek parc. č. 836/26 v k.ú. Čimice je ve vlastnictví Hlavního města Prahy (HMP) a nachází se na něm místní komunikace III. třídy MK08-0c, která však není ve správě TSK a vlastnictví této komunikace je TSK neznámé.

 

Na pozemku parc. č. 1118/4 v k.ú. Čimice se nachází část komunikace II. třídy č. MK08-12b (ulice Čimická) ve vlastnictví HMP a ve správě TSK – komunikace je veřejně přístupná a rozhodnutí o připojení ke komunikaci vydává příslušný silniční správní úřad, který se vyžádá souhlas vlastníka komunikace.

 

Žádost:

sdělení informací týkajících se pozemních komunikacích, které jsou umístěny na pozemcích parc. č. 836/26, parc. č. 1118/4, parc. č. 836/2, parc. č. 836/134, parc. č. 836/108 a parc. č. 836/109, vše v k. ú. Čimice, obec Praha.

Konkrétně bychom Vás rádi požádali o sdělení následujících informací:

 1. (i) ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;
 2. (ii) na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);
 3. (iii) do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;
 4. (iv) zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

 


Odpověď:

Na pozemcích parc. č. 836/2, 836/108, 836/109 a 836/134 v k.ú. Čimice se nenacházejí komunikace ve správě TSK.

 

Pozemek parc. č. 836/26 v k.ú. Čimice je ve vlastnictví Hlavního města Prahy (HMP) a nachází se na něm místní komunikace III. třídy MK08-0c, která však není ve správě TSK a vlastnictví této komunikace je TSK neznámé.

 

Na pozemku parc. č. 1118/4 v k.ú. Čimice se nachází část komunikace II. třídy č. MK08-12b (ulice Čimická) ve vlastnictví HMP a ve správě TSK – komunikace je veřejně přístupná a rozhodnutí o připojení ke komunikaci vydává příslušný silniční správní úřad, který se vyžádá souhlas vlastníka komunikace.

 

Žádost:

Byly níže uvedené pozemky v období od roku 2015 do současnosti, a to

parc. č. 2860/209, ostatní plocha, o výměře 1001 m2,

parc. č. 2860/217, ostatní plocha, o výměře 942 m2,

parc. č. 2860/218, ostatní plocha, o výměře 11 m2,

parc. č. 2860/219, ostatní plocha, o výměře 6 m2,

parc. č. 3063/4, ostatní plocha, o výměře 1350 m2 a

parc. č. 2780/491, ostatní plocha, o výměře 822 m2,

vše zapsáno v katastrálním území Stodůlky, obec Praha,

ve správě Technické správy komunikací hlavního města Prahy (dále jen „TSK“), případně vykonává TSK údržbu těchto pozemků?

Pokud ano, žádám zdvořile o zaslání kopie smlouvy nebo právního titulu, na jehož základě TSK údržbu nebo správu těchto pozemků vykonává.

 


Odpověď:

Všechny pozemky v k.ú. Stodůlky uvedené v žádosti jsou od r. 2007 ve vlastnictví soukromých osob, nemohou být tedy od tohoto roku ve správě a údržbě TSK.  Na pozemcích se nenachází ani žádná stavba ve správě a údržbě TSK.

 

Žádost:

1) Kdy začaly práce na rekonstrukci (oficiální datum zahájení prací)?

 

2) Je již dokončena veškerá projektová dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení? Pokud ne, tak proč a kdy očekáváte její zpracování?

Jsou schválena všechna patřičná územní rozhodnutí a stavební povolení?

 

3) Je již zpracována samotná projektová dokumentace pro provádění stavby pro celou Stavbu a její schválení? Pokud tomu tak není, tak proč a kdy očekáváte její zpracování?

 

4) Žádáme o aktuální harmonogramu celého projektu. Pokud není k dispozici tak seznam všech důležitých milníků projektu s konkrétními datumy.

 

5) Žádáme o harmonogram stavebních prací. Pokud vytvořen ještě není, žádáme o uvedení důvodu.

 

6) Nastaly k dnešnímu dni (den podání žádosti) některé z podmínek uvedených ve smlouvě č. 3/22/5800/001 (objednatel TSK) umožňující přerušení a ukončení smlouvy objednatelem (viz str. 37-38 smluvních podmínek pro DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ-VÝSTAVBU příslušné smlouvy)?

 

7) Nastaly k dnešnímu dni (den podání žádosti) některé z podmínek uvedených ve smlouvě č. 3/22/5800/001 (objednatel TSK) umožňující přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem (viz str. 39 smluvních podmínek pro DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ-VÝSTAVBU příslušné smlouvy)?

 

8) Pokud nenastala ani jedna z výše uvedených variant, jaký je současný stav projektu?

Dojde, či předpokládá se posunutí začátku stavebních prací či změně v harmonogramu prací? Jaká konkrétní změna se předpokládá?

a) Předpokládá se posunutí data územního rozhodnutí?

b) Předpokládá se posunutí data stavebního rozhodnutí?

c) Předpokládá se posunutí data začátku stavebních prací?

d) Je datum pro předpokládané dokončení projektu odlišné od data vyplývajícího ze smlouvy a jejích příloh? Pokud ano, tak jak?

e) Objevily se k datu podání žádosti problémy, které nebyly známé? Jaké?

f) Mohou tyto problémy mít vliv na jednotlivé části harmonogramu, případně ohrozí očekávaný termín dokončení? Jak?

g) Pokud byly práce započaty, zjistilo se, že bourání bude nutné uskutečnit ve větším rozsahu, než byl původní předpoklad?

 


Odpověď:

Ad1)

Dosud byly zahájeny projekční práce, průzkumné práce a přípravné stavební práce nepřímo související s rekonstrukcí mostních objektů.

 

Ad 2)

Územní rozhodnutí a stavební povolení jsou platná. V současnosti probíhá projekční činnost navazující na Závazný podklad – Dopravně – architektonickou studii a na její aktualizace.

 

Ad 3)

Ne, dokumentace se zpracovává v souladu bodem níže.

 

Ad 4)

Zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení, či jejich změny potřebná pro realizaci celé stavby a její schválení objednatelem:

Termín dle smlouvy: 1. 3. 2023

Termín dle změnového listu: 1. 9. 2023

 

Nabytí právní moci všech vybraných stavebních povolení nezbytných k povolení stavby.  Zahájení autorského dozoru:

Termín dle smlouvy: 1. 9. 2023

Termín dle změnového listu: 3. 3. 2024

 

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro celou stavbu a její schválení objednatelem:

Termín dle smlouvy: 1. 3. 2024

Termín dle změnového listu: 1. 9. 2024

 

Doba pro dokončení:

Termín dle smlouvy: 1. 3. 2027

Termín dle změnového listu: 1. 9. 2027

 

Ad 5)

Harmonogram stavebních prací je hotov pouze pro některé stavební objekty. Harmonogram hlavních stavebních objektů závisí na průběhu povolovacího procesu a je v souladu s výše uvedeným.

 

Ad 6)

Zadavatel si není vědom takových okolností a ani není jasné kam směřuje tazatelův dotaz.

 

Ad 7)

Zadavatel si není vědom takových okolností a ani není jasné kam směřuje tazatelův dotaz.

 

Ad 8)

Ad a)

Územní rozhodnutí je vydané a platné. Změna územního rozhodnutí je řešena v souladu se Závazným podkladem – Dopravně – architektonickou studií a jejími aktualizacemi.

 

Ad b)

Stavební povolení je vydané a platné. Změna stavebního povolení je řešena v souladu se Závazným podkladem – Dopravně – architektonickou studií a jejími aktualizacemi.

 

Ad c)

Práce budou zahájeny nejdříve, jak to bude možné, a to zejména v návaznosti na získání příslušných přístupů na pozemky problematických vlastníků.

 

Ad d)

Oproti předpokladům uvedeným v Zadávací dokumentaci dochází k posunu termínu dokončení, a to v souladu s postupy dle smlouvy o dílo.

 

Ad e)

Zadavatel si není žádných skutečností vědom, neboť není zřejmé, o jakou žádost se má jednat a není tedy ani jasné, o jaké problémy se má jednat.

 

Ad f)

Termín dokončení není v tuto chvíli možné definovat. V tuto chvíli nelze definovat délku povolovacího procesu, a to zejména pro soustavné obstrukční postupy ze strany některých vlastníků okolních nemovitostí.

 

Ad g)

Bourací práce dosud nebyly započaty (s výjimkou demolic schodišť, u kterých se ale demolice předpokládala). Zvětšený rozsah bourání oproti původním předpokladům lze předpokládat, a to i v návaznosti na podmínky plynoucí z povolovacího procesu.

 

Žádost:

 • o průměrném denním počtu vozidel vjíždějících do křižovatky ulic Svornosti a Na Valentince, Praha 5 v období od ledna 2018 do května 2023;
 • o podkladech pro posouzení účelnosti realizace světelné signalizace v souladu s technickými podmínkami č. 81 na křižovatce Svornosti a Na Valentince;
 • o zaslání zpracovaného posouzení účelnosti realizace světelné signalizace v souladu s technickými podmínkami č. 81 na křižovatce Svornosti a Na Valentince.

 


Odpověď:

Vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, neboť povinný subjekt požadovanou informaci dle Žádosti o informace nemá a povinnost ji mít mu nevyplývá z InfZ a zároveň nemůže požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí InfZ. 

Odůvodnění:

Ust. § 15, odst. 1 InfZ zakotvuje, že pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, což je tento případ.

Žadatel ve své Žádosti žádal poskytnutí následujících informací:

 • o průměrném denním počtu vozidel vjíždějících do křižovatky ulic Svornosti a Na Valentince, Praha 5 v období od ledna 2018 do května 2023;
 • o podkladech pro posouzení účelnosti realizace světelné signalizace v souladu s technickými podmínkami č. 81 na křižovatce Svornosti a Na Valentince;
 • o zaslání zpracovaného posouzení účelnosti realizace světelné signalizace v souladu s technickými podmínkami č. 81 na křižovatce Svornosti a Na Valentince.

 

Povinný subjekt neposkytuje požadované informace tak, jak byly žadatelem vyžádány s odkazem na ust. § 15, odst. 1 InfZ ve spojení s § 11b InfZ „Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.“

Uvedenými informacemi, tak jak je Žadatel požaduje, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. nedisponuje a nemá ani povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy, a navíc ani dle uzavřených smluvních vztahů. 

Povinný subjekt na základě smluvního vztahu s Hlavním městem Praha zajišťuje sběr dat o intenzitách automobilové dopravy a jejich vývoji ve vztahu k tzv. sledované síti, která obsahuje dopravně významné komunikace v Praze přenášející většinu dopravního výkonu a jejíž rozsah není na základě smluvního vztahu blíže vymezen.  Ze smluvního vztahu nevyplývá povinnost disponovat křižovatkovými pohyby u mezilehlých bodů sledované sítě, což je právě žadatelem požadováno.

Poskytnutí Žadatelem požadovaných informací není s ohledem na výše uvedené skutečnosti dle InfZ možné.  Nicméně pokud by Žadatel na poskytnutí informací měl dále zájem, může se obrátit na úsek dopravního inženýrství Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. s požadavkem na komerční zajištění požadovaných informací, neboť tyto je TSK oprávněna zajistit na smluvní bázi se Žadatelem za úplatu na základě nacenění postupů, které by bylo nutné provést, aby informace požadovaná žadatelem byla ze strany TSK na základě nezbytných úkonů zpracována.  V daném případě ovšem nelze dále využít postup dle InfZ.

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že Žádost o poskytnutí informací v rozsahu, jak popsáno výše, odmítl, neboť Žadatelem požadované informace nemá a aby splnil požadavek Žadatele, musel by sběr dat ve vztahu k Žadatelem uvedenému úseku zajistit, aniž mu toto právní předpis, smluvní vztah či interní předpis Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., ukládá; poskytnutí požadovaných informací je možné pouze na základě objednávky Žadatele za úplatu mimo režim InfZ, jak uvedeno výše.

 

Žádost:

kolikrát za poslední rok (5/2022 - 5/2023) byl opravován chodník u tramvajové zastávky Jindřišská - v podloubí... viz přiložená fotografie. A kolik tyto opravy stály peněz (datum + částka) a kdo má údržbu chodníku na starost.

 


Odpověď:

 

Žádost:

1) Informace ke všem zakázkám TSK, prováděných společností Zahradní architektura Tábor s.r.o., a to

včetně podlimitních, datum přidělení, cena - za posledních 5 let. Totéž v případě firmy Greenery Plus s.r.o.  Kdo o přidělení zakázek rozhodoval, který odbor oddělení, kdo je podepisoval?  Byly zakázky vysoutěženy, jak, přiděleny, kým?

2) Zkoumá TSK možné střety zájmů, příbuzenské vztahy mezi úředníky a dodavateli? Pokud ne, proč, z jakých důvodů?

3) Jak dlouho (odkdy - dokdy) pracovala na postu vedoucího oddělení správy zeleně TSK Mgr. Eva J.? Jak se do funkce dostala, výběrové řízení, jiná forma výběru, dosazení, kým?

Podílela se Mgr. Eva J. na výběru dodavatelů pro TSK, v kolika případech - konkrétně, v jakévýši? Podílela se na výběru dodavatelů Zahradní architektura Tábor s.r.o., Greenery Plus s.r.o.?

4)V případě, že by se prokázaly u některých zakázek příbuzenské vztahy či střety zájmů, jak je TSK řeší či hodlá řešit?

 


Odpověď:

Firma Greenery Plus s.r.o.

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) pro jednoho dodavatele – smlouva ze dne 20.7.2018.  

Název VZMR: Revitalizace zeleně na Pankrácké pláni, zpracování PD a zajištění IČ

S firmou Greenery Plus s.r.o. byla uzavřena smlouva na základě výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy byl vyzván k předložení nabídky jeden dodavatel.

Smluvní cena byla 375 270 Kč bez DPH.

Zahradní architektura Tábor s.r.o.

S firmou Zahradní architektura Tábor s.r.o. byly uzavřeny smlouvy na základě veřejných zakázek malého rozsahu tzv. uzavřenými výzvami, kde byli obesláni níže uvedené počty dodavatelů.

Zakázky byly přiděleny dodavateli na základě hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny.

Název VZMR: Dosadba stromů do uličních stromořadí včetně následné tříleté údržby na území městské části Praha 2.

VZMR – vyzvaní 4 dodavatelé Smlouva 29.11.2019 (nabídku podal je jeden)

Smluvní cena 1 464 930,- Kč bez DPH

Písemná verze dokumentace je v archivu

VZMR – vyzvaní 5 dodavatelů Smlouva 10.9.2020 (nabídku podal je jeden)

Název VZMR: Dosadba uličních stromořadí na území městské části Praha 2, včetně následné tříleté údržby

Podpis výzvy – ředitel úseku (v zastoupení)

Administrace přes NEN

Smlouva zveřejněná na archivním profilu zadavatele.

Smluvní cena 987 936,-

VZMR – vyzvaní 5 dodavatelů Smlouva 11.11.2020 (nabídku podal je jeden)

Název VZMR: Výsadba stromů v ulici Chodská, Praha 2, včetně následné péče

Administrace přes NEN

Smluvní cena 234 414,- Kč bez DPH

VZMR – vyzvaní 5 dodavatelů Smlouva 10.06.2021 (nabídku podali dva)

Název VZMR: Dosadba uličních stromořadí na území městské části Praha 2, včetně následné tříleté údržby

Administrace přes NEN

Smluvní cena 966 339,- Kč bez DPH

VZMR – vyzváno 9 dodavatelů Smlouva 20.07.2021 (nabídku podali dva)

Název VZMR: Hradešínská, Praha 10, č. akce 750/2, 2. etapa Chorvatská – U Vodárny - dosadba stromořadí, včetně následné pětileté péče – II.

Administrace přes NEN

Smluvní cena 1 825 909,- bez DPH

Vyhotovení záměru zadat, vyhodnocení a podpis smlouvy s vybraným dodavatelem probíhaly standardně dle interních předpisů společnosti a platné právní úpravy a v rozsahu kompetencí, kterými disponují jednotliví zaměstnanci v rámci příslušného odborného úseku a jemu podřízeného oddělení.  Jmenný seznam zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým zakázkám, případně informaci o tom, zda se uvedený zaměstnanec účastnil v procesu konkrétní zakázky TSK nesděluje s odvoláním na § 11 odst. 1) písm. a) zákona, neboť taková informace se vztahuje výlučně k vnitřním předpisům a personálním pokynům povinného subjektu.

Ad 2)

Zaměstnanci jsou dle Etického kodexu TSK vydaného v roce 2022 povinni předcházet jakémukoli střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, a to bez ohledu na jeho případnou formu. Tím se rozumí zejména propojení zaměstnanců TSK a dodavatelů, ať už na úrovni rodinné, bez ohledu na stupeň příbuzenství, přátelské, pracovní či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se zaměstnanci TSK rovněž zavazují v maximální možné míře předcházet i podezření, že střet zájmů nastal.

Ad3)

Mgr. Eva J. byla na postu vedoucí oddělení v období 7/2019 – 6/2021.  Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o bývalou zaměstnankyni, TSK požadovanou informaci neposkytuje, neboť ji již dle platné právní úpravy nezpracovává.

Ad 4)

Zaměstnanci jsou v těchto případech dle Etického kodexu povinni oznámit možný střet zájmů prostřednictvím svého přímého nadřízeného vedoucímu oddělení Interního auditu a compliance – následný postup je přesně stanoven v příslušném vnitřním předpisu společnosti.  TSK by v případě takových oznámení postupovala v souladu s interními předpisy a platnou právní úpravou.

 

Žádost:

Žádám vás o poskytnutí následujících informací:

objednávek údržby zeleně na území městské části Prahy 12, které byly realizovány v druhém pololetí roku 2022 a to včetně jejich případných příloh, tak, aby bylo zřejmé jaké práce, kde (Specifikaci díla, objednané práce jejich lokace), a za jakou cenu byly objednány a provedeny — žádám o poskytnutí kopií objednávek, či jiných písemností, kterými byly objednávky konkretizovány (jaké práce mají být provedeny a za jakou cenu).

 


Odpověď:

V příloze zasíláme objednávky za období 7-12/2022. Nejedná se o kompletní objednávky v daném období, protože došlo ke změně správce dané oblasti.

 

Zadávání objednávek na údržbu zeleně odkazuje na pasport zeleně, který nahrazuje grafické zpracování místa provádění údržby a přesnější specifikace daných prací probíhá zpravidla v terénu dle místního šetření.

 

Dodání kompletního přehledu objednávek (viz odstavec 1 odpovědi) za Vámi požadované období by reprezentovalo vyhledávání jednotlivých faktur v archivu a k nim náležejících objednávek.  Dohledání Vámi požadovaných podkladů by bylo spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním, celková předpokládaná časová dotace na činí v souhrnu 5 hodin. S ohledem na tuto skutečnost požadujeme v souladu s § 17 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „Zákon“), úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání v souladu s oficiálním sazebníkem úhrad za poskytování informací zveřejněným na webu www.tsk-praha.cz ve výši 250,- Kč/hodina.

 

V souladu s § 17 odst. 3 Zákona níže vyčíslujeme požadovanou úhradu:

Požadovaná částka k úhradě: 5 hodin x 250,- Kč/hod = 1.250,- Kč

 

V případě, že souhlasíte s poskytnutím Vámi požadované informace dle Zákona dle sazebníku úhrad a výše uvedeného vyčíslení, proveďte prosím úhradu ve výši 1.250,- Kč na účet Technické správy komunikací hl. m. Prahy jakožto povinného subjektu.

 

Poskytnutí doplnění Vámi požadované informace je podmíněno zaplacením vyčíslené úhrady.  V případě Vašeho zájmu o poskytnutí informace za podmínek výše vyčíslené úhrady, zašlete prosím potvrzení o provedené platbě do datové schránky povinného subjektu s uvedením: „žádost č.027 106/1999 Sb., úhrada nákladů“.  

 

Pokud do 60 dnů ode dne tohoto oznámení výše požadovanou úhradu nezaplatíte, TSK jakožto povinný subjekt žádost v daném rozsahu podmíněném platbou odloží.

 

Poučení: Proti požadavku na úhradu nákladů ve výši 1.250- Kč lze podat stížnost u povinného subjektu, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. dle § 16a odst. 1 písm. d) Zákona a to ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto Sdělení výše nákladů.  Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu v souladu s § 16a odst. 5 Zákona. Nadřízeným orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.  Lhůta 30 dnů počíná dnem následujícím po doručení stížnosti povinnému subjektu.  Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta 60 dnů dle předchozího odstavce neběží.

 

Na základě provedené úhrady byla informace poskytnuta formou přílohy.

 

Žádost:

žádám o poskytnutí informací týkající se předmětu smlouvy na pronájem prostoru na chodníku k využití venkovních zahrádek restaurace RED HOOK na adrese nám. Hrdinů 1034/6, Praha 4 a restaurace WINE BAR PO LETECH na adrese nám. Hrdinů 1301, Praha 4:

 

a) Žádám o sdělení, kolik měsíců v roce (a jaké to jsou) platí oba výše zmíněné subjekty za pronájem/zábor prostoru chodníku.

 

b) Žádám o časové vymezení (od-do), kdy za využívání chodníků výše zmíněné subjekty platí.

 

c) Žádám o sdělení, zda mají výše uvedené subjekty povoleno mít postavené přístřešky na zabraných chodnících po celý rok, i když nejsou v zimních měsících využívány pro hosty daných restaurací, pouze tam stojí.

 


Odpověď:

Společnost RESTAURANT BAR RED HOOK s.r.o.:

 

Ad a)

Zábor měl dvě etapy 1) v termínu od 4. 7. 2022 do 15. 9. 2022 Po – Pá, mimo st. svátky o celkové výměře 8 m2 2) v termínu od 4. 7. 2022 do 15. 9. 2022 o celkové výměře 10,5 m2

 

Ad b)

TSK nerozlišuje časový zábor, je tedy na 24 hod.

 

Ad c)

Nemají. Zařízení restaurační zahrádky smí být umístěno pouze se souhlasem vlastníka pozemku, v tomto případě ve formě nájemní smlouvy

 

Společnost Po letech s.r.o.:

 

Ad a)

Zábor měl dvě etapy 1) v termínu od 17. 6. 2022 do 15. 7. 2022 Po – Pá, mimo st. svátky o celkové výměře 8 m2 2) v termínu od 27. 7. 2022 do 16. 9. 2022 Po – Pá, mimo st. svátky o celkové výměře 10,5 m2

 

Ad b)

TSK nerozlišuje časový zábor, je tedy na 24 hod.

 

Ad c)

Nemají. Zařízení restaurační zahrádky smí být umístěno pouze se souhlasem vlastníka pozemku, v tomto případě ve formě nájemní smlouvy

 

Žádost:

1) Z jakých důvodů doposud nebyly odstraněny stavby pro reklamu umístěné na mostních konstrukcích v majetku Hl. m. Prahy?

2) Jaké všechny kroky byly doposud učiněny k jejich odstranění?“

 

a která byla v souladu s naší výzvou dne 24.4.2023 doplněna následovně:

 

„dotaz se vztahuje ke všem mostním konstrukcím a na nich instalovaným stavbám na které se vztahuje smlouva se společností Czech Outdoor s.r.o

 


Odpověď:

Reklamy byly na mostní konstrukce v majetku hl. m. Prahy, které jsou ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK, a.s.“), umístěny na základě nájemní smlouvy.  Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy poslala TSK, a.s. nájemci listinu označenou jako „Vyjádření vůle k neprodloužení nájemní smlouvy“ spolu s upozorněním na povinnost reklamu z mostních konstrukcí odstranit. Tato listina byla nájemci doručena, avšak nájemce, reklamu neodstranil. Následně TSK, a.s. zaslala nájemci výzvu k odstranění reklamy z mostních konstrukcí.  Nájemce s ukončením nájemní smlouvy způsobem výše uvedeným nesouhlasí. Na základě těchto skutečností TSK, a.s. ve spolupráci s externí advokátní kanceláří připravuje příslušnou žalobu.

 

Žádost:

Agregovaná data o průjezdech motorových vozidel z úsekového radaru v ulici Komořanská (konkrétně zde: https://mapy.cz/zakladni?q=radar&source=traf&id=48606649&ds=2&x=14.4095926&y=49.9915440&z=1)

 – počty vozidel a jejich průměrnou rychlost za časové úseky – denní a noční dobu, v případě dostupnosti dat také za kratší časové úseky, ze kterých lze přibližně odlišit například ranní a odpolední dopravní špičku, a to nejméně za období posledních tří let.  Data mohou být předána v neagregované formě, ze které je možné uvedené informace získat následným spojováním, sčítáním či zprůměrováním podrobnějších údajů (např. ve formátu .xlsx nebo .csv), zvláště, pokud to usnadní vyhovění této žádosti.

 


Odpověď:

V příloze č. 1 a 2 Vám poskytujeme dopravní data z měřiče rychlosti označeného ve Vaší žádosti, a to za období leden 2021 až březen 2023. Starší dopravní data z uvedeného měřiče již nemáme k dispozici z důvodu omezených kapacit datových úložišť. Kódové označení KK-MO určuje měřič rychlosti Komořanská směr Modřany. Označení KK-ZB určuje měřič ve směru na Zbraslav. Následuje určení časového úseku (rok, měsíc, den, hodina). Dopravní data jsou vždy sečtena za časový úsek jedné hodiny. V případě, že v tabulce po označení hodiny následuje „NULL“, tak v tomto časovém úseku nejsou žádná dopravní data dostupná s tím, že příčina absence dat byla technického charakteru (výpadek napájení, závada zařízení atp.).

 

Žádost:

V kolik hodin bylo dne 5. 11. 2021 v ulici Libická v Praze 3 provedeno čištění komunikace před domem č. 17?

 

 


Odpověď:

V příloze zasíláme protokol z blokového čištění na bloku č. 3, ze dne 5.11.2021 jehož součásti je i ulice Libická. V protokolu je uvedeno časové rozpětí provedených prací, nelze vyčíst přesný čas čištění před domem č. 17, tuto informaci TSK neeviduje a není k tomuto povinna, v protokolu je hodnocení za kontrolora TSK. Blokové čištění bylo provedené v odpovídající kvalitě.

 

Žádost:

Jsou níže uvedené pozemky, a to

parc. č. 2860/209, ostatní plocha, o výměře 1001 m2,

parc. č. 2860/217, ostatní plocha, o výměře 942 m2,

parc. č. 2860/218, ostatní plocha, o výměře 11 m2,

parc. č. 2860/219, ostatní plocha, o výměře 6 m2,

parc. č. 3063/4, ostatní plocha, o výměře 1350 m2 a

parc. č. 2780/492, ostatní plocha, o výměře 822 m2,

vše zapsáno v katastrálním území Stodůlky, obec Praha, ve správě Technické správy komunikací hlavního města Prahy (dále jen „TSK“), případně vykonává údržbu těchto pozemků?

Pokud ano, žádám zdvořile o zaslání kopie smlouvy nebo právního titulu, na jehož základě TSK údržbu nebo správu těchto pozemků vykonává.

 


Odpověď:

Žádný z pozemků uvedených v žádosti není ve vlastnictví hl. m. Prahy, není tedy ani ve správě TSK. 

Na pozemcích, které nejsou ve správě TSK, není ze strany TSK vykonávána údržba pozemku.

Nicméně na posledním z uvedených pozemků – parc. č. 2780/492 k.ú. Stodůlky se nachází parkoviště - místní komunikace III. třídy s názvem MK 13-39c – ulice NN3476, která je ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě TSK (nikoli však pozemek) – Předávací protokol parkoviště zasíláme v příloze. 

 

Žádost:

Diplomová práce je zaměřena na finanční a ekonomické aspekty parkovacích domů a je tedy nutné využití několika provozních a ekonomických údajů Vašeho parkovacího domu Černý most 1, Garáže Letná a parkovacího domu v OC Chodov, které jsou zmíněné v tabulce v příloze a v seznamu níže.

Mezi požadovaně informace dle Zákona patří:

 • celkové investiční výdaje vynaložené na stavbu (bez případného nákupu pozemku) bez DPH
 • Rok výstavby daného parkovacího domu
 • Z jakých zdrojů byla výstavba financována (prosím vyjmenuje všechny zdroje financování)
 • O jaký druh parkovacího domu se jedná (dle podlaží parkovacího domu)
 • Počet nadzemních podlaží
 • Počet podzemních podlaží
 • Celkový počet parkovacích míst
 • Počet míst pro osoby s průkazem ZTP či ZTP/P
 • Zda je v parkovacím domě možnost nabíjení elektromobilu

Z provozních výdajů se dále jedná o informace:

 • A.2. Spotřeba materiálu a energie
 • A.3. Služby
 • D. Osobní náklady
 • Příjmy za krátkodobé parkování
 • Příjmy za dlouhodobé parkování
 • Jak rozlišujete dlouhodobé a krátkodobé parkování
 • Celková počet zaparkovaných vozidel
 • Průměrná doba stání (pokud možno v minutách, pokud informace nevedete, prosím Vás o zaslání statistik parkování, ze kterých bych data mohla později vypočítat)

 


Odpověď:

Zasíláme informace v podobě vyplněné Vámi zaslané tabulky a to zvlášť k parkovacímu domu Černý most 1, Garáže Letná a parkovacímu domu v OC Chodov v příloze, která obsahuje všechny Vámi požadované informace, případě upřesnění níže v textu.

V tabulce uvedené údaje:

 • Kde je uvedeno, že TSK informací nedisponuje, případně, že ji neeviduje, upřesňujeme že není povinna jí disponovat či ji evidovat ani dle smluvních vztahů ani dle platné právní úpravy.
 • HMP znamená Hlavní město Praha
 • Kde je uvedeno „v této struktuře nemáme informaci k dispozici, získání vyžaduje samostatné zadání“, jedná se o případ, kdy by zpracování Vámi požadovaných podkladů bylo spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním a zapojením zaměstnanců různých odborných útvarů TSK

dle povahy dotazu, celková předpokládaná časová dotace na zpracování odpovědí na dotazy takto označené činí v souhrnu 24 hodin. S ohledem na tuto skutečnost požadujeme v souladu s § 17 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „Zákon“), úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání v souladu s oficiálním sazebníkem úhrad za poskytování informací zveřejněným na webu www.tsk-praha.cz ve výši 250,- Kč/hodina.

 

V souladu s § 17 odst. 3 Zákona níže vyčíslujeme požadovanou úhradu:

Požadovaná částka k úhradě: 24 hodin x 250,- Kč/hod = 6.000,- Kč

 

V případě, že souhlasíte s poskytnutím Vámi požadované informace dle Zákona dle sazebníku úhrad a výše uvedeného vyčíslení, proveďte prosím úhradu ve výši 6.000,- Kč na účet Technické správy komunikací hl. m. Prahy jakožto povinného subjektu

Poskytnutí Vámi požadované informace je podmíněno zaplacením vyčíslené úhrady.  V případě Vašeho zájmu o poskytnutí informace za podmínek výše vyčíslené úhrady, zašlete prosím potvrzení o provedené platbě do datové schránky povinného subjektu s uvedením: „žádost č.021 106/1999 Sb., úhrada nákladů“.  

 

Pokud do 60 dnů ode dne tohoto oznámení výše požadovanou úhradu nezaplatíte, TSK jakožto povinný subjekt žádost v daném rozsahu podmíněném platbou odloží.

 

Žadatelka úhradu provedla, údaje byly poskytnuty v tabulkách formou příloh.

 

Žádost:

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Silniční správní úřad MČ Prahy 5 (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací týkající se retardérů v ulici Na Hřebenkách

 


Odpověď:

TSK je akciovou společností, rozhodně není silničním správním úřadem MČ Praha 5, který je navíc v textu Vaší žádosti označen jako povinný, tudíž v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona TSK Vaši žádost tímto odkládá.

 

Žádost:

V ulici Ravennská, na parcele č. 523/268 (patřící hlavnímu městu Praha), kú Horní Měcholupy, má být dne 22.3.2023 provedeno kácení označených stromů. Žádám o poskytnutí informací kolika kusů stromů a jakého typu se kácení týká. Jde mi hlavně o počet plánovaných kácení bříz bělokorých a ořešáků královských na parcele 523/268 v těsné blízkosti parcely 248.

 


Odpověď:

Z provozně bezpečnostních důvodů v místě ke kácení zadáno:

 • 5 ks borovice lesní ve středovém pásu (z toho tři suché; dvě výrazně narušená stabilita)
 • 1 ks smrk ztepilý v pásu za chodníkem na jižní straně ulice (suchý jedinec) 
 • 1ks bříza bělokorá v pásu za chodníkem na jižní straně ulice (torzo suchého jedince)

Ve všech případech se jedná o stromy s obvodem kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí menším 80 cm.  Fotodokumentace je přiložena.

 

Žádost:

žádám o poskytnutí informace na základě pověření ze strany vlastníků reklamních zařízení, a to společností REKLAM Reality s.r.o., IČ: 09146296, Pulca s.r.o., IČ: 08384754 a EDGE Reality s.r.o., IČ: 08470774 o sdělení informace, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si vyzvednout reklamní zařízení, které má momentálně TSK uskladněno. Fotodokumentaci typů reklamních zařízení dokládáme přílohou tohoto dokumentu

 


Odpověď:

Jednotlivé, Vámi uváděné společnosti se obrátily v nedávné době v téže věci na TSK napřímo běžným podáním (tj. nejednalo se o žádost dle zákona).  TSK všem uvedeným společnostem odpověděla dopisem.   Texty jednotlivých dopisů, z nichž vyplývá odpověď na Váš dotaz, jsou uvedeny v příloze.

 

Žádost:

kolik žádostí o zábor TSK zpracovávala v letech 2019, 2020, 2021 a 2022.

 


Odpověď:

Ve vztahu k roku 2019 odkazujeme na Vaši žádost o informace ze dne 26. 10. 2020 a naši odpověď č.j. TSK/Zde042/2020 ze dne 09. 11. 2020, která Vám byla e-mailem odeslána 10. 11. 2020.

 

Níže uvádíme počty žádostí za další Vámi požadované roky:

 

Rok 2020                    5886

Rok 2021                    5048

Rok 2022                    6164

 

Žádost:

Tímto žádáme o sdělení informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha odstraněna z GPS souřadnic: 49.964301, 14.519660 a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o vyzvednutí reklamního zařízení.“

 


Odpověď:

TSK uvedenou reklamní plochu neodstraňovala.  Vámi dále požadovanými informacemi TSK nedisponuje a není povinna jimi disponovat dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.

 

Žádost:

jaké reklamní zařízení máte uskladněné v držení, které jsou ve vlastnictví společností EDGE REALITY s.r.o., EUROBILLBOARD CZ s.r.o. a REKLAM REALITY s.r.o.

Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si reklamní zařízení vyzvednout

 


Odpověď:

V současné době má TSK uskladněno několik kovových stojanů typu “áčko”, jejichž možným majitelem může být některá z Vámi uvedených společností. Tyto stojany budou vydány jejich vlastníkovi po předchozí písemné dohodě.

 

Žádost:

v jakých dnech a kým (tzn. kterou najatou společností) byl prováděn úklid (sekání) na obecních plochách na Praze 5, 4, 12 za období 07-12/2022, které spadají do správy TSK

 


Odpověď:

Travnaté plochy ve správě TSK jsou rozděleny do několika kategorií, ke kterým se vždy pojí konkrétní plán údržby.  Plochy na území všech městských částí jsou sekány podle centrálního plánu ve stejných termínech pro danou kategorii. Seče pro celou Prahu začaly v minulém roce 20.4.2022 a pokračovaly průběžně až do 20.10.2022. Poté následovaly opravy a dokončení, takže začátkem listopadu 2022 byly všechny centrálně plánované seče ukončeny. U vybraných ploch, které jsou více zaplevelené, a kde seč již proběhla před více než 3 týdny pak proběhla v listopadu ještě jedna extra seč dokončovací. Seče prováděly na P5 a P4 Pražské služby, a.s. se svými smluvními partnery a na P12 společnost G.O.O.S.E.

 

Žádost:

protokol o osazení přenosného dopravního značení B28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E13, které bylo umístěno dne 5. 11. 2021 v místě Libická u domu č. p. 17, Praha 3.

 


Odpověď:

Komunikace Libická byla osazena přenosným dopravním značením B 28 (zákaz zastavení) v rámci KÚK dne 27.10.2021).  Protokol o osazení dopravními značkami, které provedla společnost Pražské služby, a.s., je uveden v příloze.

 

Žádost:

Z jakého titulu byla pracovníky TSK města Prahy odstraněna reklamní zařízení z GPS souřadnic níže vypsaných a kdo vydal tento pokyn.

Reklamní zařízení, které bylo umístěno na GPS souřadnicích: 50.138201, 14.366742

Reklamní zařízení, které bylo umístěno na GPS souřadnicích: 50.016485, 14.636356

 


Odpověď:

Nelegální reklamní zařízení z pozemků vlastněných hlavním městem Prahou jsem odstranili:

 1. dne 3.2.2023 z lokace 50.1382153N, 14.3666106E, pozemky parc.č. 2296/1 a parc.č. 9/1, oba k.ú. Suchdol na podnět Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy.
 2. dne 5.2.2023 z lokace 50.0165106N, 14.6363478E, pozemek 742 k.ú. Kolovraty na podnět Městské části Praha 22 a Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Obě nelegální reklamní zařízení jsme odstranili na základě výzvy odeslané v minulosti majiteli/provozovateli (viz příloha), ve které se na závěr uvádí:

„Závěrem Vás tímto vyzýváme ke zdržení se dalšího umisťování Reklamních zařízení na pozemcích hlavního města Prahy a dovolujeme si Vás upozornit, že pokud dojde k umístění nového či k pouhému přemístění jakéhokoliv stávajícího Reklamního zařízení, bude s těmito Reklamními zařízeními, i bez předchozí písemné výzvy, naloženo stejným způsobem, jaký je uveden v této výzvě, tj. Reklamní zařízení budou na Vaše náklady odstraněna a uskladněna. Technická správa komunikací hl. m. Prahy v těchto případech zároveň zváží podání oznámení pro podezření některého z majetkových trestných činů orgánům činným v trestním (správním) řízení.“

 

Žádost:

Zaslání Protokolu o osazení přenosného dopravního značení B28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E13, které bylo umístěno dne 5.11.2021 v místě Libická u domu č. p. 17, Praha 3.

 

 


Odpověď:

Komunikace Libická byla osazena přenosným dopravním značením B 28 (zákaz zastavení) v rámci KÚK dne 27.10.2021, nikoliv 5.11.2021, jak uvádíte (toto je datum výkonu údržby komunikace).  Protokol o osazení dopravními značkami, které provedla společnost Pražské služby, a.s., je uveden v příloze.

 

Žádost:

žádám o poskytnutí obsahu (celého znění) vydaného souhlasu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen TSK Praha) s parkováním na chodnících v místech a v rozsahu uvedeném v návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Dvoudílná, Hejnická, K lipám, Na Pokraji, Na Stráži, Nad Kundratkou a Trojmezní v Praze 9 předloženého Městskou částí Praha 9, Úřad městské části, odbor dopravy (dále jen ÚMČ Praha 9) veřejným vyhlášením ÚMČ Praha 9 dne 14. 9. 2022 pod č.j.: MCP09/141781/2022, Sp. zn.: S MCP09/103362/2022/2 společně s výzvou k uplatnění námitek a připomínek. Rovněž žádám o poskytnutí komentáře TSK Praha ve věci dostatečné statické únosnosti chodníků v místech a v rozsahu ve výše uvedeném návrhu opatření obecné povahy, který byl poskytnut ÚMČ Praha 9 dle informace ve vypořádání připomínek k návrhu výše uvedeného opatření obecné povahy.

 


Odpověď:

Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací vydává příslušný silniční správní úřad.  Návrhy opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích jsou projednávána s TSK jakožto správcem dotčených komunikací, právní předpisy nestanoví povinnost vydání písemného souhlasu. V případě Vámi uvedené lokality byla opatření projednána se správcem komunikace v rámci výrobního výboru, na jehož základě projektant zapracoval připomínky, navržená řešení byla následně v rámci jednání odsouhlasena.  Konstrukční vrstvy chodníků jsou navrhovány s únosností 30MPa, což odpovídá ojedinělému pojezdu těžkých nákladních vozidel, kdy nedojde k následné trvalé deformaci komunikace. V případě osobních automobilů není ani uvažováno s trvalými následky při částečném stání na chodníku, jedná se o nepatrné zatížení. Pro návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích není právními předpisy stanovena povinnost vydání statického posudku.

 

Žádost:

jaký byl příjem z jednotlivých závorových parkovišť, které má TSK ve své správě, za roky 2021 a 2022? Prosím ke každému roku uvést počet parkovacích míst pro veřejnost na daném parkovišti.“

 


Odpověď:

Vzhledem k tomu, že pojem „závorová parkoviště“ není oficiálně definovaný pojem a Vaše žádost specifikaci tohoto pojmu neobsahovala, vycházíme z toho, že Váš dotaz směřuje k parkovištím P+R (dále jen „parkoviště“), která TSK provozuje pro Hlavní město Praha a která jsou při vjezdu opatřena závorou.

 

TSK neeviduje příjmy v rozdělení jednotlivých parkovišť, dle platné právní úpravy a uzavřených smluvních vztahů tuto povinnost nemá, příjmy jsou evidovány pouze ve vztahu ke všem parkovištím souhrnně za období kalendářního roku.

 

Níže v tabulce jsou uvedena jednotlivá parkoviště včetně počtu parkovacích stání, z uvedené tabulky TSK neprovozuje P+R Depo Hostivař, P+R Ládví a P+R Letňany.

Výše příjmů za parkoviště provozovaná TSK:

Rok 2021: 12 833 427 Kč bez DPH

Rok 2022: 28 553 876 Kč bez DPH

 

 

Žádost:

ohledně stavu projektu rekonstrukce ulice Na Pomezí na Praze 5:

1) V jakém stavu je aktuálně tento projekt?

2) Jaký je časový harmonogram projektu a kdy dojde k samotné realizaci?

3) Co přesně projekt v aktuální podobě bude obnášet a jak se komunikace Na Pomezí promění?

 


Odpověď:

Komunikaci Na Pomezí má TSK ve správě pouze částečně, jedná se o tu část, která je v nové zástavbě a dle kontroly stavu, zde historicky došlo k rekonstrukci v rámci developerských záměrů.  Vzhledem k tomu, že jste ve své žádosti nespecifikoval, o kterou část komunikace se jedná, dovozujeme, že se jedná o tu část, která nebyla rekonstruována v rámci developerských záměrů a která je svěřena do správy Městské části Praha 5 (TSK spravuje část komunikace Na Pomezí na parc. č. 1564/1, k.ú.Košíře, Městská část Praha 5 spravuje část komunikace na parc. č. 1509 a 1456, k.ú. Jinonice).  K části komunikace, která je ve správě Městské části Praha 5 nespadá dotaz do působnosti TSK.  TSK není v současné době znám žádný připravovaný záměr na rekonstrukci uvedené části komunikace ze strany Městské části Praha 5.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha odstraněna z GPS souřadnic: 50.052722, 14.351028 a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK Vámi uvedené reklamní zařízení neodstraňovala, odpověď na výše uvedené dotazy tak nespadá do působnosti TSK, v souladu s §14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona TSK žádost odkládá.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha odstraněna z GPS souřadnic: 50.006817, 14.566577 a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout

 


Odpověď:

TSK Vámi uvedené reklamní zařízení neodstraňovala, odpověď na výše uvedené dotazy tak nespadá do působnosti TSK, v souladu s §14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona TSK žádost odkládá.

 

Žádost:

v jakých správních řízeních (spis. zn. + věc) nebo v jiných obdobných věcech a agendách vedených Vaším úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou, IČ 00064581, (spis.zn.; č.j.; identifikace věci apod.) v rámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako účastník, žadatel nebo osoba zúčastněná společnost Architekti Headhand s.r.o., IČ 28919807, U Obecního dvora 799, 110 00 Staré Město.  Za vyhovění žádosti předem děkuji.

Dále si dovoluji tímto požádat výše nadepsaný úřad, jako povinný subjekt dle InfZ, o poskytnutí informace, v jakých správních řízeních (spis. zn. + věc) nebo v jiných obdobných věcech a agendách vedených Vaším úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou, IČ 00064581, (spis.zn.; č.j.; identifikace věci apod.) v rámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako účastník, žadatel nebo osoba zúčastněná pan MIROSLAV Š., dat. nar. ……., bytem….

 


Odpověď:

S Vámi uvedenou právnickou osobou není aktuálně v TSK vedena žádná agenda.  S uvedenou právnickou osobou eviduje TSK agendu z minulosti a to pouze nájemní smlouvu na mobilní zábor pozemní komunikace Rytířská 536/29, Melantrichova 536/2, Havelská ul. 536/22, Havelská ulička o výměře 1100 m2 za období 29.4.-7.5.2017, jedná se o ukončený smluvní vztah.

 

Ve vztahu k Vámi uvedené fyzické osobě TSK žádnou agendu neeviduje.

 

Žádost:

Při kontrole svých plateb jsem si všiml, že při platbě za parkování v Garážích na Letné dne 2.1.2023 mne parkovací automat za jednodenní parkování (cca od 8 do 17hod ten samý den) naúčtoval 400 Kč. Nikde na Internetu jsem nezjistil, že by došlo k takto radikální změně cen za parkování (doposud takové jednodenní parkování stálo na Letné 150 Kč).  Přikládám fotografii parkovacího lístku a výpis z mého elektronického bankovnictví.  Vzhledem k tomu, že TSK je podle dostupných informací správcem Garážového komplexu Letná, žádám Vás o sdělení, zda došlo ke změně cen za parkování v těchto garážích.  Pokud ke změně cen nedošlo, žádám o vrácení odpovídající částky (250 Kč) na můj bankovní účet. Pokud ke změně cen došlo, žádám Vás jako povinný subjekt podle § 2a zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace v podobě zaslání všech aktuálních ceníků za parkování na území hl. m. Prahy na místech, která TSK spravuje, nebo poskytnutí webového odkazu na takové aktuální ceníky.“

 


Odpověď:

Cena parkovného, která Vám byla naúčtována je v souladu s platným ceníkem garáží Letná s platností od 1.1.2023. Nový ceník byl vyvěšen v objektu ještě na konci loňského roku. Tato informace byla zveřejněna i v aktualitách na stránkách TSK viz přiložený odkaz (https://www.tsk-praha.cz/wps/portal). Na základě Vašeho dalšího požadavku zasíláme v příloze kompletní ceník parkování pro objekty a parkoviště ve správě TSK, který je platný od 1.1.2023.

 

Žádost:

Ve věci nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Obnova teplotně citlivého kabelu ve Strahovském automobilovém tunelu“ podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Byla vybrána nabídka společnosti ELTODO, a.s.

Dotazy se týkají této předmětné zakázky:

 1. Který den (datum) byla zahájena stavba?
 2. Který den (datum) byla ukončena stavba?
 3. Byla stavba dokončena řádně dle uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce?

Došlo k prodloužení termínu provádění stavby? Pokud ano, z jakého důvodu.

Ve věci nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Obnova teplotně citlivého kabelu ve Strahovském automobilovém tunelu“ podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Byla vybrána nabídka společnosti ELTODO, a.s.

Dotazy se týkají této předmětné zakázky:

 1. Který den (datum) byla zahájena stavba?
 2. Který den (datum) byla ukončena stavba?
 3. Byla stavba dokončena řádně dle uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce?

Došlo k prodloužení termínu provádění stavby? Pokud ano, z jakého důvodu.

 


Odpověď:

Ad 1)

Dílo bylo zahájeno 27. 11. 2022.

 

Ad 2)

Dílo nebylo doposud dokončeno, předpokládaný termín předání dokončeného díla: 26. 01. 2023.

 

Ad 3)

Vzhledem k tomu, že dílo nebylo ke dni odeslání této odpovědi doposud předáno, nelze na otázku odpovědět.

 

Ad 4)

V souladu s čl. 4.5, odst. b) smlouvy o dílo došlo k přiměřenému prodloužení doby provádění díla dle harmonogramu v souladu s podmínkami stanovenými úřadem veřejné správy ve věci schválení nočních uzávěr, během kterých je dílo prováděno.  Smlouva o dílo je uveřejněna v registru smluv pod ID smlouvy 19305547.   

 

Žádost:

V jakém režimu je v pasportu komunikací ke dni vyřízení této žádosti evidována travnatá plocha v ulici Rozárčina 21 (případně jeli vůbec jako komunikace evidována)? (vyobrazení přiloženo)

 


Odpověď:

Jedná se o silniční pomocný pozemek místní komunikace III. třídy Rozárčina, zařazení do místní komunikace III. třídy je uvedeno v příloze (Rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 22. 12. 1999).

 

Žádost:

Nevyhovující stav trvá již několik měsíců, od doby rekonstrukce vodovodního potrubí a navazujících prací.“

 


Odpověď:

Práce v této oblasti probíhají v koordinaci s jednotlivými správci sítí, které bohužel nebyly v minulém roce dokončeny, proto jsou nyní využity tzv. provizorní povrchy. Po dokončení veškerých prací jednotlivých správců podzemních sítí TSK provede definitivní úpravu povrchu.  Práce budou zahájeny ihned po skončení klimaticky nevhodného období a v návaznosti na dokončení prací jednotlivých správců sítí.

 

Žádost:

na poskytnutí následujících informací a podkladů, které se týkají demoličních prací (odstranění schodišť), které probíhaly minimálně ve dnech 1. a 2. 12. 2022 na Libeňském mostu v oblasti pozemků p. č. 2378/23 a 2378/1 v k. ú. Holešovice, zejména pak:

 1. (i) zda se jednalo o odstranění části stavby, která předchází zahájení realizace stavby „Rekonstrukce souboru mostních objektů ulice Libeňský most v Praze 7 a 8“;
 2. (ii) pokud se nejednalo o odstranění části stavby dle bodu (i) této žádosti, zda se jednalo o odstranění části stavby, která je zahájením realizace stavby „Rekonstrukce souboru mostních objektů ulice Libeňský most v Praze 7 a 8“;
 3. (iii) v případě, že se jednalo o odstranění stavby z jiných důvodů než uvedených v bodě (i) a/nebo (ii) této žádosti, o uvedení těchto důvodů;
 4. (iv) o poskytnutí příslušného povolení, popř. ohlášení, oznámení či jiného podání učiněného vůči stavebnímu úřadu, na základě kterého bylo odstranění stavby realizováno nebo které má takové činnosti předcházet či má být učiněno v souvislosti s takovou činností, a to vč. dokumentace, dle které odstranění stavby proběhlo. Případně žádáme o předložení jiného dokumentu, ze kterého vyplývá, že odstranění stavby proběhlo v souladu s právními předpisy.

 


Odpověď:

Demolovaná schodiště se nenacházela nad pozemkem 2378/23, tudíž Váš dotaz vztažený k tomuto pozemku bereme jako bezpředmětný. Dále sdělujeme, že schodiště byla odstraněna z jiných důvodů, než je uvedeno v bodech (i), (ii) Vašeho dopisu sp. zn. 226/411/22. Zasíláme ohlášení odstranění stavby č.j. 3730/PB-065/2009, obsahující požadovanou informaci.

 

Žádost:

 1. Poskytnutí pasportu komunikací Škrétova a Římská (Praha 2 – Vinohrady);
 2. Poskytnutí informace, zda existuje rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že Pozemek je součástí buď komunikace Škrétova či komunikace Římská, tj. že na Pozemku se nachází komunikace Škrétva či komunikace Římská („Rozhodnutí“)
 3. Pokud takové rozhodnutí existuje, žádáme o poskytnutí kopie takové Rozhodnutí či takových rozhodnutí, pokud je jich více.

 


Odpověď:

Ad 1)

Pasportní karty zasíláme v přílohách 1 a 2.

 

Ad 2)

TSK takovým Rozhodnutím nedisponuje.

 

Ad 3)

S ohledem na odpověď Ad 2) nelze poskytnout.

 

Žádost:

jaká byla výše nájemného za 1m2 za pozemky, které si pronajímala Technická správa komunikací v postavení nájemce na jejím území v letech 2018 až 2022 k účelům nesloužícím k podnikání, a zároveň žádám o poskytnutí příslušných nájemních smluv.

 


Odpověď:

TSK neeviduje žádné smluvní vztahy dle Vašeho zadání.

 

Žádost:

o intenzitě dopravy v denní i noční době s rozlišením osobní a nákladní dopravy a to na adrese Křížová ul. 3132/3, Praha 5 (v mezikřižovatkovém úseku Na Konvářce – Na Zlíchově).

 


Odpověď:

Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádost:

neboť požadovaná informace dle Žádosti o informace směřuje k vytváření nové informace a tato povinnost je v souladu s § 2 odst. 4 InfZ z působnosti InFZ vyjmuta: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ 

Odůvodnění:

Ust. § 15, odst. 1 InfZ zakotvuje, že pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, což je tento případ.

 

Žadatel ve své Žádosti žádal poskytnutí následujících informací: o intenzitě dopravy v denní i noční době s rozlišením osobní a nákladní dopravy a to na adrese Křížová ul. 3132/3, Praha 5 (v mezikřižovatkovém úseku Na Konvářce – Na Zlíchově).

 

Povinný subjekt neposkytuje požadované informace tak, jak byly žadatelem vyžádány s odkazem na ust. § 15, odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 2 odst. 4 InfZ,

Uvedenými informacemi, tak jak je Žadatel požaduje, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. nedisponuje a nemá ani povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů. 

Povinný subjekt zajišťuje sběr dat o intenzitách automobilové dopravy a jejich vývoji ve vztahu k tzv. sledované síti, která obsahuje dopravně významné komunikace v Praze přenášející většinu dopravního výkonu.  Žadatelem řešená komunikace, resp. její úsek mezi komunikacemi Na Konvářce – Na Zlíchově, leží vně této sítě a data o intenzitách automobilové dopravy k žadatelem uvedenému úseku nejsou dostupná ani z jiných zdrojů, které má povinný subjekt k dispozici.

Povinný subjekt dále uvádí, že Žadateli byla v reakci na e-mailovou komunikaci, která předcházela podání Žádosti nabídnuta alternativa poskytnutí dat v jiném úseku komunikace Křižová, které vycházejí ze sčítání křižovatky Dobříšská – Křížová, které bylo realizováno v roce 2019, na tuto alternativu Žadatel nereagoval.

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že Žádost o poskytnutí informací v rozsahu, jak popsáno výše, odmítl, neboť aby splnil požadavek Žadatele, musel by sběr dat ve vztahu k Žadatelem uvedenému úseku zajistit, aniž mu toto právní předpis, smluvní vztah či interní předpis Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., ukládá.

 

Žádost:

zda je parkoviště a komunikace nacházející se na pozemcích parc.č. 73/6, 73/3, 73/1, 118/1, 118/2, 118/3 v k.ú. Černý Most napojující se na ulici Bratří Venclíků místní komunikací, resp. součástí místní komunikace. Pokud ano, tak o zaslání příslušné části pasportu místních komunikací, který dle informací od městské části vedete.

 


Odpověď:

TSK je na základě smluvního vztahu s Hlavním městem Praha (dále jen „HMP“) správcem majetku ve vlastnictví HMP svěřeného jí na základě smluvního vztahu.  Na vámi uvedených pozemcích TSK žádnou komunikaci pro HMP nespravuje, požadovanými informacemi tedy nedisponuje a nemá povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů.  Podle TSK dostupných informací lze pouze konstatovat, že na pozemku p.č. 118/1, k.ú. Černý Most se nachází nepojmenovaná místní komunikace III. třídy (NN631) a na pozemku p.č. 73/6 k.ú. Černý Most, se nachází nepojmenovaná místní komunikace III. třídy (NN4147).

 

Žádost:

„Kdy bude v tomto či následujícím měsíci listí uklízeno na městské části Praha 8.

 

Podle čeho stanovujete, kdy tento úklid každý rok probíhá (zda jsou limitem finance, či rozhodnutí určitého pracovníka, případně, jestli je postup neměnný).“

 


Odpověď:

V rámci TSK úklid listí zajišťují oddělení: 1326 Oddělení správy zeleně a 1327 Oddělení letní a zimní údržby komunikací.

 

Odd. 1326 zajištuje úklid zelených ploch.  V travnatých plochách probíhá úklid listí v rámci poslední seče, která byla realizována na vybraných místech, na dalších zelených plochách proběhne úklid listí po ukončení jeho spadu, kde bude velké množství listí, které by mohlo být zdrojem znečištění okolních komunikací.  Odd. 1327 zajišťuje úklid zpevněných ploch.  Na zpevněných plochách probíhá úklid listí v rámci podzimního kola komplexního úklidu komunikací (KÚK; tzv. blokové čištění, podrobné informace zde: https://letniudrzba.tsk-praha.cz/) a zároveň od 1. 11., kdy začíná zimní údržba komunikací (ZÚK), se přidává další program úklidu listí v rámci náhradních prací ZÚK, kapacitami na úklid sněhu je vykonáván úklid listí, když to dovolují meteorologické podmínky. Dále odd. 1327 zajišťuje operativní úklidy listí v místech, kde je aktuálně zjištěna závada na schůdnosti komunikace.

 

Žádost:

 1. „Kopie protokolů z předání parkovišť dle přiloženého usnesení rady HMP“

 

 1. „Kopie smluv s provozovateli – firmy, které zajišťují ostrahu na uvedených parkovištích včetně cenových podmínek poskytování služeb, případně faktury těchto firem.“ (poskytnuto 20. 12. 2022).

 


Odpověď:

V příloze Vám zasíláme předávací protokoly dle níže uvedeného seznamu: lokalita/předávající a kopie smluv.

 

Žádost:

Požadavek na:

 1. reakci na výzvu ze strany SVJ zaslanou 17.10.2022,
 2. dle zákona č. 106/1999 Sb. sdělení, zda a případně kdy, v jakém rozsahu a z jakých důvodů bude (i přes uvedené ve výzvě SVJ) ze strany TSK realizována předmětná výsadba stromů v ulici Nad Okrouhlíkem.

 

Pozn.: výňatek z textu výzvy ze 17.10.2022

Společenství pro dům č.p. 2351, ul. Nad Okrouhlíkem Praha 8, vyzývá Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s., ke zdržení se výsadby (dosadby) stromů v ulici Nad Okrouhlíkem v zamýšlené podobě.

Výsadbu (dosadbu) stromů v ulici Nad Okrouhlíkem je dle názoru Společenství pro dům č.p. 2351, ul. Nad Okrouhlíkem Praha 8, možno provést jen za předpokladu, že:

a) bude doloženo, např. vizualizační či jinou obdobnou studií (která bude z Vaší strany předložena) zřetelně prokazující, že zamýšlená výsadba nezhorší kvalitu prostředí (bytů) občanů bydlících v bytech v těsné blízkosti zamýšlené výsadby stromů,

b) v případě, že uvedené nebude prokázáno, bude výsadba (dosadba) provedena jiným způsobem, tj. například výsadbou stromů s podstatně menším vzrůstem, kterým nebude ohrožena světelná kvalita bydlení v nižších podlažích domu č. p. 2351.

K výše uvedenému se též Společenství pro dům č.p. 2351, ul. Nad Okrouhlíkem Praha 8, dle zákona č. 106/1999 Sb. dotazuje, zda byly v souvislosti se zmiňovaným materiálem Standard městského stromořadí vytvořeny nějaké podmínky, pravidla či prováděcí dokumenty pro výsadbu nových stromů z hlediska vlivu na okolní zástavbu, v nichž by byly zohledněny platné normy pro zachování požadavků na světelné podmínky obytných budov (konkrétně evropská norma ČSN EN 17037 “Denní osvětlení budov“, případně česká norma ČSN 73 0580-2 “Denní osvětlení obytných budov“)?

 


Odpověď:

 1. Reakce na výzvu zaslanou ze strany SVJ 17.10.2022

 

Ulice Nad Okrouhlíkem je velmi prostorná ulice, která umožňuje provést výsadbu v dostatečné vzdálenosti od budov, v tomto konkrétním případě to znamená kolem 5 m od hranice pozemku, což v kombinaci s pravidelným řezem stromů umožňuje zachovat dostatečný odstup od budovy a zamezit zastínění. K vlastnostem opadavých druhů náleží rovněž ta, že v zimě, kdy je slunečního svitu méně, svými listy nebrání přístupu světla do oken bytů. Navíc podle závěrů výzkumů např. Ing. Jana Macháče Ph.D. (UJEP) naopak přítomnost vzrostlých stromů v blízkosti nemovitostí jednoznačně zvyšuje tržní hodnotu nemovitostí, a to až o 20 %.

 

Naopak během vegetační sezony bude stromořadí zajišťovat chladnější mikroklima. Původní taxon nejenže zde znatelně neprospíval, ale svým malým vzrůstem nebyl schopen své okolí zastínit a ochlazovat. V horkých letních dnech zde tedy dochází k akumulaci tepla v betonové dlažbě a asfaltu, které pak z povrchů sálá i v nočních hodinách.

 

Váš klient obdržel odpovědi na své dotazy v rámci e-mailové komunikace a na některé mu bylo rovněž odpovězeno opakovaně, což však není zřejmé z Vámi přiložené nekompletní e-mailové komunikace. Rovněž bylo Vašemu klientovi umožněno informovat se hlouběji o této problematice na internetových stránkách zabývajících se městskou zelení, informace mu tedy odepřeny nebyly. Pro ucelení informací opakuji, že daný taxon byl zvolen odborně s ohledem na náročnost daného stanoviště, stejně jako byly brány v potaz parkovací místa pod stromy. Auta tedy díky volbě tohoto taxonu nemají být ohrožena žádným extrémním spadem ze stromů, kterým může být myšlena medovice nebo velké znečišťující plody.

 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o nové stromořadí, ale pouze o dosadbu stávající stromové výsadby, nejsme povinni zpracovávat vizualizaci a rovněž zadávat studii na světelné podmínky, neboť míra zastínění bude dána údržbou a mírou prosperity stromů v této oblasti. Upozorňujeme však, že daným stromům bude ze strany TSK jakožto správce poskytnuta náležitá péče, aby byly občanům a obyvatelům ku prospěchu.

 

 • Odpověď na níže uvedený dotaz ve výzvě:

 

„Zda byly v souvislosti se zmiňovaným materiálem Standard městského stromořadí vytvořeny nějaké podmínky, pravidla či prováděcí dokumenty pro výsadbu nových stromů z hlediska vlivu na okolní zástavbu, v nichž by byly zohledněny platné normy pro zachování požadavků na světelné podmínky obytných budov (konkrétně evropská norma ČSN EN 17037 “Denní osvětlení budov“, případně česká norma ČSN 73 0580-2 “Denní osvětlení obytných budov“)?“

Ano, tyto požadavky byly v rámci standardu brány v potaz a dle našich předpokladů nebudou světelné podmínky ovlivněny pod limity uvedené v těchto normách. Pokud by k takové situace v budoucnosti došlo, bude TSK na základě znaleckého posudku vzniklou situaci řešit.  

 

 1. Odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., zda a případně kdy, v jakém rozsahu a z jakých důvodů bude (i přes uvedené ve výzvě SVJ) ze strany TSK realizována předmětná výsadba stromů v ulici Nad Okrouhlíkem.

 

Plánovaná výsadba bude realizována v průběhu roku 2023. Při výběru taxonu budou zohledněny adaptační strategie a metodiky hlavního města Prahy, kterými se TSK při výkonu činnosti správce majetku hl. m. Prahy řídí a které jsou pro ni závazné a z nichž vyplývají i jednoznačné preference středně a velko korunných taxonů.

 

Žádost:

týkajících se pozemních komunikacích (cyklostezka), které jsou umístěny na pozemcích parc. č. 970/18 v k. ú. Malešice a 426/31 v k. ú. Štěrboholy, obec Praha.

(i) ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;

(ii) na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);

(iii) do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;

(iv) zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

 


Odpověď:

Dle údajů z pasportu se jedná o chodník Průmyslové ulice tzn. místní komunikace I. třídy, která je ve vlastnictví hlavního města Prahy a správě TSK (vyobrazení v příloze). Do správy TSK byla komunikace předána přiloženou hospodářskou smlouvou 68/74a.  Místní komunikace I. třídy je veřejně přístupná pozemní komunikace v souladu s § 6 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Připojení na místní komunikaci obecně povoluje příslušný silniční správní úřad se souhlasem vlastníka a správce.  Odpověď na dotaz, zda lze jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob nespadá tak do působnosti TSK.

 

Žádost:

Žádáme o zaslání všech aktuálně platných veřejnoprávních rozhodnutí, zejm. tedy rozhodnutí územních, příp. stavebních (včetně případných rozhodnutí o jejich prodloužení), vztahujících se ke stavebním objektům SO 3070 – Proplachovací kanál a SO 3072 – Havarijní nádrž, realizovaných v rámci stavby nazvané Rekonstrukce soumostí Libeňský most Praha 7 a 8, případně s ohledem na různorodost označení předmětných staveb v různých dokumentech se může jednat o stavby „Pobřežní III., 3. etapa - infrastruktura, stavba č. 8264, Proplachovací kanál etapa B“, „Pobřežní III., 3. etapa - infrastruktura, Proplachovací kanál etapa A stavba č. 8264, Praha 8 Libeň“, či Pobřežní III. etapa 0003, stavba č. 8264“.  Dále žádáme o zaslání jakýchkoliv veřejnoprávních rozhodnutí dle předchozí věty, která případně pozbyla platnosti v průběhu roku 2022 a to s informací, že tato již nejsou platná.  Dále případně žádáme o zaslání oznámení o zahájení stavby dle rozhodnutí věty první této žádosti.“

 

 


Odpověď:

Vámi uvedené stavební objekty jsou realizovány na základě stavebního povolení vedeného pod č. jedn. MCP8 101640/2016, které zasíláme v příloze. Dále uvádíme, že toto stavební povolení bylo již historicky konzumováno při výstavbě komplexu DOCK, kde byla realizována část Proplachovacího kanálu. Tuto skutečnost dokládáme Povolením změny stavby pod č. jedn. MCP8 280592/2018. Pro úplnost zasíláme oznámení o zahájení stavby v podobě Pozvánky na předání staveniště stavby Rekonstrukce soumostí Libeňský most, Praha 7 a 8 jejíž součástí je Vámi dotazovaná stavba.

 

Žádost:

K pozemku parc. č. 500/7 v k.ú. Štěrboholy:

 1. Pozemek je ve vlastnictví HMP, je prosím ve správě „Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.“?
 2. Pokud ano, dovoluji si požádat o informaci, zdali je pozemek nebo jeho část pronajata a v jakém rozsahu?
 3. Pokud ne, je možné si jeho část dlouhodobě pronajmout?

 


Odpověď:

Ad 1)

Ano

 

Ad 2)

TSK ve vztahu k uvedenému pozemku neeviduje žádný jí uzavřený smluvní vztah.

 

Ad 3)

Veškerá podání doručená na TSK jsou řešena individuálně.  Upozorňujeme, že v případě žádosti o umístění reklamních zařízení, TSK uzavírá smluvní vztahy na reklamní zařízení s informační plochou pouze do 1 m2.  Kontakty na TSK pro podání případné žádosti jsou uvedeny na webových stránkách společnosti https://www.tsk-praha.cz.

 

Žádost:

Žádám o poskytnutí informací ohledně parkovacího domu Garážový komplex Letná, Garážový a parkovací komplex Wilsonova.  Přesněji požaduji informaci o: celkových provozních výdajích, výdajích na energie, opravy a udržovací práce, marketing a mzdy, celkových provozních příjmech, příjmech za krátkodobé parkování a příjmech za dlouhodobé parkování, celkových příjmech za parkování a dalších příjmech, a to vždy od roku 2016 (vyjma River parku od roku 2021).  Také Vás žádám o informace o průměrné obsazenosti, doby stání a počtu zaměstnancův jednotlivých letech (od 2016, resp. 2021 do 2021).  Spolu s provozními daty Vás žádám o informace o samotné investici parkovacích domů, a to ohledně roku výstavby, celkových nákladů, zdrojů financování, počtu NP a PP, parkovacích míst, parkovacích míst pro ZTP, ZTP/P a zda je v parkovacím domě možnost nabití elektromobilu. Celý přehledný seznam požadovaných informací je součástí přílohy dokumentu.

 


Odpověď:

Na základě Vašeho sdělení zasíláme informace v podobě vyplněné Vámi zaslané tabulky v příloze, která obsahuje všechny Vámi požadované informace, případě upřesnění níže v textu.

V tabulce uvedené údaje:

 • Kde je uvedeno, že TSK informací nedisponuje, případně, že ji neeviduje, upřesňujeme že není povinna jí disponovat či ji evidovat ani dle smluvních vztahů ani dle platné právní úpravy.
 • Kde je uveden požadavek na zpřesnění dotazu, není z dotazu zcela zřejmé, jaká informace je požadována, proto Vás vyzýváme v případě trvání Vašeho zájmu na poskytnutí informace k upřesnění dotazu.
 • HMP znamená Hlavní město Praha
 • Kde je uvedeno „v této struktuře nemáme informaci k dispozici, získání vyžaduje samostatné zadání“, jedná se o případ, kdy by zpracování Vámi požadovaných podkladů bylo spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním a zapojením zaměstnanců různých odborných útvarů TSK

dle povahy dotazu, celková předpokládaná časová dotace na zpracování odpovědí na dotazy takto označené činí v souhrnu 25 hodin. S ohledem na tuto skutečnost požadujeme v souladu s § 17 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „Zákon“), úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání v souladu s oficiálním sazebníkem úhrad za poskytování informací zveřejněným na webu www.tsk-praha.cz ve výši 250,- Kč/hodina.

 

V souladu s § 17 odst. 3 Zákona níže vyčíslujeme požadovanou úhradu:

Požadovaná částka k úhradě: 25 hodin x 250,- Kč/hod = 6.250,- Kč

 

V případě, že souhlasíte s poskytnutím Vámi požadované informace dle Zákona dle sazebníku úhrad a výše uvedeného vyčíslení, proveďte prosím úhradu ve výši 6.250,- Kč na účet Technické správy komunikací hl. m. Prahy jakožto povinného subjektu, č. účtu: 6087522/0800, variabilní symbol: 0842022, zpráva pro příjemce: poskytnutí informace, Anna Rádsetoulalová.

 

Poskytnutí Vámi požadované informace je podmíněno zaplacením vyčíslené úhrady.  V případě Vašeho zájmu o poskytnutí informace za podmínek výše vyčíslené úhrady, zašlete prosím potvrzení o provedené platbě do datové schránky povinného subjektu s uvedením: „žádost č.084 106/1999 Sb., úhrada nákladů“.  

 

Pokud do 60 dnů ode dne tohoto oznámení výše požadovanou úhradu nezaplatíte, TSK jakožto povinný subjekt žádost v daném rozsahu podmíněném platbou odloží.

 

Poučení: Proti požadavku na úhradu nákladů ve výši 6.250- Kč lze podat stížnost u povinného subjektu, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. dle § 16a odst. 1 písm. d) Zákona a to ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto Sdělení výše nákladů.  Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu v souladu s § 16a odst. 5 Zákona. Nadřízeným orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.  Lhůta 30 dnů počíná dnem následujícím po doručení stížnosti povinnému subjektu.  Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta 60 dnů dle předchozího odstavce neběží.

 

Žádost:

ve věci pozemních komunikacích, které jsou umístěny na pozemcích parc. č. 723/4, 723/83 v k. ú. Malešice a 498/1 a 498/2 v k. ú. Štěrboholy, obec Praha

 

Konkrétně sdělení následujících informací:

(i) ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;

(ii) na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);

(iii) do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;

(iv) zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

 


Odpověď:

TSK zajišťuje na základě smluvního vztahu správu svěřeného majetku ve vlastnictví Hlavního města Prahy.  Vámi uvedené pozemky nejsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, tudíž nejsou ani svěřeny do správy TSK.

Na pozemcích parc. č. 723/4, 723/83 k.ú. Malešice a parc. č. 498/1 k.ú. Štěrboholy se nachází účelová komunikace ve vlastnictví vlastníka pozemku.  Na pozemku parc. č. 498/2 není dle databáze TSK panelová cesta vedena jako komunikace.

Požadované informace se dle výše uvedeného vyjádření nevztahují k působnosti TSK, TSK tedy v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona Vaši žádost odkládá.

 

Žádost:

1) Kdo byl dodavatelem a provozovatelem interní aplikace TSK Praha, sloužící k integraci periferií (tj. meteorologických stanic) a jejíž technické rozhraní bylo předmětem dotazu uchazeče Envitech Bohemia na technickou specifikaci rozhraní interní aplikace TSK Praha, podaného v rámci zadávacího řízení „Dodávka a instalace IAM monitorovacích stanic pro sledování základních monitorovacích veličin“ zveřejněného na profilu zadavatele TSK Praha dne 29.4.2016 pod č.j. TSK/14317/16/8300/chal.

 

2) Kdy byla shora uvedená interní aplikace dodána a zprovozněna.

 

3) Dodala Vám společnost MediaChanel meteorologické stanice v období let 2015-2016.

 

4) Byly dodávky meteorologických stanic od společnosti MediaChanel integrovány do interní aplikace dodané a provozované společností Camea?

 


Odpověď:

Ad 1)

V období od konce roku 2015 do března 2017 TSK Praha pracovala se dvěma interními aplikacemi. První (1.) aplikace byla vytvořena společností Media Channel, a.s. a měla název SmartCityCMS. Od konce roku 2015 běžela v testovacím provozu, v březnu 2016 byla nasazena. V průběhu roku 2016 se aplikace rozšiřovala. Druhá (2.) aplikace byla standardní servisní aplikace dodaná společností CAMEA, Unicam Discoverer. Tato aplikace integruje všechny dodávané senzory společnosti CAMEA.

 

Každopádně obě aplikace využívaly obecně široce využívané HTTP REST API, na které odkazuje písemnost „Odpovědi na dotazy a prodloužení lhůty pro podání nabídky“ č. j. TSK/16731/16/8300/chal ze dne 13. 5. 2016 k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace AIM stanic pro sledování základních monitorovaných veličin“.

Ad 2)

První (1.) aplikace byla dodána koncem roku 2015, nicméně zprovoznění integrace meteo čidel mělo být realizováno až po jejich realizaci, která u senzorů AIM byla v prosinci 2016.

Senzory do druhé (2.) aplikace Unicam Discoverer byly integrovány bezprostředně po předání díla. Aplikace Unicam Discoverer je dodávaná společností CAMEA spolu se senzory jako servisní aplikace již cca od roku 2010. Poprvé jako nedílnou a funkční součást projektu byla dodána v projektu Harmonizace v letech 2012–2013.

Ad 3)

Ano, společnost Media Channel, a.s. uzavřela s TSK Praha smlouvy na dodávky meteorologických stanic v roce 2015 a 2016, a to:

 • č. smlouvy 3/15/7100/79 ze dne 4. 12. 2015 – Dodávka automatického imisního monitoru (AIM) v ulici Řásnovka,
 • č. smlouvy 3/16/7100/92 ze dne 27. 9. 2016 – Dodávka 6 ks meteorologických stanic na Praze 8,
 • č. smlouvy 3/16/7100/88 ze dne 19. 10. 2016 – Dodávka 5 ks AIM na Praze 3.

Ad 4)

Ano, viz odpověď k dotazu č. 2. Vzhledem k tomu, že se v dodávkách od společnosti Media Channel, a.s. jednalo o senzory od společnosti CAMEA, byly jako všechny ostatní integrovány do servisní aplikace Unicam Discoverer.

 

Žádost:

Zda TSK HMP v roce 2021 byla nějakým subjektem žádána o udělení souhlasu s provedením výkopových prací ve veřejné komunikaci/chodníku v pozemku č. parc. 4903/1 k.ú. Smíchov (Praha 5, U Nikolajky) a to v části komunikace sousedící s pozemkem č. parc. 2175 s domem č.p. 1133 v Praze 5, U Nikolajky 25.  V kladném případě o zaslání žádosti včetně příloh a stanoviska TSK k žádosti.

 


Odpověď:

TSK neeviduje žádnou žádost o udělení souhlasu s provedením výkopových prací ve Vámi uváděné lokalitě, tudíž nedisponuje ani návaznou dokumentací dle požadavku.

 

Žádost:

ve věci rekonstrukce komunikace na křižovatce ulic Nádražní a Strakonické na Praze 5 (dále jen „Komunikace“), která dle našich informací probíhala v druhé polovině roku 2021. Konkrétně žádáme o poskytnutí informací:

 1. Termínu (časového rozpětí) rekonstrukce/opravy Komunikace
 2. Subjektu, který rekonstrukci/opravu prováděl a
 3. Jakým způsobem a kdy byla naše společnost o rekonstrukci/opravě, neboť Komunikace se nachází v bezprostřední blízkosti čerpací stanice v našem vlastnictví.

 


Odpověď:

Žádost zcela totožného znění jsme od Vaší společnosti obdrželi 19. 08. 2022 (viz příloha č. 1).  V zákonné lhůtě dne 05. 09. 2022 Vám byla do datové schránky odeslána odpověď pod č.j. TSK/Zde071/2022 (viz příloha č. 2).  Potvrzení o doručení je uvedeno v Příloze č. 3.

 

Žádost:

1) Sdělte které konkrétní oddělení povinného subjektu (dále jen „PS“), které konkrétní osoby mají na starosti kontrolu technického stavu vozovek, technického stavu dopravních značek a dopravních značení a jeká je četnost takových kontrol. Uveďte jména povolaných osob s uvedením telefonního a mailového kontaktu na ně.

2) Sdělte které konkrétní oddělení povinného subjektu (dále jen „PS“), které konkrétní osoby mají na starosti opravy vozovek, opravy či výměny dopravních značek a dopravních značení. Uveďte jména povolaných osob s uvedením telefonního a mailového kontaktu na ně.

Výše uvedené pošlete ideálně ve formě tabulky a sice uveďte kontakty (viz výše) na všechny městské části HMP.

 


Odpověď:

Ad 1)

Uvedené činnosti zajišťuje úsek odborných správ, v čele úseku stojí ředitel.  Úsek je členěn na jednotlivá oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení.  Agenda je přidělována ředitelem, resp. vedoucím oddělení jednotlivým zaměstnancům dle lokality, povahy řešené agendy a aktuální situace, problematiku dopravního značení řeší samostatné oddělení správy dopravního značení.  Tabulka se jmény vedoucích zaměstnanců je uvedena níže.  Pro účely styku s veřejností je zřízeno kontaktní centrum v sídle společnosti, pro telefonický kontakt lze využít ústřednu tel. 257 015 111.  Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.tsk-praha.cz v sekci kontakty.  Zaměstnance lze kontaktovat na e-mailové adrese, která je tvořena jednotně ve formátu jméno.příjmení@tsk-praha.cz  

 

Kontrola technického stavu komunikací, které má TSK ve své správě, včetně dopravních značek a dopravního značení probíhá v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích v platném znění a dále v souladu s interním pracovním postupem TSK.  V souladu s interním pracovním postupem probíhají běžné prohlídky, jak komunikací, tak dopravního značení.  Kontrolami se zjišťuje především správná funkce bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací v těchto intervalech dle povahy komunikace:

-  dvakrát týdně - místní komunikace I. třídy,

-  dvakrát měsíčně - místní komunikace II. třídy,

-  jedenkrát měsíčně - místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy, nemotoristické komunikace.

 

Níže uvádíme personální obsazení vedoucích pracovníků příslušných útvarů zajišťujících Vámi dotazované činnosti.

 

1317

Úsek odborných správ

Ing. Petr Kožíšek

 

1320

Oddělení správy komunikací

Ing. Štěpánka Čechová

 

1330

Oddělení správy dopravního značení

Vladimír Musil 

 

Ad 2)

Běžnou údržbu komunikací zajišťuje oddělení běžné údržby komunikací v rámci investičního úseku.  V čele investičního úseku stojí ředitel, úsek je členěn na jednotlivá oddělení v čele s vedoucími.  Běžná údržba či opravy dopravního značení, dopravních značek jsou zajišťovány úsekem odborných správ.  V rámci investičních akcí zajišťovaných investičním úsekem může rovněž docházet k úpravě či výměně dopravního značení, dopravních značek.  Ke kontaktním údajům shodně viz Ad 1). 

 

Níže je uvedena základní jmenná struktura vedoucích pracovníků investičního úseku

 

4157

Úsek investiční

Ing. Jiří Hájek

 

4142

Oddělení akreditované laboratoře

Ing. Josef Pěnkava

 

4158

Oddělení přípravy staveb

Ing. Arch. Klára Minárech

 

4159

Oddělení realizace staveb

Petr Kalous

 

4160

Oddělení řízení a koordinace oprav

Ing. Tomáš Tomáš

 

4161

Oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Ing. Michal Švadlenka

 

4168

Oddělení běžné údržby komunikací

Ing. Bohumil Pfeferle

 

K poslední části požadavku, tj. kontaktů na všechny městské části, je nutno se obrátit na příslušné městské části, neboť TSK jako povinná osoba není původcem této informace.

 

Žádost:

ve věci harmonogramu prací na rekonstrukci Libeňského mostu a o seznam a termín s rekonstrukcí spojených uzavírek. Bude uzavřena silnice vedoucí pod mostem na východní straně řeky (sloužící pro příjezd ke golfovému areálu a k lodi)? Pokud ano, tak od kdy a jaká je odhadovaná doba této uzavírky? A v jakém období se budou opravovat mostní oblouky přímo sousedící s golfovým areálem (nyní je pod mostem uložena technika golfového areálu)?

 


Odpověď:

Na základě informací od zhotovitele stavby Vás informujeme o následujícím předpokládaném postupu prací na Libeňském mostě:  V současné době Zhotovitel realizuje přípravné práce na inženýrských sítí mezi ulicemi Voctářova, Štorchova a Boudníkova.  Tyto práce budou realizovány také v roce 2023. V této etapě prací bude zachován stávající provoz.  V následujících letech, zejména v závěru roku 2024 dojde k uzavření hlavní ulice Libeňský most, kde bude probíhat oprava historických mostů a výstavba nových včetně práce na komunikacích. V tomto období může dojít k lokálně časovým uzavírkám. V současné době přesné termíny nelze definovat.

 

Žádost:

„Ve věci tisku R-20669, kterým měla RHMP schválit zakoupení měřícího zařízení určeného pro mobilní měření atmosféry a vozovky takto:

I.

1. Zvýšení investičního transferu příspěvkové organizaci Technická správa komunikací hl. m. Prahy v kap. 0329 §2299, pol.6351 ve výši 6.9000 tis. Kč na akci 00000 Nákup pojízdné laboratoře pro mobilní měření parametrů atmosféry a vozovky za současného snížení neúčelové rezervy v kap. 1016, par. 6409 o stejnou částku.

2. Zvýšení neinvestičního příspěvku Technické správy komunikací hl. m. Prahy v kap. 0329 §2299, pol. 5331 o 270 tis. Kč na zajištění provozu pojízdné laboratoře pro mobilní měření parametrů atmosféry a vozovky, za současného snížení neúčelové rezervy v kap. 1016, par. 6409 o stejnou částku.

II.

Rada měla uložit MHP-ROZ MHMP rozpočtové opatření dle bodů I.1. a I.2. uvedeného usnesení v termínu do 4.3.2016.

 

Vzhledem k tomu, že tisk R-20669 není uveden v seznamu schválených usnesení Rady a ZHMP žádám Vás tímto o poskytnutí následujících informací:

 

Byl ze strany Technické správy komunikací hl. m. Prahy realizován v letech 2015 – 2016 nákup pojízdné laboratoře pro mobilní měření parametrů atmosféry a vozovky?  Pokud ano, kdy nákup proběhl? Stalo se tak na základě uvedeného usnesení nebo jiného usnesení RHMP?“

 


Odpověď:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vykonává svou činnost na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu jiných činností uzavřené s Hlavním městem Praha a to s účinností od 01. 04. 2017.  Vámi požadované informace za uvedené období se vztahují k činnosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, která je zaniklým subjektem.  Požadované informace se tak nevztahují k působnosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“), TSK tedy v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona Vaši žádost odkládá.

 

Žádost:

Ve věci místní komunikace Na Pískovně (dále jen „Místní komunikace“), která se nachází na pozemku parc. č. 703/1, kat. území Bohnice, a která je jako samostatná liniová stavba ve vlastnictví hlavního města Prahy, a to na základě ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Žádám o poskytnutí informace, u kterého subjektu je uložena historická stavební dokumentace zachycující povolovací řízení, výstavbu a kolaudaci Místní komunikace a za jakých podmínek do ní klient (jakožto vlastník sousedního pozemku a osoba s právním zájmem) může nahlédnout.  Pro úplnost doplňuji, že silniční správní úřad (Úřad městské části Praha 8) k opakovanému telefonickému dotazu sdělil, že touto dokumentaci nedisponuje a že se pravděpodobně nachází v archivu Magistrátu hl. města Prahy nebo Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s

 


Odpověď:

Požadovanou dokumentací k místní komunikaci III. třídy MK08-26c nacházející se v ulici v Pískovně na pozemku parc. č. 703/1 k.ú. Bohnice TSK nedisponuje.  Ve vztahu k dané komunikaci, která je součástí majetku spravovaného TSK pro vlastníka, hlavní město Praha, disponuje TSK pouze pasportní kartou bez doprovodné dokumentace.

 

TSK není známo, u kterého subjektu je uložena historická stavební dokumentace a za jakých podmínek do ní lze nahlížet, touto informací TSK nedisponuje a není povinna jí disponovat a tyto informace zjišťovat ani dle platné právní úpravy, ani dle smluvních vztahů.

 

Žádost:

předložení všech smluv, na jejichž podkladě se na parcele p.č. 729, obec: Praha, katastrální území: Hradčany, číslo LV: 225, výměra [m2]: 13920, konaly Vánoční trhy, jakož i případně jiné trhy, od roku 2010 do současné doby.

 


Odpověď:

TSK vykonává činnosti pro Hlavní město Praha na základě „Smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností“ ve znění pozdějších dodatků s účinností od 01.04.2017.  K Vašemu dotazu se tedy TSK vyjadřuje pouze za období od 01.04.2017 do současné doby.  Za výše uvedené období TSK neuzavírala žádnou smlouvu ve vztahu k pozemku parc. č. 729, obec Praha, katastrální území: Hradčany, číslo LV: 225, výměra [m2]: 13920, na základě které se konaly Vánoční trhy, jakož i případně jiné trhy.  Smlouvy na tyto akce v lokalitě městské památkové zóny uzavírá napřímo Hlavní město Praha, konkrétně odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „HOM MHMP“), TSK tudíž u smluv s Vámi uvedeným předmětem plnění není smluvní stranou, tyto typy smluv TSK pouze textově připravuje.  V příloze Vám zasíláme smlouvu ve vztahu k uvedené lokalitě a období uzavřenou mezi HOM MHMP a společností Zazi, a.s., IČO: 24202631.

 

Žádost:

kolik vozů bylo dne 23.8. 2022 využito ke kropení ulic v Praze. Dále žádám o informaci, kdo a z jakých důvodů rozhodl o nasazení vozu a posádky dne 23.8.2022 v ulici Modřanská u čerpací stanice MOL ve směru k Barrandovskému mostu.

 


Odpověď:

Dne 23.08.2022 bylo využito 20 kropicích vozů v pravidelných programech strojního čištění motoristických komunikací, včetně programu 4H (dle podkladů v příloze), který se týká inkriminovaného úseku na Modřanské ulici.  Činnost zajišťuje společnost Pražské služby, a.s., IČO: 60194120 na základě smluvního vztahu s TSK.

 

Žádost:

ve věci stavby na adrese Ve Smečkách 592/22, 110 00 Praha 1, v Katastru nemovitostí označena jako stavba č.p. 592, jež je součástí parcely parc. č. 2282, obec Praha, katastrální území Nové Město, č. LV 1307 (dále jen „Stavba“), a to:

a) poskytnutí informace, zda TSK eviduje podání týkající se Stavby za účelem rekonstrukce Stavby, přičemž tato rekonstrukce byla dle zjištění žadatele realizována ve dnech 1. 9. 2020 – 31. 10. 2020, viz přiložená fotodokumentace, (dále jen „Rekonstrukce“),

b) poskytnutí kopie žádosti a povolení k záboru veřejného prostranství (chodník před Stavbou) za účelem přistavení kontejneru pro účely provedení Rekonstrukce,

c) sdělení informace odkdy a dokdy byl ohlášen a povolen zábor veřejného prostranství (chodník před Stavbou) za účelem přistavení kontejneru pro účely provedení Rekonstrukce.“

 


Odpověď:

Zábor byl ohlášen, povolen a realizován v termínu od 01.09.2020 do 31.10.2020 na základě Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2/20/1901/169 (dále jen „Dodatek“). 

V příloze č. 1 zasíláme Nájemní Smlouvu č. 2/20/1901/169.

V příloze č. 2 zasíláme Dodatek, Žádost o vypracování nájemní smlouvy, Souhlas se záborem.

 

Žádost:

ve věci rekonstrukce komunikace na křižovatce ulic Nádražní a Strakonické na Praze 5 (dále jen „Komunikace“), která dle našich informací probíhala v druhé polovině roku 2021. Konkrétně žádáme o poskytnutí informací:

 1. Termínu (časového rozpětí) rekonstrukce/opravy Komunikace
 2. Subjektu, který rekonstrukci/opravu prováděl a
 3. Jakým způsobem a kdy byla naše společnost o rekonstrukci/opravě, neboť Komunikace se nachází v bezprostřední blízkosti čerpací stanice v našem vlastnictví.

 


Odpověď:

Ad 1)

Rekonstrukce Komunikace je vedena pod názvem akce „PID Lihovar, Praha 5, č. akce 2960088.  Akce byla realizována termínu 10.09.2020 -15.11.2020 s tím, že vodorovné dopravní značení v plastu bylo realizováno do 31.05.2021.

Ad 2)

Stavebně byla akce realizována společností Skanska a.s., IČO: 26271303, se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8.

Ad 3)

Společnost ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. nebyla odborem pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy stanovena účastníkem řízení či jiným dotčeným subjektem, proto tedy nebyla v rámci tohoto projektu oslovena.

 

Žádost:

týkajících se Smlouvy o nájmu č. 9/20/4700/015 ze dne 25. 06. 2020 mezi společnostmi Holešovický trojúhelník a.s., IČO: 27698327 a TSK (dále jen „žádost“), v rámci které žadatel požaduje poskytnout: Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy a smlouvu, na základě které byl tento znalecký posudek objednán,

 


Odpověď:

 1. K části žádosti, ve které žadatel požaduje: „poskytnutí smlouvy, na základě které byl znalecký posudek objednán“ TSK sděluje následující:

TSK objednala znalecký posudek na základě objednávky, nikoliv smlouvy.  Příslušnou objednávku ze dne 01. 06. 2020 povinný subjekt poskytuje v příloze č. 1.

 1. K části žádosti, ve které žadatel požaduje poskytnout: „Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy o nájmu č. 9/20/4700/015 ze dne 25. 06. 2020 mezi společnostmi Holešovický trojúhelník a.s. a TSK“.

 

vydává povinný subjekt

 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

Na základě § 11 odst. 2 písm. c) InfZ: „Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“).

Při posuzování povinnosti (a rovněž oprávnění) povinného subjektu požadovanou informaci poskytnout bylo povinným subjektem přihlíženo zejména k jejímu charakteru, přičemž povinný subjekt dospěl k názoru, že požadovaný znalecký posudek naplňuje všechny zákonné znaky autorského díla definovaného obecně závaznými právními předpisy, jak je v podrobnostech rozvedeno níže, a v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) InfZ je tak dán důvod pro jeho neposkytnutí a odmítnutí žádosti žadatele ve vymezené části žádosti.

Ochrana práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti je stejně jako právo na informace zaručena Listinou základních práv a svobod (viz čl. 34 LZPS), přičemž podrobnosti této ochrany stanoví zákon. Ve smyslu § 11 odst. 2 písm. c) InfZ pak platí, že „povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským“. Ochrana autorských práv spočívá na koncepci, dle níž povinný subjekt požadovanou informaci, která je předmětem duševního vlastnictví, resp. práva autorského, poskytne, avšak pouze v případě, kdy povinný subjekt vykonává práva, která mu umožňují nakládat s tímto předmětem (především v případě zaměstnaneckých děl, na základě licenčního ujednání atd.). Pokud by ovšem poskytnutím informace měla být porušena ochrana autorských práv třetích osob stanovená zvláštním zákonem, konkrétně autorským zákonem, pak má povinný subjekt povinnost tuto informaci žadateli odepřít.[1]

Povinný subjekt, pokud jde o výklad pojmu „autorské dílo“, odkazuje na § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), z něhož plyne následující definice:

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.“

Autorské dílo je tedy, jak vyplývá ze samotného znění AutZ, tvořeno souhrnem definičních znaků, mezi něž patří především kumulativní splnění podmínek, (i) že dílo je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora a (ii) že je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

Znalecký posudek je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti znalce

Znalecký posudek představuje prostředek pro vyjádření odborných závěrů o skutečnostech, které má znalec podáním znaleckého posudku objasnit. Účelem znaleckého posudku je na podkladě zvláštních odborných znalostí posoudit určité skutečnosti a podat systematicky uspořádanou a postupem zvolené odbornosti odůvodněnou, pravdivou a správnou odpověď na zadanou skutkovou otázku, která bude vycházet ze současného stavu poznání dané problematiky.[2] Kromě zákonem předepsaných formálních náležitostí znalecký posudek musí obsahovat dle názorů literatury i judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu též správný metodický a procesní postup znalce (obsahové náležitosti) a musí mít určité základní vlastnosti – musí vést k odborně správnému, přesvědčivému a přezkoumatelnému závěru.[3]

Náležitosti znaleckého posudku stanoví zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „ZoZN“). V § 28 odst. 1 ZoZN jsou vytyčeny základní požadavky na znalecký posudek, kterými je jeho úplnost, správnost a přezkoumatelnost. Za formální součásti § 28 odst. 2 ZoZN označuje titulní stranu, zadání, výčet podkladů, nález, posudek, odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku, závěr, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku, znaleckou doložku a otisk znalecké pečeti. Stěžejní argumentační částí posudku je nález, v němž znalec v rámci své odbornosti označí zdroje svých informací (podklady), provede popis předmětu zkoumání a dalších souvisejících skutečností a jejich vzájemných interakcí, na podkladě čehož vlastní odbornou činností provede jejich vyhodnocení.

Znalecký posudek je tak jedinečným výsledkem autonomní lidské činnosti, na níž jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska odbornosti znalce. Znalecký posudek je proto výsledkem duševní činnosti znalce, jehož obsah je formován individuální tvůrčí a odbornou činností konkrétního znalce. Jako takový znalecký posudek obecně naplňuje definici tzv. díla vědeckého, jakožto odborného ztvárnění určitých myšlenek a závěrů. Takové dílo se dle odborné literatury projevuje mimo jiné „ve vědeckém stylu, ve vědecké struktuře díla, ve vědecké argumentaci, v používání vědeckých pojmů a vůbec v používání jazyka vědy. Vytvořením díla vědeckého jeho autor navenek prokazuje nejen své vědomosti, ale i svou schopnost a dovednost vědecky tvořit, což bývá v některých případech spojováno s určitými veřejnoprávními, popř. též pracovněprávními, důsledky.“[4]

S ohledem na uvedené platí, že požadovaný posudek představuje soubor dat a informací, které jsou bez patřičného odborného posouzení běžně nedostupné. K jeho vytvoření bylo třeba detailní znalosti problematiky i kvalitativně vyššího intelektuálního zapojení vlastní invence ze strany znalce. Znalecký posudek tak vznikl vlastní autonomní činností znalce jako jeho autora, v důsledku čehož povinný subjekt dovozuje, že požadovaný znalecký posudek představuje jedinečný výsledek tvůrčí činnosti konkrétního znalce jako jejich autora. 

Znalecký posudek je vyjádřen v objektivně vnímatelné podobě

Požadavek na povahovou vlastnost díla být objektivně (tj. smysly) vnímáno jako výsledek (i součást) tvůrčí činnosti, a v ní zvlášť tvůrčí kategorie vědy, je druhým definičním znakem autorského díla. Takový požadavek přímo vyplývá z funkčního vymezení institutu autorského díla.

Je nepochybné, že znalecký posudek vypracovaný v písemné podobě je zachycen ve smysly objektivně vnímatelné podobě, má hmotný substrát a lze s ním právně nakládat. Definiční znak možnosti znalecký posudek objektivně vnímat tak je zcela zřejmě naplněn.

Povinný subjekt tak na základě výše uvedeného dovozuje úplné naplnění všech zákonných znaků autorského díla ve vztahu ke znaleckému posudku.

Poskytnutím znaleckého posudku by byla porušena ochrana práv třetích osob k autorskému dílu

Povinný subjekt v souvislosti se znaleckým posudkem uvádí, že odborné posouzení skutečností, které byly předmětem požadovaného znaleckého posudku, nespadá do činnosti povinného subjektu a nemůže se jednat o informace, které by souvisely s činností povinného subjektu ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ. Požadovaný znalecký posudek přitom obsahuje pouze odborné posouzení konkrétních otázek, které bylo zpracováno výhradně pro vnitřní potřebu povinného subjektu, což je v daném znaleckém posudku výslovně uvedeno. Fakt, že znalecký posudek zpracoval odlišný subjekt od subjektu povinného, pak zároveň vede k přípustnému omezení práva na informace, a tedy k odmítnutí žádosti za situace, kdy by poskytnutím informace byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.[5]

V projednávané věci tak bylo třeba zabývat se otázkou, zda by poskytnutím požadovaného znaleckého posudku nebyla porušena autorská práva znalce, a to především ve vztahu k licenčním ujednáním mezi povinným subjektem a znalcem. V této souvislosti pak povinný subjekt odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. prosince 2014, č. j. 3 As 55/2014-33, v němž Nejvyšší správní soud ve vztahu k v daném případě požadované právní analýze dovodil, že smlouva s autorem by vždy měla výslovně umožnit poskytnutí díla třetím osobám a pouhý fakt, že byla analýza zpracována pro účely realizace působnosti povinného subjektu, tedy sám o sobě k poskytnutí informace v režimu InfZ nepostačuje. Uvedené závěry lze ovšem aplikovat i na projednávanou věc, neboť právní analýza obdobně jako znalecký posudek odborně podává odpověď na zadanou odbornou otázku a jejich povaha z hlediska naplnění zákonných znaků autorského díla je obdobná.

V této souvislosti pak povinný subjekt uvádí, že smluvní ujednání s autorem znaleckého posudku výslovné zmocnění k poskytování díla třetím subjektům nezakotvuje. Znalecký posudek naopak obsahuje výslovné ustanovení, že je zpracován pro interní účely zadavatele (tj. TSK) a nesmí být poskytnut třetím osobám bez předchozího souhlasu znalce, který v tomto případě nebyl udělen.  Povinný subjekt tak není nositelem práv, která by mu umožňovala nakládat s majetkovými právy ke znaleckému posudku, a zároveň se nejedná se o zaměstnanecké dílo, ani těmito právy povinný subjekt nedisponuje na základě licenčního ujednání.

Povinný subjekt tedy uzavírá, že poskytnutím znaleckého posudku by došlo k zásahu do ochrany práv znalce ke znaleckému posudku.

Závěr

Z výše uvedeného odůvodnění vyplývá, že ve vztahu ke znaleckému posudku byly naplněny všechny definiční znaky autorského díla v souladu s § 2 odst. 1 AutZ. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt není vykonatelem majetkových práv k autorskému dílu v podobě požadovaného znaleckého posudku, a jeho poskytnutím by tak došlo k porušení ochrany práv třetích osob k autorskému dílu, podmínky pro aplikaci § 11 odst. 2 písm. c) InfZ, a tedy vydání tohoto rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, jsou beze zbytku dány.

[1] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. prosince 2014, č. j. 3 As 55/2014-33.[1] viz zvláštní část důvodové zprávy k zákonu č. 61/2006 Sb., k bodu 23.

[2] DÖRFL, Luboš. 4.2.2 Náležitosti znaleckého posudku – jeho forma dnes. In: DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 94.

[3] K obsahovým náležitostem znaleckého posudku se vyjádřil Nejvyšší soud například v rozsudcích ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. 28 Cdo 329/2010, nebo ze dne 10. března 2015, sp. zn. 28 Cdo 5138/2014.

[4] TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 [Autorské dílo]. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 15, marg. č. 2.

 

 

Žádost:

Jakým způsobem bylo naloženo s nahlášením závady s evidenčním číslem WZQKQJE3.

 • datum nahlášení: 04.02.2022
 • městská část: PRAHA 5
 • ulice: TROJDÍLNÁ 403/6
 • druh: Závady na komunikacích - Chodníky - Chybějící dlažba
 • popis závady: Dobrý den, v posledním čísle časopisu Pětka (vydává MČ Praha 5) jsem se dočetla zajímavou odpověď ve věci péče o stav chodíků. Z odpovědi vyplynulo, že chodníky jsou ve správě Technické správy komunikací hl. města Prahy a MČ na ně může přispívat z peněz vybraných ze zón placeného státní. Bydlím v ulici v Cibulkách 403/11, která sousedí s ulicí Trojdílnou, kde je placená zóna stání. Chodník sousedící s touto zónu je již po léta zarostlý v trávě a prakticky přestal existovat. Každé ráno když nastupuji do auta a nevím, zda šlápnu do psího exkrementu, který není ve vysoké trávě vůbec vidět a pokud auto parkuje ve spodní části ulice, kde živé ploty málem přerůstají až do silnice, si říkám, že je něco opravdu v nepořádku. Chápu, že za stav živých plotů v soukromých domech TSK nemůže, nicméně si myslím, že má z moci úřední větší možnosti než kterýkoliv ze sousedů. Jako doklad zasílám pár snímků pořízených v letních měsících. Chtěla jsem se zeptat, zda by šlo situaci změnit, abychom nastupovali do svých vozů v zónách placeného stání v důstojnějších podmínkách.

 


Odpověď:

Níže uvádíme průběh řešení závady evidované v systému TSK pod číslem WZQKQJE3.

4.2. byla závada zadána do webového formuláře na stránkách TSK a byla automaticky přidělena příslušnému správci

14.2. byla přijata příslušným oddělením TSK zabývajícím se správou komunikace s komentářem „Prostor o němž je zmínka, je uveden jako zeleň s pěším provozem. Takto je zařazen od roku 2019. Nicméně provedení vjezdů naznačuje, že v těchto místech nikdy nebyl zpevněný chodník v celé délce. Žádost o úpravu zeleně předáváme oddělení správy zeleně.“

10.5. byla závada předána oddělení správy zeleně TSK.

Na základě výše uvedeného zpracování závady se podnětu ujalo oddělení správy zeleně, které se několikrát snažilo provést seč, nicméně z důvodu parkujících vozidel podél obruby nebylo toto možné. V tuto chvíli je naplánováno provést seč v době probíhajícího blokového čištění, které má již stanovený termín na 23.9.2022.

 

Žádost:

Ve věci parkování na území hlavního města Praha:

 

 1. Zprostředkování výběru parkovného pro povinného prostřednictvím parkovacích automatů bylo zajišťováno na základě Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání č. 9/15/6400/013 ze dne 25.9.2015 uzavřené se společností Eltodo a.s. Smlouva je uveřejněna v registru smluv na adrese: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2555118.  V registru smluv však chybí přílohy. Žádáme o poskytnutí jejich kopií. Společnost Eltodo a.s. byla vybrána na základě Veřejné zakázky (dále jen VZ) Evidenční číslo VZ 489505, žádáme o informaci, kolik soutěžitelů se do této soutěže přihlásilo a které to byly. Dále žádáme o sdělení, jaké bylo plnění ze strany povinného ve prospěch dodavatele za v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 a za první tři měsíce roku 2022.

 

 1. Zprostředkování výběru parkovného pro povinného prostřednictvím elektronických aplikací bylo zajišťováno na základě Smlouvy o vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění č. 9/15/6400/016 ze dne 11.11.2015 uzavřené se společností ALTRON Bussiness Solution a.s. (od roku 2020 Itego a.s.). Smlouva je uveřejněna v registru smluv na adrese: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2744302 V registru smluv však chybí přílohy. Žádáme o poskytnutí jejich kopií. Společnost byla vybrána na základě Veřejné zakázky (dále jen VZ) Evidenční číslo VZ 489504, žádáme o informaci, kolik soutěžitelů se do této soutěže přihlásilo a které to byly. Dále žádáme o sdělení, jaké bylo plnění ze strany povinného ve prospěch dodavatele za v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 a za první tři měsíce roku 2022.

 


Odpověď:

Ad 1)

Přílohy smlouvy přikládáme v Příloze č.1 ELTODO a.s._přílohy

Celkem se jednalo o pět uchazečů:

1.         Společnost "Sdružení BAK a ISParking Servis"; vedoucí účastník: BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177 541 01 Trutnov, IČO 28402758

2.         VINCI Park CZ a.s. Washingtonova 17, 110 00 Praha, IČO 26198631

3.         ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO 45274517

4.         City Parking Group s.r.o. Londýnská 506/41, 120 00 Praha 2, IČO 28968506

5.         EEI s.r.o. Laurinská 18, 81101 Bratislava, SR, IČO 35871113

 

Tabulka přehledu plnění:

Dodavatel

ELTODO a.s.

Poznámka

číslo smlouvy

9/15/6400/013

 

rok

   

2017

74 371 974.39 Kč

 

2018

141 209 922.92 Kč

 

2019

118 093 997.32 Kč

 

2020

112 151 027.21 Kč

 

2021

33 452 616.38 Kč

 

2022

0.00 Kč

1-3/2022

CELKEM

479 279 538.22 Kč

 

Částky jsou uváděny bez DPH

 

Ad 2)

Přílohy smlouvy přikládáme v Příloze č.2 Altron a.s. přílohy.

Celkem se jednalo o šest uchazečů:

1.         Wincor Nixdorf s.r.o., IČO 25784528, sídlo Praha 6, Lužná 591, PSČ 16000

2.         ALTRON Business Solutions, a.s., IČO 24230031, sídlo Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4           

3.         YOUR SYSTEM, spol. s r.o., IČO 00174939, sídlo Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00

4.         Společnost „Sdružení ERIKA, a.s. + ERIKA SOLUTIONS, s.r.o.“; vedoucí účastník ERIKA, a.s., IČO 25098900, Praha 1, Na Příkopě 9-11

5.         Tempest Czech, s.r.o., IČO 25094670, sídlo Lazarská 11/6, 120 00, Praha - Nové Město

6.         MATERNA Communications a.s., IČO 25949098, sídlo Praha 3, Vinohradská 2396/184, PSČ 13052

Tabulka přehledu plnění:

Dodavatel

Altron Business solutions a.s.

Poznámka

číslo smlouvy

9/15/6400/016

 

rok

   

2017

5 780 739.53 Kč

 

2018

13 646 547.52 Kč

 

2019

11 800 576.61 Kč

 

2020

11 977 478.03 Kč

 

2021

16 323 285.82 Kč

 

2022

5 488 147.74 Kč

1-3/2022

CELKEM

65 016 775.25 Kč

 

Částky jsou uváděny bez DPH

 

Žádost:

 1. Kolik reklamních zařízení provozovaných některou ze společností skupiny „Eurobillboard“ TSK Praha odstranila mezi 1. 1. 2020 a dnešním dnem
 2. Kolik pracovníků, kolik vozidel, případně jaké jiné významné vybavení typu např. vysokozdvižné plošiny či jeřábu, musí TSK Praha zpravidla vyčlenit na odstranění/demontáž jednoho takového reklamního zařízení
 3. Vznikly TSK Praha v souvislosti s odstraňováním těchto reklamních zařízení jakékoliv náklady?
 1. Pokud ano, nárokovala TSK Praha alespoň část těchto nákladů po některé ze společností skupiny „Eurobillboard“?  Pokud ano, jaké celkové výše dosáhl nárok TSK Praha?
 2. Pokud ne, z jakého důvodu TSK Praha neuplatnila vůči společnostem skupiny „Eurobillboard“ žádný nárok na náhradu nákladů?
 1. Vznesla naopak některá ze společností skupiny „Eurobillboard“ jakýkoliv nárok vůči TSK Praha a to např. za poškození reklamního zařízení, náhradu ušlého zisku, apod.?
 2. Vyplatila TSK Praha některé ze společností skupiny „Eurobillboard“ jakoukoliv finanční částku na základě nároku dle bodu 4) či z jiného právního důvodu?  Pokud ano, o jakou částku se jednalo? 

 

Poté, co dojde k odstranění/demontáži některého nelegálního reklamního zařízení provozovaného některou ze společností skupiny „Eurobillboard“, bývá toto zpravidla uskladněno v prostorách TSK Praha do doby, než si jej provozovatel reklamního zařízení vyzvedene.  V této souvislosti prosím o následující informace:

 

 1. Kdy naposledy si zástupce některé ze společností skupiny „Eurobillboard“ od TSK Praha vyzvedl takové demontované zařízení?
 2. Byla zástupcem dle bodu 6) osoba nesoucí některé z následujících jmen (prosím o odpověď ANO/NE jednotlivě ke každému jménu).
 1. Anton Fischer
 2. Oliver Fischer
 3. Jan Strohmayer
 4. Tomáš Plánský
 5. Lubomír Tomandl
 6. Michal Zachař
 7. Jan Geier

 


Odpověď:

Ad 1)

TSK neeviduje odstraněná reklamní zařízení podle jejich majitele či provozovatele a nemá povinnost takové evidence podle platné právní úpravy ani smluvních vztahů. Odhadem se jedná o několik desítek nelegálních reklamních zařízení vlastněných či provozovaných společnostmi ze skupiny „Eurobillboard“.

 

Ad 2)

Odstranění nelegálních reklamních zařízení TSK realizuje prostřednictvím zasmluvněné externí společnosti. Zpravidla se jedná o jedno vozidlo a dva pracovníky.

 

Ad 3)

ANO, TSK úhradu nákladů spojených s uskladněním nárokovala. Obdržela částku ve výši 15.502,- Kč, po kterém došlo k vydání reklamních zařízení.

Ad 4)

Ano, bylo nám doručeno několik výzev k úhradě dluhu za poškození reklamních zařízení.

Ad 5)

NE.

Ad 6)

21. 12. 2020

Ad 7)

 1. Anton Fischer - NE
 2. Oliver Fischer - ANO
 3. Jan Strohmayer - NE
 4. Tomáš Plánský - NE
 5. Lubomír Tomandl – NE
 6. Michal Zachař - NE
 7. Jan Geier - NE

 

Žádost:

Tímto žádáme na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zaslání předmětné výzvy a sdělení informace, kdy, komu všemu a jakým způsobem byla tato výzva zaslána.“

 

Dotaz se vztahuje k odpovědi TSK č. j. TSK/Zde059/2022 ze dne 19. 07. 2022 ve znění:

K požadavku:

„Podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 4151/6, k. ú. Dejvice odstraněna a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění. K odstranění došlo v týdnu od 27. června 2022.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK reklamní zařízení uvedené v příloze Vaší žádosti odstraňovala z pozemku parc. č. 4169/8 k.ú. Dejvice na kterém se skutečně nacházelo, nikoliv z pozemku parc. č. 4151/6, jak je chybně uvedeno ve Vaší žádosti.  Zařízení bylo odstraněno na podnět Magistrátu hl. m. Prahy, neboť pozemek, na kterém se zařízení nacházelo, je ve vlastnictví hl. m. Prahy.  Výzva k odstranění nelegálně umístěného reklamního zařízení byla zaslána Vám, vlastníku i provozovateli.  Informaci o možnosti vyzvednutí odstraněného reklamního zařízení poskytne příslušný útvar TSK jeho vlastníkovi, případně osobě, která se prokáže právním titulem k poskytnutí této informace.

 

TSK odeslala tři výzvy, které přikládáme.  Informace o adresátech a datu výzev naleznete v jednotlivých přílohách.  Výzvy jsou standardně odesílány prostřednictvím datové schránky, případně poštou.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byly reklamní plochy odstraněny z GPS souřadnic: 50.119350, 14.501810 a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zdali nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněná reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK uvedené reklamní zařízení neodstraňovala, odpověď na výše uvedené dotazy tak nespadá do působnosti TSK, v souladu s §14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona TSK žádost odkládá.

 

Žádost:

ve věci účelové komunikace umístěné na křižovatce ulic Nádražní a Strakonické na Praze 5 (dále jen „Komunikace“).  Komunikace ústí z ulice Nádražní a propojuje se s ulicí Strakonická v místě čerpací stanice ORLEN Benzina.  Níže přikládáme fotografii objektu čerpací stanice z leteckého pohledu a dále i z pohledu od ulice Nádražní.  Komunikace má být dle dopravního značení, umístěného na odbořce ke Komunikaci z ulice nádražní, využívána pro energetické společnosti.

Žádáme o zaslání následujících informací v co nejkratším termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne přijetí této žádosti:

 1. Za jakým účelem byla Komunikace vybudována?
 2. Termín výstavby Komunikace, tj. od kdy do kdy probíhala výstavba Komunikace
 3. Jakým způsobem a kdy byla naše společnost informována o výstavbě Komunikace na čerpací stanici ORLEN Benzina?

 


Odpověď:

Ad 1 – Ad 2)

TSK eviduje ve své správě pouze prvních 48 m účelové komunikace po odbočení na jih k Rozpojovací stanici obsluhovanou PRE. V následujícím obrázku vyznačeno žlutou šrafou.

 

Stavba účelové komunikace byla předána do správy TSK připojeným protokolem o převodu hmotného investičního majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy č. 95/06a od Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy v roce 2006, který byl jejím investorem. Účel stavby je stručně popsán ve Vyčíslení pořizovací hodnoty, stejně tak i termín výstavby, dokument je součástí přílohy.

 

 

 

 

 

 

Ad 3)

TSK výstavbu nezajišťovala, vymezenou část komunikace převzala až po její výstavbě.  Odpověď na tento bod nespadá do působnosti TSK, TSK uvedenou informací nedisponuje a nemá povinnosti jí disponovat dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů.

 

Žádost:

Na poskytnutí „kopie návrhu dalšího postupu ve věci staveb pro reklamu na městských pozemcích dle specifikace v důvodové zprávě usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2466, ze dne 11.10.2021. Jde o usnesení k návrhu na zpracování návrhu řešení pro otázku sporných staveb pro reklamu na pozemcích ve správě Magistrátu hl.m. Prahy.  Když Kverulant v lednu 2022 tohoto roku žádal TSK o jeho kopii, dozvěděl se, že návrh stále není hotov a bude nejdřív v druhé polovině tohoto roku: „Na základě souhlasu magistrátu hl. m. Prahy došlo k posunu termínu určenému pro zpracování Vámi požadovaného dokumentu na 30. 6. 2022. Návrh dokumentu je v současné době ve fázi zpracování, následně bude projednán a po schválení Radou hl. m. Prahy bude zveřejněn.“

 


Odpověď:

Návrh dalšího postupu ve věci staveb pro reklamu na městských pozemcích nebyl doposud vytvořen, neboť třetí strany (zejména některé stavební úřady jednotlivých městských částí) doposud neposkytly data nezbytná pro tvorbu dokumentu.  Stav věci byl s Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) projednán a MHMP je se situací srozuměn.  Dokument bude vytvořen po obdržení nezbytných podkladů od třetích stran.  S odkazem na § 2 odst. 4 zákona TSK informaci neposkytuje, neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

 

Žádost:

Týkajícím se parkování na území hlavního města Praha v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 a za první tři měsíce roku 2022.

 

 1. Kolik bylo prodáno rezidenčních parkovacích oprávnění? Uveďte počty a cenu za jednotlivé roky a za jednotlivé městské části.
 2. Kolik bylo rezidenčních parkovacích míst? Uveďte počty za jednotlivé roky a za jednotlivé městské části.
 3. Kolik činila celková suma zaplacená za parkování za jednotlivé roky? Kolik bylo vybráno v parkovacích automatech? Kolik prostřednictvím elektronických aplikací? Kolik jiným způsobem? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 4. Kolik činil příjem povinného z parkování za jednotlivé roky? Kolik činil příjem z parkovacích automatů? Kolik prostřednictvím elektronických aplikací? Kolik jiným způsobem? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 5. Jak povinný použil peníze vybrané na parkování. Uveďte údaje za jednotlivé roky.
 6. Jak bylo zajišťováno zprostředkování výběru parkovného pro povinného prostřednictvím parkovacích automatů? Žádáme o kopie platných smluv. Jak byli tito zprostředkovatelé vybráni? Pokud proběhlo výběrové nebo koncesní řízení, žádáme o informace o něm.
 7. Jak bylo zajišťováno zprostředkování výběru parkovného pro povinného prostřednictvím elektronických aplikací? Žádáme o kopie platných smluv. Jak byli tito zprostředkovatelé vybráni? Pokud proběhlo výběrové nebo koncesní řízení, žádáme o informace o něm.
 8. Jak bylo zajišťováno zprostředkování výběru parkovného pro povinného jiným způsobem, než jsou automaty či elektronické aplikace. Žádáme o kopie platných smluv. Jak byli tito zprostředkovatelé vybráni? Pokud proběhlo výběrové nebo koncesní řízení, žádáme o informace o něm.
 9. Kolik činily náklady povinného na provádění kontroly parkování bez zaplaceného parkování? Žádáme o vyčíslení nákladů za jednotlivé roky.
 10. Jak byla zajišťována kontrola parkování bez zaplaceného parkování? Žádáme o kopie platných smluv. Jak byly tito kontroloři vybráni? Pokud proběhlo výběrové řízení, žádáme o informace o něm.
 11. Jaká byla celková plocha parkovacích míst na kterých povinný, resp. koncesionáři vybíraly parkovné. Uveďte členění na jednotlivé roky.
 12. Jak byl vyhodnocován systém parkování? Poskytněte kopie všech studií, které má povinný k dispozici od roku 2017. Jak tyto studie vznikly? Jaké bylo jejich zadání? Kolik za ně povinný zaplatil? Věnoval se povinný problematice problematického placení parkování bez chytrého mobilního telefonu?
 13. Jak byl vyhodnocován systém parkování pro elektromobily? Poskytněte kopie všech studií, které má povinný k dispozici od roku 2017. Jak tyto studie vznikly? Jaké bylo jejich zadání? Kolik za ně povinný zaplatil? Chystá se povinný zpoplatnit parkování elektromobilů?
 14. Kolik vozidel je zproštěno z placení parkovného? Uveďte počty za jednotlivé roky. Jak jsou tato vozidla vybírána?

 


Odpověď:

Ad 1)

Tuto informaci TSK nemá k dispozici a nemá povinnost jí disponovat podle platné právní úpravy či smluvních vztahů. Prodej dlouhodobých parkovacích oprávnění kategorie Rezident zajišťují přímo jednotlivé městské části.

Ad 2)

Veškeré informace týkající se počtu parkovacích míst v ZPS jsou pro období 2017-2020 dostupné v Ročenkách dopravy TSK na adrese:

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/nabidka-sluzeb/rocenky

Údaje pro rok 2021 přikládáme v příloze č.1

Údaje pro měsíce leden - březen 2022 přikládáme v příloze č.2-4.

Ad 3)

Informace požadované v tomto bodě se týkají věcné působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nespadají do působnosti TSK. Dle informací dostupných TSK Vám odpověď na tento dotaz byla zaslána Magistrátem hl. m. Prahy dne 12.07.2022 samostatným dopisem Č. j.: MHMP 1266259/2022.

Ad 4)

Informace požadované v tomto bodě se týkají věcné působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nespadají do působnosti TSK. Dle informací dostupných TSK Vám odpověď na tento dotaz byla zaslána Magistrátem hl. m. Prahy dne 12.07.2022 samostatným dopisem Č. j.: MHMP 1266259/2022.

Ad5)

Informace požadované v tomto bodě se týkají věcné působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nespadají do působnosti TSK. Dle informací dostupných TSK Vám odpověď na tento dotaz byla zaslána Magistrátem hl. m. Prahy dne 12.07.2022 samostatným dopisem Č. j.: MHMP 1266259/2022.

 

Ad6)

Bylo zajišťováno na základě Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání č. 9/15/6400/013 ze dne 25.9.2015 uzavřené se společností Eltodo a.s. Smlouva je uveřejněna v registru smluv na adrese:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2555118

Společnost Eltodo a.s. byla vybrána na základě Veřejné zakázky (dále jen VZ) Evidenční číslo VZ 489505, viz Věstník veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen "VVZ")

Datum vyhlášení VZ 22.7.2014 Odeslání formuláře do systému pro zveřejnění VVZ

Datum uveřejnění ve VVZ 31.7.2014

Lhůta pro podání nabídek 22.1.2015

Ad7)

Bylo zajišťováno na základě Smlouvy o vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění č. 9/15/6400/016 ze dne 11.11.2015 uzavřené se společností ALTRON Bussiness Solution a.s. (od roku 2020 Itego a.s.). Smlouva je uveřejněna v registru smluv na adrese:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2744302

Společnost byla vybrána na základě Veřejné zakázky (dále jen VZ) Evidenční číslo VZ 489504, viz. Věstník veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen "VVZ").

Datum vyhlášení VZ 22.7.2014 Odeslání formuláře do systému pro zveřejnění VVZ

Datum uveřejnění ve VVZ 31.7.2014

Lhůta pro podání nabídek 16.1.2015

Ad8)

Informace požadované v tomto bodě se týkají věcné působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nespadají do působnosti TSK. Dle informací dostupných TSK Vám odpověď na tento dotaz byla zaslána Magistrátem hl. m. Prahy dne 12.07.2022 samostatným dopisem Č. j.: MHMP 1266259/2022.

Ad9)

Částky za mobilní monitoring jsou uvedeny bez DPH

rok 2017 10.568.829,95 Kč

rok 2018 37.285.775,70 Kč

rok 2019 55.364.925,59 Kč

rok 2020 69.389.031,77 Kč

rok 2021 84.696.170,83 Kč

rok 2022 (1-3/2022) 23.127.218,78

 

Ad10)

Byla zajišťována na základě Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání č. 9/15/6400/013 ze dne 25.9.2015 uzavřené se společností Eltodo a.s. Smlouva je uveřejněna v registru smluv na adrese:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2555118

Společnost Eltodo a.s. byla vybrána na základě Veřejné zakázky (dále jen VZ) Evidenční číslo VZ 489505 viz. Věstník veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen "VVZ")

Datum vyhlášení VZ 22.7.2014 Odeslání formuláře do systému pro zveřejnění VVZ

Datum uveřejnění ve VVZ 31.7.2014

Lhůta pro podání nabídek 22.1.2015

Od 1.4.2021 probíhá kontrola na základě Smlouvy o poskytování služeb monitoringu dopravy v klidu č. 6/21/3046/012 uzavřené na základě jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávaní VZ ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uveřejněna v registru smluv na adrese:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18687327

Kontrola parkování bez zaplaceného parkování probíhá automaticky monitorovacími vozy. Shromážděné podklady jsou následně vyhodnocovány Městskou policií hl. m. Prahy.

Ad11)

Vámi požadovanou informaci TSK nedisponuje a nemá tuto povinnost dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.  Zjištění tohoto údaje by vedlo k vytváření nové informace.  V souladu s § 2 odst. 4 Informačního zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Ad12)

Informace požadované v tomto bodě se týkají věcné působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nespadají do působnosti TSK. Dle informací dostupných TSK Vám odpověď na tento dotaz byla zaslána Magistrátem hl. m. Prahy dne 12.07.2022 samostatným dopisem Č. j.: MHMP 1266259/2022.

Ad13) Informace požadované v tomto bodě se týkají věcné působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nespadají do působnosti TSK. Dle informací dostupných TSK Vám odpověď na tento dotaz byla zaslána Magistrátem hl. m. Prahy dne 12.07.2022 samostatným dopisem Č. j.: MHMP 1266259/2022.

Ad14)

Informace požadované v tomto bodě se týkají věcné působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nespadají do působnosti TSK. Dle informací dostupných TSK Vám odpověď na tento dotaz byla zaslána Magistrátem hl. m. Prahy dne 12.07.2022 samostatným dopisem Č. j.: MHMP 1266259/2022.

 

Žádost:

na zpřístupnění a poskytnutí následujících informací a listin a jejich zaslání prostřednictvím služby elektronických komunikací a to poskytnutí kopie opatření či jiného rozhodnutí, kterým byla stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci K Betonárně, k.ú. Řeporyje a na základě nichž bylo údajně dne 19.12.1995 Technickou správou komunikací instalováno dopravní značení B1-zákaz vjezdu všech vozidel včetně dodatkového značení E13, na této komunikaci.

 


Odpověď:

Vámi uvedená komunikace není ve správě TSK.  Dle informace v pasportu vedeném TSK je správcem uvedeného dopravního značení MČ Praha 13.

 

Vzhledem k tomu, že požadované informace se nevztahují k působnosti TSK, TSK v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona Vaši žádost odkládá.

 

Žádost:

týkajících se Smlouvy o nájmu č. 9/20/4700/015 ze dne 25. 06. 2020 mezi společnostmi Holešovický trojúhelník a.s. a TSK (dále jen „žádost“), v rámci které požadujete poskytnout:

 

 1. Vyúčtování nákladů vč. potvrzeného soupisu prací a dodávek, dle Smlouvy jako „Práce Pronajímatele“, které dle bodu 5.3. Smlouvy Pronajímatel provedl na své náklady až do výše 520/EUR/m2.  Čisté pronajímané plochy kancelářských prostor, dle Smlouvy jako „Příspěvek Pronajímatele“.
 2. Vyúčtování nákladů vč. potvrzeného soupisu prací a dodávek, které dle bodu 5.4. Smlouvy přesáhly tzv. „Příspěvek Pronajímatele“, a které dle tohoto bodu Smlouvy byly uhrazeny formou „Mimořádného nájemného“,
 3. Fakturaci a vyúčtování „Mimořádného nájemného“ dle bodu 5.4 Smlouvy, a to v rozsahu všech takových plateb, které byly od počátku nájmu hrazeny nad rámec ujednání o výši nájmu dle bodu 6.1. Smlouvy za překročení částky dle „Příspěvku Pronajímatele“,
 4. Fakturaci na základě bodu 5.5. Smlouvy, tedy doklady související s odměnou za koordinaci Prací Pronajímatele,
 5. Předávací protokol či jiný dokument dle bodu 5.8. Smlouvy prokazující, že Pronajímatel řádně dokončil Práce Pronajímatele nejpozději ke dni 1.4.2021, případně doklad prokazující uplatnění smluvní pokuty dle bodu 5.6. Smlouvy ze strany Pronajímatele Nájemci,
 6. Konečné cenové nabídky předložené v rámci tzv. otevřeného výběrového řízení na generálního dodavatele, které organizoval Pronajímatel dle bodu 5.5. Smlouvy a potvrzení Nájemce o zvolení nejvýhodnější nabídky na generální ho dodavatele stavebních prací (Fit – out),
 7. Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy a smlouvu, na základě které byl tento znalecký posudek objednán,
 8. Dokument prokazující, že byla Nájemcem či Pronajímatelem přeměřena finální plocha nájmu určena dle metodiky v souladu s Přílohou č. 10 Smlouvy.

 


Odpověď:

Dne 22. 07. 2022 Vám TSK sdělila, že vyřízení dotazů obsažených v žádosti vyžaduje vyhledání požadovaných informací v jiné úřadovně, která je oddělena od úřadovny vyřizující žádost a zároveň vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti. Z tohoto důvodu TSK podle § 14 odst. 7 písm. a) a b) Informačního zákona prodloužila zákonem stanovenou lhůtu k vyřízení žádosti o 10 dní. 

 1. K Vašim dotazům, s výjimkou dotazu pod bodem g) v  části žádající poskytnout: Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy o nájmu č. 9/20/4700/015 ze dne 25. 06. 2020 mezi společnostmi Holešovický trojúhelník a.s. a TSK dále sdělujeme:

Při vyhledávání podkladů pro odpovědi na dotazy TSK zjistila, že zpracování odpovědí na Vaše dotazy vyžaduje větší časovou zátěž, TSK nedisponuje Vámi požadovanými dokumenty v elektronické podobě, dokumenty je třeba dohledat, často i v archivních složkách umístěných v externím archivu, podklady je třeba zpracovat tak, aby mohla být informace poskytnuta, do zpracování je třeba zapojit celkem 3 zaměstnance TSK, k dotazům pod body a), f) a h) je navíc nezbytné vyžádat si součinnosti pronajímatele.

Z výše uvedeného je patrné, že zpracování Vámi požadovaných podkladů by bylo spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním, celková předpokládaná časová dotace na zpracování odpovědi na dotazy s výjimkou dotazu pod bodem g) v části „Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy“, je min. 40 hodin. S ohledem na tuto skutečnost požadujeme v souladu s § 17 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „Zákon“), úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání v souladu s oficiálním sazebníkem úhrad za poskytování informací zveřejněným na webu www.tsk-praha.cz ve výši 250,- Kč/hodina.

 

V souladu s § 17 odst. 3 Zákona níže vyčíslujeme požadovanou úhradu:

Požadovaná částka k úhradě: 40 hodin x 250,- Kč/hod = 10.000,- Kč

 

Poskytnutí Vámi požadované informace je podmíněno zaplacením vyčíslené úhrady.  V případě Vašeho zájmu o poskytnutí informace za podmínek výše vyčíslené úhrady, zašlete prosím potvrzení o provedené platbě do datové schránky povinného subjektu s uvedením: „žádost č.060 106/1999 Sb., úhrada nákladů“. 

 

Pokud do 60 dnů ode dne tohoto oznámení výše požadovanou úhradu nezaplatíte, TSK jakožto povinný subjekt žádost odloží.

 

 

 1. K Vašemu požadavku pod bodem g) v části žádající poskytnout: Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy o nájmu č. 9/20/4700/015 ze dne 25. 06. 2020 mezi společnostmi Holešovický trojúhelník a.s. a TSK.

 

vydává povinný subjekt

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

„g) Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy“

 

ŽÁDOST SE ODMÍTÁ

Na základě § 11 odst. 2 písm. c) InfZ: „Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“).

Odůvodnění:

Při posuzování povinnosti (a rovněž oprávnění) povinného subjektu požadovanou informaci poskytnout bylo povinným subjektem přihlíženo zejména k jejímu charakteru, přičemž povinný subjekt dospěl k názoru, že požadovaný znalecký posudek naplňuje všechny zákonné znaky autorského díla definovaného obecně závaznými právními předpisy, jak je v podrobnostech rozvedeno níže, a v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) InfZ je tak dán důvod pro jeho neposkytnutí a odmítnutí žádosti žadatele ve vymezené části žádosti.

Ochrana práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti je stejně jako právo na informace zaručena Listinou základních práv a svobod (viz čl. 34 LZPS), přičemž podrobnosti této ochrany stanoví zákon. Ve smyslu § 11 odst. 2 písm. c) InfZ pak platí, že „povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským“. Ochrana autorských práv spočívá na koncepci, dle níž povinný subjekt požadovanou informaci, která je předmětem duševního vlastnictví, resp. práva autorského, poskytne, avšak pouze v případě, kdy povinný subjekt vykonává práva, která mu umožňují nakládat s tímto předmětem (především v případě zaměstnaneckých děl, na základě licenčního ujednání atd.). Pokud by ovšem poskytnutím informace měla být porušena ochrana autorských práv třetích osob stanovená zvláštním zákonem, konkrétně autorským zákonem, pak má povinný subjekt povinnost tuto informaci žadateli odepřít.[1]

Povinný subjekt, pokud jde o výklad pojmu „autorské dílo“, odkazuje na § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), z něhož plyne následující definice:

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.“

Autorské dílo je tedy, jak vyplývá ze samotného znění AutZ, tvořeno souhrnem definičních znaků, mezi něž patří především kumulativní splnění podmínek, (i) že dílo je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora a (ii) že je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

Znalecký posudek je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti znalce

Znalecký posudek představuje prostředek pro vyjádření odborných závěrů o skutečnostech, které má znalec podáním znaleckého posudku objasnit. Účelem znaleckého posudku je na podkladě zvláštních odborných znalostí posoudit určité skutečnosti a podat systematicky uspořádanou a postupem zvolené odbornosti odůvodněnou, pravdivou a správnou odpověď na zadanou skutkovou otázku, která bude vycházet ze současného stavu poznání dané problematiky.[2] Kromě zákonem předepsaných formálních náležitostí znalecký posudek musí obsahovat dle názorů literatury i judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu též správný metodický a procesní postup znalce (obsahové náležitosti) a musí mít určité základní vlastnosti – musí vést k odborně správnému, přesvědčivému a přezkoumatelnému závěru.[3]

Náležitosti znaleckého posudku stanoví zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „ZoZN“). V § 28 odst. 1 ZoZN jsou vytyčeny základní požadavky na znalecký posudek, kterými je jeho úplnost, správnost a přezkoumatelnost. Za formální součásti § 28 odst. 2 ZoZN označuje titulní stranu, zadání, výčet podkladů, nález, posudek, odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku, závěr, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku, znaleckou doložku a otisk znalecké pečeti. Stěžejní argumentační částí posudku je nález, v němž znalec v rámci své odbornosti označí zdroje svých informací (podklady), provede popis předmětu zkoumání a dalších souvisejících skutečností a jejich vzájemných interakcí, na podkladě čehož vlastní odbornou činností provede jejich vyhodnocení.

Znalecký posudek je tak jedinečným výsledkem autonomní lidské činnosti, na níž jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska odbornosti znalce. Znalecký posudek je proto výsledkem duševní činnosti znalce, jehož obsah je formován individuální tvůrčí a odbornou činností konkrétního znalce. Jako takový znalecký posudek obecně naplňuje definici tzv. díla vědeckého, jakožto odborného ztvárnění určitých myšlenek a závěrů. Takové dílo se dle odborné literatury projevuje mimo jiné „ve vědeckém stylu, ve vědecké struktuře díla, ve vědecké argumentaci, v používání vědeckých pojmů a vůbec v používání jazyka vědy. Vytvořením díla vědeckého jeho autor navenek prokazuje nejen své vědomosti, ale i svou schopnost a dovednost vědecky tvořit, což bývá v některých případech spojováno s určitými veřejnoprávními, popř. též pracovněprávními, důsledky.“[4]

S ohledem na uvedené platí, že požadovaný posudek představuje soubor dat a informací, které jsou bez patřičného odborného posouzení běžně nedostupné. K jeho vytvoření bylo třeba detailní znalosti problematiky i kvalitativně vyššího intelektuálního zapojení vlastní invence ze strany znalce. Znalecký posudek tak vznikl vlastní autonomní činností znalce jako jeho autora, v důsledku čehož povinný subjekt dovozuje, že požadovaný znalecký posudek představuje jedinečný výsledek tvůrčí činnosti konkrétního znalce jako jejich autora. 

Znalecký posudek je vyjádřen v objektivně vnímatelné podobě

Požadavek na povahovou vlastnost díla být objektivně (tj. smysly) vnímáno jako výsledek (i součást) tvůrčí činnosti, a v ní zvlášť tvůrčí kategorie vědy, je druhým definičním znakem autorského díla. Takový požadavek přímo vyplývá z funkčního vymezení institutu autorského díla.

Je nepochybné, že znalecký posudek vypracovaný v písemné podobě je zachycen ve smysly objektivně vnímatelné podobě, má hmotný substrát a lze s ním právně nakládat. Definiční znak možnosti znalecký posudek objektivně vnímat tak je zcela zřejmě naplněn.

Povinný subjekt tak na základě výše uvedeného dovozuje úplné naplnění všech zákonných znaků autorského díla ve vztahu ke znaleckému posudku.

Poskytnutím znaleckého posudku by byla porušena ochrana práv třetích osob k autorskému dílu

Povinný subjekt v souvislosti se znaleckým posudkem uvádí, že odborné posouzení skutečností, které byly předmětem požadovaného znaleckého posudku, nespadá do činnosti povinného subjektu a nemůže se jednat o informace, které by souvisely s činností povinného subjektu ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ. Požadovaný znalecký posudek přitom obsahuje pouze odborné posouzení konkrétních otázek, které bylo zpracováno výhradně pro vnitřní potřebu povinného subjektu, což je v daném znaleckém posudku výslovně uvedeno. Fakt, že znalecký posudek zpracoval odlišný subjekt od subjektu povinného, pak zároveň vede k přípustnému omezení práva na informace, a tedy k odmítnutí žádosti za situace, kdy by poskytnutím informace byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.[5]

V projednávané věci tak bylo třeba zabývat se otázkou, zda by poskytnutím požadovaného znaleckého posudku nebyla porušena autorská práva znalce, a to především ve vztahu k licenčním ujednáním mezi povinným subjektem a znalcem. V této souvislosti pak povinný subjekt odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. prosince 2014, č. j. 3 As 55/2014-33, v němž Nejvyšší správní soud ve vztahu k v daném případě požadované právní analýze dovodil, že smlouva s autorem by vždy měla výslovně umožnit poskytnutí díla třetím osobám a pouhý fakt, že byla analýza zpracována pro účely realizace působnosti povinného subjektu, tedy sám o sobě k poskytnutí informace v režimu InfZ nepostačuje. Uvedené závěry lze ovšem aplikovat i na projednávanou věc, neboť právní analýza obdobně jako znalecký posudek odborně podává odpověď na zadanou odbornou otázku a jejich povaha z hlediska naplnění zákonných znaků autorského díla je obdobná.

V této souvislosti pak povinný subjekt uvádí, že smluvní ujednání s autorem znaleckého posudku výslovné zmocnění k poskytování díla třetím subjektům nezakotvuje. Znalecký posudek naopak obsahuje výslovné ustanovení, že je zpracován pro interní účely zadavatele (tj. TSK) a nesmí být poskytnut třetím osobám bez předchozího souhlasu znalce, který v tomto případě nebyl udělen.  Povinný subjekt tak není nositelem práv, která by mu umožňovala nakládat s majetkovými právy ke znaleckému posudku, a zároveň se nejedná se o zaměstnanecké dílo, ani těmito právy povinný subjekt nedisponuje na základě licenčního ujednání.

Povinný subjekt tedy uzavírá, že poskytnutím znaleckého posudku by došlo k zásahu do ochrany práv znalce ke znaleckému posudku.

Závěr

Z výše uvedeného odůvodnění vyplývá, že ve vztahu ke znaleckému posudku byly naplněny všechny definiční znaky autorského díla v souladu s § 2 odst. 1 AutZ. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt není vykonatelem majetkových práv k autorskému dílu v podobě požadovaného znaleckého posudku, a jeho poskytnutím by tak došlo k porušení ochrany práv třetích osob k autorskému dílu, podmínky pro aplikaci § 11 odst. 2 písm. c) InfZ, a tedy vydání tohoto rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, jsou beze zbytku dány.

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že Žádost o poskytnutí informací v rozsahu poskytnutí Znaleckého posudku, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy o nájmu č. 9/20/4700u/015 ze dne 25. 06. 2020 mezi společnostmi Holešovický trojúhelník a.s. a TSK., jak popsáno výše, odmítl. 

Žadateli bylo 8. 9. 2022 sděleno:

Dne 01. 08. 2022 Vám TSK V souladu s § 17 odst. 3 Informačního zákona zaslala vyčíslení nákladů z důvodu potřeby mimořádně rozsáhlého vyhledávání, požadovaná částka k úhradě činila 10.000,- Kč.  K Vašemu požadavku pod bodem g) v části žádající poskytnout: Znalecký posudek, na základě kterého byla ověřena výše Nájemného dle bodu 6.1. Smlouvy o nájmu č. 9/20/4700/015 ze dne 25. 06. 2020 mezi společnostmi Holešovický trojúhelník a.s. a TSK, vydala TSK rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které Vám bylo zasláno spolu se sdělením vyčíslení nákladů pod č.j. TSL/Zde/060/2/2022. 

 

Vzhledem k tomu, že požadovanou částku ve výši 10.000,- Kč jste uhradil, poskytujeme níže informace, s výjimkou informace, k níž bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, jak je uvedeno v textu výše:

 

Ad a) a b)

Informace jsou ve společné příloze s číselným označením 1.1. a 1.2.

 

Ad c)

Informace jsou v přílohách s číselným označením 2.1.-2.8.

 

Ad d)

Informace je v příloze s číselným označením 3.

 

Ad e)

Předávací protokol z 15. 06. 2021 je v příloze s číselným označením 4.1.  V příloze s číselným označením 4.2 je Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu, kterým došlo na základě dohody smluvních stran k posunu zahájení nájmu nejpozději od 01. 07. 2021.  Předání předmětu nájmu proběhlo tedy v souladu s dodatkem č. 1 v termínu, pro udělení smluvní pokuty nevznikl právní důvod.

 

Ad f)

Informace je v příloze s číselným označením 5.

 

Ad g)

Ve věci znaleckého posudku odkazujeme na rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ze dne 01. 08. 2022, č.j. TSK/Zde/060/2/2022.  Znalecký posudek byl vyhotoven na základě objednávky, nikoliv smlouvy; příslušnou objednávku zasíláme v příloze s číselným označením 6.

 

Ad h)

Informace je v příloze s číselným označením 7.[1] viz zvláštní část důvodové zprávy k zákonu č. 61/2006 Sb., k bodu 23.

[2] DÖRFL, Luboš. 4.2.2 Náležitosti znaleckého posudku – jeho forma dnes. In: DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 94.

[3] K obsahovým náležitostem znaleckého posudku se vyjádřil Nejvyšší soud například v rozsudcích ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. 28 Cdo 329/2010, nebo ze dne 10. března 2015, sp. zn. 28 Cdo 5138/2014.

[4] TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 [Autorské dílo]. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 15, marg. č. 2.

[5] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. prosince 2014, č. j. 3 As 55/2014-33.

 

Žádost:

Podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 4151/6, k. ú. Dejvice odstraněna a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění. K odstranění došlo v týdnu od 27. června 2022.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK reklamní zařízení uvedené v příloze Vaší žádosti odstraňovala z pozemku parc. č. 4169/8 k.ú. Dejvice na kterém se skutečně nacházelo, nikoliv z pozemku parc. č. 4151/6, jak je chybně uvedeno ve Vaší žádosti.  Zařízení bylo odstraněno na podnět Magistrátu hl. m. Prahy, neboť pozemek, na kterém se zařízení nacházelo, je ve vlastnictví hl. m. Prahy.  Výzva k odstranění nelegálně umístěného reklamního zařízení byla zaslána Vám, vlastníku i provozovateli.  Informaci o možnosti vyzvednutí odstraněného reklamního zařízení poskytne příslušný útvar TSK jeho vlastníkovi, případně osobě, která se prokáže právním titulem k poskytnutí této informace.

 

Žádost:

Na informace týkajících se dřevěných pergol na sídlištích na Jižním Městě II umístěných na pozemcích parc. č. 397/685 v k. ú. Chodov.

- Informaci (včetně příslušné zprávy), jaký byl výsledek posledního stavebnětechnického průzkumu těchto dřevěných pergol.

- Které pergoly, jakým způsobem a kdy se budou opravovat?

- Které pergoly a kdy se budou bourat? Jaká a kdy za ně bude postavena náhrada?

- Informaci o tom, jakým způsobem a jak často probíhala v minulosti údržba těchto pergol, v čí kompetenci tato věc byla/je.

- Další informace související s osudem těchto unikátních, architektonickou koncepci

Jižního Města II utvářejících prvků – jaký je současný stav, jaké jsou s nimi plány do budoucna, kdo konkrétně tuto problematiku řeší?

- Bude na řešení této věci TSK participovat s místními občany, městskou částí Praha11, případně přímo s architekty Jižního Města II?

 


Odpověď:

Dřevěné pergoly na sídlištích na Jižním Městě II umístěné na pozemcích parc. č. 397/685 v k. ú. Chodov, nejsou obsaženy v evidenci majetku, který TSK spravuje pro vlastníka - hl. m. Prahu na základě smluvního vztahu.

Požadované informace se tak nevztahují k působnosti TSK, TSK v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona Vaši žádost odkládá.

 

Žádost:

ve vztahu k pozemku parc. č. 438, k.ú. Vinohrady

 • Žádáme o vydání opisu passportu ve vztahu ke komunikaci, která se údajně nachází na pozemku,
 • Rozhodnutí o zařazení komunikace na pozemku do sítě místních komunikací, případně jiného dokumentu, na základě kterého je komunikace na pozemku evidována v passportu jako místní komunikace.

 

 


Odpověď:

Místní komunikace III. třídy Římská (rozhodnutí o zařazení komunikace v příloze) se nachází na pozemku p.č. 4094, k.ú. Vinohrady, nikoliv na pozemku parc. č. 438, k.ú. Vinohrady.   Zda stavba chodníku, který je součástí této komunikace, při líci budovy č.p. 70, zasahuje několika málo centimetry i do Vámi uváděného pozemku parc. č. 438, k.ú. Vinohrady, nelze bez přesného geodetického zaměření vyhodnotit. Domníváme se však, že pokud by komunikace do pozemku parc. č. 438, k.ú. Vinohrady zasahovala, pak by nepřesahovala přípustnou odchylku geodetického měření (viz obrázek níže).

 

 

 

 

Odsouhlasení vlastnické hranice by bylo nutné provést s vlastníkem pozemku parc. č. 4094, k.ú. Vinohrady, kterým je hl. m. Praha, TSK je pouze správcem majetku na základě smluvního vztahu.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 2160/274, k.ú. Stodůlky odstraněna a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění. K odstranění došlo v týdnu od 6. – 10. 6. 2022. Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

V uvedeném termínu z uvedeného pozemku TSK reklamní zařízení neodstraňovala.  Informacemi ve vztahu k Vašim dalším dotazům TSK nedisponuje a nemá povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů.

 

Žádost:

Na poskytnutí informací (dokumentů) ohledně stavby na adrese Ve Smečkách 592/22, 110 00 Praha 1, v Katastru nemovitostí označena jako stavba č.p. 592, jež je součástí parcely parc. č. 2282, obec Praha, katastrální území Nové Město, č. LV 1307 (dále jen „Stavba“), a to o:

 

 1. poskytnutí informace, zda TSK eviduje podání týkající se Stavby za účelem rekonstrukce Stavby, přičemž tato rekonstrukce byla dle zjištění žadatele realizována v období po 1. 1. 2019 (dále jen „Rekonstrukce“),

 

 1. poskytnutí kopie žádosti a povolení k záboru veřejného prostranství (chodník před Stavbou) za účelem přistavení kontejneru pro účely provedení Rekonstrukce,

 

c)   sdělení informace od kdy a do kdy byl ohlášen a povolen zábor veřejného prostranství (chodník před Stavbou) za účelem přistavení kontejneru pro účely provedení Rekonstrukce.

 


Odpověď:

Ad a)

TSK eviduje podání týkající se předmětné stavby.

 

Ad b)

V příloze 1 zasíláme anonymizovanou kopii žádosti ze dne 13. 02. 2019

Ad c)

Zábor byl ohlášen, povolen a realizován v termínu od 01. 04. 2019 do 30. 06. 2019 dle Nájemní smlouvy č.2/19/2111/056 ze dne 06. 03. 2019, anonymizovanou smlouvu zasíláme v příloze 2. 

 

Žádost:

ohledně vyhrazeného parkování pro vozy zaměstnanců MV ČR Generálního ředitelství HZS ČR v ulici Koštířova a Kloknerova na Praze 11.

1) Kdo požádal o vyhrazení parkovacích míst a o jaký počet vyhrazených míst bylo v žádosti požádáno

2) Bylo v žádosti specificky uvedeno, o jaká parkovací místa se jedná?

3) Jaké instituce se vyjádřily k této žádosti?

4) Jaká instituce/firma provedla fyzickou instalaci značení (značka Reservé s dodatečnou tabulkou o počtu vyhrazených míst)?

5) Kdo je zodpovědný za správné vyznačení svislých značek?

 


Odpověď:

Ad 1)

O uzavření smluvního vztahu (Smlouva o výpůjčce) požádalo Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7. Bylo požádáno o 7 vyhrazených parkovacích stání o výměře 87,5 m2 na komunikaci Kloknerova a 34 vyhrazených parkovacích stání o výměře 425 m2 na komunikaci NN4248 při komunikaci Koštířova.

Ad 2)

Ano, byl rozlišen počet podélných a kolmých stání pro jednotlivé komunikace.

Ad 3)

Úřad městské části Praha 11.

Ad 4)

Tato informace není TSK známa a nemá povinnost jí disponovat.  Instalaci dopravního značení si provádí vypůjčitel na vlastní náklady sám na základě vydaného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.

Ad 5)

Vypůjčitel nebo nájemce dle povahy smluvního vztahu, v tomto případě tedy vypůjčitel.

 

Žádost:

žádám o informaci, kdo rozhoduje o tom a jaký je důvod toho, že po celé Praze stále přibývají křižovatky, na kterých bylo odstraněno dopravní značení a řidiči se musí řídit předností zprava?

 


Odpověď:

Ve věci řešení křižovatek odstraněním dopravního značení, kdy se následně uplatní řízení křižovatky předností zprava, rozhodují příslušné silniční správní úřady (buď přímo Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy, případně konkrétní odbory dopravy jednotlivých Městských částí), a to na základě §77, odst. 2, zákona č.361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, v platném znění, ve spolupráci s Policií ČR. Hlavním důvodem zavedení přednosti zprava, je zpravidla zklidnění dopravy v oblasti a snížení nákladů na pořízení a údržbu dopravního značení.

 

Žádost:

týkajícímu se dopravního úseku v ulici Evropská, konkrétně dopravního úseku v místě, kde se křižuje ulice Evropská a Alžírská a kde se nachází zastávka městské hromadné dopravy Červený Vrch.

 1. Ke koIika dopravním nehodám došlo na výše popsaném úseku ul. Evropské od r. 2017 do současnosti?
 2. Kolik bylo v daném dopravním úseku spácháno přestupků od roku 2017? Kolik bylo za tyto přestupky uděleno pokut a kolik bylo za tyto přestupky učiněno záznamů o bodovém hodnocení do registru řidičů?
 3. Kolik bylo v daném dopravním úseku spácháno přestupků z důvodu nezastavení na červený signál „stůj“ na křižovatce od roku 2017 a kolik bylo za tyto uděleno pokut a učiněno záznamů o bodovém hodnocení do registru řidičů?
 4. Je instalované technické zařízení pro detekci a dokumentaci vozidel, která projedou na světelné křižovatce Evropská - Alžírská na červený signál, aktivní 7 dní v týdnu 24 hodin denně?

 


Odpověď:

týkajícímu se dopravního úseku v ulici Evropská, konkrétně dopravního úseku v místě, kde se křižuje ulice Evropská a Alžírská a kde se nachází zastávka městské hromadné dopravy Červený Vrch.

 1. Ke koIika dopravním nehodám došlo na výše popsaném úseku ul. Evropské od r. 2017 do současnosti?
 2. Kolik bylo v daném dopravním úseku spácháno přestupků od roku 2017? Kolik bylo za tyto přestupky uděleno pokut a kolik bylo za tyto přestupky učiněno záznamů o bodovém hodnocení do registru řidičů?
 3. Kolik bylo v daném dopravním úseku spácháno přestupků z důvodu nezastavení na červený signál „stůj“ na křižovatce od roku 2017 a kolik bylo za tyto uděleno pokut a učiněno záznamů o bodovém hodnocení do registru řidičů?
 4. Je instalované technické zařízení pro detekci a dokumentaci vozidel, která projedou na světelné křižovatce Evropská - Alžírská na červený signál, aktivní 7 dní v týdnu 24 hodin denně?

 

Žádost:

Jakou roli (zásluhy) má v procesu pořizování nových venkovních laviček pan Ondřej Prokop (ANO)?

 


Odpověď:

Vycházíme z toho, že Váš dotaz se týká Ondřeje Prokopa – identifikace viz odkaz na webové stránky: https://www.ondrejprokop.cz/.

TSK administruje proces v rámci veřejné zakázky na nákup venkovních laviček, kde p. Prokop není subjektem žádného z článků podílejícího se na výběru dodavatele.  Z informací, které má TSK k dispozici, není patrno, že by p. Ondřej Prokop měl roli (zásluhy) v procesu pořizování nových venkovních laviček.

 

Žádost:

ve věci pozemku parc. č. 4990/1 a pozemku parc. č. 4880/1, k.ú. Smíchov, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy.  Dle informací mého klienta měla Vaše společnost jako správce komunikací nacházejících se na shora uvedených pozemcích uzavřít nájemní smlouvu s panem Gevorg Avetisyan, IČO: 753 30 881, Chaplinovo náměstí 653/6, Praha 5, který na základě této smlouvy provozuje stánkový prodej (převážně ovoce a zeleniny) na pěší zóně Anděl (pozemek parc. č. 4990/1 a ulice Nádražní) a před OC Nový Smíchov (pozemek parc. č. 4880/1 a ulice Plzeňská).  Zdvořile žádám o zaslání fotokopií nájemních smluv, na základě kterých v současné době shora uvedená osoba na uvedených místech tento stánkový prodej provozuje.


Odpověď:

V příloze Vám zasíláme v anonymizované podobě:

 • Nájemní smlouvu 1/22/1270/021ve znění Dodatku č. 1 (pozemek parc. č. 4880/1, k.ú. Smíchov)
 • Nájemní smlouvu 1/22/1270/022 ve znění Dodatku č. 1 (pozemek parc. č. 4990/1, k.ú. Smíchov)

 

 

Žádost:

 • znalecký posudek / znalecké posudky zpracované na základě smlouvy o dílo se společností NICA CONSULT s.r.o., IČO: 090 79 696 ze dne 29. 11. 2021, číslo smlouvy objednatele 3/21/4000/051;
 • znalecký posudek / znalecké posudky zpracované na základě smlouvy o dílo se společností Cetag, s.r.o., IČO: 274 51 925 ze dne 10. 11. 2021, číslo smlouvy objednatele 3/21/4000/052;
 • další případné znalecké posudky vypracované subjekty odlišnými od výše jmenovaných společností, které se staly podkladem pro rozhodnutí o uzavření smluv na zajištění servisu a dodávek technologií pro systémy řízení dopravy na území hl. m. Prahy se společnostmi SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. a Yunex, s.r.o.;

 


Odpověď:

Na základě § 11 odst. 2 písm. c) InfZ: „Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“).

Odůvodnění:

Při posuzování povinnosti (a rovněž oprávnění) povinného subjektu požadovanou informaci poskytnout bylo povinným subjektem přihlíženo zejména k jejímu charakteru, přičemž povinný subjekt dospěl k názoru, že požadované znalecké posudky naplňují všechny zákonné znaky autorského díla definovaného obecně závaznými právními předpisy, jak je v podrobnostech rozvedeno níže, a v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) InfZ je tak dán důvod pro její neposkytnutí a odmítnutí žádosti žadatele.

Ochrana práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti je stejně jako právo na informace zaručena Listinou základních práv a svobod (viz čl. 34 LZPS), přičemž podrobnosti této ochrany stanoví zákon. Ve smyslu § 11 odst. 2 písm. c) InfZ pak platí, že „povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským“. Ochrana autorských práv spočívá na koncepci, dle níž povinný subjekt požadovanou informaci, která je předmětem duševního vlastnictví, resp. práva autorského, poskytne, avšak pouze v případě, kdy povinný subjekt vykonává práva, která mu umožňují nakládat s tímto předmětem (především v případě zaměstnaneckých děl, na základě licenčního ujednání atd.). Pokud by ovšem poskytnutím informace měla být porušena ochrana autorských práv třetích osob stanovená zvláštním zákonem, konkrétně autorským zákonem, pak má povinný subjekt povinnost tuto informaci žadateli odepřít.[1]

Povinný subjekt, pokud jde o výklad pojmu „autorské dílo“, odkazuje na § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), z něhož plyne následující definice:

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.“

Autorské dílo je tedy, jak vyplývá ze samotného znění AutZ, tvořeno souhrnem definičních znaků, mezi něž patří především kumulativní splnění podmínek, (i) že dílo je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora a (ii) že je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

Znalecké posudky jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti znalce

Znalecký posudek představuje prostředek pro vyjádření odborných závěrů o skutečnostech, které má znalec podáním znaleckého posudku objasnit. Účelem znaleckého posudku je na podkladě zvláštních odborných znalostí posoudit určité skutečnosti a podat systematicky uspořádanou a postupem zvolené odbornosti odůvodněnou, pravdivou a správnou odpověď na zadanou skutkovou otázku, která bude vycházet ze současného stavu poznání dané problematiky.[2] Kromě zákonem předepsaných formálních náležitostí znalecký posudek musí obsahovat dle názorů literatury i judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu též správný metodický a procesní postup znalce (obsahové náležitosti) a musí mít určité základní vlastnosti – musí vést k odborně správnému, přesvědčivému a přezkoumatelnému závěru.[3]

Náležitosti znaleckého posudku stanoví zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „ZoZN“). V § 28 odst. 1 ZoZN jsou vytyčeny základní požadavky na znalecký posudek, kterými je jeho úplnost, správnost a přezkoumatelnost. Za formální součásti § 28 odst. 2 ZoZN označuje titulní stranu, zadání, výčet podkladů, nález, posudek, odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku, závěr, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku, znaleckou doložku a otisk znalecké pečeti. Stěžejní argumentační částí posudku je nález, v němž znalec v rámci své odbornosti označí zdroje svých informací (podklady), provede popis předmětu zkoumání a dalších souvisejících skutečností a jejich vzájemných interakcí, na podkladě čehož vlastní odbornou činností provede jejich vyhodnocení.

Znalecký posudek je tak jedinečným výsledkem autonomní lidské činnosti, na níž jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska odbornosti znalce. Znalecký posudek je proto výsledkem duševní činnosti znalce, jehož obsah je formován individuální tvůrčí a odbornou činností konkrétního znalce. Jako takový znalecký posudek obecně naplňuje definici tzv. díla vědeckého, jakožto odborného ztvárnění určitých myšlenek a závěrů. Takové dílo se dle odborné literatury projevuje mimo jiné „ve vědeckém stylu, ve vědecké struktuře díla, ve vědecké argumentaci, v používání vědeckých pojmů a vůbec v používání jazyka vědy. Vytvořením díla vědeckého jeho autor navenek prokazuje nejen své vědomosti, ale i svou schopnost a dovednost vědecky tvořit, což bývá v některých případech spojováno s určitými veřejnoprávními, popř. též pracovněprávními, důsledky.“[4]

S ohledem na uvedené platí, že požadované posudky představují soubor dat a informací, které jsou bez patřičného odborného posouzení běžně nedostupné. K jejich vytvoření bylo třeba detailní znalosti problematiky i kvalitativně vyššího intelektuálního zapojení vlastní invence ze strany znalce. Znalecké posudky tak vznikly vlastní autonomní činností znalce jako jejich autora, v důsledku čehož povinný subjekt dovozuje, že požadované znalecké posudky představují jedinečné výsledky tvůrčí činnosti konkrétního znalce jako jejich autora. 

Znalecké posudky jsou vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě

Požadavek na povahovou vlastnost díla být objektivně (tj. smysly) vnímáno jako výsledek (i součást) tvůrčí činnosti, a v ní zvlášť tvůrčí kategorie vědy, je druhým definičním znakem autorského díla. Takový požadavek přímo vyplývá z funkčního vymezení institutu autorského díla.

Je nepochybné, že znalecké posudky vypracované v písemné podobě jsou zachyceny ve smysly objektivně vnímatelné podobě, mají hmotný substrát a lze s nimi právně nakládat. Definiční znak možnosti znalecké posudky objektivně vnímat tak je zcela zřejmě naplněn.

Povinný subjekt tak na základě výše uvedeného dovozuje úplné naplnění všech zákonných znaků autorského díla ve vztahu ke znaleckým posudkům.

Poskytnutím znaleckých posudků by byla porušena ochrana práv třetích osob k autorskému dílu

Povinný subjekt v souvislosti se znaleckými posudky uvádí, že odborné posouzení skutečností, které byly předmětem požadovaných znaleckých posudků, nespadá do činnosti povinného subjektu a nemůže se jednat o informace, které by souvisely s činností povinného subjektu ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ. Požadované znalecké posudky přitom obsahují pouze odborné posouzení konkrétních otázek, které bylo zpracováno výhradně pro vnitřní potřebu povinného subjektu. Fakt, že znalecké posudky zpracoval odlišný subjekt od subjektu povinného, pak zároveň vede k přípustnému omezení práva na informace, a tedy k odmítnutí žádosti za situace, kdy by poskytnutím informace byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.[5]

V projednávané věci tak bylo třeba zabývat se otázkou, zda by poskytnutím požadovaných znaleckých posudků nebyla porušena autorská práva znalce, a to především ve vztahu k licenčním ujednáním mezi povinným subjektem a znalcem. V této souvislosti pak povinný subjekt odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. prosince 2014, č. j. 3 As 55/2014-33, v němž Nejvyšší správní soud ve vztahu k v daném případě požadované právní analýze dovodil, že smlouva s autorem by vždy měla výslovně umožnit poskytnutí díla třetím osobám a pouhý fakt, že byla analýza zpracována pro účely realizace působnosti povinného subjektu, tedy sám o sobě k poskytnutí informace v režimu InfZ nepostačuje. Uvedené závěry lze ovšem aplikovat i na projednávanou věc, neboť právní analýza obdobně jako znalecký posudek odborně podává odpověď na zadanou odbornou otázku a jejich povaha z hlediska naplnění zákonných znaků autorského díla je obdobná.

V této souvislosti pak povinný subjekt uvádí, že smluvní ujednání s autorem znaleckých posudků výslovné zmocnění k poskytování díla třetím subjektům nezakotvuje. Povinný subjekt tak není nositelem práv, která by mu umožňovala nakládat s majetkovými právy ke znaleckým posudkům, a zároveň se nejedná se o zaměstnanecké dílo, ani těmito právy povinný subjekt nedisponuje na základě licenčního ujednání.

Povinný subjekt tedy uzavírá, že poskytnutím znaleckých posudků by došlo k zásahu do ochrany práv znalce ke znaleckým posudkům.

Závěr

Z výše uvedeného odůvodnění vyplývá, že ve vztahu ke znaleckým posudkům byly naplněny všechny definiční znaky autorského díla v souladu s § 2 odst. 1 AutZ. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt není vykonatelem majetkových práv k autorskému dílu v podobě požadovaných znaleckých posudků, a jejich poskytnutím by tak došlo k porušení ochrany práv třetích osob k autorskému dílu, podmínky pro aplikaci § 11 odst. 2 písm. c) InfZ, a tedy vydání tohoto rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, jsou beze zbytku dány.

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že Žádost o poskytnutí informací v celém jejím rozsahu, jak popsáno výše, odmítl. 

V poslední řadě povinný subjekt poznamenává, že v rámci rozhodování o žádosti žadatele byl posuzován toliko důvod pro odmítnutí žádosti o informace, jak je popsán výše a uveden ve výroku tohoto rozhodnutí, nikoli další otázky související s možností poskytnout požadované informace, např. technické a faktické možnosti povinného subjektu vyhovět žádosti o informace, jak jsou požadovány atp.[1] viz zvláštní část důvodové zprávy k zákonu č. 61/2006 Sb., k bodu 23.

[2] DÖRFL, Luboš. 4.2.2 Náležitosti znaleckého posudku – jeho forma dnes. In: DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 94.

[3] K obsahovým náležitostem znaleckého posudku se vyjádřil Nejvyšší soud například v rozsudcích ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. 28 Cdo 329/2010, nebo ze dne 10. března 2015, sp. zn. 28 Cdo 5138/2014.

[4] TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 [Autorské dílo]. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 15, marg. č. 2.

[5] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. prosince 2014, č. j. 3 As 55/2014-33.

 

Žádost:

(i) informací o tom, zda Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zamýšlí, chystá či činí jakékoli kroky vedoucí k zadání zakázky v oblasti dodávky, správy a servisu nebo SW upgradu dopravních řídících ústředen (informace 1) nebo dopravních řadičů (informace 2), a pokud ano, v jakém druhu zadávacího řízení bude taková zakázka zadána (informace 3), a zda bude toto zadávací řízení otevřeno pro jakéhokoli dodavatele (informace 4);

(ii) informací o tom, zda Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zamýšlí, chystá či činí jakékoli kroky vedoucí k zadání zakázky, jejímž předmětem bude dodání SW od společnosti Siemens/ YUNEX (informace 5), a pokud ano, v jakém druhu zadávacího řízení bude taková zakázka zadána (informace 6), a zda bude toto zadávací řízení otevřeno pro jakéhokoli dodavatele (informace 7);

(iii) informací o tom, zda Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. chystá či činí jakékoli kroky vedoucí k zadání zakázek shora uvedených pod body (i) a (ii) s jiným subjektem, který má ze zákona statut veřejného či sektorového zadavatele a o jaký subjekt se jedná (informace 8), případně zda Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. disponuje informacemi, že kroky vedoucí k zadání zakázek shora uvedených pod body (i) a (ii) výše činí jiný subjekt, který má ze zákona statut veřejného či sektorového zadavatele a o jaký subjekt se jedná (informace 9)

(iv) informací o tom, jak Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. v případě, že zamýšlí, chystá či činí jakékoli kroky vedoucí k zadání zakázky, jejímž předmětem bude dodání SW od společnosti Siemens/ YUNEX, plánuje zajistit, aby nedošlo k nepřiměřenému omezení hospodářské soutěže, tedy jaké kroky budou podniknuty k tomu, aby taková soutěž byla otevřená konkurenčním dodavatelům (informace 10);

(v) informací o tom, jak Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. v případě, že zamýšlí, chystá či činí jakékoli kroky vedoucí k zadání zakázky, jejímž předmětem bude dodání SW od společnosti Siemens/ YUNEX, plánuje řešit následnou správu a následný servis dopravních řídicích ústředen a dopravních řadičů (informace 11), respektive jak plánuje zajistit, aby i přes dodávku SW od společnosti Siemens/ YUNEX nedošlo k nepřiměřenému omezení hospodářské soutěže v oblasti správy a servisu dopravních řídicích ústředen a dopravních řadičů na území hlavního města Prahy, tedy aby nedošlo k proprietárnímu uzamčení trhu (vendor lock-in), které by mělo přímý dopad do hospodářské soutěže a deformoval by výkon i cenu následné správy, podpory a servisních činností k předmětu zakázky (informace 12).

Dovolujeme si požádat o poskytnutí všech výše uvedených informací a dokumentů, resp. dokumentů obsahující výše uvedené skutečnosti nebo dokumentů, ze kterých výše uvedené informace vyplývají. Případné náklady spojené s poskytnutím požadované informace jsme připraveni v souladu s ustanovením § 17 zákona uhradit, ale neočekáváme, že by Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s. v souvislosti s touto žádostí nějaké náklady vznikly. Vyžádané informace nám prosím doručte na adresu sídla uvedenou v záhlaví této žádosti.

Pokud by objem poskytovaných dokumentů dle odrážek (i) až (v) výše měl být důvodem pro prodloužení lhůty pro poskytnutí požadovaných informací, případně pro nárůst nákladů, žádáme nejdříve o poskytnutí informací, seznamů a přehledů dokumentů požadovaných dle odrážek (i) až (v) výše, poté bychom žádost upřesnili o konkrétní informace či dokumenty.

 

 


Odpověď:

Přestože je dle přesvědčení povinného subjektu vůbec právní otázkou, zda žadatelem požadované údaje splňují definici informací ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, neboť dle našeho přesvědčení žadatel po povinném subjektu požaduje spíše sdělení jeho názorů a budoucích rozhodnutí (ke dni podání žádosti), a byl by zde proto dán důvod pro odmítnutí žádosti dle § 15 InfZ, rozhodl se povinný subjekt zodpovědět žadatelovy dotazy, a to níže uvedeným způsobem:

Ad informace 1:

Povinný subjekt za účelem omezení své dodavatelské závislosti na žadateli ve vztahu k poskytování služeb údržby, obnovy a dodávek zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze (tj. zejména řadičů, oblastních dopravních řídicích ústředen a koordinačních kabelů, vč. jejich případných softwarových součástí) činí kroky k zajištění poskytování těchto služeb na základě komplexu smluvních vztahů s různými odborně způsobilými poskytovateli. Za tím účelem povinný subjekt využívá různých institutů zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mj. tzv. in-house spolupráce dle § 11 odst. 4 písm. b) ZZVZ, otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ či jednacího řízení bez uveřejnění § 63 odst. 3 ZZVZ, pokud je to pro zajištění poskytování těchto služeb nezbytné a pokud jsou naplněny podmínky pro využití těchto institutů. „Otevřenost“ těchto postupů ve vztahu k možnosti účasti jakéhokoli dodavatele vyplývá z jejich zákonného vymezení ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ, na která tímto povinný subjekt odkazuje.

Ad informace 2:

Viz informace 1.

Ad informace 3:

Viz informace 1.

Ad informace 4:

Viz informace 1.

Ad informace 5:

Povinný subjekt na území hl. m. Prahy provozuje komplex zařízení pro řízení dopravy, jehož součástí jsou mj. také zařízení výrobce Siemens/Yunex. Pro povinný subjekt je samozřejmě nezbytné zajistit poskytování služeb a činností ve smyslu informace 1 výše i ve vztahu k zařízením výrobce Siemens/Yunex, a to včetně zajištění aktualizace veškerého software/firmware, který tato zařízení využívají, tak, aby veškerá zařízení pro řízení dopravy výrobce Siemens/Yunex v hl. m. Praze byla vybavena vždy posledními dostupnými verzemi tohoto software/firmware zabezpečujícími nejvyšší možnou úroveň zabezpečení proti potenciálním kybernetickým úrokům. Poskytování předmětných služeb a činností povinný subjekt zajistil na základě jednacího řízení bez uveřejnění se společností Yunex, s.r.o., IČO: 099 62 638, se sídlem Siemensova 2715/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, která je dle zjištění povinného subjektu jako jediná oprávněna k poskytování požadovaných služeb pro zařízení výrobce Siemens/Yunex na požadované úrovni. Ve vztahu k „otevřenosti“ tohoto řízení povinný subjekt odkazuje na jeho zákonné vymezení ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.

Ad informace 6:

Viz informace 5.

Ad informace 7:

Viz informace 5.

Ad informace 8:

Zajištění služeb údržby, obnovy a dodávek zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze zajišťuje povinný subjekt na základě komplexu smluvních vztahů s různými poskytovateli, a to v členění dle (i) úrovně předmětných služeb a (ii) výrobce příslušných zařízení. Služby na servisních úrovních SL0-SL1 přitom povinný subjekt zajišťuje prostřednictvím tzv. in-house smlouvy dle § 11 odst. 4 písm. b) ZZVZ se „sesterskou“ společností Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 256 72 541, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, která je (obdobně jako povinný subjekt) veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ. Povinný subjekt nedisponuje informacemi o jiném veřejném či sektorovém zadavateli, který by měl služby údržby, obnovy a dodávek zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze zajišťovat. Povinný subjekt upozorňuje, že tzv. in-house spolupráce je zcela legitimní formou zajištění potřeb veřejného zadavatele, který tento může dle ZZVZ v případě naplnění příslušných zákonných podmínek využít.

Ad informace 9:

Viz informace 8.

Ad informace 10:

Povinný subjekt při zajištění poskytování služeb údržby, obnovy a dodávek zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze postupuje striktně v souladu se všemi právními předpisy a využívá toliko těch postupů, které mu tyto právní předpisy umožňují, a to při naplnění všech zákonných předpokladů pro jejich využití. K posouzení legality svých kroků povinný subjekt angažoval interní i externí odborné kapacity, a to právě s ohledem na vyloučení jakýchkoli postupů, které by odporovaly platným právním předpisům. Jakýkoli (tedy jak pozitivní, tak i případně negativní) vliv na úroveň hospodářské soutěže přitom vyplývá ze zákonného vymezení povinným subjektem zvolených postupů; to samozřejmě platí i pro zajištění poskytování služeb údržby, obnovy a dodávky (vč. případného software/firmware) týkající se zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze výrobce Siemens/Yunex. Povinný subjekt v tomto ohledu zdůrazňuje, že je to právě on sám, kdo nejlépe zná své potřeby a kdo určuje, jakým způsobem a jakými kroky (pakliže jsou naplněny jejich zákonné předpoklady) tyto potřeby naplní.

Ad informace 11:

Správu a servis zařízení při řízení dopravy (tj. zejména řadičů a oblastních dopravních řídicích ústředen) výrobce Siemens/Yunex instalovaných v hl. m. Praze povinný subjekt zajišťuje prostřednictvím smluvních vztahů s příslušnými odborně způsobilými poskytovateli těchto služeb oprávněnými tyto služby poskytovat, tj. prostřednictvím společností Technologie hlavního města Prahy, a.s. a Yunex, s.r.o.

Ad informace 12:

Viz informace 10.

 

Žádost:

 1. Probíhaly dne 15.10.2020 na nájezdu na ulici Jižní spojka z ulice V Korytech (směr Kačerov) pozemní práce?
 2. Probíhaly dne 15.10.2020 pozemní práce v místě GPS-737942,825/-1046607,252, poblíž sloupu VO č. 013793?
 3. V jakém stavu byla pozemní komunikace k výše uvedenému datu na výše uvedených místech?

 


Odpověď:

Ad 1)

Ne

Ad 2)

Ne

Ad 3)

V dřívějším období (8/2020) byla ukončena souvislá údržba komunikace, v rámci které byl proveden nový kryt komunikace napojený na stávající.

 

Žádost:

zaslání seznamu místních komunikací (pasportu) ve vlastnictví hlavního města Prahy, který vede na základě § 5 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích správce těchto komunikací, tj. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

                                    

 


Odpověď:

V příloze č. 1 zasíláme tabulku obsahující seznam místních komunikací ve vlastnictví Hlavního města Prahy, které spravuje TSK.

Žádost:

1) Jaké finanční prostředky věnovala TSK v uplynulých 3 letech na ořezy stromů a jaké na jiná opatření ve prospěch stávajících stromů (rozdělení na „zálivka“ a „ostatní opatření“, čímž je míněno např. zlepšení stanovištních podmínek).

Informace žádám poskytnout po jednotlivých letech, tj.:

rok 2019: i) finanční prostředky vynaložené na ořezy stromů,  ii) finanční prostředky vynaložené na zálivku stromů,  iii) finanční prostředky vynaložené na ostatní péči o stromy, rok 2020: dtto, rok 2021: dtto.

2) Jaké finanční prostředky má TSK plánovány na zálivku a jinou péči o stromy v následujících 8 letech (předpokládám, že když TSK vyčleňuje finanční prostředky na ořezy stromů na takto dlouhé období, počítá s nimi i na jiná opatření související s péčí o stávající stromy).

Informace o finančních prostředcích plánovaných na ořezy x zálivku x ostatní opatření žádám poskytnout buď za celé budoucí období, nebo po jednotlivých letech – podle toho, jak je má TSK k dispozici.

3) Má povinný subjekt k dispozici odborné podklady, ze kterých by vyplývala přínosnost jednotlivých opatření, tj. že např. stromům a tedy plnění jejich společenských funkcí včetně zlepšování mikroklimatu prospěje více 10 mil. Kč věnovaných na ořezy, než věnovaných na zálivku nebo zlepšování stanovištních podmínek? Pokud ano, žádám o specifikaci těchto podkladů a jejich rozsahu, abych mohla uvážit, zda budu žádat také jejich poskytnutí.

4) Má povinný subjekt nastaven takový systém péče o veřejnou zeleň, který by operativně reagoval na aktuální vývoj počasí, tj. především na potřebu zvýšené zálivky stromů (pochopitelně především zranitelných mladých výsadeb)? Pokud ano, žádám o podstatná sdělení v této věci. V závislosti na popisu systému zvážím, zda budu žádat o poskytnutí kopií relevantních dokumentů.

5) Žádám o sdělení o provedených zálivkách stromů v parku v Thákurově ulici, Praha 6 (vnější řady stromořadí, které má TSK stále ve správě, jsou tvořeny z převážné části mladými stromy či stromky), v posledních 5 letech. V závislosti na obsahu těchto sdělení zvážím žádost o kopie dokladů o provedených zálivkách.

 


Odpověď:

Ad 1)

Požadované údaje jsou uvedeny níže v tabulce:

 

PPOL

rok

vynaložené prostředky bez DPH v Kč

353- řezy stromů každoroční a bezpečnostní

2021

4 363 903,89

2020

9 621 939,20

2019

5 735 858,30

361 - zálivka výsadeb

2021

4 042 344,00

2020

6 935 185,00

2019

2 960 320,00

354 - kácení stromů, odstranění pařezů

2021

3 137 565,00

2020

4 086 179,55

2019

2 776 563,00

359 - vypletí, odplevelení výsadeb, rabátek a záhonů

2021

1 382 273,63

2020

2 551 420,26

2019

880 604,15

355 - výsadby stromů vč. následné péče

2021

3 109 863,86

2020

3 094 155,05

2019

2 399 477,87

 

 

Ad 2)

V dalším roce plánuje TSK na zálivky výdaje ve výši asi 3,5 mil. Kč. V následujících letech bude TSK žádat, aby z rozpočtu vlastníka – Hlavního města Prahy byla vyčleněna na zálivky částka adekvátní k počtu vysazených stromů a stromů v období následné péče a dále stromů, které dle druhu zálivku vyžadují, předpokládáme navýšení částky pro tyto činnosti. Předpokládáme rovněž, že v dalším roce proběhnou řezy stromů v objemu cca 80-100 mil. Kč, výsadby v objemu 15 mil. Kč, odplevelení rabat a okopávka výsadbových mís v objemu 1,5 mil. Kč., kácení v objemu 4 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet na další rok není ještě sestaven, jedná se o částky pouze orientační. 

 

Ad 3)

Kromě ořezů provádí TSK samozřejmě i zálivky a od roku 2020 se velmi intenzivně věnuje i úpravám stanovištních podmínek. Po přijetí Městského standardu pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu a Standardu hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy se staly tyto 2 dokumenty základními dokumenty, které TSK průřezově uplatňuje v praxi.

 

Ad 4)

Zálivky probíhají každé 2 týdny v množství 100 l/strom. Pokud by vznikla potřeba vyšší frekvence zálivek či jejich rozšíření na jiné stromy, lze operativně zálivku přiobjednat.

Ad 5)

V současnosti zaléváme stromy v rámci následné péče do věku 5 let od výsadby. V minulých letech trvala následná péče 3 roky. Stromy v Thákurově byly zalévány v průběhu tohoto období, tedy 3 roky po výsadbě. 

 

Žádost:

Ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze § 51 odst. 2) písm. c) v souvislosti s výkonem své funkce zastupitele a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále též SvInf), o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o informace týkající se smluvních vztahů uzavřených vaší společnosti (či vaší dceřinou společností) s právnickými osobami uvedenými v příloze k této žádosti o informace. Předmětem žádosti o informace jsou smlouvy uzavřené od 1. 1. 2019 nebo smlouvy, které byly uzavřeny dříve, ale byly platné i po 1. 1. 2019.

Konkrétně požaduji seznam smluv obsahující číslo smlouvy, název a IČ smluvní strany, stručný předmět smlouvy, hodnotu smlouvy v Kč s/bez DPH, datum uzavření, datum ukončení platnosti smlouvy a hypertextový odkaz na registr smluv v případě, že existovala zákonná povinnost smlouvu v registru smluv zveřejnit.

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

 

V příloze č. 1 zasíláme tabulku obsahující seznam Vámi zaslaných společností s rozlišením, zda TSK s těmito společnostmi v uvedeném období uzavřela smluvní vztah či nikoliv.  V případě TSK se jedná pouze o smluvní vztahy se společností STRABAG a.s., IČO: 60838744.

 

V příloze č. 2 zasíláme tabulku s informacemi v podrobnostech dle Vašeho požadavku.

 

Žádost:

 1. Kolik stromů (případně jakých) je naplánováno k pokácení v tomto roce v ulici Žerotínova, Praha 3? (úsek mezi náměstím Barikád a ulicí Zelenky-Hájského)
 2. Na základě čeho (z jakého důvodu) byly tento rok káceny stromy v ulici Žerotínova, Praha 3? (úsek mezi náměstím Barikád a ulicí Zelenky-Hájského)
 3. Existuje ze strany TSK nějaký plán výsadby nových stromů v této ulici, případně jaký je obsah tohoto plánu? Kdy by mělo dojít k realizaci plánu, jaké jsou předpokládané náklady?

 


Odpověď:

Ad 1)

V ulici Žerotínova se již letos neplánuje další kácení stromů.

Ad 2)

Stromy, které byly pokáceny tento rok v předjaří, byly odstraněny buďto z důvodu velmi špatného výsledku provedené tahové zkoušky (tj. odolnost stromů vůči vývratu nebo zlomu kmene byla velmi nízká) anebo na základě dendrologického posouzení, které prokázalo nebezpečí možnosti padání kosterních větví či statické selhání kmene.

Ad 3)

Výsadba nových stromů v Žerotínově ulici se zatím neplánuje, a to z důvodu momentálně probíhajícího zpracování studie na obnovu celého stromořadí, chodníků a parkování v dané lokalitě. Ve studii by měly být definovány vhodné taxony stromů do uličního stromořadí, zlepšení podmínek pro růst dřevin a jiné související náležitosti. Studie by měla být dokončena v létě tohoto roku. Termín realizace výsadby i předpokládané náklady není momentálně možné stanovit.

 

Žádost:

Žádáme o poskytnutí následujících informací:

 1. kopii smlouvy č. 2160153/06 uzavřené se společností České přístavy, a.s. včetně všech příloh

a dodatků a výpovědí,

 1. kopii dopisu od společnosti České přístavy, a.s. adresovaného Technické správě komunikací

hl.m.Prahy, a.s., ze dne 31.3.2022 (č.j.53/411/22),

 1. aktuální stav jednání o uzavření nové smlouvy na pozemky dotčené výše uvedenou smlouvou

 


Odpověď:

Ad 1)

V Příloze č. 1 zasíláme kopii Nájemní smlouvy č. 2160153/06 uzavřenou mezi společností České přístavy, a.s. a Hlavním městem Praha zastoupeným Technickou správou komunikací hl. města Prahy včetně Dodatku č. 1 (Příloha č. 2) a Dodatku č. 2 (Příloha č. 3) ve verzi uveřejněné v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra.

Ad 1) – část, Ad 2) a Ad 3)

K části dotazu dle bodu 1) – požadavek na zaslání výpovědí ve vztahu ke smlouvě č. 2160153/06 a k dotazům pod body 2) a 3) v plném rozsahu Vám zasíláme v příloze této odpovědi Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (Příloha č. 4).

Žádost:

1) o nákladech na vybudování ochranných cyklopruhů v Praze, Opletalově ulici (úseku mezi ulicemi Bolzanova a Jeruzalémská, cca 280 m)

2) o nákladech na vybudování cyklopiktokoridoru v Praze, Opletalově ulici před hlavním nádražím (cca 160 m)

3) o nákladech na vybudování cykloobousměrky v Opletalově ulici směrem k Václavskému náměstí

4) o nákladech na vybudování tří prostorných stání pro parkování sdílených kol před hlavním nádražím v Praze.

Ve všech případech včetně jednotlivých nákladových položek.

 


Odpověď:

Náklady na vybudování ochranných cyklopruhů v Opletalově ul. lze rozdělit na náklady na projektovou dokumentaci a na samotnou realizaci. Náklady na projektovou dokumentaci  byly zahrnuty do nákladů na cyklopatření v Opletalově ulici, které činily 90.110,- Kč bez DPH.  Náklady na stavební realizaci akce činí dle uzavřené smlouvy 1.638.445,71 Kč bez DPH, položkový rozpis je přílohou realizační smlouvy, kterou naleznete zveřejněnou v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra (smlouvy.gov.cz) pod ID smlouvy 18538231.   V současné době však probíhá ještě doúčtování víceprací a méněprací, konečná cena může v závislosti na tomto vyúčtování tedy doznat změn. 

Ad2)

V uvedeném úseku není vybudován cyklopiktokoridor, pouze cyklopruh viz foto v příloze, náklady na něj jsou zahrnuty v cenách uvedených pod bodem Ad 1).

Ad 3)

Náklady na vybudování cykloobousměrky lze opět rozdělit na náklady na projektovou dokumentaci a náklady realizační. Náklady na projektovou dokumentaci jsou obsaženy v nákladech na cykloopatření uvedených v bodě Ad1). Realizace dosud nebyla provedena, předpokládaná výše nákladů činí 80.000,- Kč bez DPH.

Ad 4)

Není zajišťováno TSK, investor ani náklady nejsou TSK známy.

 

Žádost:

 1. Zaslání seznamu jednotlivých zasedání dozorčí rady společnosti od ledna 2016 do posledního zasedání DR včetně seznamu členů, kteří se jednání zúčastnili a kteří byli omluveni.  Pokud se některý člen DR zúčastnil pouze části jednání DR, uveďte ho prosím jako člena, který se DR zúčastnil.  Prosím o uvedení těchto údajů do přiloženého Excelu.
 2. Uvedení odměny/platu každého člena DR za každý kalendářní rok 2016 až 2021.
 3. Je výše odměny člena DR vázána na účast na zasedání DR anebo je na tomto faktu nezávislá?

 


Odpověď:

Ad 1)

Požadovanou informaci zasílám v tabulce v Příloze č. 1.

Ad 2)

Požadované informaci zasíláme v tabulce v Příloze č. 2 pouze za období 2018 - 2021.  Za období 2016 – 2017 byla agenda odměn členů dozorčí rady TSK vedena externí firmou, do interního zpracování v rámci TSK přešla plně až od roku 2018.  Vámi požadované informace za období 2016 – 2017 jsou uloženy v tištěné podobě v archivu vedeném externím subjektem.  Upozorňujeme, že v případě informací za toto období by se jednalo o zpoplatněný úkon zahrnující mimo jiné i úhradu externí archivní firmě a o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, jehož i samotné ocenění je časově náročnější záležitost a provedeme jej až v případě, že budete trvat na poskytnutí informací i za období 2016 – 2017.

Ad 3)

Výše odměny člena dozorčí rady není vázána na účast na zasedání a je na tomto faktu nezávislá.

 

Žádost:

1. Žadatel žádá povinný subjekt o zaslání Protokolu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem: „Monitoring místních komunikací“, jejímž zadavatelem je povinný subjekt.

2. Žadatel žádá povinný subjekt o zaslání kopie uzavřené Smlouvy o veřejné zakázce s vybraným (vítězným) uchazečem, týkající se veřejné zakázky s názvem: „Monitoring místních komunikací.

 


Odpověď:

Ad 1)

V příloze Vám zasíláme:

 • Vyhodnocení testů
 • Rozhodnutí o výběru
 • Oznámení o výběru

 

Ad 2)

Zadávací řízení doposud nebylo ukončeno.  Smlouva je procesována, k jejímu podpisu zatím nedošlo.  Podpis smlouvy předpokládáme během několika následujících dní.  Po uzavření smlouvy a jejím uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, Vám zašleme příslušný odkaz na uveřejněnou smlouvu.   

Následně byla odpověď doplněna 21. 6. 2022:

Smlouva je zveřejněna pod ID smlouvy 19177343.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 644/6, k.ú. Prosek odstraněna a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.

 


Odpověď:

TSK reklamní zařízení uvedené v příloze Vaší žádosti z pozemku parc. č. 644/6 k.ú. Prosek neodstraňovala, odpověď na výše uvedené dotazy tak nespadá do působnosti TSK.

 

Žádost:

Sdělení následujících informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021

 1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 2. Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 3. V případě, že povinný užívá pronajatou budovu, jaké jsou náklady na pronájem této budovy. Uveďte členění na jednotlivé roky.
 4. Jaké subjekty poskytovaly povinnému pronájem u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 5. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách, pracuje? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 6. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov?  Uveďte členění na jednotlivé roky.
 7. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov?  Uveďte členění na jednotlivé roky.
 8. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov, vybrány?  Uveďte členění na jednotlivé roky.

Informace je možno poskytnout formou vyplnění přiložené tabulky.

 


Odpověď:

Požadované informace jsou zpracovány v přiložené tabulce dle Vámi zaslaného vzoru.

K dotazu č. 5) informaci neposkytujeme, neboť TSK nedisponuje evidencí počtu zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým budovám za požadované období.  TSK není dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů povinna takovou evidenci vést.

K dotazu č. 8) je uvedena celková částka za úklid za jednotlivé roky, úklidová firma vzešla ze zadávacího řízení, které bylo zadáno ve vztahu k úklidu prostor užívaných TSK jako celku bez rozlišení výše nákladů na jednotlivé lokality.

 

Žádost:

Informace o nákladech na budování jednotlivých prvků cyklistické infrastruktury – „cyklotrasa, cyklopruh, ochranný cyklopruh, vyhrazený cyklopruh, piktokoridor, cykloobousměrka, přejezd pro cyklisty, prostor pro cyklisty – předsunutá čára a cyklobox na konkrétní vzdálenost např. 100 metrů.

 


Odpověď:

Jednotlivé akce zadávané TSK, jejichž předmětem je realizace prvků cyklistické infrastruktury, jsou oceňovány v rámci cenové nabídky dodavatele. Jedná se o individuální kalkulaci většinou s použitím hodinové sazby příslušného dodavatele pro uvedené činnosti, hodinová sazba příslušného dodavatele je zpravidla shodná pro všechny druhy integračních opatření pro cyklisty.  Na stanovení ceny má rovněž vliv úroveň podkladů obsažených v technické mapě a jejich využitelnost pro realizaci příslušné zakázky.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze podat obecnou informaci o nákladech na budování jednotlivých prvků cyklistické infrastruktury.  Informaci lze podat pouze ve vztahu k jednotlivým akcím na základě jejich jasné identifikace.

 

Žádost:

Poskytnutí podané stížnosti na provozovnu žadatele Vinárna Bzenecký dvůr na adrese U Uranie 9, 170 00 Praha 7 – Holešovice ve věci nesouhlasu stěžovatele o zřízení předzahrádky (pronájmu záboru) a reakce TSK na tuto stížnost.

 


Odpověď:

Ust. § 15, odst. 1 InfZ zakotvuje, že pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, což je tento případ.

Žadatel ve své Žádosti žádal poskytnutí informace spočívající v podané stížnosti na provozovnu žadatele Vinárna Bzenecký dvůr na adrese U Uranie 9, 170 00 Praha 7 – Holešovice ve věci nesouhlasu stěžovatele se zřízením předzahrádky (pronájmu záboru) a reakce TSK na tuto stížnost.

Povinný subjekt neposkytuje požadované informace tak, jak byly Žadatelem vyžádány s odkazem na ust. § 15, odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 11, odst. 2a) InfZ, protože v případě podané stížnosti se jedná o informaci, která byla na TSK předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá a tato osoba nesdělila TSK, že s poskytnutím této stížnosti třetí osobě souhlasí.  K požadavku žadatele na poskytnutí reakce TSK na uvedenou stížnost TSK pouze potvrzuje, že stížnost na provozovnu žadatele obdržela, nicméně stěžovatel v jejím textu nepožadoval žádné písemné vyjádření TSK, TSK tudíž žádnou písemnou reakci nevytvořila a jedná se tedy o informaci neexistující.

 

Žádost:

ve věci objasnění spolupráce mezi subjekty Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“), PROSTOR a.s. a Pražské služby, a.s. v rámci činností úklidových prací a údržby zeleně na území hl. m. Prahy. Výňatek z žádosti: „S odkazem na úkol uložený soudcem Obvodního soudu pro Prahu 8, ve sporu vedeném pod sp.zn. 7 C 214/2019, se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informací o principu fungování předmětné spolupráce, jakož i o sdělení zda-li právě vůči Vaší společnosti nárokovala společnost Prostor, a.s., Čimická 317/90, 182 00 Praha v roce 2018 odměnu za výše popsanou činnost, v jaké výší, na základě jakého právního titulu a zda-li bylo společnosti Prostor, a.s. z Vaší strany v roce 2018 něčeho uhrazeno, v jaké výši. Aby bylo možno se v soudnímu případu posunout dále, přivítal bych též předložení příslušných faktur, případně smlouvy.“

 


Odpověď:

Letní a zimní údržba byla v uvedeném období zajišťována na základě Smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy uzavřené mezi TSK a společností Pražské služby, a.s., IČO: 60194120 dne 31. 05. 2010 (dále jen „Smlouva“).  Smlouva včetně dodatků je uveřejněna ve veřejně přístupném registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra a lze ji dohledat zadáním následujícího odkazu https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, Smlouva včetně dodatku č. 1 – 5 je uveřejněna pod ID smlouvy: 2224394, dodatek č. 6 lze dohledat pod ID smlouvy 4975612, dodatek č. 7 pod ID smlouvy 5292223.  

 

V příloze č. 6 Smlouvy je uveden seznam subdodavatelů společnosti Pražské služby, a.s., v seznamu figuruje i Vámi uvedená společnosti PROSTOR a.s.  Na základě Smlouvy TSK prováděla úhradu společnosti Pražské služby, a.s.  TSK neeviduje v souvislosti s prováděním letní a zimní údržby žádné faktury od společnosti PROSTOR a.s. a tudíž ani nároky k úhradě. Úhrada faktur subdodavateli PROSTOR a.s. je tak věcí smluvního vztahu mezi tímto subdodavatelem a společností Pražské služby, a.s.

 

Žádost:

na poskytnutí: kopie Vašich vyjádření, stanovisek či závazných stanovisek k povolení k realizace či odstranění stavby/staveb (nebo jejich obdob opravňujících stavebníka k realizaci či odstranění stavby), které se vztahují k pozemkům parc. č. 3059 a 3064/4 v k.ú. Nusle za rok 2021 a 2022.

 


Odpověď:

 1. pozemek parc. č. 3059

Jedná se o komunikaci Čiklova, která je včetně pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen „HMP“) a správě TSK).  Vydaná stanoviska na této komunikaci jsou k akcím správců inženýrských sítí (nelze rozlišit

bez bližší identifikace).

                                    

 1. Pozemek parc. č. 3064/4

Jedná se o komunikaci Krokova + chodník pro pěší v úseku Čiklova – Křesomyslova, které jsou, včetně pozemku ve vlastnictví HMP a správě TSK. Vydaná stanoviska na těchto komunikacích jsou k akcím správců inženýrských sítí (nelze rozlišit bez bližší identifikace).

 

Stanoviska vydávaná TSK jsou především specifikována uvedením následujících údajů (identifikátorů) – např.

 

 • Název příslušné MČ v souladu s obecně závaznou vyhláškou Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • Název katastrálního území
 • Názvy dotčených komunikací
 • Název stavby
 • Identifikace stavebních objektů
 • Identifikace investora

 

Čísla pozemků jsou pomocný údaj, TSK vydává technická stanoviska a bez bližší specifikace Vašeho požadavku za využití výše uvedených identifikátorů, informaci nelze dohledat, neboť způsob interní evidence vydaných stanovisek toto neumožňuje. Závěrem podotýkáme, že TSK není povinna příslušnou evidenci dle platné právní úpravy či smluvních vztahů v detailu většího rozsahu vést. 

 

Žádost:

ve věci týkající se retardérů v ulici Na Hřebenkách, konkrétně poskytnutí:

1) kopii žádosti na příslušný silniční úřad, včetně příloh

2) sdělení, zda předmětné rozhodnutí již bylo vydáno a o případné poskytnutí jeho kopie.

3) sdělení relevantních informací o plánované realizaci stavebních úprav původně předběžně plánovaných na březen a duben 2022

4) kopii zápisů z dalších místních šetření

 


Odpověď:

Ad 1)

Žádost nebyla doposud podána, nelze poskytnout.

Ad 2)

S ohledem na odpověď Ad 1) je dotaz bezpředmětný.

Ad 3)

Předběžný termín realizace byl posunut na měsíce 07/8 2022 z důvodu změny územního řízení.  Dne  25. 04. 2022 proběhlo jednání na stavebním úřadě MČ Prahy 5, kde byl projednán návrh opravy přejezdových prahů v ulici Na Hřebenkách.  Stavební úřad potvrdil předpoklad, že akce: Na Hřebenkách, přejezdové prahy bude probíhat formou sloučeného stavebního a územního řízení, z důvodu potřebných technických úprav prahů.

Ad 4)

V příloze zasíláme kopii zápisu z jednání ze dne 17. 01. 2022 v anonymizované podobě

 

Žádost:

Ceník parkovného v parkovací zóně označené „Fialová zóna P8-0146“ v lokalitě Křižíkova, Praha 8, v rozhodné době od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021.  Z důvodu právní jistoty uvádím, že prostřednictvím veřejně dostupných informací poskytovaných dálkovým přístupem správce zón placeného stání v hlavním městě Praze poskytuje pouze informace o cenách parkovného vztahující se k aktuálnímu datu, nikoliv zpětně k rozhodnému období, o které je žádáno, případně není ze zveřejněných informací možné s potřebnou právní jistotou ověřit, zda se v rozhodném období cena parkovného lišila, či se aktuální ceník vztahuje i na rozhodné období. Nezbývá mi tedy, než se na správce zón placeného stání v hlavním městě Praze obrátit s touto žádostí.

 


Odpověď:

Ceník ve Vámi uvedeném období se v dané lokalitě neměnil.  V příloze zasíláme ceník k 1.8.2021 a 31.8.2021.  Horní řádek uvádí parkovné pro běžný pracovní den, dolní řádek uvádí parkovné ve svátek, pokud připadne na pracovní den, ale v srpnu takový den nebyl

Žádost:

1.) Realizovala TSK Praha a.s. sama nebo přes svého dodavatele obnovu povrchu cesty štěrkováním na pozemku číslo 876/2 k.ú. Bohnice v majetku Hl. m. Prahy?

2.) Pokud ano, prováděla TSK Praha a.s. nebo její dodavatel v rámci zakázky i nutné terénní úpravy v podobě zářezu komunikace do svahu?

3.) Na základě, jakého podnětu/zadání/zakázky bylo o štěrkování předmětné cesty rozhodnuto a jak byl požadavek zdůvodněn?

4.) Prosíme o zaslání kopie uvedeného dokladu/požadavku k předmětné zakázce.

5.) Jaká byla celková vyfakturovaná částka zakázky v Kč za vyštěrkování povrchu cesty a terénních úpravy ze strany dodavatele služby na TSK Praha a.s.?

6.) Žádáme o seznam osob nebo institucí, které od roku 2015 do března 2022 požadovali bližší informace o štěrkování cesty na pozemku číslo 876/2 k.ú. Bohnice.

 


Odpověď:

Ad 1)

TSK nerealizovala sama ani prostřednictvím dodavatele obnovu povrchu cestu štěrkováním na uvedeném pozemku.

Ad 2) – Ad 5)

S ohledem na odpověď viz Ad 1) nelze odpovědět.

Ad 6)

Seznam TSK neeviduje a nemá tuto povinnost dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.

 

Žádost:

- Poskytnutí informace (zejména rok či období, ve kterém byl níže specifikovaný úsek silnice vybudován) týkající se výstavby silnice Votuzská, konkrétně slepý úsek od ulice Štverákova;

- Poskytnutí informace (zejména rok či období, ve kterém byl níže specifikovaný úsek silnice vybudován) týkající se výstavby silnice Bořetická, konkrétně úsek vedoucí z Klánovic k dnešní dálnici D11;

- Poskytnutí informace (zejména rok či období, ve kterém byl níže specifikovaný úsek silnice vybudován) týkající se výstavby silnice Štverákova;

- Poskytnutí informace (zejména rok či období, ve kterém byl níže specifikovaný úsek silnice vybudován) týkající se výstavby silnice Komárovská;

s tím, že všechny výše uvedené komunikace se nacházejí v katastrálním území Horní Počernice.

 


Odpověď:

Žádná z komunikací vymezených ve Vaší žádosti není ve vlastnictví hl. m. Prahy a tudíž ani ve správě TSK, požadované informace se nevztahují k působnosti TSK, s ohledem na tuto skutečnosti TSK v souladu s §14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona žádost odkládá

Žádost:

žádáme Vás o sdělení výše jednotkového nájemného (Kč/m2/rok) pozemků, které jsou, resp. byly ve vlastnictví nebo správě subjektu Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s. v letech 2018 – 2022 a které jsou vedeny v druhu pozemků jako zahrada, ostatní plocha – zeleň, ostatní plocha – ostatní komunikace a nacházejí se v k.ú. Stodůlky a sousedících k.ú. Řeporyje, Jinonice, Košíře, Řepy, Motol a Zličín, příp. další.

Pokud jste v uvedeném časovém období uskutečnili pronájmy takových pozemků, pak laskavě doložte kopie nájemních smluv a vlastní ceník nájmů.

Jedná se zejména o sídlištní pozemní komunikace, chodníky, zeleň, parky a ostatní plochy, které tvoří veřejná prostranství.

 


Odpověď:

Nájemní smlouvy dle Vámi uvedeného textu jsou v TSK dle povahy nájmu v gesci obchodního oddělení, úseku oblastních a odborných správ a úseku dopravy v klidu. TSK uzavírá tyto smlouvy v zastoupení hl. m. Prahy k majetku, který spravuje na základě Smlouvy o zajištění správy a o výkonu dalších činností. Žádné pozemky nejsou ve vlastnictví TSK.

 

Informace od obchodního oddělení:

Obchodní oddělení uzavírá v současnosti nájemní smlouvy ke komerčnímu účelu a nájemní smlouvy ke stavebnímu účelu (stavební zábory).

Pokud jde o výši nájemného, u stavebních záborů, je tato sazba dána usnesením Rady hl. m. Prahy (RHMP) č. 2141 ze dne 14. 12. 2004 k návrhu nových Zásad cenové politiky při pronajímání nebo výpůjčce komunikací a jejich součástí, částí pozemků a ploch ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen „Zásady cenové politiky“ viz příloha).  U komerčních smluv na dobu určitou do jednoho roku je sazba stanovena ve výši místního poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění ve vztahu k příslušnému období. U komerčních smluv na dobu neurčitou je sazba stanovena do 30. 06. 2021 dle Zásad cenové politiky, od 01. 07. 2021 stanovuje TSK shodně s postupem Magistrátu hl. m. Prahy sazbu nájemného 5% z ceny pozemku uvedené v cenové mapě pozemků, min. však 250 Kč / m2 /rok.

Evidence krátkodobých smluv (v délce do 1 roku) Obchodního oddělení je rozdělena na komerční smlouvy - např. restaurační předzahrádky, stánky, výstavky zboží, audiovizuální tvorba, různé sportovní, kulturní akce, informační poutače, parkování, vyhrazená stání atd.; stavební smlouvy (v gesci obchodního oddělení od roku 2022, za předcházející období v gesci úseku oblastních a odborných správ) - zábory na zařízení staveniště, umístění jeřábů, kontejnerů, lešení, výkopů atd.  Seznamy uzavřených smluv za obchodní oddělení jsou vedeny pouze v rozlišení čísla smlouvy a katastrálního území, ve vztahu k Vámi uvedenému území bylo v daném časovém období každoročně uzavřeno obchodním oddělením velké množství smluv v řádech až několika set. 

Evidence dlouhodobých smluv je vedena v rozlišení číslo smlouvy, cena za m2/rok, celková cena/rok.  Obchodní oddělení v současné době eviduje ve vztahu k Vámi vymezenému území pouze jeden takový aktuální smluvní vztah, jehož kopii Vám zasíláme v příloze.

Za období předcházející roku 2022 je veškerá smluvní dokumentace uložena v archivu vedeném externí archivní službou.  Poskytnutí kopií by si tak vyžádalo objednávku a dovoz několika set smluv z archivu, jedná se o komerční zpoplatněnou službu.  Zároveň by bylo třeba vyčlenit lidské kapacity v TSK na pořízení kopií (v řádu několika pracovníků na několik dnů).  Upozorňujeme, že by se jednalo o zpoplatněný úkon, jelikož v tomto případě jde o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, jehož i samotné ocenění je časově náročnější záležitost a provedeme jej až v případě, že budete trvat na poskytnutí informací ve Vámi uvedeném rozsahu, případně po konkretizaci Vašeho požadavku.

Informace od úseku oblastních a odborných správ

Úsek oblastních a odborných správ eviduje stavební smlouvy uzavřené do roku 2021 včetně.  Nájemné vychází ze Zásad cenové politiky.   V příloze zasíláme evidenci smluv za Vámi požadované období ve vztahu k jednotlivým lokalitám

Informace od úseku dopravy v klidu

Úsek dopravy v klidu sjednává nájemní smlouvy za účelem provozování parkoviště.  Výše nájemného se řídí Zásadami cenové politiky. 

 

V případě pronájmů za účelem provozování parkoviště není stanovena jednotná sazba nájmu za m2, výše nájemného je výsledkem výběrového řízení.

V období 2018 až 2022 evidujeme v územích, které dotazujete, existující nájemní smlouvy v tabulce níže.

 

 

 

Kopie výše uvedených smluv jsou přiloženy. Smlouvy uvádějí velikost pronajímané plochy, a výši nájemného ke dni uzavření smlouvy. Aktuální výše nájemného je průběžně upravována způsobem uvedeným ve smlouvě.

Každé oddělení vede evidenci jimi uzavíraných smluvních vztahů dle svých interních postupů a potřeb, povinnost vedení evidence ve větším rozsahu či detailu není TSK uloženo platnými právními předpisy ani smluvními vztahy.

 

Vzhledem k velkému množství smluvních vztahů a uložení smluvní dokumentace v archivu nelze smlouvy bez upřesnění požadavku poskytnout.  V případě, že upřesníte Vaši žádost ve vztahu ke konkrétnímu smluvnímu vztahu (smluvním vztahům), bude Vám vyčíslena částka úhrady nákladů za toto poskytnutí.

S ohledem na četné množství příloh a velikost souboru zasíláme dle Vašeho požadavku prostřednictvím datové schránky pouze tuto odpověď, její přílohy Vám budou zaslány prostřednictvím služby Úschovna.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí byla reklamní plocha z pozemku parc. č. 713, k. ú. Černý Most odstraněna a kdo vydal tento pokyn. K odstranění mělo dojít kolem 26. 02. 2022.  Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění. Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.  Reklamní zařízení dokládáme fotografií v příloze.

 


Odpověď:

TSK reklamní zařízení (dle fotodokumentace v příloze Vaší žádosti) neodstraňovala.  Vámi uvedené reklamní zařízení navíc nebylo umístěno na pozemku parc. č. 713, ale 232/218 k.ú. Černý most, který není ve vlastnictví hl. m. Prahy, tudíž ani ve správě TSK, odpověď na výše uvedené dotazy tak nespadá do působnosti TSK, v souladu s §14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona TSK žádost odkládá

Žádost:

na poskytnutí: „Kopie Vašich vyjádření, stanovisek či závazných stanovisek k povolení k realizace či odstranění stavby/staveb (nebo jejich obdob opravňujících stavebníka k realizaci či odstranění stavby), které se vztahují k pozemkům parc. č. 1180, 1181, 3023 a 3061 v k.ú. Nusle a jsou z let 2020-2022.

 


Odpověď:

Pozemky parc. č. 1180 a 1181, k.ú. Nusle, nejsou ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen „HMP“), tudíž ani ve správě TSK a nenachází se na nich žádná stavba ve správě TSK, ve vztahu k těmto pozemkům neeviduje oddělení svodné komise žádné vydané stanovisko.  Oddělení koordinace zvláštního užívání komunikací eviduje koordinační vyjádření a vyjádření příslušné oblastní správy TSK ve vztahu k akci 2021-1025-01739 – Čiklova, opěrná zeď, která zasíláme v příloze.

 

Pozemek parc. č. 3061 k.ú. Nusle je ve vlastnictví HMP a ve svěřené správě MČ Praha 2, nenachází se na něm žádná stavba ve správě TSK, ve vztahu k tomuto pozemku neevidují příslušná oddělení TSK žádné vydané stanovisko.

 

Pozemek parc. č. 3023, k.ú. Nusle je ve vlastnictví HMP a správě TSK, TSK spravuje stavby místní komunikace I. třídy Křesomyslova a III. třídy Sekaninova.  Na uvedeném pozemku oddělení svodné komise eviduje vydaná stanoviska k akcím správců inženýrských sítí.  Vzhledem k délce místní komunikace a ve vazbě na rozsah pozemku 15.295m2 nelze bez bližší specifikace Vašeho požadavku s upřesněním lokace pozemku, příp. uvedením konkrétní stavby, k níž požadujete vydané stanovisko, informaci poskytnout, neboť způsob interní evidence vydaných stanovisek toto neumožňuje. Závěrem podotýkáme, že TSK není povinna příslušnou evidenci dle platné právní úpravy či smluvních vztahů v detailu většího rozsahu vést. 

 

Žádost:

Na poskytnutí informací v souvislosti s budoucí správou zařízení a dodávkami nových technologií pro systémy řízení dopravy na území hl. m. Prahy, konkrétně:

 1. Zda byl ve věci správy a dodávek technologií pro systémy řízení dopravy na území hl. m. Prahy zadán a vypracován znalecký posudek kvůli určení možného druhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele/dodavatelů zajišťujícího/zajišťujících správu a dodávky technologií konkrétních výrobců s ohledem na autorsko právní ochranu servisovaných a dodávaných technologií,
 2. V případě, že byl znalecký posudek vypracován, žádám o sdělení informací o tom, jaký znalec znalecký posudek vypracoval, jaká byla předpokládaná hodnota znaleckého posudku, jakým způsobem byl znalec vybrán dle zákona o zadávání veřejných zakázek, jaké bylo přesné zadání pro vypracování znaleckého posudku, co přesně bylo předmětem posouzení a jaká byla konečná cena znaleckého posudku
 3. V případě, že byl znalecký posudek vypracován, žádám o poskytnutí znaleckého posudku v jeho úplném znění

 


Odpověď:

Ad 1)

Ano, bylo zadáno zpracování znaleckých posudků.

Ad 2)

Znalecké posudky jsou zpracovávány na základě dvou samostatných smluvních vztahů (smluv o dílo) s níže uvedenými zhotoviteli:

 1. NICA CONSULT s.r.o., IČO: 09079696, smlouva byla uzavřena 29. 11. 2021 a je uveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra (dále jen „registr smluv“), ID smlouvy 17224555.  Na základě smlouvy byly již zpracovány a objednateli odevzdány 3 znalecké posudky.
 2. Cetag, s.r.o., IČO: 27451925, smlouva byla uzavřena 21. 10. 2021 a je uveřejněna v registru smluv, ID smlouvy 17038163 (doplnění zadání na základě objednávky ze dne 1. 3. 2022, uveřejněno v registru smluv, ID smlouvy 18195047).  Znalecký posudek nebyl doposud zpracován a objednateli odevzdán.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, objednatel nemá povinnost zadat takovou zakázku podle zákona č. 340/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  Výběr zhotovitelů proběhl v souladu s interní směrnicí TSK pro zadávání veřejných zakázek při dodržení zásad § 6 uvedeného zákona.

 

Další Vámi požadované informace lze dohledat přímo ve výše uvedených smluvních dokumentech uveřejněných v registru smluv.

Ad 3)

Zadání zpracování výše uvedených znaleckých posudků souvisí se strategickým rozhodnutím TSK ve věci volby následného postupu a výběru dodavatelů technologií světelných signalizačních zařízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V souladu s § 11 odst. 1 písm. b) Informačního zákona TSK omezuje poskytnutí této části informace, tj. znaleckých posudků do doby, než se příprava rozhodnutí TSK v uvedené záležitosti ukončí rozhodnutím, tj. než bude uzavřen smluvní vztah s příslušným dodavatelem (dodavateli).  Až pomine důvod tohoto omezení, budou Vám znalecké posudky poskytnuty.    

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 2931, k.ú. Stodůlky odstraněna (k odstranění mělo dojít v prvním týdnu měsíce března) a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK uvedené reklamní zařízení v uvedeném termínu neodstraňovala, odpověď na výše uvedené dotazy tak nespadá do působnosti TSK, v souladu s §14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona TSK žádost odkládá.

 

Žádost:

Dne 7.1.2022 spolek Holešovičky pro lidi na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádal Technickou správu komunikací pomocí datové schránky o poskytnutí statistky počtu zaznamenaných překročení rychlosti úsekovým měřením a z toho plynoucího počtu udělených pokut v ulici V Holešovičkách za roky 2020 a 2021.  Vzhledem k tomu, že zákonem stanovená lhůta na poskytnutí této odpovědi již dávno uplynula a náš spolek neobdržel ze strany TSK žádnou reakci, dovolte nám urgovat naší žádost.

 


Odpověď:

 1. K žádosti ze dne 07. 01. 2022

Ve vztahu k žádosti ze dne 07. 01. 2022, na kterou se v žádosti ze dne 09. 03. 2022 odkazujete, sdělujeme, že se nejednalo o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, neboť žádost nenaplňovala povinné znaky podání dle Informačního zákona.  TSK tak není při odpovědi ve vztahu k žádosti ze dne 07. 01. 2022 vázána lhůtou ve smyslu Informačního zákona. 

 

 1. K žádosti dle Informačního zákona ze dne 09. 03. 2022

V příloze Vám zasíláme tabulku, která obsahuje v ulici V Holešovičkách za roky 2020, 2021:

 • počet zaznamenaných překročení nejvyšší dovolené rychlosti, který je zároveň počtem podnětů na spáchání přestupku předaných od TSK vůči Městské policii hl. m. Prahy
 • celkový počet detekovaných vozidel
 • procentuální podíl podnětů na spáchání přestupku z detekovaných vozidel.

 

V měsících, kdy není uveden žádný údaj, bylo příslušné zařízení detekující překročení rychlosti nefunkční.

 

 1. Doplňující odpověď na žádost ze dne 07. 01. 2022

Příloha k odpovědi dle bodu 2) je uvedena v požadovaném členění dle žádosti ze dne 07. 01. 2022, tj. v obou směrech (z centra včetně úsekového měření z nájezdové rampy z tunelu Blanka i do centra).

 

K dotazu obsaženému v žádosti ze dne 07. 01. 2022 nad rámec žádosti dle Informačního zákona ze dne 09. 03.2022:

„z překročení rychlosti plynoucí počet udělených pokut v ulici V Holešovičkách za roky 2021, 2022.“

 

Sdělujeme:

TSK pouze předává podněty na spáchání přestupku dle počtu překročení povolené rychlosti Městské policii hl. m. Prahy.  Do působnosti TSK nespadá udělování pokut, TSK nedisponuje ani následnou informací o počtu udělených pokut a není povinna touto informací dle platné právní úpravy a interních předpisů disponovat.  Daná agenda je plně v působnosti Městské policie hl. m. Prahy.

 

Žádost:

týkajícího se parkoviště nacházejícího se na pozemku parc. č. 1207/8 a pozemku parc. č. 1952, vše v k. ú. Vysočany, obec Praha („Komunikace“).

 

(i) zda se předmětná Komunikace nachází ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. („TSK“), a pokud ano, tak zda se jedná o správu celé Komunikace či pouze její části a na základě jakého právního titulu má TSK Komunikaci či její část ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);

 

(ii) zda je Komunikace vedena jako místní komunikace, popř. jako jiná kategorie pozemní komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a pokud ano, tak zda je takto vedena celá Komunikace či pouze její část a popř. o jakou kategorii pozemní komunikace se jedná (prosíme o poskytnutí kopie správního rozhodnutí, na základě kterého došlo k zařazení Komunikace či části Komunikace do příslušné kategorie pozemních komunikací).

 


Odpověď:

Pozemky parc. č. 1207/8 a parc. č. 1952 oba v k.ú. Vysočany jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a byly předány do správy TSK na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a dalších činností ze dne 12. 1. 2017 ve znění dodatků č. 1 – 9 (dále jen „smlouva“).  Smlouva Vám byla kompletně poskytnuta v rámci odpovědi na Vaši předchozí žádost pod č. j. 055/2021 a to prostřednictvím služby „úschovna“, v této části dotazu odkazujeme tedy na předchozí odpověď.  Zpevněná plocha parkoviště na výše uvedených pozemcích do správy TSK předána nebyla a není vedena jako místní komunikace, odpovědi na dotazy související se zpevněnou plochou parkoviště tak nespadají do působnosti TSK.

 

Žádost:

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 2160/274, k.ú. Stodůlky odstraněna (k odstranění mělo dojít v druhé polovině února okolo 17. 2. 2022) a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK uvedené reklamní zařízení odstranila na základě výzvy vlastníka (hl. m. Prahy) zaslané formou e-mailové komunikace z odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy dne 7. 2. 2022, kterým příslušný odbor vyzval TSK k zahájení kroků k odstranění nelegálního reklamního zařízení.

 

Vlastník i provozovatel byli vyzváni k odstranění nelegálního reklamního zařízení, výzvy včetně společné přílohy zasíláme v anonymizované podobě v příloze odpovědi.

 

Podmínky vyzvednutí odstraněného reklamního zařízení sdělí TSK na žádost oprávněnému subjektu, tj. vlastníkovi nebo provozovateli.

 

Žádost:

Tímto žádáme o sdělení informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 1443, k.ú. Čakovice odstraněna (odstranění v druhé polovině února 2022 okolo data 17. 2. 2022) a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.  Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

 


Odpověď:

TSK uvedené reklamní zařízení neodstraňovala, odpověď na výše uvedené dotazy tak nespadá do působnosti TSK, v souladu s §14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona TSK žádost odkládá.

 

Žádost:

na poskytnutí přílohy výzvy k odstranění, pod č.j.: TSK/37135/20.

 


Odpověď:

Požadovaný dokument zasíláme v příloze.

 

Žádost:

sdělení informací týkajících se zpevněné asfaltové plochy nacházející se na pozemku parc. č. 1766/20 v k. ú. Hostivař, obec Praha („Zpevněná plocha“). Konkrétně bychom Vás proto rádi požádali o sdělení následujících informací:

(i) Kdo je vlastníkem příslušné Zpevněné plochy (prosíme o poskytnutí kopie nabývacího právního titulu);

(ii) ve správě jakého subjektu se Zpevněná plocha nachází a na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt Zpevněnou plochu ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);

(iii) zda je Zpevněná plocha zařazena do nějaké kategorie pozemní komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a pokud ano, tak o jakou kategorii se jedná (prosíme o poskytnutí kopie správního rozhodnutí na základě kterého došlo k zařazení Zpevněné plochy do kategorie pozemních komunikací);

 


Odpověď:

Zpevněná plocha na pozemku parc. č. 1766/20 k.ú. Hostivař není ve správě TSK, Vámi požadované informace nespadají do působnosti TSK a TSK není tudíž ve vztahu k požadovaným informacím povinným subjektem. 

S odkazem na § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, TSK Vaši žádost odkládá.

 

Žádost:

s ohledem na nedávný příspěvek na oficiálním profilu THMP a.s. 

https://www.facebook.com/prahasviti/photos/a.937882553037973/2095651440594406 vás tímto žádám o poskytnutí informace 

1) o tom, u jakých konkrétních 30 zařízení (jejich umístění a typ - úsekový/okamžitý) dochází k jejich kontrole či případně opravám. 

2) seznam aktuálně provozovaných "radarů" - tedy usekových i okamžitých měřičů rychlosti

Pro vyloučení pochybností doplňuji, že informace o stávajících "radarech" již byly zveřejněny v minulosti.

Dále doplňuji, že s dotazem jsem si primárně obracel na THMP a.s., nicméně ten informaci neposkytl a dokázal na TSK a.s., tudíž místo správních řešení jejich postupu volím tuto cestu.

 


Odpověď:

V přílohách odpovědi zasíláme seznam všech lokalit pro měření úsekové (MÚR) a okamžité (MOR) rychlosti (odpověď na dotaz č. 2) s tím, že v obou dokumentech jsou žlutou barvou označeny lokality, které jsou pod servisem a údržbou THMP (odpověď na dotaz č. 1).

 

Žádost:

Ve věci realizace Opatření obecné povahy, č.j.: ÚMČP17 014791/2021/ŽPD/Ta, ze dne 14.9.2021 (dále jen „OOP“) - instalace odrazového zrcadla na místní komunikaci Hrozenkovská (viz příloha).

Na termín realizace jsem se již neformálně dotazoval 2.11.2021 u příslušného silničního správního úřadu (MČ Praha 17, Odbor životního prostředí a dopravy), který mi poskytl stručnou informaci, že termín realizace stanovený není a instalace je pozdržena z důvodu nedodání komponent subdodavatelem.

Oficiálně jsem se na příslušný silniční správní úřad dotázal 3. 2. 2022, v obdržené odpovědi bylo mj. uvedeno: „do působnosti zdejšího silničního správního úřadu nespadá realizace OOP, výše uvedenými informace tedy nedisponujeme. Požadované informace by Vám měla poskytnout přímo Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.“.

Z tohoto důvodu se obracím na Vás a žádám o sdělení:

- Nejbližší možný termín realizace,

- Jaké konkrétní komponenty nebyly TSK subdodavatelem dodány, a zda již dodány byly,

- Kontakt na konkrétního odpovědného pracovníka TSK, který bude výše uvedenou akci zajišťovat (příjmení, telefon, e-mail).

 


Odpověď:

TSK obdržela opatření obecné povahy, č.j.: ÚMČP17 014791/2021/ŽPD/Ta, ze dne 14.9.2021 (dále jen „OOP“) pouze na vědomí. Realizace uvedeného OOP nespadá do působnosti TSK, neboť do působnosti TSK, konkrétně oddělení správy dopravního značení, obecně nespadá osazovat zrcadla sloužící k výjezdům z objektů ve vlastnictví občanů či právnických osob, a to ani v případech výjezdů na komunikace ve správě TSK. Vydávaná OOP by v takových případech měla být adresována žadateli, jejich součástí by mělo být poučení o pořízení a budoucí správě zařízení, a žadatel by si měl toto zařízení následně nechat zrealizovat odbornou firmou na vlastní náklady.

K údajnému sdělení příslušného silničního správního úřadu ve věci zdržení subdodávky se nemůžeme vyjádřit, o této skutečnosti nám není nic známo, neboť TSK realizaci uvedeného OOP nezajišťuje, jak uvedeno výše.  Z tohoto důvodu také nespadá do kompetence TSK odpovědět na Vámi uvedené dotazy.

 

Žádost:

Tímto žádáme o sdělení informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 1729/318, k.ú. Ďáblice odstraněna a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.

Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení

 


Odpověď:

Předmětné reklamní zařízení bylo odstraněno dne 10. 2. 2022 z pozemku 253/1, k.ú. Ďáblice, nikoliv z Vámi uváděného pozemku parc. č, 1729/318. Na pozemku parc. č. 253/1, jehož vlastníkem je Hlavní město Praha, bylo reklamní zařízení umístěno nelegálně a bylo odstraněno v souladu s výzvami, které byly v minulosti doručeny vlastníkovi a provozovateli reklamního zařízení viz přílohy.  Informaci o možnosti vyzvednutí lze poskytnout na vyžádání vlastníkovi či provozovateli zařízení.

 

Žádost:

Na poskytnutí seznamu dřevin rostoucích mimo les, na které má Technická správa komunikací v současné době platné povolení ke kácení a které se nacházejí na území městské části Praha 6.

 

Žádám tímto o uvedení následujících údajů:

 • číslo pozemku
 • bližší údaje o umístění (např. adresa přilehlého objektu)
 • název taxonu
 • důvody pokácení
 • informace o náhradní výsadbě
 • údaje o plánované době kácení, jsou-li k dispozici

Alternativně žádám o poskytnutí textů příslušných povolení ke kácení.

 


Odpověď:

V příloze přikládáme v anonymizované podobě jednotlivá kladná rozhodnutí odboru dopravy a životního prostředí, odd. státní správy, Úřadu městské části Praha 6 ve věci povolení ke kácení (viz seznam příloh – celkem 9), která obsahují Vámi požadované informace. 

 

Žádost:

Na sdělení informací týkajících se pozemní komunikace, která je umístěna na pozemku parc. č. 1123/48 v k.ú. Libuš, obec Praha. Konkrétně bychom Vás rádi požádali o sdělení následujících informací:

 1. (i) ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;
 2. (ii) na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);
 3. (iii) do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;
 4. (iv) zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

 


Odpověď:

Na pozemku parc. č. 1123/48 v k.ú. Libuš se v severní části nachází nepojmenovaná účelová komunikace č. NN 3150 a v jižní části místní komunikace III. třídy Zbudovská.  Ani jedna komunikace dle předchozí věty není ve vlastnictví hl. m. Prahy (není tedy ani ve správě TSK).  Informacemi o správci komunikací na daném pozemku TSK nedisponuje a nemá povinnost dle platné právní úpravy či smluvních vztahů jimi disponovat.

 

Pozemní komunikace je přístupná v souladu s dopravním režimem a umístěným dopravním značením dle rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, na který se lze obrátit s žádostí o další informace. TSK bližšími informacemi nedisponuje a není povinna jimi dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů disponovat.

 

Žádost:

Na základě doporučení odboru majetkového, bytového a investičního, Úřadu městské části Praha 13 ze dne 27.01.2022, zn. P-13-04123l2022 se na Vaši společnost obracím se žádostí o poskytnutí informace, konkrétně o sdělení vlastníka schodiště umístěného pravděpodobně částečně na pozemku parc. č. 2342/533 a parc. č. 2400/1 v k. ú. Stodůlky (pro upřesnění - jedná se o schodiště vedoucí z otočky autobusu na Malou ohradu a to ve směru od ulice Tlumačovská k ulici Mutěnínská a naopak), případně na jakou organizaci se mohu obrátit k nahlédnutí do spisové dokumentace týkající se výstavby výše uvedeného schodiště. 

 


Odpověď:

Vámi uvedené pozemky parc. č. 2342/533 a 2400/1 k.ú. Stodůlky jsou dle veřejně dostupných údajů v katastru nemovitostí ve vlastnictví Hlavního města Prahy a ve správě Městské části Praha 13.  Schodiště nacházející se z části na obou pozemcích není ve správě TSK a TSK jeho výstavbu nazajišťovala.  TSK nedisponuje informacemi, kdo je vlastníkem uvedeného schodiště a nemá povinnost těmito informacemi disponovat dle smluvních vztahů ani platné právní úpravy. 

 

Žádost:

1) Sdělte které konkrétní oddělení povinného subjektu (dále jen „PS“), které konkrétní osoby mají na starosti kontrolu technického stavu vozovek, technického stavu dopravních značek a dopravních značení a jeká je četnost takových kontrol. Uveďte jména povolaných osob s uvedením telefonního a mailového kontaktu na ně.

2) Sdělte které konkrétní oddělení povinného subjektu (dále jen „PS“), které konkrétní osoby mají na starosti opravy vozovek, opravy či výměny dopravních značek a dopravních značení. Uveďte jména povolaných osob s uvedením telefonního a mailového kontaktu na ně.

 


Odpověď:

Ad 1)

Uvedené činnosti zajišťuje úsek oblastních a odborných správ, v čele úseku stojí ředitel.  Úsek je členěn na jednotlivá oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení.  Agenda je přidělována ředitelem, resp. vedoucími oddělení jednotlivým zaměstnancům dle lokality, povahy řešené agendy a aktuální situace, problematiku dopravního značení řeší samostatné oddělení dopravního značení.  Tabulka se jmény vedoucích zaměstnanců je uvedena níže.  Pro účely styku s veřejností je zřízeno kontaktní centrum v sídle společnosti, pro telefonický kontakt lze využít ústřednu tel. 257 015 111.  Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.tsk-praha.cz v sekci kontakty.  Zaměstnance lze kontaktovat na e-mailové adrese, která je tvořena jednotně ve formátu jméno.příjmení@tsk-praha.cz  

 

Kontrola technického stavu komunikací, které má TSK ve své správě, včetně dopravních značek a dopravního značení probíhá v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích v platném znění a dále v souladu s interním pracovním postupem TSK.  V souladu s interním pracovním postupem probíhají běžné prohlídky, jak komunikací, tak dopravního značení.  Kontrolami se zjišťuje především správná funkce bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací v těchto intervalech dle povahy komunikace:

-  dvakrát týdně - místní komunikace I. třídy,

-  dvakrát měsíčně - místní komunikace II. třídy,

-  jedenkrát měsíčně - místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy, nemotoristické komunikace.

 

 Níže je uvedena základní jmenná struktura úseku oblastních a odborných správ:

 

 

1317

Úsek oblastních a odborných správ

Ing. Petr Kožíšek

   

1319

Oddělení OS Centrum

Pavel Čzech

   

1320

Oddělení OS Sever

Ing. Štěpánka Čechová

   

1321

Oddělení OS Východ

Zuzana Kriesmanová

   

1323

Oddělení OS Jih

Ing. Bohumil Pfeferle

   

1324

Oddělení OS Jihozápad

Ing. Jindřich Kaliba

   

1325

Oddělení OS Severozápad

Ing. Jitka Pohludková

   

1326

Oddělení odborných správ

Mgr. Laura Kopecká

   

1329

Oddělení dispečinku IIKS

Bc. Lukáš Randus

   

1330

Oddělení správy dopravního značení

Vladimír Musil 

 

Ad 2)

Běžnou údržbu komunikací zajišťuje úsek oblastních a odborných správ.  Investiční činnosti dále zajišťuje investiční úsek, v jehož čele stojí ředitel, úsek je členěn na jednotlivá oddělení v čele s vedoucími.  Běžná údržba či opravy dopravního značení, dopravních značek jsou zajišťovány úsekem oblastních a odborných správ.  V rámci investičních akcí zajišťovaných investičním úsekem může rovněž docházet k úpravě či výměně dopravního značení, dopravních značek.  Ke kontaktním údajům shodně viz Ad 1). 

 

Níže je uvedena základní jmenná struktura investičního úseku

 

 

4157

Úsek investiční

Milan Zach

 

 

4158

Oddělení přípravy staveb

Ing. Stanislav Šebesta

 

 

4159

Oddělení realizace staveb

Petr Kalous

 

 

4160

Oddělení řízení a koordinace oprav

dočasně pověřen ing. Tomáš Tomáš

 

 

4161

Oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Ing. Michal Švadlenka

 

Žádost:

 • zaslání přehledu stavebních / bezpečnostních investičních akcí, které jsou Vaší organizací zvažovány nebo připravovány na území MČ Praha 5, například nové přechody, semafory, přestavby křižovatek, příčné prahy, rekonstrukce komunikací / chodníků atp.
 • U jednotlivých akcí sdělení aktuální stavu (např. schválený záměr, stavební povolení atp.) a předpokládaný harmonogram realizace.

 


Odpověď:

TSK zajišťuje správu majetku ve vlastnictví Hlavního města Prahy (dále jen „HMP) na základě smluvního vztahu.  TSK poskytuje informace pouze k aktuálním akcím probíhajícím v rámci schváleného finančního plánu, u nichž je zaručena úhrada nákladů ze strany vlastníka majetku, tj. HMP.  K budoucím akcím, které nejsou v současné době zařazeny do finančního plánu, TSK informace neposkytuje, neboť tyto jsou vyjmuty z působnosti Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“).  Dle § odst. 4) InfZ se povinnost poskytnout informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

 

 1. Úsek telematiky - Světelná signalizační zařízení („SSZ“)

V roce 2022 TSK zajišťuje následující obnovy křižovatek:

 • Štefánikova – Kartouzská, obnova SSZ proběhne v rámci akce Oprava chodníků po výměně SSZ 5.503 Štefánikova x Kartouzská, Praha 5.  Realizace proběhne ve 4. – 5. měsíci 2022. 
 • Janáčkovo nábřeží – Jiráskův most, obnova SSZ se stavebním povolením, o SP je požádáno, realizace je v plánu ve 2.Q/2022.

 

 1. Investiční úsek

Seznam akcí zajišťovaných investičním úsekem s informacemi ohledně konkrétní lokality, stavu a charakteru uvedené akce je uveden v tabulce v příloze.

 

Žádost:

1) Je TSK seznámena se skutečností, že ulice Na Zedníkové (parc. č. 3748 k .ú. Libeň) je neprostupná a na svém východním konci oplocena a využívána jako neveřejné parkoviště? Viz příloha 1 a 2.

2) Eviduje TSK jakoukoliv nájemní nebo jinou smlouvu s jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobou o využívání části předmětného pozemku, která by umožňovala jeho částečné ohradění a neprostupnost? V případě, že ano, prosíme o její zaslání.

3) Existuje jakýkoliv jiný důvod, který umožňuje částečné ohradění a neprostupnost předmětného pozemku? V případě, že ano, prosíme o jeho sdělení.

 


Odpověď:

Ad 1)

TSK je se situací oplocení pozemku seznámena.

Ad 2)

TSK neeviduje nájemní nebo jinou smlouvu o využívání části předmětného pozemku, která by umožňovala jeho částečné ohrazení a nepropustnost. 

Ad 3)

TSK je pouze známo, že na oplocené části uvedeného pozemku se nachází budova s číslem popisným 753 ve vlastnictví soukromého subjektu.  Dle dostupných informací byla v minulosti zahájena jednání s vlastníkem stavby, která nebyla dosud ukončena.  Dle aktuálního sdělení odboru evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy by daná záležitost měla být řešena v souvislosti s plánovanou revitalizací dotčeného území.

 

Žádost:

 • na zaslání smluv, jejichž předmětem je provozování či nájem technického zařízení UnicamREDLICHT, v. č. CAM16004380, které je umístěno v Praze 11, křiž. ul. Chilská x Opatovská - směr Hostivař
 • zaslání informace do mé datové schránky, ID qc86djc, s uvedením mé spisové značky 25751.

 


Odpověď:

Vámi uvedené technické zařízení je ve vlastnictví Hlavního města Prahy a ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a dalších činností ze dne 12. 1. 2017 ve znění dodatků č. 1 – 9 (dále jen „smlouva“).  Jiný smluvní vztah k tomuto zařízení naše společnost uzavřený nemá. Smlouvu včetně dodatků jsme Vám zasílali v odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22. 4. 2021 pod naším č.j. TSK/Zde035/2021.

Velikost dokumentu neumožňuje jeho zaslání prostřednictvím datové schránky, jak požadujete, nicméně vycházíme z toho, že uvedený dokument již máte k dispozici.

Smluvní dokumentaci lze rovněž dohledat v registru smluv na oficiálním webu Ministerstva vnitra www.mvcr.cz zadáním ID smlouvy 3327912, po zobrazení příslušné položky lze v navázaných záznamech dohledat navazující dodatky.

 

Žádost:

Pertaining to  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (Act No. 106/1999 Coll. on Free Access to Information) which covers state agencies, territorial self-administration authorities and public institutions managing public funds, I would like to request information related to any form of road and/or pavement maintenance, repair or reconstruction as well as future assessment of Nad Rokoskou in Prague 8.

I request that you provide me with information that should be related to any works carried out by the TSK, affiliate companies, subcontractors and private individuals for the maintenance, repair or reconstruction of Nad Rokoskou Prague 8. This should include the origin of funds used for works, the allocation of said funds to the aforementioned affiliate companies, subcontractors and private individuals

 


Odpověď:

Na přilehlé komunikaci V Holešovičkách je připravován rozsáhlý projekt pod názvem “Zahloubení Libeňské spojky” v rámci něhož dojde i k rozsáhlé rekonstrukci ul. Nad Rokoskou a to vozovek i chodníků. Tento záměr je v rozsahu ul. S.K.Neumanna – Kubišova.  Na zbývající část je připravována kompletní rekonstrukce, tak aby mohlo dojít k celkové opravě komunikace v celé její délce. Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce je rok 2025 v závislosti na schválení příslušné částky v rozpočtu hl. m. Prahy. Do té doby je prováděna každoročně běžná údržba komunikací zajištující bezpečnou sjízdnost komunikace a to na základě “Rámcové dohody na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. M. Prahy” pod č. 9/20/1700/001 uzavřené dne 13.10.2020.

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) obecně vykonává činnost správce vymezeného majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřené s hl. m. Prahou dne 12. 01. 2017, ve znění pozdějších dodatků.  Finanční prostředky na údržbu a opravu komunikací jsou obecně vynakládány v souladu se schváleným finančním plánem a hrazeny z rozpočtu vlastníka.  Konkrétní výši finančních prostředků, které jsou každoročně uplatněny na zajištění sjízdnosti komunikace Nad Rokoskou nelze vyčíslit, neboť tyto finanční prostředky jsou hrazeny na základě smluv pokrývajících údržbu většího počtu ulic v dané lokalitě, náklady na jednotlivé ulice nejsou vedeny odděleně. 

 

Žádost:

 • Kdo a na základě jakého právního titulu je vlastníkem Vámi spravované a udržované komunikace na pozemku 1271/5 v k.ú. Libuš, obec Praha.
 • Na základě jakého právního dokumentu jste převzali komunikaci na pozemku 1271/5 v k.ú. Libuš, obec Praha, do správy a údržby.

 


Odpověď:

Komunikace (ulice Brunelova) na pozemku parc. č. 1271/5 v k.ú. Libuš, která je ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen „HMP“) na základě § 9 odst. 1 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je místní komunikací III. třídy a je spravována TSK, ovšem pouze v úseku dle rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu ze dne 12. 12. 2017, které včetně fotografického znázornění situace zasíláme v příloze.  Správu vymezeného úseku zajišťuje TSK na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřené mezi HMP a TSK dne 12. 1. 2017, ve znění pozdějších dodatků

Zbývající část uvedené komunikace není ve vlastnictví HMP a správě TSK.  TSK nedisponuje údaji o vlastnictví části komunikace, která není v její správě a nemá povinnost touto informací dle platné právní úpravy či smluvních vztahů disponovat.

 

Žádost:

Poskytnutí kopie návrhu dalšího postupu ve věci staveb pro reklamu na městských pozemcích dle specifikace v důvodové zprávě usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2466, ze dne 11. 10. 2021.  Jde o usnesení k návrhu na zpracování návrhu řešení pro otázku sporných staveb pro reklamu na pozemcích ve správě Magistrátu hl. m. Prahy.

 


Odpověď:

Ust. § 15, odst. 1 InfZ zakotvuje, že pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, což je tento případ.

Žadatel ve své Žádosti žádal poskytnutí informace spočívající v poskytnutí kopie návrhu dalšího postupu ve věci staveb pro reklamu na městských pozemcích dle specifikace v důvodové zprávě usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2466 ze dne 11. 10. 2021.Povinný subjekt neposkytuje požadované informace tak, jak byly Žadatelem vyžádány s odkazem na ust. § 15, odst. 1 IntZ ve spojení s ust. § 2, odst. 4 InfZ, protože se jedná o informace dosud neexistující.  § 4 odst. 4 InfZ stanoví: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ Na základě souhlasu magistrátu hl. m. Prahy došlo k posunu termínu určenému pro zpracování Vámi požadovaného dokumentu na 30. 6. 2022.  Návrh dokumentu je v současné době ve fázi zpracování, následně bude projednán a po schválení Radou hl. m. Prahy bude zveřejněn. 

 

Žádost:

 • týkajících se pozemní komunikace, která je umístěna na ulici Novodvorská, 142 00 Praha – Libuš a která se nachází na pozemku parc. č. 873/88 v k.ú. Libuš, obec Praha.
 • sdělení níže uvedených informací také ve vztahu k pozemní komunikaci, která je umístěna na ulici Mirotická, 142 00 Praha – Libuš a která se nachází na pozemcích parc. č. 1122 a 1577/126 v k.ú. Libuš, obec Praha.

Konkrétně bychom Vás rádi požádali o sdělení následujících informací:

 1. (i) ve správě jakého subjektu se komunikace nachází;
 2. (ii) na základě jakého právního titulu má dotyčný subjekt komunikaci ve správě (prosíme o poskytnutí jeho kopie);
 3. (iii) do jaké kategorie pozemních komunikací jsou uvedená pozemní komunikace zařazeny a kdo je jejím vlastníkem;
 4. (iv) zda je pozemní komunikace veřejně přístupná a lze tedy jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob (příp. zda k tomu byl vlastníkem pozemku udělen souhlas).

 


Odpověď:

Na pozemku parc.č. 873/88 k.ú. Libuš, ulice Novodvorská, se nachází místní komunikace I. třídy, vlastníkem je hl. m. Praha, správu zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a dalších činností ze dne 12. 1. 2017 ve znění dodatků č. 1 – 9 (dále jen „smlouva“).  Smlouva Vám byla kompletně poskytnuta v rámci odpovědi na Vaši předchozí žádost pod č. j. 055/2021 a to prostřednictvím služby „úschovna“, v této části dotazu odkazujeme tedy na předchozí odpověď.  Místní komunikace I. třídy je veřejně přístupná pozemní komunikace v souladu s § 6 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.  Připojení na místní komunikaci obecně povoluje příslušný silniční správní úřad se souhlasem vlastníka a správce.  Odpověď na dotaz, zda lze jejím prostřednictvím dopravně napojit pozemek na jinou pozemní komunikaci a užívat tuto neomezeným okruhem osob nespadá tak do působnosti TSK.

 

Na pozemku parc. č. 1122 k.ú. Libuš, ulice Mirotická, se nachází místní komunikace III. třídy, vlastníkem je hl. m. Praha, správu zajišťuje Městská část Praha – Libuš, TSK správu této komunikace nevykonává.

Na pozemku parc. č. 1577/126 k.ú. Lhotka (nikoli Libuš, jak uvedeno v žádosti), se nachází parkoviště u ul. Mirotická, které není zařazeno jako komunikace.  Uvedené parkoviště není ve správě TSK, TSK nedisponuje informací o vlastnictví a správě uvedeného parkoviště a není povinna dle platné právní úpravy a smluvních vztahů těmito informacemi disponovat.

 

Žádost:

poskytnutí všech těch vnitřních předpisů a směrnic, kterými se Vaše společnost řídí při vyhlašování a administrování veřejných zakázek, stejně tak jako těch, kterými se řídí při provozu dynamického nákupního systému

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) postupuje jakožto veřejný zadavatel v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

Interní postupy pro zadávání veřejných zakázek jsou v TSK upraveny interní směrnicí „04/19 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek“ (dále jen „Směrnice“).

Směrnice provádí ustanovení ZVZ do podmínek TSK jakožto veřejného zadavatele ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) ZVZ a je závazná pro všechny zaměstnance TSK.

Směrnice upravuje zejména:

- interní postupy a způsoby pro zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele, postup projednávání a uzavírání smluv s vybraným dodavatelem jakožto i další jednání v procesu zadání veřejné zakázky,

- základní rámec a interní postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) zadávaných na základě výjimky mimo zadávací řízení,

- odpovědnost, pravomoci a subjekty účastnící se zadávání veřejných zakázek v TSK, vymezuje principy spolupráce mezi úseky, odděleními, jednotlivými pracovníky, kteří se účastní procesu zadávání veřejné zakázky, vymezuje působnost navrhovatele, zpracovatele, komise, externích poradců, řeší rozhodovací pravomoci a podpisová oprávnění v procesu uzavírání smluv;

- administraci veřejných zakázek v rozdělení: zakázka malého rozsahu mimo rámec ZVZ, podlimitní zakázka, nadlimitní zakázka.

Směrnice řeší výhradně interní postupy TSK v procesu zadávání veřejných zakázek, dopadá pouze na organizaci příslušných činností uvnitř TSK, nikoliv na činnost vně TSK.  Veškerá činnost TSK v procesu zadávání veřejných zakázek mající výstup navenek probíhá výhradně v souladu se ZVZ.

Provoz dynamického nákupního systému není upraven žádným interním předpisem TSK, probíhá výhradně v mezích ZVZ.

S ohledem na výše uvedené využívá TSK § 11 odst. 1 písm. a) Informačního zákona: Další omezení práva na informace:

„Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud: 

a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu.“

Uvedená Směrnice se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům TSK, které nemají výstup navenek TSK, proto její znění TSK neposkytuje, ale poskytuje pouze základní informace o Směrnici, jak je uvedeno výše.

Žádost:

Výzkumy či průzkumy (v plném znění), které byly vypracovány v rámci následujících smluv:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17179747

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17232271

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17409783

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17581423

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7538767

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6922395

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3456154

 


Odpověď:

Žadateli bylo sděleno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odkazem na § 9 odst. 1 InfZ: „Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne.“

Žádost:

dokumentů týkajících se retardérů v ulici Na Hřebenkách, Praha 5 (dále jen „žádost“).

1) kopii smlouvy či objednávky se zhotovitelem projektové dokumentace

2) kopii zápisu z místního šetření

3) kopii žádosti na příslušný silniční úřad, včetně příloh

4) sdělení, zda předmětné rozhodnutí již bylo vydáno a o případné poskytnutí jeho kopie.

5) sdělení relevantních informací o plánované realizaci stavebních úprav předběžně plánovaných na březen a duben 2022.

 


Odpověď:

Smlouva je uveřejněna v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra, naleznete ji na  https://smlouvy.gov.cz v rubrice podrobné vyhledávání, název publikujícího subjektu: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., ID smlouvy: 17476747.  Ke smlouvě přináleží dodatek č. 1, lze dohledat stejným postupem, pouze zadáním odlišného ID smlouvy, 17666387.

Ad 2)

Zápis z místního šetření ze dne 8. 11. 2021 Vám zasíláme v příloze.

Ad3)

Nebylo doposud podáno, nelze poskytnout.

Ad 4)

S ohledem na odpověď Ad 3) dokument nebyl dosud vydán, nelze poskytnout.

Ad 5)

Předpoklad stavební realizace je březen 2022, ovšem skutečný termín realizace závisí na vyjádření příslušných orgánů v rámci inženýrské činnosti a koordinaci s ostatními investičními akcemi v dané lokalitě. Je vypracována studie akce Na Hřebenkách. V lednu 2022 proběhnou jednání s magistrátem hl. města Prahy (odbor pozemních komunikací a drah) a stavebním úřadem MČ Praha 5, kde bude rozhodnuto o konečné realizaci přejezdových prahů a vyhotovena finální podoba projektové dokumentace.  

Žádost:

Žádáme o zaslání kolaudačního rozhodnutí (či kolaudačních rozhodnutí) k místním komunikacím na pozemcích parc. č. 2168/25, 32168/33, 2168/35 v k. ú. Žižkov.  Předmětné místní komunikace jsou ve stavebním povolení značky DOP//IV-6640/89-Fb vydaném Odborem dopravy NVP dne 12. 9. 1989 označeny takto:

č. obj. 1134 – komunikace Na Ohradě

č. obj. 1126 – východní vozovka

č. obj. 1118 – západní vozovka

 


Odpověď:

TSK v minulosti požadované dokumenty vůbec neobdržela, tudíž jimi nedisponuje. 

 

Žádost:

1) Na pozemku p.č. 997/7 se nachází stavba, u které je uvedeno v katastru nemovitostí věcné břemeno užívání, žádáme sken smlouvy, na základě které toto věcné břemeno vzniklo a k tomu přezkoumatelné potvrzení o rozhodnutí příslušného orgánu, zápis o projednání uzavřené smlouvy, kopii zveřejněného záměru nakládání s majetkem opatřené obligatorními náležitostmi (data vyvěšení na úřední desce a data svěšení).

2) Na pozemku p.č. 997/6 se nachází stavba a není zřejmé, zda tento pozemek je či není pronajat, případně jeho část. Žádáme sken případné nájemní/pachtovní smlouvy, včetně dodatků, byly-li uzavřeny, a k tomu přezkoumatelné potvrzení o rozhodnutí příslušného orgánu, zápis o projednání uzavřené smlouvy, kopii zveřejněného záměru nakládání s majetkem, vše opatřené obligatorními náležitostmi (data vyvěšení na úřední desce a data svěšení, číslo jednací).

3) Na pozemku p.č. 1103 se nachází stavba a není zřejmé, zda tento pozemek je či není pronajat, případně jeho část. Žádáme sken případné nájemní/pachtovní smlouvy, včetně dodatků, byly-li uzavřeny, a k tomu přezkoumatelné potvrzení o rozhodnutí příslušného orgánu, zápis o projednání uzavřené smlouvy, kopii zveřejněného záměru nakládání s majetkem, vše opatřené obligatorními náležitostmi (data vyvěšení na úřední desce a data svěšení, číslo jednací).

4) Z parcely 1103 – Platnéřská ulice vede tunel, který ústí do Vltavy pod pozemkem 997/6 – Alšovo nábřeží. Jak je tento tunel identifikován, jak je označen majetkově (karta majetku) a jaká zde platí omezení, kdo je jeho majitelem, správcem, kdo je nájemcem a kdo má oprávnění bránit veřejnosti v přístupu tímto tunelem k vodě a na základě čeho (zde vznikl onen incident). Tento tunel nemá vlastní parcelní číslo a jako stavba není v mapách vyznačen. V katastru nemovitostí není ani poznámka věcného břemene, a to ani k tunelu, ani k pozemku

5) Vzhledem k tomu, že náš člen nebyl vpuštěn do prostor uvedeného tunelu, žádáme informaci o tom, zda se jedná (v případě parcel 997/6, 997/7, 1103, včetně neidentifikovatelného tunelu) o veřejné prostranství a na základě jakých právních skutečností tmavý člověk v uniformě námořníka zabránil ve vstupu do tunelu občanu České republiky viz bod 5 a současně čím jménem tak činil

6) Dále se na Vás obracíme s dotazem, zda se v případě parc. č. 997/6 v k.ú. Staré Město – Praha, s názvem Alšovo nábřeží jedná o místní komunikaci, která je oddělena od Vltavy zdí, která je bezesporu stavbou pokračující z parcely 997/7, kde má tato zeď své parcelní číslo, ale na pozemku p.č. 997/6 se stává jeho součástí. Zeď (hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením) byla vybudována pravděpodobně současně jak na svém pozemku p.č. 997/7, tak se stala součástí pozemků p.č. 997/6, 75 a 74.

 

Náš dotaz však směřuje k „čapadlu“, tedy k průchodu zdí k hladině řeky Vltavy na parcele 997/6, který ing. Jan Rak popsal následovně: „nejedná se o tunel, ale pouze o otvor v opěrné zdi (prostup), který slouží jako přístup do neveřejného přístavu, který provozuje společnost Pražské Benátky s.r.o. Předmětný pozemek slouží k nástupu a výstupu lodní dopravy ve vlastnictví Pražské Benátky s.r.o., která využívá průchod pro cestující na pozemcích parc. č. 1103 a 997/6 k.ú. Staré město. Vstup přes opěrnou zeď ani v případě tunelu se do katastru nemovitostí nezapisují. Za užívání prostupu je provozovateli lodní dopravy účtováno pouze faktické užívání.“.

Uvedená společnost průběžně mění název, ale je identifikovatelná pod IČ: 25759051. Z odpovědi ing. Raka (MHMP-1640842/2021) není zřejmé, o jakou částku se jedná, jak se vypočítává a jak se měří tzv. faktické užívání. Chtěli bychom znát odpověď na otázku, zda společnost užívá čapadlo oprávněně a výlučně, zda je tento způsob užívání majetku v podmínkách Prahy v pořádku.

V minulosti totiž bylo zřízeno neveřejné přístaviště, ke kterému je jediný možný přístup z pevniny přes tento otvor v opěrné zdi. Jde tedy zřejmě o výlučné užívání veřejného prostranství soukromým subjektem právě na nějakém smluvním základě? Jaké stanovisko bylo dáno správnímu orgánu, který rozhodoval o zřízení neveřejného přístaviště, ke kterému umožňuje přístup z veřejného prostranství pouze otvor v opěrné zdi v místě, kde je zeď součástí pozemku. Stavební řízení této opěrné zdi si zaslouží rovněž přezkoumání, neboť stala-li se zeď součástí pozemků p.č. 74 a 75, není tento úsek zdi ve vlastnictví města.

7) Vzhledem k tomu, že organizace hájí práva svých členů a v tomto konkrétním případě i veřejného zájmu, zaměřili jsme se na aktivity společnosti a navrhujeme Vám prověřit (auditovat) její činnost vůči majetku Města Prahy.

1. zda řádně využívá plochy a místa, která má v pronájmu či pachtu a zda nerozšiřuje své případně i hrazené prostory

2. zda majetek Města Prahy vůbec užívá na základě právního důvodu

 Křížovnické náměstí

 p.č. 1110 – oblouk Karlova mostu před Staroměstskou věží

 p.č. 1039 – oblouk Karlova mostu nad Čertovkou

 p.č. 1014/1 – oblouk Mánesova mostu na Klárově (soukromý sklad nebo skládka

8) Nezasahuje náhodou svým tržním místem na Křížovnickém náměstí do pěší zóny Karlova mostu (viz foto) ?


Odpověď:

Ad 1)

Pozemek parc. č. 997/7, k.ú. Staré Město, není ve správě TSK, dotaz tak nespadá do působnosti TSK, TSK požadovanou informací nedisponuje a nemá povinnost jí disponovat dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.

Ad 2)

Pozemek parc. č. 997/6, k.ú. Staré Město, je ve správě TSK, TSK ovšem neeviduje smluvní vztah uzavřený ze strany TSK ve vztahu k tomuto pozemku. Uzavírání komerčních smluv ke zvláštnímu užívání komunikací v rámci Pražské památkové rezervace (dále jen „PPR“), nespadá do kompetence TSK. Dle TSK dostupných informací ve vztahu k uvedenému pozemku existuje smluvní vztah uzavřený napřímo vlastníkem pozemku, tj. hl. m. Prahou (dále jen „HMP“).  Povinným subjektem ve vztahu k tomuto dotazu je tedy zřejmě HMP, nikoliv TSK.

Ad 3)

Ve vztahu k pozemku parc. č. 1103, k.ú. Staré Město, TSK neeviduje žádný platný smluvní vztah uzavřený TSK.  Požadovanými dokumenty, pokud existují, tak TSK nedisponuje a nemá povinnosti jimi disponovat dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.

Ad 4)

TSK není správcem uvedeného tunelu, dotaz tak nespadá do působnosti TSK, TSK požadovanými informacemi nedisponuje a nemá povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.

Ad 5)

TSK není správcem uvedeného tunelu, dotaz tak nespadá do působnosti TSK, TSK požadovanými informacemi nedisponuje a nemá povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy či smluvních vztahů.  K Vámi uvedenému incidentu se TSK nevyjadřuje, neboť nebyla jeho svědkem a nemá o něm žádné dostupné informace.

Ad 6)

Pozemek parc.č. 997/6 k.ú. Staré Město je dle záznamu v katastru nemovitostí veden jako ostatní komunikace. TSK neeviduje smluvní vztah uzavřený ze strany TSK k uvedenému pozemku, jak již bylo uvedeno pod bodem 2). Ve Vašem dotazu se odkazujete na komunikaci s MHMP, s dotazy ve věci smluvního vztahu je tedy třeba obrátit se na HMP, které je zřejmě ve vztahu k uvedenému smluvnímu vztahu povinným subjektem, TSK není povinným subjektem ve vztahu k danému dotazu a odpověď na něj tudíž nespadá do působnosti TSK.

Co se týče části dotazu ve věci zřízení přístupu, opěrné zdi, stavební řízení nebylo vedeno s TSK, TSK není ve vztahu k těmto dotazům povinným subjektem, požadovanými informacemi a stanovisky příslušných orgánů nedisponuje a nemá povinnost jimi disponovat dle platné právní úpravy či smluvních vztahů. 

Ad 7)

K Vámi navrhovanému auditu společnosti (z kontextu dovozujeme, že se jedná o společnost Pražské Benátky s.r.o.) sdělujeme, že toto nespadá do působnosti TSK, neboť TSK nemá s Vámi uvedenou společností uzavřen smluvní vztah a neuzavírá komerční smlouvy ohledně zvláštního využití komunikací v PPR.

Ad 8)

Dle pořízené fotodokumentace bylo shledáno ze strany nájemce posunutí tržního místa do prostoru pěší zóny Karlova mostu. Situace je s nájemcem řešena.

Žádost:

tímto žádáme o poskytnutí informací nebo dokumentů k veřejné zakázce:

 

Dodavatel služby provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze,

 • nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení.

 

z nichž jsou zjistitelné:

 • počty ujetých ki